Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 28, 1998
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
28-07-2020
27-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1998 > 28-12-1998 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 28, 1998

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 28-30 decembrie 1998.
  2   Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/1998 pentru modificarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.49/1998 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor pentru recepționarea, depozitarea și păstrarea grâului din recolta anului 1998 (procedură de urgență);
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor (procedură de urgență);
  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind înființarea batalionului mixt de menținere a păcii, semnat la Budapesta la 20 martie 1998;
  Proiectul de Lege privind pensiile IOVR;
  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare în domeniul transporturilor militare, semnat la Oradea la 20 decembrie 1997;
  Proiectul de Lege pentru ratificarea Cartei Sociale Europene revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996;
  Propunerea legislativă privind măsuri de stimulare a producției industriale și agricole destinate exportului, inițiată de un număr de 4 deputați P.D.S.R.;
  Propunerea legislativă privind acordarea unui ajutor pentru plata cheltuielilor suplimentare determinate de creșterea consumului de energie termică în lunile sezonului rece și de majorarea prețului acestuia, pentru unele categorii ale populației, inițiată de domnul deputat Barbu Pițigoi și de doamna deputat Oana Manolescu;
  Propunerea legislativă privind acordarea demnității de senator pe viață, inițiată de domnul deputat Radu Mânea;
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.52/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/1997, cu privire la unele măsuri de protecție pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, aprobată cu modificări prin Legea nr.108/1997 (procedură de urgență);
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.53/1998 cu privire la acordarea unor înlesniri la plata obligațiilor bugetare (procedură de urgență);
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/1998 pentru finalizarea procesului de privatizare cu titlu gratuit (procedură de urgență);
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.67/1998 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice și pentru unele prestări de servicii în porturi și aeroporturi;
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 69/1998 privind unele măsuri de protecție pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române;
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.72/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea fondului special al drumurilor publice;
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.73/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere;
  Propunerea legislativă privind constituirea Comisiei naționale pentru adevăr și reconciliere, inițiată de un număr de 7 deputați P.N.Ț.C.D.;
  Declarația Organizației Internaționale a Muncii privind principiile și drepturile fundamentale în muncă și mecanismul de monitorizare al aplicării ei.
  3   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Lege pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul Familiei și din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.93/1998 privind înlocuirea și împrospătarea unor produse petroliere din rezervele de mobilizare ale armatei;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.121/1998 privind răspunderea materială a militarilor;
  Lege pentru modificarea art.17 din legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru.
  4   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.115/1998 pentru aderarea României la Convenția internațională din 1979 privind căutarea și salvarea pe mare, adoptată de Conferința internațională din 1979 privind căutarea și salvarea pe mare, organizată de Organizația Maritimă Internațională la Hamburg, în perioada 9 - 27 aprilie 1979.
  5   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru sprijinirea exporturilor.
  6   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate.
  7   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituțiile publice finanțate integral din veniturile extrabugetare.
  8   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.78/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.68/1997 privind procedura de întocmire și depunere a declarațiilor de impozite și taxe.
  9   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol.
  10   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea grâului din recolta anului 1998, pentru panificație, destinat consumului intern, societăților comerciale de morărit și/sau de panificație.
  11   Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Legea nr. 145/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională (Aprobarea propunerii de retrimitere la comisie.)
  12   Dezbaterea proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/1998 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea grâului din recolta anului 1998 pentru panificație, destinat consumului intern, societăților comerciale de morărit și/sau de panificație (Procedură de urgență. Amânarea votului final.)
  13   Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană (Amânarea votului final.)
  14   Dezbaterea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului European privind persoanele participante la proceduri în fața Curții Europene a Drepturilor Omului, adoptat la Strasbourg la 5 martie 1996 (Amânarea votului final.)
  15   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.44/1998 pentru modificarea Legii locuinței nr.114/1996 (Amânarea dezbaterilor.)
  16   Prezentarea de răspunsuri ale Executivului la întrebări adresate de către deputați.
  17   Prezentarea pe scurt a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 7 august 2020, 18:24
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro