Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Vasilescu Lia Olguța în legislatura 2004-2008?

2308 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
1801. 06.06.2006 12:39 1496 Vot final
Respingere PL 243/2006 pentru completarea art.9 din Legea nr.112/1995
DA
1802. 06.06.2006 12:38 1495 Vot final
Respingere PL 254/2006 pentru completarea Legii 571/2003 de aprobare a Codului Fiscal, cu modificările și completările ulterioare
DA
1803. 06.06.2006 12:36 1494 Pct. 5 din raport
PL 24/2006 pentru modificarea și completarea Codului penal, precum și pentru modificarea și completarea altor legi
NU
1804. 06.06.2006 12:36 1493 Pct. 4 din raport - Repetare vot.
PL 24/2006 pentru modificarea și completarea Codului penal, precum și pentru modificarea și completarea altor legi
NU
1805. 06.06.2006 12:26 1492 Pct. 4 din raport - Amendamente admise
PL 24/2006 pentru modificarea și completarea Codului penal, precum și pentru modificarea și completarea altor legi
NU
1806. 06.06.2006 12:00 1491 Pct. 1 din raport - Amendamente respinse - Art. 118
PL 24/2006 pentru modificarea și completarea Codului penal, precum și pentru modificarea și completarea altor legi
NU
1807. 06.06.2006 11:53 1490 Pct. 19 - Amendamente respinse
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
DA
1808. 06.06.2006 11:42 1489 Amendament
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
NU
1809. 06.06.2006 11:40 1488 Pct.11
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
DA
1810. 06.06.2006 11:31 1487 Pct.11
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
NU
1811. 06.06.2006 11:31 1486 Amendament
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
NU
1812. 06.06.2006 11:09 1484 Pct. 9 - Amendamente respinse - pct. 54
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
NU
1813. 06.06.2006 11:03 1483 Pct. 4
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
NU
1814. 06.06.2006 11:00 1482 Amendament respins - Art. 91 indice 1
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
NU
1815. 05.06.2006 17:14 1478 Retrimitere la comisie
PL 402/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă
DA
1816. 05.06.2006 17:13 1477 Retrimitere la comisie
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
1817. 05.06.2006 17:00 1476 Retrimitere la comisie
PL 26/2006 pentru modificarea și completarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996
PL 27/2006 vânătorii și a protecției fondului cinegetic
NU
1818. 31.05.2006 10:37 1454 Retrimitere la comisie
PL 243/2006 pentru completarea art.9 din Legea nr.112/1995
DA
1819. 31.05.2006 10:34 1453 Vot final
PL 254/2006 pentru completarea Legii 571/2003 de aprobare a Codului Fiscal, cu modificările și completările ulterioare
DA
1820. 30.05.2006 13:04 1450 Vot final
PL 333/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
NU
1821. 30.05.2006 13:01 1449 Pct.36 din raport - amendamentul domnului deputat Nicolicea Eugen.
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
DA
1822. 30.05.2006 11:12 1448 Retrimitere la comitetul liderilor
Modificarea componentei numerice si nominale a Comisiei juridice de disciplina si imunitati.
NU
1823. 30.05.2006 11:00 1447 Art.43 alin.3
PL 333/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
NU
1824. 23.05.2006 12:39 1434 Vot final
PL 492/2005 privind modificarea Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
DA
1825. 23.05.2006 12:38 1433 Vot final
PL 209/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 199/2005 privind unele măsuri pentru continuarea procesului de privatizare a Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C.- S.A.
NU
1826. 23.05.2006 12:38 1432 Vot final
PL 81/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 178/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin.(1¹) al art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
NU
1827. 23.05.2006 12:37 1431 Vot final
PL 336/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2005 privind vînzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical
NU
1828. 23.05.2006 12:37 1430 Vot final
PL 252/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi, salarizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi
DA
1829. 23.05.2006 12:36 1428 Vot final
Respingere PL 448/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
DA
1830. 23.05.2006 12:36 1429 Vot final
PL 514/2005 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare
DA
1831. 23.05.2006 12:35 1426 Vot final
PL 419/2006 pentru completarea art.5 din Legea învățământului nr.84/1995 și a art.1 din Ordonanța Guvernului nr.13/1993 privind modificarea cuantumului taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor din alte țări care studiază pe cont propriu în România
DA
1832. 23.05.2006 12:35 1427 Vot final
PL 450/2006 privind asumarea răspunderii Guvernului asupra unui proiect de lege
NU
1833. 23.05.2006 12:34 1425 Vot final
PL 447/2006 pentru aderarea României la Convenția asupra protecției și promovării diversității expresiilor culturale, adoptată la Paris la 20 octombrie 2005
DA
1834. 23.05.2006 12:34 1424 Vot final
PL 398/2006 pentru aderarea României la Protocolul din 1997 privind amendarea Convenției internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, adoptat prin Actul final al Conferinței părților la MARPOL 73/78, la Londra la 26 septembrie 1997
DA
1835. 23.05.2006 12:24 1423 Retrimitere la comisie
PL 482/2005 camerelor de comerț și industrie din România
NU
1836. 23.05.2006 11:17 1422 Amendamentul domnului deputat Lakatos, aflat la poz. 5 pe lista de amendamente respinse
PL 514/2005 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare
NU
1837. 22.05.2006 18:06 1419 Înființarea comisiei speciale de anchetă parlamentară privind cercetarea împrejurărilor prin care au ajuns în consumul populației pui contaminați cu virusul Gripei aviare, tulpina înalt patogenă H5N1 DA
1838. 22.05.2006 17:54 1418 Dezbateri procedurale cu privire la înființarea Comisiei de anchetă parlamentară privind cercetarea împrejurărilor prin care au ajuns în consumul populației pui contaminați cu virusul Gripei aviare, tulpina înalt patogenă H5N1 - Propunerea de sistare a dezbaterilor NU
1839. 16.05.2006 12:42 1401 Vot final
PL 189/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2006 cu privire la plata diferențelor salariale din perioada octombrie 2001 - septembrie 2004 pentru personalul didactic din învățământul de stat
DA
1840. 16.05.2006 12:42 1402 Vot final
PL 223/2006 pentru modificarea alin.(1) al art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populației, pentru încălzirea locuinței și prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică
DA
1841. 16.05.2006 12:41 1400 Vot final
PL 240/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2000 privind acordarea de facilități persoanelor care au domiciliul în localitațile rurale aflate în zonele montane
DA
1842. 16.05.2006 12:41 1399 Vot final
PL 232/2006 prvind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale
DA
1843. 16.05.2006 12:40 1397 Vot final
PL 231/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru operatorii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului pe anul 2005
NU
1844. 16.05.2006 12:40 1398 Vot final
PL 233/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2006 privind instituirea unui contingent tarifar la importul în România a unor sortimente de carne de pasăre originare din Uniunea Europeană
NU
1845. 16.05.2006 12:39 1395 Vot final
PL 140/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale
DA
1846. 16.05.2006 12:39 1394 Vot final
PL 537/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil
DA
1847. 16.05.2006 12:38 1393 Vot final
PL 515/2005 privind serviciul de iluminat public
DA
1848. 16.05.2006 12:38 1392 Vot final
PL 250/2006 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare
DA
1849. 16.05.2006 12:37 1391 Vot final
PL 305/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport
DA
1850. 16.05.2006 12:37 1389 Vot final
PL 224/2006 privind asigurarea stagiului de practică universitară
NU
1851. 16.05.2006 12:37 1390 Vot final
PL 226/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari
DA
1852. 16.05.2006 12:36 1387 Vot final
PL 401/2006 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Țărilor de Jos privind acordarea de privilegii și imunități ofițerilor de legătură români la Oficiul European de Poliție, realizat prin schimb de note verbale la 17 ianuarie 2006
DA
1853. 16.05.2006 12:35 1386 Vot final
PL 399/2006 pentru ratificarea Convenției internaționale privind reprimarea actelor de terorism nuclear, semnată la New York la 14 septembrie 2005
DA
1854. 16.05.2006 12:35 1385 Vot final
PL 304/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2006 privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea și eradicarea gripei aviare pe teritoriul României
DA
1855. 16.05.2006 10:38 1383 Art. 26
PL 224/2006 privind asigurarea stagiului de practică universitară
NU
1856. 16.05.2006 10:38 1382 Art. 24
PL 224/2006 privind asigurarea stagiului de practică universitară
NU
1857. 16.05.2006 10:38 1381 Art. 23
PL 224/2006 privind asigurarea stagiului de practică universitară
NU
1858. 16.05.2006 10:38 1384 Art. 27
PL 224/2006 privind asigurarea stagiului de practică universitară
NU
1859. 16.05.2006 10:38 1435 Art. 25
PL 224/2006 privind asigurarea stagiului de practică universitară
NU
1860. 16.05.2006 10:37 1379 Art. 20
PL 224/2006 privind asigurarea stagiului de practică universitară
NU
1861. 16.05.2006 10:37 1378 Art. 19
PL 224/2006 privind asigurarea stagiului de practică universitară
NU
1862. 16.05.2006 10:37 1438 Art. 22
PL 224/2006 privind asigurarea stagiului de practică universitară
NU
1863. 16.05.2006 10:37 1380 Art. 21
PL 224/2006 privind asigurarea stagiului de practică universitară
NU
1864. 16.05.2006 10:37 1437 Art. 18
PL 224/2006 privind asigurarea stagiului de practică universitară
NU
1865. 16.05.2006 10:36 1439 Art. 16
PL 224/2006 privind asigurarea stagiului de practică universitară
NU
1866. 16.05.2006 10:36 1440 Art. 13
PL 224/2006 privind asigurarea stagiului de practică universitară
NU
1867. 16.05.2006 10:36 1436 Art. 17
PL 224/2006 privind asigurarea stagiului de practică universitară
NU
1868. 16.05.2006 10:36 1376 Art. 14
PL 224/2006 privind asigurarea stagiului de practică universitară
NU
1869. 16.05.2006 10:36 1377 Art. 15
PL 224/2006 privind asigurarea stagiului de practică universitară
NU
1870. 16.05.2006 10:35 1375 Art. 12
PL 224/2006 privind asigurarea stagiului de practică universitară
NU
1871. 16.05.2006 10:35 1374 Art. 11
PL 224/2006 privind asigurarea stagiului de practică universitară
NU
1872. 16.05.2006 10:35 1373 Art. 8
PL 224/2006 privind asigurarea stagiului de practică universitară
NU
1873. 16.05.2006 10:35 1442 Art. 9
PL 224/2006 privind asigurarea stagiului de practică universitară
NU
1874. 16.05.2006 10:35 1443 Art. 10
PL 224/2006 privind asigurarea stagiului de practică universitară
NU
1875. 16.05.2006 10:34 1370 Art. 4
PL 224/2006 privind asigurarea stagiului de practică universitară
NU
1876. 16.05.2006 10:34 1441 Art.6
PL 224/2006 privind asigurarea stagiului de practică universitară
NU
1877. 16.05.2006 10:34 1371 Art. 5
PL 224/2006 privind asigurarea stagiului de practică universitară
NU
1878. 16.05.2006 10:34 1372 Art. 7
PL 224/2006 privind asigurarea stagiului de practică universitară
NU
1879. 16.05.2006 10:33 1369 Art. 3
PL 224/2006 privind asigurarea stagiului de practică universitară
NU
1880. 16.05.2006 10:33 1368 Art. 2
PL 224/2006 privind asigurarea stagiului de practică universitară
NU
1881. 16.05.2006 10:33 1367 Art. 1
PL 224/2006 privind asigurarea stagiului de practică universitară
NU
1882. 16.05.2006 10:32 1366 Retrimitere la comisie
PL 224/2006 privind asigurarea stagiului de practică universitară
NU
1883. 15.05.2006 17:49 1363 Titlul legii
PL 304/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2006 privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea și eradicarea gripei aviare pe teritoriul României
DA
1884. 15.05.2006 17:47 1362 Stabilire timpi dezbatere
PL 304/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2006 privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea și eradicarea gripei aviare pe teritoriul României
NU
1885. 15.05.2006 17:08 1361 Constituirea unei comisii de anchetă a Camerei Deputaților DA
1886. 15.05.2006 17:06 1360 Modificare ordine de zi NU
1887. 09.05.2006 12:25 1354 Vot final
Respingere PL 216/2006 pentru modificarea și completarea unor prevederi privind funcția publică
DA
1888. 09.05.2006 12:25 1355 Vot final
Respingere PL 103/2006 privind accesul parlamentarilor la documentele privatizării
NU
1889. 09.05.2006 12:24 1353 Vot final
Respingere PL 580/2005 privind completarea Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale
DA
1890. 09.05.2006 12:23 1352 Vot final
Respingere PL 198/2006 pentru modificarea Legii nr.14/2003, Legea partidelor politice
NU
1891. 09.05.2006 12:23 1351 Vot final
PL 553/2005 pentru modificarea și completarea Legii arendării nr.16/1994
DA
1892. 09.05.2006 12:22 1350 Vot final
Adoptare PL 197/2006 privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație
NU
1893. 09.05.2006 12:20 1348 Vot final
PL 251/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD
DA
1894. 09.05.2006 12:20 1349 Vot final
Adoptare PL 177/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială
DA
1895. 09.05.2006 12:19 1347 Vot final
PL 235/2006 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2000 privind îmbunătățirea finanțării unor programe de dezvoltare sectorială inițiate de Ministerul Culturii și Cultelor
DA
1896. 09.05.2006 12:18 1346 Vot final
PL 86/2006 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2006 privind trecerea Muzeului Național "George Enescu" din București în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor
DA
1897. 09.05.2006 12:17 1345 Vot final
Adoptare PL 298/2006 pentru completarea art.10 alin.4 din Legea Învățământului nr.84/1995 republicată cu modificările și completările ulterioare
NU
1898. 09.05.2006 12:17 1344 Vot final
PL 227/2006 privind înființarea comunei Poieni-Solca, județul Suceava, prin reorganizarea orașului Solca
DA
1899. 09.05.2006 12:16 1343 Vot final
Respingere PL 224/2006 privind asigurarea stagiului de practică universitară
DA
1900. 09.05.2006 12:15 1342 Vot final
PL 215/2006 pentru declararea comunei Stoina oraș
DA

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 7 aprilie 2020, 12:39
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro