Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 21.09.2021
Marți, 21 septembrie 2021

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
11:30 28512 Prezență 210 - - - -
  PHC 69/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Actualizarea noii Strategii industriale 2020: construirea unei piețe unice mai puternice pentru a sprijini redresarea Europei COM(2021) 350
11:32 28513 Vot final adoptare 241 240 0 0 1
  PHC 70/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor O uniune a piețelor de capital pentru cetățeni și întreprinderi – un nou plan de acțiune COM (2020) 590
11:33 28514 Vot final adoptare 257 256 0 0 1
  PL 217/2020 privind măsurile de siguranță cu caracter medical și statutul spitalelor de psihiatrie și pentru măsuri de siguranță
11:34 28515 Vot final respingere - lege ordinară 272 268 2 0 2
  PL 636/2019 pentru modificarea și completarea Legii Protecției Mediului nr.137/1995
11:35 28516 Vot final respingere - lege ordinară 271 268 2 0 1
  PL 675/2018 pentru completarea Legii nr.273 din 2006 privind finanțele publice locale
11:36 28517 Vot final respingere - lege ordinară 270 268 1 1 -
  PL 159/2021 pentru completarea art.94 la Legea educației naționale nr.1 din 5 ianuarie 2011
11:37 28518 Vot final respingere 270 218 50 2 -
  PL 423/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
11:38 28519 Vot final respingere - lege organică 272 271 1 0 -
  PL 178/2020 privind comasarea terenurilor agricole deținute de asociațiile agricole constituite de unitățile de cult
11:39 28520 Vot final respingere - lege organică 275 274 1 0 -
  PL 554/2020 pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal
11:40 28521 Vot final respingere - lege organică 276 179 1 96 -
  PL 561/2019 pentru completarea art.257 din Legea nr.286/2009 Codul penal
11:41 28522 Vot final respingere - lege organică 273 171 0 102 -
  PL 628/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
11:42 28523 Vot final respingere - lege organică 274 273 0 1 -
  PL 621/2018 pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
11:42 28524 Vot final respingere - lege organică 273 273 0 0 -
  PL 535/2017 pentru completarea și modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
11:44 28525 Vot final respingere - lege organică 273 272 0 1 -
  PL 209/2018 pentru modificarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
11:44 28526 Vot final respingere - lege organică 274 274 0 0 -
  PL 554/2018 pentru modificarea Legii nr.272 din 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
11:45 28527 Vot final respingere - lege organică 274 274 0 0 -
  PL 158/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011
11:46 28528 Vot final respingere - lege organică 274 224 50 0 -
  PL 501/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2016 pentru modificarea regimului juridic al unui imobil
11:47 28529 Vot final adoptare 269 268 1 0 -
  PL 444/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2020 pentru completarea Legii nr.291/2018 privind aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Iași-Târgu Mureș, Autostrada Unirii
11:48 28530 Vot final adoptare 267 266 0 1 -
  PL 502/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2020 privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unei părți dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiții ”Drum expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente”, tronsonul 1
11:50 28531 Vot final adoptare 269 269 0 0 -
  PL 82/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.89/2019 pentru modificarea art.51 1 alin.(1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice și modificarea unor acte normative
11:51 28532 Vot final adoptare 271 267 0 2 2
  PL 573/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.126/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și instituirea unor măsuri privind indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
11:52 28534 Vot final adoptare 273 273 0 0 -
  PL 98/2020 privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.14/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Institutului Național de Statistică în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică și Guvernanță în Statistică al OCDE
11:53 28533 Vot final adoptare 270 268 0 2 -
  PL 85/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.25/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
11:55 28535 Vot final adoptare - lege ordinară 272 270 0 2 -

* - prezenți care nu și-au exercitat votul