Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 13.10.2021 Versiunea pentru printare
Miercuri, 13 octombrie 2021

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
11:31 28583 Prezență 247 - - - -
  PHC 72/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Calea către o planetă sănătoasă pentru toți Plan de acțiune al UE: „Către reducerea la zero a poluării aerului, apei și solului”COM(2021) 400
11:32 28584 Vot final - PHCD 72/2021 - Vot final adoptare adoptare 268 268 0 0 -
  PHC 74/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind o nouă abordare pentru o economie albastră durabilă în UE - Transformarea economiei albastre a UE pentru un viitor durabilCOM(2021) 240
11:33 28585 Vot final - PHCD 74/2021 - Vot final adoptare adoptare 278 277 0 1 -
  PL 310/2021 pentru ratificarea Acordului, semnat la Bruxelles, la 27 ianuarie 2021 și 8 februarie 2021, între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Croația, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Ungaria, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă și Republica Finlanda de modificare a Acordului privind transferul și mutualizarea contribuțiilor la Fondul unic de rezoluție, semnat la Bruxelles la 21 mai 2014
11:35 28586 Vot final - PL-x 310/2021 - Vot final adoptare adoptare - lege ordinară 280 280 0 0 -
  PL 311/2021 pentru ratificarea Protocolului semnat la Ierusalim, la 3 noiembrie 2020, de modificare a Convenției între Guvernul României și Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Ierusalim la 15 iunie 1997
11:36 28587 Vot final - PL-x 311/2021 - Vot final adoptare adoptare 287 287 0 0 -
  PL 107/2017 Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum și pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziții din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
11:37 28588 Vot final - PL-x 107/2017/2021 - Vot final adoptare adoptare 286 285 0 0 1
  PL 76/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.81/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și sub-sectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice
11:39 28589 Vot final - PL-x 76/2020 - Vot final adoptare adoptare 291 291 0 0 -
  PL 322/2021 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
11:39 28590 Vot final - PL-x 322/2021 - Vot final adoptare adoptare 292 291 1 0 -
  PL 313/2021 pentru ratificarea Acordului privind încetarea tratatelor bilaterale de investiții dintre statele membre ale Uniunii Europene, semnat la Bruxelles, la 5 mai 2020
11:40 28591 Vot final - PL-x 313/2021 - Vot final adoptare adoptare 295 295 0 0 -
  PL 181/2021 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
11:42 28592 Vot final - PL-x 181/2021 - Vot final adoptare adoptare 296 294 1 1 -
  PL 330/2018 pentru completarea art.180 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
11:43 28593 Vot final - Pl-x 330/2018 - Vot final respingere respingere 297 140 155 2 -
  PL 608/2018 privind modificarea și completarea prevederilor art.38 alin.3 din LEGEA-CADRU Nr.153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
11:44 28594 Vot final - Pl-x 608/2018 - Vot final respingere respingere 296 295 0 1 -
  PL 502/2019 pentru completarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
11:45 28595 Vot final - PL-x 502/2019 - Vot final respingere respingere 294 293 0 1 -
  PL 32/2020 pentru completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
11:46 28596 Vot final - PL-x 32/2020 - Vot final respingere respingere 294 294 0 0 -
  PL 369/2020 pentru modificarea Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007
11:46 28597 Vot final - PL-x 369/2020 - Vot final respingere respingere 294 293 0 1 -
  PL 197/2020 pentru instituirea "Anului Promovării Lecturii" în România – 2020
11:47 28598 Vot final - PL-x 197/2020 - Vot final respingere respingere 293 187 2 104 -
  PL 592/2020 pentru modificarea alin.(3) al art.43 din Ordonanța de urgența nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență și a Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
11:48 28599 Vot final - Pl-x 592/2020 - Vot final respingere respingere 294 263 0 31 -
  PL 288/2020 privind instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli afectați de fenomene meteorologice nefavorabile
11:49 28600 Vot final - PL-x 288/2020/2021 - Vot final respingere respingere 293 188 2 103 -
  PL 355/2020 pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și pentru completarea Legii nr.170/2010 privind impozitul specific unor activități
11:50 28601 Vot final - PL-x 355/2020 - Vot final respingere respingere 296 296 0 0 -
  PL 515/2016 referitoare la procedura privind emiterea somației de plată pentru creanțele necontestate
11:51 28602 Vot final - PL-x 515/2016 - Vot final respingere respingere 298 195 1 102 -
  PL 506/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
11:52 28603 Vot final - PL-x 506/2017 - Vot final respingere respingere 297 197 1 99 -
  PL 228/2021 Lege pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011
11:54 28604 Vot final - Pl-x 228/2021 - Vot final adoptare adoptare 293 293 0 0 -
  PL 462/2019 Lege pentru înființarea Autorității Vamale Române și pentru modificarea unor acte normative
11:56 28605 Vot final - PL-x 462/2019 - Vot final adoptare adoptare 289 237 50 2 -
  PL 642/2020 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, precum și pentru modificarea art.121 din Legea fondului funciar 18/1991
11:57 28606 Vot final - PL-x 642/2020 - Vot final adoptare adoptare 287 254 32 1 -
  PL 183/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2014 privind operaționalizarea Registrului electoral și pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014
12:02 28607 Vot final - PL-x 183/2014 - Vot final adoptare adoptare 292 262 0 30 -
  PL 229/2021 Lege pentru completarea alineatului (2) al articolului 94 din Legea nr.1/2011 a educației naționale
12:03 28608 Vot final - Pl-x 229/2021 - Vot final adoptare adoptare 287 287 0 0 -
  PL 241/2021 Lege pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 și a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
12:04 28609 Vot final - PL-x 241/2021 - Vot final adoptare adoptare 294 292 0 2 -
  PL 577/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2014 privind modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României
12:05 28610 Vot final - PL-x 577/2014 - Vot final adoptare adoptare 293 292 1 0 -
  PL 294/2021 privind completarea art.109 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
12:06 28611 Vot final - PL-x 294/2021 - Vot final adoptare adoptare 295 295 0 0 -
  PL 228/2018 Lege pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
12:08 28612 Vot final - Pl-x 228/2018/3.09.2018 - Vot final respingere respingere 295 295 0 0 -
  PL 651/2020 pentru modificarea Legii nr.32/2018 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al municipiului Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție ”Construire Spital Clinic Regional de Urgență Brașov"
12:09 28613 Vot final - Pl-x 651/2020 - Vot final respingere respingere 293 188 0 104 1
  PL 587/2020 privind acordarea indemnizației de scurtă durată
12:10 28614 Vot final - PL-x 587/2020 - Vot final respingere respingere 286 286 0 0 -
  PL 527/2019 privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi și Crișan, județul Tulcea
12:11 28615 Vot final - PL-x 527/2019/2021 - Vot final respingere respingere 297 195 3 98 1
  PL 568/2019 pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului - Județul Vrancea, în domeniul public al județului Vrancea și în administrarea Consiliului județean Vrancea
12:12 28616 Vot final - PL-x 568/2019/2021 - Vot final respingere respingere 298 194 0 104 -
  PL 251/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
12:13 28617 Vot final - Pl-x 251/2021 - Vot final respingere respingere 296 161 101 30 4
  PL 56/2018 pentru abrogarea art.29 1 din Legea îmbunătățirilor funciare nr.138/2004
12:14 28618 Vot final - PL-x 56/2018 - Vot final respingere respingere 293 292 1 0 -
  PL 654/2009 privind regimul juridic al patrimoniului sindical din România
12:15 28619 Vot final - Pl-x 654/2009 - Vot final respingere respingere 295 294 0 0 1
  PL 389/2015 pentru modificarea și completarea art.46 din Legea 14/2003, Legea partidelor politice, republicată
12:16 28620 Vot final - Pl-x 389/2015 respingere 292 291 0 0 1
  PL 410/2016 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.576 din 13 august 2010
12:17 28621 Vot final - Pl-x 410/2016 - Vot final respingere respingere 292 291 0 0 1
  PL 391/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru completarea Legii nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal
12:18 28622 Vot final - PL-x 391/2014 - Vot final respingere respingere 297 296 0 0 1
  PL 387/2015 privind completarea Art.3 din Legea partidelor politice nr.14/2003
12:19 28623 Vot final - Pl-x 387/2015 - Vot final respingere respingere 293 291 0 1 1
  PL 33/2016 pentru modificarea articolelor 218-222 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal
12:20 28624 Vot final - Pl-x 33/2016 - Vot final respingere respingere 294 188 102 2 2
  PL 372/2015 privind juramântul de credință față de țară și popor al Președintelui României, al Primului-ministru, al miniștrilor și al celorlalți membri ai Guvernului
12:21 28625 Vot final - PL-x 372/2015 - Vot final respingere respingere 292 290 0 1 1
  PL 409/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
12:23 28626 Vot final - PL-x 409/2015 - Vot final respingere respingere 294 163 0 129 2
  PL 424/2014 privind stabilirea unor măsuri pentru buna desfășurare a alegerilor și a referendumului din România
12:24 28627 Vot final - Pl-x 424/2014 - Vot final respingere respingere 293 292 0 0 1

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 24 mai 2022, 12:35
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro