Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 14, 1998
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-08-2020 (joint)
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1998 > 14-09-1998 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 14, 1998

  1   Aprobarea ordinii de zi pentru zilele de 14 și 17 septembrie 1998.
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/1998 pentru modificarea Anexei nr.1 și a Anexei nr.3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.82/1997 privind regimul accizelor și al altor taxe indirecte;
  Lege pentru completarea art.2 din Legea nr.12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități ilicite;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/1998 privind modificarea accizelor la produsele petroliere;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/1998 privind reglementarea amortizării activelor corporale pentru anul 1998;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/1998 privind plata contribuției de 8% din valoarea asistenței tehnice primită de la Agenția Internațională pentru Energia Atomică - Viena (AIEA);
  Lege pentru modificarea art.47 din Ordonanța Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorului;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/1997 privind acordarea unor facilități agenților economici din domeniul transporturilor la scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/1997 pentru completarea art.7 din Ordonanța Guvernului nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată;
  Lege pentru modificarea art.28 din Legea nr.14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/1997 pentru modificarea art.8 alin.1 din Ordonanța Guvernului nr.59/1994 privind reglementarea operațiunilor de import - export care se derulează prin clearing barter și cooperare economică internațională în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale.
  3   Aprobarea unor modificări în componența nominală a unor comisii permanente.
  4   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind finanțele publice locale.
  5   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind regimul concesiunilor.
  6   Aprobarea componenței comisiilor de mediere la:
  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/1997 privind regimul accizelor și al altor taxe indirecte;
  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/1998 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată.
  7   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind dreptul de proprietate publică și regimul juridic al acestuia.
  8   Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Siriene privind serviciile aeriene, semnat la București la 20 ianuarie 1998.
  9   Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiții și Societatea Națională de Telecomunicații - ROMTELECOM - S.A., semnat la Luxembourg și la București la 12 și respectiv, la 14 noiembrie 1997, aferent tranșei a II-a, privind finanțarea Proiectului de dezvoltare a telecomunicațiilor.
  10   Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/1998 pentru aderarea României la Statutul Organizației Intereuropene a Administrațiilor Fiscale, adoptat la Casta Papiernicka, Slovacia la 29 septembrie 1997.
  11   Adoptarea propunerii legislative pentru modificarea și completarea unor prevederi ale Legii nr.31/1996 privind regimul monopolului de stat.
  12   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/1997 privind transporturile și Propunerea legislativă privind Legea generală a transporturilor.
  13   Prezentarea de răspunsuri la interpelările adresate Guvernului.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 14 august 2020, 10:47
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro