Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rapoarte depuse Versiunea pentru printare

Rapoarte depuse de comisii

  P.L. Titlu Depunere raport Document raport
Data Comisia Data Comisia Fisier
1. 282/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar 01.02.2018 Muncă 01.02.2018 Muncă PDF format
2. 292/2017 Propunere legislativă pentru completarea art.99 din Legea educației naționale nr.1/2011 01.02.2018 Învățământ 01.02.2018 Învățământ PDF format
3. 294/2017 Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.258 din Legea educației naționale nr.1/2011 01.02.2018 Învățământ 01.02.2018 Învățământ PDF format
4. 420/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Nr.1/2011 a Educației Naționale 07.02.2018 Învățământ 07.02.2018 Învățământ PDF format
5. 551/2017 Proiect de Lege privind declararea Zilei de 26 Octombrie - Ziua Mișcării de Rezistență Armată Anticomunistă din 1944-1962, Ziua Partizanilor Anticomuniști 07.02.2018 Apărare 07.02.2018 Apărare PDF format
6. 603/2017 Proiect de Lege privind constituirea unui monument comemorativ dedicat eroilor evrei care și-au dat viața pentru România în Primul Război Mondial 07.02.2018 Drepturile omului
Apărare
07.02.2018 Drepturile omului
Apărare
PDF format
7. 627/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației 08.02.2018 Sănătate
Învățământ
     
8. 540/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare 08.02.2018 Industrii 08.02.2018 Industrii PDF format
9. 393/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat ", pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile și pentru modificarea unor acte normative 12.02.2018 Administrație
Juridică
12.02.2018 Administrație
Juridică
PDF format
10. 393/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.147 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat'', pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative 12.02.2018 Administrație
Juridică
12.02.2018 Administrație
Juridică
PDF format
11. 239/2017 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol 13.02.2018 Industrii
Agricultură
13.02.2018 Industrii
Agricultură
PDF format
12. 440/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii societăților 31/1990 13.02.2018 Economică
Juridică
13.02.2018 Economică
Juridică
PDF format
13. 763/2015 Propunere legislativă pentru modificarea Art.12, alin.(1) din Legea Farmaciei nr.266/2008, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.85 din 02 februarie 2015 14.02.2018 Sănătate 14.02.2018 Sănătate PDF format
14. 20/2017 Lege pentru completarea art.258 din Legea educației naționale nr.1/2011 14.02.2018 Învățământ 14.02.2018 Învățământ PDF format
15. 43/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 14.02.2018 Sănătate 14.02.2018 Sănătate PDF format
16. 12/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative 14.02.2018 Administrație 14.02.2018 Administrație PDF format
17. 349/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 15.02.2018 Buget 15.02.2018 Buget PDF format
18. 3/2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind asigurarea reciprocă a sprijinului națiunii gazdă, semnat la București, la 12 septembrie 2017 15.02.2018 Apărare 15.02.2018 Apărare PDF format
19. 576/2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune 19.02.2018 Juridică 19.02.2018 Juridică PDF format
20. 290/2016 Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.5 din Legea nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ 20.02.2018 Administrație
Învățământ
20.02.2018 Administrație
Învățământ
PDF format
21. 353/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și prorogarea unor termene 20.02.2018 Industrii 20.02.2018 Industrii PDF format
22. 365/2017 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.53/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii 20.02.2018 Muncă 20.02.2018 Muncă PDF format
23. 377/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătății 20.02.2018 Buget
Muncă
20.02.2018 Buget
Muncă
PDF format
24. 400/2017 Proiect de Lege privind reglementarea activității de telemuncă 20.02.2018 Muncă 20.02.2018 Muncă PDF format
25. 480/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente 20.02.2018 Administrație
Juridică
20.02.2018 Administrație
Juridică
PDF format
26. 495/2017 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 20.02.2018 Administrație
Juridică
20.02.2018 Administrație
Juridică
PDF format
27. 498/2017 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 145 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii 20.02.2018 Muncă 20.02.2018 Muncă PDF format
28. 538/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență “RO-ALERT” 20.02.2018 Administrație
Apărare
Tehnologia informației
20.02.2018 Administrație
Apărare
Tehnologia informației
PDF format
29. 541/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.74/2017 privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență ca unitate de achiziții centralizată pentru achiziția centralizată de autospeciale/ambulanțe pentru Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pentru serviciile de ambulanță județene și pentru Serviciul de Ambulanță București-Ilfov 20.02.2018 Administrație
Sănătate
Apărare
20.02.2018 Administrație
Sănătate
Apărare
PDF format
30. 583/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.81/2017 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale 20.02.2018 Agricultură 20.02.2018 Agricultură PDF format
31. 585/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri 20.02.2018 Muncă 20.02.2018 Muncă PDF format
32. 42/2018 Proiect de Lege pentru realizarea "Capabilității de sprijin de foc indirect" aferentă programului de înzestrare " Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bătaie mare" 20.02.2018 Apărare 20.02.2018 Apărare PDF format
33. 361/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 22.02.2018 Buget 22.02.2018 Buget PDF format
34. 415/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 22.02.2018 Buget 22.02.2018 Buget PDF format
35. 487/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.73/2017 pentru completarea Legii nr.202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și pentru modificarea art.24 din Ordonanța Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților 22.02.2018 Administrație
Muncă
21.02.2018 Administrație
Muncă
PDF format
36. 529/2017 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2013 pentru finanțarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și imunologie "Cantacuzino " în vedere realizării Planului national de intervenție pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populației, generate de epidemii și pandemii și încredințarea prestării unor servicii de interes economic general instituțiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătății 22.02.2018 Buget
Sănătate
22.02.2018 Buget
Sănătate
PDF format
37. 531/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă 22.02.2018 Muncă 21.02.2018 Muncă PDF format
38. 605/2017 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 49 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 22.02.2018 Muncă 21.02.2018 Muncă PDF format
39. 105/2013 Proiect de Lege privind subvenționarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de asociații, fundații și cultele recunoscute de lege 26.02.2018 Buget
Muncă
Juridică
26.02.2018 Buget
Muncă
Juridică
PDF format
40. 108/2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.24 alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 26.02.2018 Industrii
Juridică
Transport
26.02.2018 Industrii
Juridică
Transport
PDF format
41. 111/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 26.02.2018 Juridică 26.02.2018 Juridică PDF format
42. 278/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 26.02.2018 Învățământ 26.02.2018 Învățământ PDF format
43. 409/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.6 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 26.02.2018 Învățământ 26.02.2018 Învățământ PDF format
44. 441/2017 Propunere legislativă pentru completarea art.111 din Legea educației naționale nr.1/2011 26.02.2018 Învățământ 26.02.2018 Învățământ PDF format
45. 486/2017 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 26.02.2018 Învățământ 26.02.2018 Învățământ PDF format
46. 589/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.165 din Legea nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 26.02.2018 Juridică 26.02.2018 Juridică PDF format
47. 489/2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare 27.02.2018 Muncă
Învățământ
27.02.2018 Muncă
Învățământ
PDF format
48. 20/2017 Lege pentru completarea art.258 din Legea educației naționale nr.1/2011 27.02.2018 Învățământ      
49. 32/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 27.02.2018 Muncă 27.02.2018 Muncă PDF format
50. 279/2017 Propunere legislativă privind restituitrea diferențelor salariale personalului din sectorul bugetar, determinate de măsurile de reducere salariale dispuse în temeiul art.1 din Legea nr.118/2010 27.02.2018 Buget
Muncă
27.02.2018 Buget
Muncă
PDF format
51. 491/2017 Propunere legislativă privind modificarea Art.2, alin.(1), Art.3 din Legea nr.186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii și a Art.2, alin.(1) și Art.5, alin.(3) din ANEXA: CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ 27.02.2018 Muncă 27.02.2018 Muncă PDF format
52. 518/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.49/2011 27.02.2018 Mediu 27.02.2018 Mediu PDF format
53. 558/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Decretul-Lege nr.118 /1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri 27.02.2018 Muncă 27.02.2018 Muncă PDF format
54. 68/2018 Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii 27.02.2018 27.02.2018 Muncă PDF format
55. 845/2015 Proiect de Lege pentru completarea art.97 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 28.02.2018 Muncă 28.02.2018 Muncă PDF format
56. 225/2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul sistemul unitar de pensii publice 28.02.2018 Muncă 28.02.2018 Muncă PDF format
57. 99/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr.62/2011 28.02.2018 Muncă 28.02.2018 Muncă PDF format
58. 420/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Nr.1/2011 a Educației Naționale 28.02.2018 Învățământ 28.02.2018 Învățământ PDF format
59. 446/2017 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu completările și modificările ulterioare 28.02.2018 Administrație
Juridică
28.02.2018 Administrație
Juridică
PDF format
60. 447/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.16 din Legea educației naționale nr.1/2011 28.02.2018 Învățământ 28.02.2018 Învățământ PDF format
61. 497/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii 28.02.2018 Muncă 28.02.2018 Muncă PDF format
62. 549/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.874 alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil 28.02.2018 Juridică      
63. 2/2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Republica Federativă a Braziliei privind asistența judiciară reciprocă în materie penală, semnat la Brasilia, la 13 iunie 2017 28.02.2018 Juridică 28.02.2018 Juridică PDF format
64. 364/2017 Proiect de Lege privind constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere 01.03.2018 Industrii 01.03.2018 Industrii PDF format
65. 434/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2017 pentru modificarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern și pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III pct.1 din Legea nr.191/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern 01.03.2018 Buget 01.03.2018 Buget PDF format
66. 448/2017 Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative 01.03.2018 Administrație
Apărare
01.03.2018 Administrație
Apărare
PDF format
67. 593/2017 Propunere legislativă pentru completarea Anexei nr.1 la Legea nr.250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative 01.03.2018 Buget 01.03.2018 Buget
Muncă
PDF format
68. 28/2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de dialog politic și de cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte, semnat la 12 decembrie 2016, la Bruxelles 01.03.2018 Industrii 01.03.2018 Industrii PDF format
69. 404/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice 05.03.2018 Mediu 05.03.2018 Mediu PDF format
70. 433/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2017 pentru modificarea art.8 din Ordonanța Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat " 05.03.2018 Administrație
Juridică
05.03.2018 Administrație
Juridică
PDF format
71. 10/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.114 din 11 octombrie 1996 privind locuințele, republicată 05.03.2018 Administrație
Juridică
05.03.2018 Administrație
Juridică
PDF format
72. 452/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe 06.03.2018 Cultură
Juridică
06.03.2018 Cultură
Juridică
PDF format
73. 508/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore 06.03.2018 Industrii
Mediu
06.03.2018 Industrii
Mediu
PDF format
74. 545/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.30 din Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr.164/2015 06.03.2018 06.03.2018 Industrii
Agricultură
PDF format
75. 565/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(2) lit.a) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice 06.03.2018 Industrii
Juridică
06.03.2018 Industrii
Juridică
PDF format
76. 600/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică -S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică și Pedagogică " prin transformare 06.03.2018 Economică
Învățământ
06.03.2018 Economică
Învățământ
PDF format
77. 19/2018 Proiect de Lege pentru completarea Anexei la Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope 06.03.2018 Sănătate 06.03.2018 Sănătate PDF format
78. 330/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România 07.03.2018 Transport 07.03.2018 Transport PDF format
79. 462/2017 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 104 (2) și a articolului 105 (1) din Legea educației naționale nr.1/2011 07.03.2018 Învățământ 07.03.2018 Învățământ PDF format
80. 477/2017 Proiect de Lege privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială 07.03.2018 Industrii 07.03.2018 Muncă PDF format
81. 503/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 07.03.2018 Învățământ 07.03.2018 Învățământ PDF format
82. 530/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.84 lit.c) din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice 07.03.2018 Muncă 05.03.2018 Muncă PDF format
83. 547/2017 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor 07.03.2018 Transport 07.03.2018 Transport PDF format
84. 570/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale 07.03.2018 Administrație
Muncă
07.03.2018 Administrație
Muncă
PDF format
85. 27/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului cadru de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (România UE cofinanțare pentru transport 2014-2020), semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017 07.03.2018 07.03.2018 Buget PDF format
86. 36/2018 Proiect de Lege privind participarea României la majorarea de capital a Băncii Internaționale de Investiții 07.03.2018 Buget 07.03.2018 Buget PDF format
87. 41/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 07.03.2018 Muncă 07.03.2018 Muncă PDF format
88. 48/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje 07.03.2018 Mediu 07.03.2018 Mediu PDF format
89. 61/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Legea nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern și pentru completarea art.23 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 12.03.2018 Muncă
Transport
08.03.2018 Muncă
Transport
PDF format
90. 132/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura 12.03.2018 Agricultură
Mediu
12.03.2018 Agricultură
Mediu
PDF format
91. 244/2017 Propunere legislativă privind modificarea art.25 alin.(1) din Legea nr.205/2004 privind protecția animalelor 14.03.2018 Agricultură
Juridică
14.03.2018 Agricultură
Juridică
PDF format
92. 429/2017 Propunere legislativă privind completarea art.4 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 14.03.2018 Juridică 14.03.2018 Agricultură
Juridică
PDF format
93. 566/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 14.03.2018 14.03.2018 Învățământ PDF format
94. 578/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 14.03.2018 Învățământ 14.03.2018 Învățământ PDF format
95. 599/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011, în sensul ca procesul de recunoaștere și echivalare a diplomelor obținute în străinătate să nu mai impună vreun cost financiar pentru solicitant 14.03.2018 Învățământ 14.03.2018 Învățământ PDF format
96. 72/2018 Propunere legislativă privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 01 ianuarie 1962-25 decembrie 1989 14.03.2018 Apărare 14.03.2018 Apărare PDF format
97. 505/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu 15.03.2018 Mediu 15.03.2018 Mediu PDF format
98. 276/2017 Proiect de Lege privind interzicerea temporară a exportului de lemne de foc 15.03.2018 Agricultură
Mediu
15.03.2018 Agricultură
Mediu
PDF format
99. 322/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.66 alin.(4) din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și simularea ocupării forței de muncă 15.03.2018 Muncă 14.03.2018 Muncă PDF format
100. 500/2017 Propunere legislativă privind modificarea Legii fondului funciar nr.18 din 19 februarie 1991 15.03.2018 Juridică 15.03.2018 Agricultură
Juridică
PDF format
101. 527/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.66 alin.(4) din Legea nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă 15.03.2018 Muncă 15.03.2018 Muncă PDF format
102. 594/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale 15.03.2018 Apărare 15.03.2018 Apărare PDF format
103. 465/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii adiovizualului nr.504/2002 19.03.2018 Cultură 19.03.2018 Cultură PDF format
104. 577/2017 Propunere legislativă pentru completarea art.98 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală 19.03.2018 Administrație
Juridică
19.03.2018 Administrație
Juridică
PDF format
105. 52/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene 19.03.2018 Buget
Muncă
19.03.2018 Buget
Muncă
PDF format
106. 333/2017 Propunere legislativă privind modalitatea de gestionare a pungilor de plastic 20.03.2018 Mediu 20.03.2018 Industrii
Mediu
PDF format
107. 417/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară 20.03.2018 20.03.2018 PDF format
108. 418/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor 20.03.2018 20.03.2018 PDF format
109. 419/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii 20.03.2018 20.03.2018 PDF format
110. 49/2018 Proiect de Lege privind unele măsuri de protecție a victimelor infracțiunilor 20.03.2018 Juridică 20.03.2018 Juridică PDF format
111. 171/2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002 21.03.2018 21.03.2018 Sănătate PDF format
112. 5/2018 Propunere legislativă privind Statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc 21.03.2018 Administrație 22.03.2018 Administrație PDF format
113. 45/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății 22.03.2018 Sănătate      
114. 274/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2017 privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 22.03.2018 Învățământ      
115. 463/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul educației și sportului 22.03.2018 Învățământ 22.03.2018 Învățământ PDF format
116. 470/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol 22.03.2018 Buget
Agricultură
     
117. 471/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție 22.03.2018 Buget
Agricultură
     
118. 501/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului 22.03.2018 Agricultură
Juridică
22.03.2018 Agricultură
Juridică
PDF format
119. 515/2017 Propunere legislativă privind trecerea suprafeței de 180,44 ha fond forestier din proprietatea publică a statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în proprietatea publică a Municipiului Buzău 22.03.2018 Agricultură
Juridică
22.03.2018 Agricultură
Juridică
PDF format
120. 571/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2017 privind înființarea Centrului Național pentru Informații Financiare 22.03.2018 Buget 22.03.2018 Buget PDF format
121. 34/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2015 privind cazierul fiscal 22.03.2018 Buget 22.03.2018 Buget PDF format
122. 35/2018 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei finaciare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată 22.03.2018 Buget 22.03.2018 Buget PDF format
123. 37/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene 22.03.2018 Buget 22.03.2018 Buget PDF format
124. 38/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 - Codul Fiscal în sensul abilitării Consiliilor Locale să poată hotărî scutirea sau reducerea impozitului /taxei pe clădiri pentru clădirile de tip sala polivalentă - sală de sport aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale 22.03.2018 Buget 22.03.2018 Buget PDF format
125. 77/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.94/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare 22.03.2018 Agricultură 22.03.2018 Agricultură PDF format
126. 86/2018 Proiectul Legii manualului școlar 22.03.2018 Învățământ 22.03.2018 Învățământ PDF format