Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 29, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.72/09-05-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-08-2020 (joint)
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 29-04-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 29, 2002

  1   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2002 privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor și taxelor locale;
  Legea privind regimul juridic al precursorilor folosiți la fabricarea ilicită a drogurilor;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România;
  Legea pentru retragerea rezervelor formulate de România la cele patru Convenții de la Geneva din 12 august 1949 pentru protecția victimelor de război;
  Legea pentru ratificarea Acordului de Comerț Liber între România și Republica Lituania, semnat la Vilnius la 26 noiembrie 2001;
  Legea pentru acceptarea Amendamentului la Convenția de la Basel (1989) privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite și taxe;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2002 privind ratificarea Acordului de asistență financiară nerambursabilă între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în calitate de Agenție de Implementare a Facilității Globale de Mediu, pentru finanțarea Proiectului "Controlul Poluării în Agricultură", semnat la București la 16 ianuarie 2002;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană privind participarea României la programul RO-0008, semnat la București la 22 decembrie 2000;
  Legea pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului de stat, a conturilor de execuție ale bugetelor fondurilor speciale și a contului general al datoriei publice aferente anului 1998;
  Legea pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului de stat, a conturilor de execuție ale bugetelor fondurilor speciale și a contului general al datoriei publice aferente anului 1999;
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/1999 pentru suspendarea aplicării dispozițiilor art.59 din Legea nr.109/1996 privind organizarea și funcționarea cooperației de consum și a cooperației de credit;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.73/2000 privind Fondul pentru mediu;
  Legea privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2001 privind procedura somației de plată;
  Legea pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului de stat, a conturilor de execuție ale bugetelor fondurilor speciale și a contului general al datoriei publice aferente anului 2000;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.86/2001 privind serviciile de transport public local de călători;
  Legea privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare - dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Stiințe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Sisești;
  Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/2001 privind înființarea Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad;
  Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2001 privind înființarea Universității Nicolae Titulescu din București;
  Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2001 privind înființarea Universității Titu Maiorescu din București;
  Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2001 privind înființarea Universității George Bacovia din Bacău;
  Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.134/2001 privind înființarea Universității Creștine Dimitrie Cantemir din București;
  Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2001 privind înființarea Universității Constantin Brâncoveanu din Pitești;
  Legea privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante;
  Legea privind perdelele forestiere de protecție;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar;
  Legea privind acordarea asistenței medicale în România cetățenilor străini în baza acordurilor, înțelegerilor, convențiilor sau protocoalelor internaționale de reciprocitate în domeniul sănătății, la care România este parte;
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.272/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român pentru Eficiența Energiei;
  Legea pentru ratificarea Convenției europene privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii, încheiată la Strasbourg, la 8 noiembrie 1990;
  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea;
  Legea privind stabilirea modalității de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare;
  Legea privind ratificarea Acordului între România și Republica Islamică Iran pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnat la București la 3 octombrie 2001;
  Legea pentru ratificarea Acordului privind crearea Organizației Internaționale a Viei și Vinului, adoptat la Paris la 3 aprilie 2001;
  Legea pentru ratificarea Convenției între România și Republica Lituania pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului anexă, semnate la Vilnius la 26 noiembrie 2001;
  Legea privind înființarea Universității Româno-Americane din București;
  Legea privind înființarea Universității "Hyperion" din București.
  3   Aprobarea unei modificări în componența unei comisii de mediere.
  4   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate (amânarea votului final)
  5   Dezbaterea Proiectului de Lege privind înființarea Universității Danubius din Galați (amânarea votului final)
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege privind înființarea Universității Petre Andrei din Iași (amânarea votului final)
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea condițiilor de finanțare a organizării, funcționării și a activității legate de privatizare derulate prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie (amânarea votului final)
  8   Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului ministru.
  9   Dezvoltarea interpelărilor și primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 15 august 2020, 11:52
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro