Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 15, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
28-07-2020
27-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 15-10-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 15, 2001

  1   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2000 pentru modificarea Legii nr.29/2000 privind sistemul național de decorații al României;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.237/2000 pentru modificarea Legii nr.21/1999 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.238/2000 privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza programului CCC-Legea Publică nr.480/1992, precum și achitarea dobânzii și a altor costuri externe aferente acestei cote-părți;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2000 privind organizarea doctoratului și a studiilor avansate academice în cadrul Academiei Române;
  Legea privind declararea municipiului Hunedoara Oraș martir al Revoluției din decembrie 1989;
  Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2001 privind unele măsuri pentru achiziționarea metalelor neferoase, a aliajelor acestora și a deșeurilor neferoase reciclabile;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/1999 pentru completarea art.25 din Legea nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/1999 privind atragerea unor sume suplimentare la bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate;
  Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2001 privind modificarea și completarea art.43 din Legea educației fizice și sportului, nr.69/2000;
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2000 pentru modificarea alineatului 2 al art.74 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare;
  Legea privind evaluarea conformității produselor;
  Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.228/2000 privind protejarea monumentelor istorice;
  Legea privind schimbarea denumirii comunei Unirea, județul Hunedoara;
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.41/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN);
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2000 pentru completarea alineatului 2 al articolului 74 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2000;
  Legea privind declararea ca municipiu a orașului Salonta, județul Bihor;
  Legea privind declararea ca municipiu a orașului Moinești, județul Bacău;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2001 pentru modificarea alin.2 al art.74 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare;
  Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.259/2000 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar;
  Legea privind exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivă a unor terenuri din fondul forestier național și transmiterea acestora în proprietatea publică a orașului Bușteni și în administrarea Consiliului local Bușteni;
  Legea privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2001 pentru aprobarea plății contribuției României la Centrul Regional pentru Combaterea Criminalității Transfrontaliere (SECI);
  Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2000 privind prelungirea termenului pentru atribuirea în gestiune a fondurilor de vânătoare, potrivit Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996;
  Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2000 privind modificarea și completarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996;
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/1999 pentru modificarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/1999 pentru modificarea art.47 alin.1 și 2 din Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996;
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/1998 pentru modificarea art.47 din Legea fondului cinegetic și protecția vânatului nr.103/1996;
  Legea pentru ratificarea Acordului de amendament dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Londra la 6 iulie 2001, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea "Proiectului privind conservarea energiei termice", semnat la Londra la 13 aprilie 1997;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Extinderea Stației de epurare a apelor uzate Dănuțoni - etapa de tratare biologică, Valea Jiului, România", semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 și la București la 13 mai 2001;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Îmbunătățirea sistemului de apă potabilă și a celui al apelor uzate în scopul conformării cu standardele europene în domeniul calității apei și protecției mediului în municipiul Iași, România", semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 și la București la 13 mai 2001;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 6 iulie 2001;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea rețelei de canalizare și furnizarea de facilități pentru epurarea apelor uzate în municipiul Craiova pentru protecția fluviului Dunărea, România", semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 și la București la 13 mai 2001;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical.
  3   Aprobarea componenței Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/1998 pentru abrogarea art.27 din ordonanța Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare.
  4   Dezbaterea și adoptarea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată.
  5   Dezbaterea și adoptarea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 208/1999 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free.
  6   Dezbaterea și adoptarea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.91/1998 privind acoperirea și restituirea diferențelor de curs valutar pentru sumele în valută depuse de cetățenii români în contul Băncii Române de Comerț Exterior S.A., potrivit legislației în vigoare până la data de 31 decembrie 1989.
  7   Dezbaterea și adoptarea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol.
  8   Dezbaterea și adoptarea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.218/2000 pentru completarea punctului V al articolului 17 din Legea nr.40/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului de Interne.
  9   Dezbaterea și adoptarea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.45/2000 privind unele măsuri pentru combaterea producerii și comercializării neautorizate a fonogramelor.
  10   Dezbaterea și adoptarea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice.
  11   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului comercial de cooperare economică și de plăți dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene, semnat la București la 19 octombrie 2000.
  12   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.54/2001 pentru ratificarea anexei nr.4 la Memorandumul de înțelegere privind Programul de cooperare economică, Programul PSO pentru aderare și Programul MATRA pentru aderare dintre Guvernul României și Guvernul Olandei pentru anii 2001-2003, semnat la București la 23 martie 2001.
  13   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.66/2001 pentru ratificarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori semnate la București, la 8 iunie 2001 și la Washington la 19 iunie 2001 între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul dintre Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în numele Agenției de Implementare a Facilității Globale de Mediu, realizat prin Scrisoarea semnată la Washington la 9 februarie 2000 și la București la 23 februarie 2000.
  14   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind readmisia persoanelor, semnat la București la 2 aprilie 2001.
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2001 pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul penal referitoare la infracțiuni privind viața sexuală (amânarea votului final).
  16   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2000 cu modificările și completările ulterioare privind organizațiile cooperatiste de credit (adoptată propunerea de respingere).
  17   Aprobarea unei modificări în componența unei comisii de mediere.
  18   Dezvoltarea interpelărilor și primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 7 august 2020, 21:21
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro