Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Stadiu: pe ordinea de zi

Numar înregistrari gasite: 63
  Numar Titlu pe ordinea de zi din data
1. L202/30.05.2001 Propunere legislativă privind exploatațiile agricole 24.09.2001
2. L648/29.09.2004 Propunere legislativă privind Statutul autonomiei personale a comunității maghiare din România 15.11.2004
3. L650/29.09.2004 Propunere legislativă privind Legea cadru a autonomiei personale a comunitățiilor naționale 15.11.2004
4. L334/03.05.2004 Proiect de Lege privind sănătatea reproducerii și reproducerea umană asistată medical 09.02.2006
5. L194/08.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii privind constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor situate în intravilanul localităților în Delta Dunării nr. 679/2002 14.05.2007
6. L523/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului 16.12.2009
7. L322/29.06.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 04.10.2010
8. L667/12.10.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.15 din 25 martie 1993 pentru aderarea României la Convenția europeană în materia adopției de copii, încheiată la Strasbourg la 24 aprilie 1967 15.11.2010
9. L417/08.06.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 03.10.2011
10. L169/13.05.2009 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor 04.05.2016
11. L491/07.09.2009 Proiectul Legii - Legea educației naționale 04.05.2016
12. L242/08.03.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, cu completările ulterioare 04.05.2016
13. L616/19.09.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2010 04.05.2016
14. L617/19.09.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2010 04.05.2016
15. L120/27.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor 04.05.2016
16. L122/27.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) și (4) ale articolului 24 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor 04.05.2016
17. L393/09.10.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2011 04.05.2016
18. L394/09.10.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2011 04.05.2016
19. L241/11.06.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2011 04.05.2016
20. L546/29.10.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2012 04.05.2016
21. L547/29.10.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2012 04.05.2016
22. L568/16.09.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2013 04.05.2016
23. L569/16.09.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2013 04.05.2016
24. L420/03.07.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.53 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 16.10.2018
25. L424/03.07.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 16.10.2018
26. L425/03.07.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 16.10.2018
27. L433/09.07.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului 16.10.2018
28. L434/09.07.2018 Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr.1 la Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente 16.10.2018
29. L562/04.09.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.27 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 16.10.2018
30. L587/17.09.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2018 privind acordarea unei măsuri de protec?ie socială persoanelor concediate din cadrul societă?ilor din sectorul crescătorilor de suin a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane 16.10.2018
31. L601/24.09.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2018 pentru modificarea ?i completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea ?i desfă?urarea referendumului, precum ?i pentru unele măsuri pentru buna organizare ?i desfă?urare a referendumului na?ional pentru revizuirea Constitu?iei 16.10.2018
32. L163/19.03.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.111 din Legea educației naționale nr.1/2011 17.10.2018
33. L379/18.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011, în sensul ca procesul de recunoaștere și echivalare a dipomelor obținute în străinătate să nu mai impună vreun cost financiar pentru solicitant 17.10.2018
34. L444/04.09.2018 Proiect de Lege pentru completarea art.114 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și a art.55 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat 17.10.2018
35. L452/04.09.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2018 pentru instituirea unor măsuri privind însoțirea cu autovehicule ale poliției rutiere din cadrul Poliției Române a șefilor de delegații străine în perioada de exercitare a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene 2019 17.10.2018
36. L484/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal și a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 17.10.2018
37. L486/04.09.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă 17.10.2018
38. L487/04.09.2018 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii Nr.51 din 7 iunie 1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat republicată, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, Nr.98 din 7 februarie 2011, respectiv a dispozițiilor art.62 alin.1) 17.10.2018
39. L488/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.98 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195 din 12/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată 17.10.2018
40. L491/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.350 din 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general 17.10.2018
41. L492/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal 17.10.2018
42. L495/04.09.2018 Propunere legislativă privind unele măsuri în domeniul expertizării în securitate și sănătate ocupațională 17.10.2018
43. L496/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 17.10.2018
44. L497/04.09.2018 Propunere legislativă privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituția Prefectului, Județul Olt în domeniul public al județului Olt și pentru declararea unui bun de interes național și înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituția Prefectului, Județul Olt 17.10.2018
45. L498/04.09.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului 17.10.2018
46. L500/04.09.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.273 din 2006 privind finanțele publice locale 17.10.2018
47. L508/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea lit.h), alin.(1), art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 17.10.2018
48. L513/04.09.2018 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii 17.10.2018
49. L518/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată 17.10.2018
50. L519/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari 17.10.2018
51. L524/04.09.2018 Propunere legislativă pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome ?Editura Didactică și Pedagogică" prin transformare 17.10.2018
52. L526/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modifcarea ?i completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ?i protec?ia persoanelor 17.10.2018
53. L529/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) ?i alin.(2) din Legea apelor nr.107/1996 17.10.2018
54. L533/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modifcarea ?i completarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea activită?ii de voluntariat din România 17.10.2018
55. L534/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea ?i completarea articolului 49 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 17.10.2018
56. L548/04.09.2018 Propunere legislativă pentru declararea lui Vasile Lucaciu "Erou al Națiunii Române" 17.10.2018
57. L550/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.47 din Legea locuinței nr.114/1996 17.10.2018
58. L572/11.09.2018 Proiect de Lege privind transmiterea unei părți din imobilul Grindul Lupilor, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Administrației Rezervației Biosferei ''Delta Dunării'', aflată în subordinea Ministerului Mediului, în administrarea Ministerului Apărării Naționale 17.10.2018
59. L575/11.09.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv 17.10.2018
60. L576/11.09.2018 Proiect de Lege privind Fondul de compensare a investitorilor 17.10.2018
61. L577/11.09.2018 Propunere legislativă privind încadrarea în muncă a gestionarilor 17.10.2018
62. L583/11.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment 17.10.2018
63. L112/20.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 14 decembrie 2018, 2:43
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro