Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2006 > 22-11-2006

Ședința Camerei Deputaților din 22 noiembrie 2006

  1   Aprobarea unei modificări în componența nominală a unor Comisii permanente.
  2   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 (rămasă pentru votul final)
  3   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase (rămas pentru votul final)
  4   Informare privind revenirea în Grupul parlamentar al PNL a domnului deputat Ioan Ghișe.
  5   Dezbaterea Proiectului de Lege privind stabilirea cadrului general de informare și consultare a salariaților (rămas pentru votul final)
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.48/2006 pentru modificarea Legii nr.217/2005 privind constituirea, organizarea și funcționarea comitetului european de întreprindere (rămas pentru votul final)
  7   Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției (retrimis comisiei).
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanțării publice nerambursabile pentru proiectele de investiții din cadrul Programului SAPARD (rămas pentru votul final)
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2006 privind unele măsuri de sprijin financiar care se acordă producătorilor agricoli pentru înființarea culturilor din toamna anului 2006 (rămas pentru votul final)
  10   Dezbaterea Propunerii legislative privind aprobarea unor măsuri financiare pentru IMM-urile din industria berii; Propunerii legislative privind aprobarea unor măsuri financiare pentru societățile comerciale din industria berii (rămase pentru votul final)
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor (rămas pentru votul final)
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/2006 privind măsuri pentru finanțarea reconstruirii/reparării unor case de locuit din zonele în care s-au produs calamități naturale în anul 2006 (rămas pentru votul final)
  13   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.48/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.184/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.501/2002 (rămasă pentru votul final)
  14   Dezbateri asupra Proiectului Legii Coș-Bebe privind acordarea de trusouri pentru nou-născuți.
  15   Supunerea la votul final:
   15.1  Propunerea legislativă pentru modificarea art.176 din Legea învățământului nr.84/1995 (adoptată);
   15.2  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase (adoptat);
   15.3  Proiectul de Lege privind stabilirea cadrului general de informare și consultare a angajaților (adoptat);
   15.4  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.48/2006 pentru modificarea Legii nr.217/2005 privind constituirea, organizarea și funcționarea comitetului european de întreprindere (adoptat);
   15.5  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanțării publice nerambursabile pentru proiectele de investiții din cadrul Programului SAPARD (adoptat);
   15.6  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2006 privind unele măsuri de sprijin financiar care se acordă producătorilor agricoli pentru înființarea culturilor din toamna anului 2006 (adoptat);
   15.7  Propunerea legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici si mijlocii din industria berii (adoptată);
   15.8  Propunerea legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare pentru societățile comerciale din industria berii (adoptată propunerea de respingere);
   15.9  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor (adoptat);
   15.10  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/2006 privind măsuri pentru finanțarea reconstruirii/reparării unor case de locuit din zonele în care s-au produs calamități naturale în anul 2006 (adoptat);
   15.11  Propunerea legislativă pentru modificarea art.II al titlului II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.184/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.501/2002 (adoptată);