Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Marinescu Antonella în legislatura 2008-2012?

2122 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
601. 22.11.2011 12:34 8682 Vot final
Adoptare PL 165/2011 pentru modificarea art.2 alin.(2) din Legea nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
DA
602. 22.11.2011 12:34 8681 Vot final
Adoptare PL 348/2011 privind completarea art.22 din Legea nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
DA
603. 22.11.2011 12:33 8680 Vot final
Adoptare PL 366/2011 pentru modificarea art.26 alin.(3) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
DA
604. 22.11.2011 12:32 8678 Vot final
Adoptare PL 182/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
DA
605. 22.11.2011 12:32 8679 Vot final
Adoptare PL 337/2011 pentru modificarea alin.(9) al art.7 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
DA
606. 22.11.2011 12:31 8677 Vot final
Adoptare PL 271/2011 pentru modificarea Legii nr.85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat
DA
607. 22.11.2011 12:30 8674 Vot final
Adoptare PL 552/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz
DA
608. 22.11.2011 12:30 8675 Vot final
Adoptare PL 748/2010 pentru modificarea lit.a) a alin.(1) al art.5 din Legea nr.56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național
DA
609. 22.11.2011 12:29 8676 Vot final
Adoptare PL 555/2010 pentru modificarea art.31 din Legea securității și sănătății în muncă nr.319/2006
DA
610. 22.11.2011 12:28 8673 Vot final
Adoptare PL 176/2011 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2011 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.19/1997 privind transporturile
NU
611. 22.11.2011 12:28 8672 Vot final
Adoptare PL 148/2011 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr.1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon și de abrogare a Ordonanței Guvernului nr.89/1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon
DA
612. 22.11.2011 12:27 8671 Vot final
Adoptare PL 32/2011 pentru declararea zilei de 9 martie "Ziua Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 1944-1989"
DA
613. 22.11.2011 12:26 8669 Vot final
Adoptare PL 732/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice
DA
614. 22.11.2011 12:26 8670 Vot final
Adoptare PL 852/2010 pentru modificarea Anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
NU
615. 22.11.2011 12:25 8668 Vot final
Adoptare PL 812/2010 pentru modificarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
NU
616. 22.11.2011 12:24 8667 Vot final
Adoptare PL 557/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
DA
617. 22.11.2011 12:24 8666 Vot final
Adoptare PL 730/2010 pentru modificarea alin.(1) al art.15 din Legea nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
DA
618. 22.11.2011 12:23 8664 Vot final
Adoptare PL 722/2010 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2010 privind controlul operațiunilor care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul European de Garantare Agricolă
DA
619. 22.11.2011 12:23 8665 Vot final
Adoptare PL 716/2010 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2010 privind unele măsuri de reorganizare a activităților de tineret și sport
NU
620. 22.11.2011 12:22 8746 Vot final
Adoptare PL 726/2010 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor
DA
621. 22.11.2011 12:21 8662 Vot final
Adoptare PL 520/2010 pentru modificarea și completarea OUG nr.194/2002 privind regimul străinilor în România
DA
622. 22.11.2011 12:21 8663 Vot final
Adoptare PL 345/2010 privind completarea și modificarea alineatului (4) al articolului 96 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, precum și modificarea și completarea alineatului (1) al articolului 26 din Legea nr.360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase
DA
623. 22.11.2011 12:20 8661 Vot final
Adoptare PL 550/2010 pentru modificarea art.13 alin.(3) lit a) din Legea 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale
DA
624. 22.11.2011 12:19 8660 Vot final
Adoptare PL 425/2011 pentru modificarea Legii nr.258/2002 privind declararea zilei de 22 decembrie Ziua Libertății României
DA
625. 22.11.2011 12:19 8659 Vot final
Adoptare PL 225/2011 privind declararea zilei de 16 noiembrie Ziua Patrimoniului Mondial din România
DA
626. 22.11.2011 12:18 8657 Vot final
Adoptare PL 518/2011 pentru aprobarea modificării sursei de finanțare a taxelor și impozitelor în cadrul Proiectului privind reconstrucția drumurilor forestiere afectate de inundații și corectarea torentelor din zonele forestiere, prin Acordul cadru de împrumut FP 1556 (2006) dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 23 august 2007 și la Paris la 30 august 2007
DA
627. 22.11.2011 12:18 8658 Vot final
Adoptare PL 568/2009 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformității
NU
628. 22.11.2011 12:17 8656 Vot final
Adoptare PL 204/2011 pentru modificarea art.4 din Legea nr.349/2007 privind reorganizarea cadrului instituțional în domeniul managementului substanțelor chimice
DA
629. 22.11.2011 12:16 8655 Vot final
Adoptare PL 110/2011 pentru modificarea și completarea art.14 din Ordonanța Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România
DA
630. 22.11.2011 12:15 8654 Vot final
Respingere PL 453/2010 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2010 pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
NU
631. 22.11.2011 12:14 8651 Vot final
Respingere PL 297/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
NU
632. 22.11.2011 12:13 8650 Vot final
Adoptare PL 123/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
NU
633. 22.11.2011 12:13 8653 Vot final
Adoptare PL 557/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administrației și Internelor pentru anul 2011
NU
634. 22.11.2011 12:11 8649 Vot asupra unei moțiuni DA
635. 22.11.2011 12:07 8647 NU
636. 22.11.2011 11:26 8646 Retrimitere la comisie
PL 690/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață și de comercializare a acestora
DA
637. 22.11.2011 11:20 8645 Prelungirea programului de lucru cu 10 min. NU
638. 21.11.2011 16:23 8642 Propunere timpi dezbatere moțiune DA
639. 15.11.2011 17:40 8640 Modificarea Ordine de zi - discutarea legilor ordinarea inaintea celor organice NU
640. 15.11.2011 17:39 8639
PL 531/2009 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată după 23 august 1944
DA
641. 15.11.2011 17:35 8638
PL 724/2010 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probațiune
NU
642. 15.11.2011 17:34 8637
PL 652/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2008 privind modificarea art.III alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.29/2005 pentru modificarea Legii nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
NU
643. 15.11.2011 17:32 8636
PL 173/2009 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.225/2008 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sistemul justiției
NU
644. 15.11.2011 17:31 8635
PL 442/2009 pentru modificarea și completarea art.7 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
NU
645. 15.11.2011 17:30 8634
PL 392/2010 pentru modificarea alin.(2) al art.29 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
DA
646. 15.11.2011 17:29 8633
PL 185/2010 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2010 pentru modificarea art.III alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecției sociale
DA
647. 15.11.2011 17:13 8632 Vot final
Respingere PL 228/2010 pentru modificarea art 64 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
DA
648. 15.11.2011 17:12 8631
PL 608/2010 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării
DA
649. 15.11.2011 17:11 8630 Vot final
Adoptare PL 614/2011 pentru ratificarea Acordului între România și Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România, semnat la Washington la 13 septembrie 2011
DA
650. 15.11.2011 17:05 8629 Prezență NU
651. 15.11.2011 16:22 8628 Art.147 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
652. 15.11.2011 16:20 8627 Art.146 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
653. 15.11.2011 16:16 8626 Art.145 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
654. 15.11.2011 16:16 8625 Art.144 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
655. 15.11.2011 16:16 8624 Art.143 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
656. 15.11.2011 16:15 8750 Art.141 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
657. 15.11.2011 16:15 8751 Art.142 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
658. 15.11.2011 16:14 8621 Art.139 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
659. 15.11.2011 16:14 8622 Art.140 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
660. 15.11.2011 16:14 8620 Art.138 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
661. 15.11.2011 16:13 8618 Art.136 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
662. 15.11.2011 16:13 8619 Art.137 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
663. 15.11.2011 16:12 8617 Art.135 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
DA
664. 15.11.2011 16:11 8616 Art.135 alin.4 din raport (varianta raport suplimentar nr.crt.135) admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
DA
665. 15.11.2011 16:10 8614 Art.134 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
666. 15.11.2011 16:09 8613 Art.133 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
667. 15.11.2011 16:09 8612 Art.132 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
668. 15.11.2011 16:09 8611 Art.131 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
669. 15.11.2011 16:08 8608 Art.128 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
670. 15.11.2011 16:08 8610 Art.130 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
671. 15.11.2011 16:08 8609 Art.129 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
672. 15.11.2011 16:07 8607 Art.127 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
673. 15.11.2011 16:07 8606 Art.126 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
674. 15.11.2011 16:06 8604 Art.124 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
675. 15.11.2011 16:06 8605 Art.125 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
676. 15.11.2011 16:06 8603 Art.123 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
677. 15.11.2011 16:05 8601 Art.122 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
678. 15.11.2011 16:05 8600 Art.121 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
679. 15.11.2011 16:05 8602 Art.123 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
680. 15.11.2011 16:04 8599 Art.120 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
681. 15.11.2011 16:04 8598 Art.119 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
682. 15.11.2011 16:04 8597 Art.118 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
683. 15.11.2011 16:03 8595 Art.116 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
684. 15.11.2011 16:03 8596 Art.117 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
685. 15.11.2011 16:02 8593 Art.114 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
686. 15.11.2011 16:01 8591 Art.112 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
687. 15.11.2011 16:01 8590 Art.111 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
688. 15.11.2011 16:01 8592 Art.113 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
689. 15.11.2011 16:00 8587 Art.108 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
690. 15.11.2011 16:00 8589 Art.110 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
691. 15.11.2011 16:00 8588 Art.109 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
692. 15.11.2011 15:59 8586 Art.107 (litera noua) din raport pct.235 admis
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
693. 15.11.2011 15:57 8584 Art.106 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
694. 15.11.2011 15:57 8585 Art.107 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
695. 15.11.2011 15:56 8581 Art.103 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
696. 15.11.2011 15:56 8582 Art.104 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
697. 15.11.2011 15:56 8583 Art.105 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
698. 15.11.2011 15:55 8580 Art.102 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
699. 15.11.2011 15:55 8579 Art.101 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU
700. 15.11.2011 15:54 8576 Art.98 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
NU

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 21 septembrie 2021, 1:28
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro