Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 29, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
22-09-2020 (joint)
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 29-11-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 29, 2001

  1   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.
  2   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere, la următoarele proiecte de legi:
   2.1  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2001 pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul penal referitoare la infracțiuni privind viața sexuală;
   2.2  Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea piețelor produselor agricole și alimentare în România;
   2.3  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură.
  3   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală.
  4   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/1998 privind înființarea de extensiuni universitare ale României în străinătate.
  5   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2000 privind aprobarea efectuării unei donații către Muzeul Mémorial pour la Paix din Caen, Franța.
  6   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aorobarea Ordonanței Guvernului nr.52/2001 pentru ratificarea Convenției nr.163/1987 privind bunăstarea navigatorilor pe mare și în port, adoptată la cea de a 74-a sesiune a Conferinței generale a Organizației Internaționale a Muncii, la Geneva, la 8 octombrie 1987.
  7   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată.
  8   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism din România.
  9   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/1999 privind reglementarea rulării resurselor financiare ale universităților prin bănci comerciale.
  10   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2001 privind controlul contribuțiilor de asigurări sociale și soluționarea contestațiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de orgenele de control ale Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale și ale caselor teritoriale de pensii.
  11   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.46/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la participarea României în anul 2001 la programele comunitare: „LIFE III", Al cincilea program-cadru în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice, „Fiscalis", „Leonardo da Vinci II", „Socrates II", „Youth" și „Cultura 2000"-RO 0011, semnat la București la 21 decembrie.
  12   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.95/1998 privind înființarea unor instituții publice în subordinea Ministerului Transporturilor.
  13   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/1999 pentru aprobarea Programului prioritar de construcție a autostrăzilor din România.
  14   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanța de urgență a Guvernului nr.10/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activităților de transport, comercializare și recuperare a țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului lichid și stabilirea regimului de urmărire și judecare în procedură urgentă a unor fapte penale.
  15   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanța Guvernului nr.97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice în transporturile rutiere și pe căile navigabile interioare.
  16   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.116/1999 pentru completarea Legii serviciilor poștale nr. 83/1996 (amânarea votului final).
  17   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului privind constituirea Grupului de Cooperare Navală în Marea Neagră, semnat la Istanbul la 2 aprilie 2001.
  18   Dezbaterea propunerii legislative privind acordarea de locuințe de serviciu tinerilor instituționalizați care au implinit vârsta de 18 ani și sunt proveniți din orfelinate și case de copii, precum și modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.35/1997, privind măsurile de stimulare a persoanelor fizice și juridice pentru încadrarea în muncă a absolvenților instituțiilor de învățământ (amânarea votului final).
  19   Dezbaterea propunerii legislative privind acordarea tichetelor de masă elevilor provenind din familiile defavorizate al căror venit nu depășește salariul minim pe economie (amânarea votului final).
  20   Dezbaterea Proiectului de Lege privind creșterea și ameliorarea raselor de animale (amânarea votului final).
  21   Dezbaterea Propunerii legislative privind instituirea stagiului de practică pentru studenți (amânarea votului final).
  22   Dezbaterea Propunerii legislative privind asigurarea învățământului primar din mediul rural cu personal calificat (amânarea votului final).
  23   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2001 privind exploatațiile agricole (amânarea votului final).
  24   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/1998 privind acreditarea și infrastructura pentru evaluarea conformității (amânarea votului final).
  25   Informare privind depunerea Moțiunii "Criza cercetării".

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 28 september 2020, 8:48
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro