Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 8, 1998
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
28-07-2020
27-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1998 > 08-06-1998 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 8, 1998

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 8-12 iunie 1998.
  2   Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Proiectul de Lege privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară;
  Proiectul de Lege privind înființarea Societății Naționale "Institutul de Cadastru și Organizarea Teritoriului Agricol S.A.";
  Proiectul de Lege privind dreptul absolvenților învățământului particular liceal, profesional și postliceal de a susține examenul de finalizare a studiilor la unități similare din învățământul de stat;
  Propunerea legislativă pentru declararea Comunei Filipeștii de Pădure, Județul Prahova, ca oraș, inițiată de domnul deputat Petre Țurlea - P.U.N.R.;
  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor prevederi ale Legii nr.70/1991 privind alegerile locale (procedură de urgență);
  Proiectul de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională;
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/1998 pentru acceptarea Protocolului 4 la Acordul general pentru comerțul cu servicii, adoptat la Geneva la 15 aprilie 1997;
  Proiectul de Lege pentru ratificarea instrumentului de amendare a Constituției Organizației Mondiale a Muncii, adoptat la Conferința generală a Organizației Internaționale a Muncii, la Geneva, la 19 iunie 1997.
  3   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Propunerea legislativă pentru completarea art.33 al Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/1997 privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi salariale de asigurări sau de asistență socială și nivelul salariului de bază minim brut pe țară, (adoptată în procedură de urgență);
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/1997 privind acordarea unui ajutor pentru plata cheltuielilor suplimentare determinate de creșterea consumului de energie termică în lunile sezonului rece și de majorarea prețului acesteia, pentru unele categorii ale populației, precum și modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/1997 (adoptată în procedură de urgență).
  4   Aprobarea componenței Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/1997 privind aprobarea primei de export pentru cantitatea de un milion tone de porumb boabe din recolta anului 1997.
  5   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/1997 pentru reglementarea plății anuale a celui de-al 13-lea salariu sau a altor sume de această natură, suportate din fondul de salarii (Amânare votului final.)
  6   Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice "Radet" București privind finanțarea Proiectului de reabilitare și modernizare a sistemului de termoficare din Municipiul București, semnat la Luxemburg și București la data de 12 și, respectiv, 14 noiembrie 1997 (Amânarea votului final.)
  7   Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general și publicității imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari SUA, semnat la Washington la 23 ianuarie 1998 (Amânarea votului final.)
  8   Dezbaterea proiectului de Lege pentru aderarea României la Convenția cu privire la marcajul explozibililor plastici și în folie în scopul detectării, adoptată la Montreal la 1 martie 1991 (Amânarea votului final.)
  9   Dezbaterea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul militar dintre Ministerul Apărării Naționale al României și Ministerul Apărării al Republicii Italiene, semnat la Roma la 26 februarie 1997 (Amânarea votului final.)
  10   Dezbaterea proiectului de Lege pentru aderarea României la Protocolul cu privire la reprimarea actelor ilicite de violență în aeroporturile destinate aviației civile internaționale, suplimentar la Convenția încheiată la Montreal la 23 septembrie 1971, privind reprimarea actelor ilicite îndreptate împotriva securității aviației civile, adoptat la Montreal la 24 februarie 1988 (Amânarea votului final.)
  11   Dezbaterea proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul român și Guvernul macedonean privind cadrul juridic bilateral, semnat la Skopje la 8 martie 1996 (Amânarea votului final.)
  12   Aprobarea propunerilor de respingere formulate de comisiile sesizate în fond pentru proiectele de lege și propunerile legislative de la pct.9-27 din ordinea de zi pentru data de 8 iunie 1998.
  13   Prezentarea de răspunsuri la interpelări adresate Guvernului.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 5 august 2020, 16:14
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro