You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 30-01-2002

Sittings of the Chamber of Deputies of January 30, 2002

  1   Continuarea dezbaterilor asupra Propunerii legislative privind protecția informațiilor clasificate (amânarea votului final).
  2   Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Codului penal, a Codului de procedură penală și a unor legi speciale (amânarea votului final).
  3   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind egalitatea de șanse între femei și bărbați.
  4   Dezbaterea Proiectului de Lege privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local (amânarea votului final).
  5   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/1995 privind reglementarea regimului de producere, circulație și comercializare a produselor farmaceutice (votată propunerea de respingere a ordonanței).
  6   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.145/2001 pentru prelungirea unor termene prevăzute de Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.
  7   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor și drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio și video, precum și a programelor pentru calculator.
  8   Supunerea la votul final:
   8.1  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală (adoptat).
   8.2  Proiectul de Lege privind acordarea asistenței medicale în România cetățenilor străini în baza acordurilor, înțelegerilor, convențiilor sau protocoalelor internaționale de reciprocitate în domeniul sănătății, la care România este parte (adoptat).
   8.3  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare furnizării energiei termice și a gazelor naturale pentru populație (adoptat).
   8.4  Propunerea legislativă privind acordarea de locuințe de serviciu tinerilor instituționalizați care au împlinit vârsta de 18 ani și sunt proveniți din orfelinate și case de copii, precum și modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/1997, privind măsurile de stimulare a persoanelor fizice și juridice pentru încadrarea în muncă a absolvenților instituțiilor de învățământ (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie).