Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 1999 > 08-11-1999

Ședința Camerei Deputaților din 8 noiembrie 1999

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru, cu modificări, pentru perioada 8-12 noiembrie 1999.
  2   Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 168 din 1999 privind unele măsuri pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar, nr. 18/1991 (procedură de urgență);
  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 175 din 1999 privind înființarea Agenției pentru amenajarea sediului Centrului SECI la București (procedură de urgență);
  Propunere legislativă pentru prelungirea pe toată durata anului 1999 a drepturilor prevăzute de art. 6 din Legea nr. 78/1995 privind protecția personalului și a patrimoniului din sectorul producției de apărare, modificat prin Legea nr. 22/1996, inițiată de domnul deputat Tudor Moroianu Geamăn;
  Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 26/1994 privind funcționarea Poliției Române;
  Proiect de Lege privind Statutul polițistului;
  Propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea birourilor de carte funciară, inițiată de 4 deputați aparținând Grupului parlamentar al Partidului Democrației Sociale din România.
  3   Anunțarea depunerii moțiunii semnate de 64 de deputați, având ca obiect "Politicile educaționale promovate prin manualele de Istoria românilor".
  4   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Lege pentru aprobarea afilierii instituției Avocatul Poporului la Asociația Ombudsmanilor și Mediatorilor Francofoni;
  Lege pentru ratificarea Acordului comercial între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite Mexicane, semnat la Ciudad de Mexico la 3 septembrie 1998;
  Lege pentru ratificarea Acordului comercial dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Bangladesh, semnat la București la 15 septembrie 1997.
  5   Adoptarea proiectului de Lege privind declararea ca abrogate a unor acte normative nepublicate.
  6   Adoptarea proiectului de Lege privind restituirea sumelor cu titlu de penalizări de 2% pentru nerealizarea parametrilor garantați și de 5% garanție de bună execuție pentru blocul energetic nr.1 la centrala termoelectrică de 2x330 MW Pucheng - R.P.Chineză.
  7   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (procedură de urgență);
  8   Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (procedură de urgență; amânarea votului final);
  9   Amânarea dezbaterilor asupra următoarelor proiecte de lege:
  Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/1999 pentru modificarea Legii nr.8/1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea și modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum și a celorlalte unități vamale;
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.80/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.56/1992 privind frontiera de stat a României.
  10   Dezvoltarea interpelărilor și primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului.