Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 15, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-08-2020 (joint)
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 15-02-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 15, 2001

  1   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.
  2   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
   2.1  Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor;
   2.2  Proiectul de Lege privind regimul general al autonomiei locale, organizarea și funcționarea administrației publice locale;
   2.3  Proiectul de Lege privind serviciile publice de gospodărie comunală;
   2.4  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 113/1998 privind acoperirea debitelor externe rezultate din importul de pesticide, realizat în anul 1991 în cadrul Programului guvernamental de importuri critice și a diferențelor de preț și de curs aferente importului de ulei brut realizat în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 27/1992
  3   Supunerea la votul final:
   3.1  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind Registrul comerțului (caracter organic; adoptat);
   3.2  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.158/2000 privind aprobarea compensației de 500 de lei/kg producătorilor agricoli pentru grâul de panificație livrat din recolta anului 2000, destinat consumului intern (adoptat);
   3.3  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.219/1999 privind Programul național pe țărănime bazat pe cupoane atribuite gratuit (adoptat);
   3.4  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice (adoptat);
   3.5  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.168/1999 privind unele măsuri pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (adoptat);
   3.6  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.177/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 142/1999 privind instituirea sistemului de plată pentru motorină pe bază de bonuri valorice în vederea înființării culturilor de cereale păioase și efectuării arăturilor de toamna anului 1999 (adoptat);
   3.7  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală (adoptat);
   3.8  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic (caracter organic; adoptat);
   3.9  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/2000 privind modificarea și completarea Legii viei și vinului, nr.67/1997 (adoptat);
   3.10  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/2000 pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, și a Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (adoptat);
   3.11  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.55/2000 privind organizațiile interprofesionale pe produse agroalimentare (adoptat);
   3.12  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.56/2000 privind reglementarea depozitării cerealelor și semințelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum și constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit (adoptat);
   3.13  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/1999 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/1995 privind producția de produse alimentare destinate comercializării (adoptat);
   3.14  Proiectul de Lege privind creșterea și ameliorarea raselor de animale (caracter organic; adoptat);
   3.15  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.159/1999 privind înființarea Companiei Naționale Loteria Română S.A (adoptat);
   3.16  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor (adoptat);
   3.17  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.193/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor (se adoptă propunerea de respingere a ordonanței, formulată de comisie).
   3.18  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/1999 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 1999 (adoptat);
   3.19  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2000 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 2000 (adoptat);
   3.20  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2000 pentru abrogarea unor dispoziții legale cu privire la contribuția agenților economici la constituirea fondului asigurărilor sociale pentru agricultori (adoptat);
   3.21  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale (adoptat);
   3.22  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.114/1999 pentru modificarea Anexei nr. 11 din Legea nr.40/1991 cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului, și al celorlalte organe ale puterii executive, republicată (adoptat);
   3.23  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.54/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor (adoptată propunerea comisiei, de respingere a ordonanței).
   3.24  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.64/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor (adoptată propunerea comisiei, de respingere a ordonanței).
   3.25  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.55/1999 privind executarea silită a creanțelor bancare neperformante preluate de la datoria publică internă (adoptat);
   3.26  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2000 privind finanțarea drepturilor de personal cuvenite medicilor și farmaciștilor stagiari sau rezidenți și personalului de cercetare din unitățile sanitare (adoptat);
   3.27  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/1999 pentru modificarea Anexei nr. VII/2 din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică (adoptat);
   3.28  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2000 privind autorizarea Băncii Naționale a României de a acorda un credit pentru acoperirea cererilor populației de retragere a depozitelor constituite la Banca "Renașterea creditului românesc" S.A. Credit Bank (adoptat);
   3.29  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.68/1999 privind finanțarea activității Direcției Generale a Penitenciarelor din subordinea Ministerului Justiției (adoptat);
   3.30  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență Guvernului nr.289/2000 pentru completarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială (adoptat);
   3.31  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.82/1999 pentru modificarea și completarea Decretului nr.247/1977 cu privire la încadrarea cadrelor militare permanente în grupele I, II sau III de muncă (adoptat);
   3.32  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.290/2000 privind modificarea art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.13/1998 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă (adoptat);
   3.33  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.197/1999 privind unele facilități care se acordă Companiei naționale Poșta Română S.A. pentru plata drepturilor de pensii cuvenite pensionarilor militari aflați în evidența Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne și Serviciului Român de Informații la domiciliul beneficiarilor (adoptată propunerea comisiei, de respingere a ordonanței).
   3.34  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/1998 privind unele măsuri de protecție socială a personalului militar și civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unități, unităților și formațiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naționale (adoptat);
   3.35  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.15/1998 cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane și răspundere civilă în Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne și Ministerul Justiției - Direcția Generală a Penitenciarelor (adoptat);
   3.36  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcțiune aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale (adoptat);
   3.37  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.60/2000 pentru modificarea alin. 2 al art. 74 din Legea nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare (adoptat);
   3.38  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a produselor de tehnică militară din import destinate înzestrării Serviciului de Informații Externe (adoptat);
   3.39  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.59/1999 privind actualizarea în funcție de rata inflației a unor taxe stabilite în sume fixe, în lei, pentru serviciile consulare prestate în favoarea unor persoane fizice și juridice (adoptat);
   3.40  Proiectul de Lege privind amenajarea teritoriului și urbanismului (adoptat);
   3.41  Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/1999 pentru completarea alin. 1 al art.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale (adoptat).

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 15 august 2020, 5:05
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro