Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Radu Anișoara

4001 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1701. 04.07.2018 10:54 20210 PL-x 406/2018 - Amendament respins 7 NO
1702. 04.07.2018 10:51 20208 PL-x 406/2018 - Amendament respins 5 NO
1703. 04.07.2018 10:49 20207 Text initial YES
1704. 04.07.2018 10:49 20206 PL-x 406/2018 - Amendament respins 3 NO
1705. 04.07.2018 10:48 20199 Amendament admis
PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
YES
1706. 04.07.2018 10:47 20198 Amendament respins
PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
NO
1707. 04.07.2018 10:46 20197 Amendament admis
PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
YES
1708. 04.07.2018 10:46 20196 Amendament respins
PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
NO
1709. 04.07.2018 10:25 20201 Stabilire timpi dezbatere
PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
YES
1710. 04.07.2018 10:23 20205 Modificarea ordinii de zi YES
1711. 02.07.2018 16:40 20117 PL-x 340/2018 - amendament admis 3 - art. 12 alin. (1)
PL 340/2018 pentru modificarea art. 12 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
YES
1712. 02.07.2018 16:40 20118 Sistarea lucrarilor in plen YES
1713. 02.07.2018 15:33 20116 PL-x 128/2018 - Timp dezbatere
PL 128/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA
YES
1714. 02.07.2018 15:26 20115 PL-x 112/2018 - amendament admis 3 - art.109 alin.(8)
PL 112/2018 pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
1715. 02.07.2018 15:25 20114 PL-x 112/2018 - amendament admis 3 - art.109 alin.(6)
PL 112/2018 pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
1716. 02.07.2018 15:21 20113 PL-x 112/2018 - amendament admis 3 - art.109 alin.(4)
PL 112/2018 pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
1717. 02.07.2018 15:07 20112 Retrimitere la comisie - PL-x 112/2018
PL 112/2018 pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
NO
1718. 27.06.2018 14:14 20106 Timp dezbatere 10 secunde YES
1719. 27.06.2018 14:14 20107 Timp dezbatere 20 secunde NO
1720. 27.06.2018 14:11 20105 Aprobare program de lucru YES
1721. 27.06.2018 12:32 20102 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 50 deputati (MS 7/2018). NO
1722. 27.06.2018 12:28 20101 Vot final
Adoptare PL 365/2018 privind transmiterea unei părți din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaților în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
YES
1723. 27.06.2018 12:27 20100 Vot final
Adoptare PL 102/2018 privind integrarea în muncă, în cadrul instituțiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajați
YES
1724. 27.06.2018 12:27 20099 Vot final
Adoptare PL 251/2018 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Belgrad, la 4 decembrie 2017
YES
1725. 27.06.2018 12:26 20098 Vot final
Adoptare PL 229/2018 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București, la 27 noiembrie 2017
YES
1726. 27.06.2018 12:20 20097 Vot final
Adoptare PL 573/2017 pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
YES
1727. 27.06.2018 12:14 20096 Vot final
Adoptare PL 391/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
YES
1728. 27.06.2018 12:11 20095 Vot final
Adoptare PL 355/2018 privind instituirea Zilei Limbii Elene
YES
1729. 27.06.2018 12:10 20094 Vot final
Adoptare PL 554/2015 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale
YES
1730. 27.06.2018 12:09 20093 Vot final
Adoptare PL 334/2018 privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere
YES
1731. 27.06.2018 12:08 20092 Vot final
Adoptare PL 214/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
YES
1732. 27.06.2018 11:28 20088 Prelungire program de lucru YES
1733. 27.06.2018 11:07 20087 PLx 554/2015 - Ama.25 NO
1734. 27.06.2018 10:51 20085 Modificare ordine de zi YES
1735. 26.06.2018 13:08 20074 Vot final
Adoptare PL 189/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă
YES
1736. 26.06.2018 13:04 20073 Vot final
Adoptare PL 375/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2018 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
YES
1737. 26.06.2018 12:55 20072 Vot final
Adoptare PL 419/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii
YES
1738. 26.06.2018 12:52 20071 Vot final
Adoptare PL 483/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
YES
1739. 26.06.2018 12:44 20070 Vot final
Adoptare PL 198/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative
YES
1740. 26.06.2018 12:44 20069 Vot final
Adoptare PL 341/2018 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
YES
1741. 26.06.2018 12:40 20068 Vot final
Adoptare PL 80/2018 privind Legea muntelui
YES
1742. 26.06.2018 12:40 20067 Vot final
Adoptare PL 472/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
YES
1743. 26.06.2018 12:38 20066 Vot final
Adoptare PL 361/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
YES
1744. 26.06.2018 12:37 20064 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
1745. 26.06.2018 12:37 20065 Vot final - Proiectul de Hotarare privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale serviciilor Camerei Deputatilor (PH CD 47/2018).
PHCD 47/2018 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale serviciilor Camerei Deputaților
YES
1746. 26.06.2018 12:03 20050 PLx 483/2016 amr.6 NO
1747. 26.06.2018 12:03 20051 PLx 483/2016 ama.36 NO
1748. 26.06.2018 12:01 20049 PLx 483/2016 ama.32 YES
1749. 26.06.2018 12:01 20048 PLx 483/2016 amr.5 NO
1750. 26.06.2018 12:00 20046 PLx 483/2016 amr.4 NO
1751. 26.06.2018 12:00 20047 PLx 483/2016 ama.32 YES
1752. 26.06.2018 11:59 20045 PLx 483/2016 ama.30 YES
1753. 26.06.2018 11:58 20044 PLx 483/2016 amr.3 NO
1754. 26.06.2018 11:57 20043 PLx 483/2016 ama.24 YES
1755. 26.06.2018 11:57 20042 PLx 483/2016 amr.2 NO
1756. 26.06.2018 11:56 20041 PLx 483/2016 ama.10 YES
1757. 26.06.2018 11:55 20040 PLx 483/2016 amr.1 NO
1758. 26.06.2018 11:45 20039 Retrimitere la comisie PLx 483/2016 NO
1759. 26.06.2018 11:32 20038 Modificare ordine de zi YES
1760. 26.06.2018 11:31 20036 Modificare ordine de zi YES
1761. 26.06.2018 11:31 20037 Modificare ordine de zi YES
1762. 26.06.2018 10:58 20035 Modificare ordine de zi YES
1763. 26.06.2018 10:57 20034 Modificare ordine de zi YES
1764. 26.06.2018 10:56 20033 Modificare ordine de zi YES
1765. 25.06.2018 17:38 20021 Timp dezbatere MS7/2018 YES
1766. 25.06.2018 16:21 20019 Aprobare program de lucru YES
1767. 20.06.2018 13:33 20016 YES
1768. 20.06.2018 13:33 20015 YES
1769. 20.06.2018 13:03 19992 Vot final
Respingere PL 114/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
YES
1770. 20.06.2018 13:02 19990 Vot final
Respingere PL 521/2017 pentru modificarea alineatului (7) al articolului 15 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat
YES
1771. 20.06.2018 13:02 19991 Vot final
Respingere PL 532/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
YES
1772. 20.06.2018 13:01 19989 Vot final
Respingere PL 165/2018 pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
YES
1773. 20.06.2018 13:01 19988 Vot final
Adoptare PL 6/2018 privind internshipul
YES
1774. 20.06.2018 13:00 19987 Vot final
Adoptare PL 159/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale
YES
1775. 20.06.2018 12:56 19986 Vot final
Adoptare PL 384/2018 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului
YES
1776. 20.06.2018 12:49 19985 Vot final
Adoptare PL 192/2018 pentru modficarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
YES
1777. 20.06.2018 12:48 19983 Vot final
Adoptare PL 46/2018 Lege pentru completarea unor acte normative
YES
1778. 20.06.2018 12:48 19984 Vot final
Adoptare PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
YES
1779. 20.06.2018 12:47 19982 Vot final
Adoptare PL 169/2018 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
YES
1780. 20.06.2018 12:39 19981 Vot final
Adoptare PL 318/2018 pentru asigurarea strategiei naționale a României privind menținerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcționării unităților de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă
YES
1781. 20.06.2018 12:34 19980 Vot final
Adoptare PL 284/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2018 pentru completarea art.II din Legea nr.70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
YES
1782. 20.06.2018 12:19 19979 Vot final
Adoptare PL 110/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2016 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
YES
1783. 20.06.2018 12:18 19978 Vot final
Adoptare PL 364/2018 pentru modificarea și completarea art. 291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
YES
1784. 20.06.2018 12:18 19977 Vot final
Adoptare PL 227/2017 Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
YES
1785. 20.06.2018 12:17 19976 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
1786. 20.06.2018 11:32 20013 YES
1787. 20.06.2018 10:57 20012 Amendament respins
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
NO
1788. 20.06.2018 10:56 20011 Amendament respins
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
NO
1789. 20.06.2018 10:54 20006 Amendament respins
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
NO
1790. 20.06.2018 10:53 20009
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
YES
1791. 20.06.2018 10:52 20005 Amendament respins
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
NO
1792. 20.06.2018 10:51 20004 Amendament respins
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
NO
1793. 20.06.2018 10:51 20008
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
YES
1794. 20.06.2018 10:49 20007
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
YES
1795. 20.06.2018 10:49 20003 Amendament respins
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
NO
1796. 20.06.2018 10:22 19997 Modificare ordine de zi YES
1797. 20.06.2018 10:21 19996 Modificare ordine de zi YES
1798. 20.06.2018 10:19 19995 Modificare ordine de zi YES
1799. 20.06.2018 10:17 20002 Modificare ordine de zi YES
1800. 20.06.2018 10:16 19999 Modificare ordine de zi YES

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 26 may 2020, 12:18
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro