Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 18.05.2021
Marți, 18 mai 2021

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
  PL 147/2019 pentru modificarea art.3 din Legea nr.60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice
13:12 28160 Retrimitere la comisie 155 63 43 48 1
14:32 28162 Prezență 236 - - - -
  PL 561/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor
14:33 28163 Vot final adoptare - lege ordinară 282 277 2 1 2
  PL 259/2019 pentru modificarea alineatelor (2) și (3) ale art.17 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.307 din 25 aprilie 2014, cu modificările ulterioare
14:35 28164 Vot final respingere - lege ordinară 288 286 1 0 1
  PL 361/2015 privind acordarea de vouchere culturale
14:35 28165 Vot final respingere - lege ordinară 293 291 0 2 -
  PL 666/2018 pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare
14:36 28166 Vot final respingere - lege ordinară 300 299 1 0 -
  PL 154/2019 pentru modificarea și completarea art.16 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare
14:37 28167 Vot final respingere - lege ordinară 301 300 1 0 -
  PL 205/2019 pentru completarea art.320 din Legea 95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătății
14:38 28168 Vot final respingere - lege ordinară 301 301 0 0 -
  PL 694/2015 privind reglementarea creanțelor cesionate
14:39 28169 Vot final respingere - lege ordinară 303 303 0 0 -
  PL 162/2019 pentru completarea art.8 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
14:39 28170 Vot final respingere - lege ordinară 304 304 0 0 -
  PL 163/2019 privind modificarea OUG nr.194/2002 privind regimul strainilor în România și OG nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
14:41 28171 Vot final respingere - lege ordinară 306 306 0 0 -
  PL 273/2018 pentru modificarea art.10 alin.(14) din Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
14:41 28172 Vot final respingere - lege ordinară 305 304 0 1 -
  PL 410/2017 pentru înființarea Muzeului Național al Victimelor Comunismului
14:42 28173 Vot final respingere - lege ordinară 304 278 26 0 -
  PL 173/2019 pentru completarea art.60 din LEGEA nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
14:45 28174 Vot final respingere - lege ordinară 306 177 129 0 -
  PL 19/2019 pentru modificarea art.9 alin.(21) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
14:46 28175 Vot final respingere - lege ordinară 310 310 0 0 -
  PL 174/2019 pentru modificarea și completarea art.67 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
14:46 28176 Vot final respingere - lege ordinară 305 256 1 48 -
  PL 147/2019 pentru modificarea art.3 din Legea nr.60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice
14:47 28177 Vot final respingere - lege ordinară 307 188 25 94 -
  PL 680/2018 privind abrogarea art.19 din Ordonanța de urgență nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare
14:48 28178 Vot final respingere - lege ordinară 288 286 0 0 2
  PL 541/2018 pentru modificarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
14:49 28179 Vot final respingere - lege ordinară 306 122 131 53 -
  PL 185/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
14:50 28180 Vot final respingere - lege ordinară 305 302 1 1 1
  PL 86/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
14:52 28181 Vot final respingere - lege ordinară 305 201 103 1 -
  PL 393/2017 pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
14:52 28182 Vot final respingere - lege ordinară 306 204 1 101 -
  PL 372/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării "
14:53 28183 Vot final respingere - lege organică 304 198 1 105 -
  PL 704/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare
14:54 28184 Vot final respingere - lege organică 311 206 1 104 -
  PL 220/2017 privind abrogarea alin.(1) al art.7, alin.(1) al art.11 și alin.(5) al art.20 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
14:55 28185 Vot final respingere - lege organică 309 306 0 2 1
  PL 556/2017 pentru completarea art.903 din Legea nr.134/ 2010 privind Codul de procedură civilă
14:56 28186 Vot final respingere - lege organică 307 307 0 0 -
  PL 127/2019 pentru completarea art.100 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
14:57 28187 Vot final respingere - lege organică 310 309 0 0 1
  PL 436/2017 pentru completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
14:58 28188 Vot final respingere - lege organică 285 283 2 0 -
  PL 705/2018 pentru protecția minorilor și a tinerilor aflați în dificultate, din centrele de ocrotire aflate în administrația Statului
14:59 28189 Vot final respingere - lege organică 306 175 129 2 -

* - prezenți care nu și-au exercitat votul