Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 15, 1998
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
28-07-2020
27-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1998 > 15-06-1998 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 15, 1998

  1   Omagiu Poetului Național, Mihai Eminescu (Lazăr Lădariu, Dan Mihai, Leonida Lari Iorga.)
  2   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 15 - 19 iunie 1998.
  3   Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Propunerea legislativă privind situația juridică a unor terenuri, inițiată de domnul deputat Bara Radu Liviu, P.D.S.R.;
  Proiectul de Lege privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic;
  Proiectul de Lege pentru acceptarea Protocolului adițional nr. 6 la Acordul Central European de Comerț Liber - CEFTA, semnat la Varșovia la 19 decembrie 1997;
  Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului comercial. între Guvernul României și Guvernul Regatului Thailandei, semnat la Bangkok la 29 aprilie 1997;
  Propunerea legislativă pentru modificarea unor dispoziții din Legea privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații, inițiat de un număr de 4 deputați P.N.Ț.C.D. -Vasile Pavel, Ion Corniță, Haralambie Irimescu, Andrei Gheorghe Constantin.
  Propunerea legislativă privind organizarea activității de expertiză tehnică, inițiată de domnul deputat Bara Radu Liviu, P.D.S.R.;
  Propunerea legislativă privind Legea Camerelor de Comerț și Industrie din România, inițiată de un număr de 13 deputați: Ghica Vasile, Ignat Ștefan, Groza Nicolae, Popa Nicolae, Popa Aron Ioan - independenți; Vida Iuliu și Pecsi Ferenc - U.D.M.R.; Irimescu Haralambie, Pavel Vasile - P.N.Ț.C.D.; Baciu Mihail, Sandu Alecu - P.D.; Remeș Traian Decebal - P.N.L., Sandu Dumitru - P.S.D.R.;
  Propunerea legislativă privind subvenționarea de la bugetul de stat a consumului de energie electrică și termică, gaze, apă și canal, pentru cultele religioase recunoscute de stat, inițiată de Bondi Gyongyike - U.D.M.R.
  Proiectul de Lege pentru declararea ca abrogat a Decretului-lege nr. 7/1989 privind repatrierea cetățenilor români și a foștilor cetățeni români, adoptat de Senat, în procedură de urgență, în ședința din 8 iunie 1998, (procedura de urgență);
  Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (procedura de urgență)
  Proiectul de Lege privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică.
  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, inițiată de Grupul parlamentar al minorităților naționale: Mădălin Voicu, Paneș Iosif, Osman Fedbi, Gazi Gherasim, Dorian Dorel, Iohan Peter Babiaș, Simion Florea, Manolescu Oana, Varujan Pambuccian, Slavomir Gvozdenovici.
  Propunerea legislativă privind Legea asigurărilor sociale pentru risc profesional, inițiată de Ion Giurescu (deputat), Dan Mircea Popescu (senator), P.D.S.R.
  4   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 34/1998 privind majorarea salariilor personalului din unitățile sanitare;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/1997 pentru reglementarea plății premiilor anuale, a celui de-al 13-lea salariu sau a altor sume de această natură suportate din fondul de salarii care de regulă se acordă la finele anului;
  Legea privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare Socială;
  Legea pentru aderarea României la Convenția cu privire la marcajul explozibililor plastici și în folie, în scopul detectării, adoptată la Montreal la 1 martie 1991;
  Legea privind contul general de execuție al bugetului de stat pe anul 1994;
  Legea pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul militar dintre Ministerul Apărării Naționale al României și Ministerul Apărării Republicii Italiene, semnat la Roma la 26 februarie 1997;
  Legea pentru aderarea României la Protocolul cu privire la reprimarea actelor ilicite de violență în aeroporturile destinate aviației civile internaționale, suplimentar la Convenția încheiată la Montreal la 23 septembrie 1971, privind reprimarea actelor ilicite îndreptate împotriva securității aviației civile, adoptat la Montreal la 24 februarie 1988;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general și publicității imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice "RADET" București privind finanțarea Proiectului de reabilitare și modernizare a sistemului de termoficare din Municipiul București, semnat la Luxemburg și București, la data de 12 și, respectiv, 14 noiembrie 1997;
  Legea pentru ratificarea Protocolului între Guvernul român și Guvernul macedonean privind cadrul juridic bilateral, semnat la Scopje la 8 martie 1996.
  5   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.45/1997 privind înființarea Societății Comerciale "Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM S.A.
  6   Adoptarea proiectului de Lege pentru Ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr.105/1957 privind abolirea muncii forțate.
  7   Adoptarea proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/1997 pentru completarea Legii nr.50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești.
  8   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.91/1997 pentru prelungirea termenului prevăzut la art.25 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare - dezvoltare.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 4 august 2020, 13:48
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro