Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 13, 2000
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-02-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2000 > 13-03-2000 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 13, 2000

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 13-17 martie 2000.
  2   Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.
  3   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a conturilor anuale de execuție a bugetelor, fondurilor speciale și a fondului general anual al datoriei publice aferente anului 1996;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.61/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE, privind facilitatea de recuperare (PRE-INS FACILITY) pentru anul 1998, încheiat la București la 24 decembrie 1998 între Comisia Europeană și Guvernul României;
  Legea pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace privind valabilitatea Tratatelor, Acordurilor, Convențiilor și a altor înțelegeri, încheiate în România și Cehoslovacia, semnat la Bratislava la 16 aprilie 1999;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65/1999 pentru ratificarea Tratatului dintre România și Republica Polonă, privind asistența juridică și relațiile juridice în cauzele civile, încheiat la București la 15 mai 1999;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 77/1999 pentru ratificarea Convenției europene privind transferul de proceduri în materie penală, adoptată la Strasbourg, la 15 mai 1972;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 90/1999 pentru ratificarea Convenției europene privind valoarea internațională a hotărârilor represive, adoptată la Haga la 28 mai 1970;
  Legea privind sistemul național de decorații al României;
  Legea privind aprobarea contului general anual de execuție a Bugetului de stat pe anul 1995;
  Legea pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 1997;
  Legea privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;
  Legea pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de asigurări sociale de stat aferent anului 1996;
  Legea pentru aprobarea contului general anual de execuție al bugetului de stat, a conturilor anuale de execuție a bugetelor fondurilor speciale și al contului general anual al datoriei publice aferente anului 1997;
  Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/1999 privind modificarea unor indicatori de venituri și cheltuieli aprobați prin bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1999;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.140/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.141/1999 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999;
  Legea privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.161/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/1999 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 1999;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.180/1999 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 1999, nr.36/1999;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.191/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.199/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/1999 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999.
  4   Aprobarea componenței Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la proiectul Legii educației fizice și sportului.
  5   Aprobarea unor modificări în componența unor comisii permanente ale Camerei Deputaților.
  6   Aprobarea unor modificări în componența Comisiei speciale a Camerei Deputaților pentru investigarea cauzelor care au produs dezechilibre ecologice majore, urmate de pierderi de vieți omenești, generate de ploile torențiale căzute în unele zone ale țării.
  7   Proiectul de Hotărâre privind constituirea unei comisii pentru analiza activității desfășurate de C.E.C. pe perioada 1996-1999 (Respins.)
  8   Proiectul de Hotărâre privind constituirea unei comisii pentru analizarea activității desfășurate de Banca Agricolă S.A. pe perioada 1996-1999 (Respins.)
  9   Prezentarea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului.
  10   Prezentarea, pe scurt, de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 25 february 2020, 13:39
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro