Plen
Ședința Camerei Deputaților din 20 februarie 1996
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
28-07-2020
27-07-2020
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 1996 > 20-02-1996 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 20 februarie 1996

3. Continuarea dezbaterilor la proiectul de Lege privind regimul străinilor în România.

Domnul Radu Berceanu:

Am încheiat această parte a dezbaterilor noastre Trecem la dezbaterea proiectului de Lege privind regimul străinilor în România. Îi rog pe membrii Comisiei pentru apărare și pe cei ai Comisiei juridice să ia loc în banca rezervată, pentru a ne face cunoscută soluția la care au ajuns ieri seară, referitor la art. 2 alin. 3.

Domnul Stirbu ! Poftiți, domnule Știrbu.

Aș ruga să prezentați, unul dintre dumneavoastră, soluția la care ați ajuns pentru art.2 alineatul 3.

Domnul Aurel Stirbu :

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

După cum ați hotărât dumneavoastră, ieri, cele două comisii s-au întrunit și au luat în discuție art.2 alineatul 3.

Sigur că, după multe discuții, după vreo șase amendamente, unele admise, altele respinse, s-a ajuns la următoarea formulare pe care vă rog să-mi permiteți să o citesc: "Străinii pot iniția, organiza sau participa la întruniri ori alte manifestări, cu excepția celor prin care se urmărește:

a. propagarea ideilor totalitare sau extremiste, de natură fascistă, legionaro-comunistă, rasistă, șovină, separatistă sau ale oricăror organizații teroriste diversioniste;

b. organizarea unor acțiuni contrare siguranței naționale a României sau altui stat;

c. încălcarea ordinii, siguranței sau moralității publice, a drepturilor și libertăților cetățenilor ori punerea în pericol a sănătății acestora.

Acesta este art.2 alineat 3 care înlocuiește pe cel pe care noi l-am votat,

Domnul Mircea Radu Berceanu:

Vreți să mai citiți o dată prima parte, până la punctele acelea....

Domnul Aurel Stirbu:

"Străinii pot iniția....

Domnul Mircea Radu Berceanu:

Pot iniția ?

Domnul Aurel Știrbu:

Da, .... organiza sau participa la întruniri ori alte manifestări, cu excepția celor prin care se urmărește:... și apoi, urmează literele a,b,c....

Sigur că a fost o formulă inițială că nu pot organiza acțiuni cu privire la.... la .... , dar aseară, în comisie, s-a votat cu 14 voturi pentru ca să se dea formula pozitivă, și nu negativă.

Forma inițială era că:" Străinii nu pot organiza......."

Pe urmă, mai e la 42 încă ceva.....

Domnul Mircea Radu Berceanu:

Nu, nu. O luăm pe rând.

Domnul deputat Constantin Ionescu.

Domnul Constantin Ionescu:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Ieri, în comisie, am propus un amendament care a fost respins, nu a întrunit decât 10 voturi, și anume, în loc de alineatul 3, așa cum vi l-a citit domnul președinte al Comisiei juridice, formularea mea era următoarea: "Străinii pot iniția, organiza sau participa la întruniri ori la alte manifestări, în condițiile legii".

De ce această formulare , care este, evident, mai succintă și care nu implică celelalte litere a, b și c, pentru că toate întrunirile și manifestările din România sunt organizate în condițiile Legii 60 care privește adunările publice ș.a.m.d., Lucrurile care sunt enumerate la literele a, b și c sunt preluate, aproape în întregime, din articolul 9 al acestei legi, iar faptul că noi acordăm străinilor o atenție deosebită, în ideea că dumnealor au condiții speciale de a organiza, mie mi se pare contraproductiv. Vreau să exemplific lucrul acesta prin faptul că cei care ne urmăresc, organismele internaționale - nu vreau să fac din aceasta un fetiș, noi facem legile pentru România,, - nu trebuie să aibă motiv de a invoca, din nou, discriminări în defavoarea străinilor. Străinul, cetățeanul străin sau apatridul, ca și cetățeanul român trebuie să se supună acelorași legi, legile României. Cetățeanul străin și apatridul trebuie să cunoască legile României în întregime, dacă își desfășoară activitatea în România ,si nu doar o lege specială, dedicată lui.

A accentua, în Legea străinilor, modalitățile în care dumnealor își pot organiza manifestări sau întruniri, mie mi se pare un punct negativ, încă o dată, pentru imaginea României.

Ideea că există o lege specială, și anume Legea adunărilor publice, asupra căreia fiecare cetățean, indiferent dacă e român sau nu, trebuie să se aplece, mie mi se pare salutară.

Deci, aș propune, încă o dată, în loc de formularea pe care a propus-o domnul președinte al Comisiei juridice, formularea: "Străinii pot iniția, organiza sau participa la întruniri, ori alte manifestări în condițiile legii".

Vă mulțumesc .

Domnul Mircea Radu Berceanu:

Vă rog, din partea inițiatorilor legii.

Domnul Ghiciu Pașcu:

Domnule președinte,

Principial, domnul deputat are dreptate. Legile care se aplică pe teritoriul național sunt valabile și pentru străini, numai că domnia sa nu observă că între textul de la art.9 din Legea adunărilor publice și textul art.2 alineat 3, propus de cele două comisii ale Camera Deputaților, există o anume diferență și care nu nu este doar de formă, ci este chiar de fond.

Vă relev faptul că Legea 60 se referă la adunările publice. Art.9, care este preluat, aproape doar identic, în propunerea făcută, precizează că: "sunt interzise adunările publice, prin care se urmărește: propagarea ideilor....a, b, c."

Aici, noi spunem:- prelucrez textul - "Străinii nu pot iniția, participa, organiza manifestări sau întruniri". Deci, nu mai este vorba numai de adunări publice. Intrunirea sau manifestarea poate avea loc și în altă formă decât într-o forma publică.

In al doilea rând, în text mai apare o noutate față de art.9 din Legea adunărilor publice, și anume: "Sunt interzise, deci aceste manifestări, prin care se urmărește organizarea unor acțiuni contrare siguranței naționale a României - și noutatea - ori a altui stat". Această necesitate a apărut din realitatea unor acțiuni care, ele, însele, organizate, inițiate de străini pe teritoriul nostru nu afectează siguranța națională a României, ci sunt purtătoare de pericol pentru siguranța națională a altor state.

Deci, iată elemente de distincție, de diferență și de fond între cele două reglementări.

Aș vrea să spun, și sigur că s-ar putea ridica problema, bine, dar românii, cetățenii români, pot organiza asemenea acțiuni în secret, deci în mod clandestin, pentru că noi includem în formula propusă și pe cele care nu au caracter public, referitor la străini. Sigur că nici cetățenii români nu pot iniția, organiza sau participa la acțiuni cu asemenea scopuri nocive nici în condiții de clandestinitate. Dar aceasta nu rezultă explicit, ci este implicit din o sumă de reglementări, care se găsesc în diverse acte normative. In primul rând, se pornește de la Constituție, potrivit căreia fidelitatea față de țară este o obligație sacră a cetățeanului român, și nu a străinului. Apoi, este vorba de Legea siguranței naționale, care indică amenințările la adresa siguranței naționale și le reproduce în această formă.

Deci, în esență, și mă ieartați că am lungit poate prea mult argumentația, străinului trebuie să îi spui clar ce nu are dreptul să facă în România, și această concepție o regăsim în legislațiile statelor din Comunitatea Europeană.

Aseară, am revăzut legislația din Belgia, legislația din Grecia, deci țări ale Comunității Europene, și au prevederi de interdicție, de restrângere a exercițiului unor drepturi, inclusiv, și accentuez, inclusiv în domeniul protecției siguranței naționale.

Vă mulțumesc.

Domnul Mircea Radu Berceanu:

Are cuvântul domnul Székely Ervin.

Aș aduce aminte tuturor președinților de grupuri parlamentare că la ora 11,00 avem programat un vot la Legea protecției muncii si, probabil că dacă vom termina dezbaterea acestor articole vom avea și votul la Legea privind regimul străinilor. Ambele sunt legi organice.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Ervin Székely:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Aș dori doar o mică completare la textul propus de comisie, și anume, întrucât în art.30 din Constituție se vorbește despre interzicerea îndemnului la separatism teritorial, eu aș dori să se completeze acest text cu aceste cuvinte de: "separatism teritorial." Deci, în loc de "separatism" să apară "separatism teritorial ", pentru a fi în conformitate cu textul Constituției.

Vă mulțumesc.

Domnul Mircea Radu Berceanu:

Comisia? Inițiatorul?

Comisia , nu.

Deci, conform regulamentului, eu am să supun la vot textul pe care cele două comisii sesizate în fond l-au propus.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? Vă rog să numarați. 19 voturi împotrivă. Dacă se abține cineva? 15 abțineri.

Deci, cu majoritate de voturi a fost adoptat acest text la art.2 alineatul 3.

Referitor la art.42 care, de asemenea, rămăsese în discuție.

Domnul Aurel Știrbu:

La art.42 se impune o modificare, ca urmare a ceea ce am votat, pentru că prin art.2 alineatul 3 se permit anumite activități politice, actuala reglementare nu mai corespunde în totalitate, pentru că el se referă la organizarea manifestărilor,întrunirilor care li se permit, în afara celor care au fost interzise. Si atunci, am dat următoarea formulare: "Organizarea de către străini pe teritoriul statului român a partidelor politice ori alte organizații cu scop politic sau aderarea la acestea de către străini, încălcând prevederea art.2 alineatul 2 din prezenta lege, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă de la 500.000 la 3.000.000". Deci, am exclus numai: "precum și inițierea de organizații, manifestări cu scop politic", adică am pus de acord textul, care este obligatoriu.

Domnul Mircea Radu Berceanu:

Dar, la început, acolo este :"ori a altor". Vă rog să vă mai uitați o dată la început, acolo.

Domnul Aurel Știrbu:

..... pe teritoriul României a partidelor politice ori....

Domnul Mircea Radu Berceanu:

... ori a altor organizații.

Domnul Aurel Știrbu:

Da, e mai bine așa, "altor organizații". Si textul curge.

Domnul Mircea Radu Berceanu:

Dacă cineva mai dorește să se refere la această chestiune? Nu mai dorește nimeni. Atunci, supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă ? 7 voturi împotrivă. Dacă se abține cineva ?11 abțineri.

Cu majoritate de voturi, a fost adoptat și acest text pentru art.42.

Acum, înțeleg că la art. 46 ar mai fi o mică modificare determinată de aceste chestiuni.

Vă rog.

Domnul Aurel Știrbu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

După cum ați observat, art.42 pe care l-am votat, se referă numai la sancțiuni referitoare la nerespectarea art.2 alineatul 2. Dar, noi am votat și alineatul 3 adineaori. Si atunci, aici s-a considerat că faptele ar fi mai puțin grave și s-a înlăturat pedeapsa cu închisoare și s-a prevăzut numai amendă contravențională, ceea ce ne-ar obliga să ducem această reglementare la art.46, alineatul l, pct.c, care ar suna în felul următor: "Nerespectarea prevederilor art.2, alineat 3, cu amendă de la 500.000 la 1.500.000 lei, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât potrivit legii penale să constituie infracțiune."

Deci, s-ar încadra la acest articol care se referă la contravenții.

Domnul Mircea Radu Berceanu:

Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul la această chestiune ? Supun votului dumneavoastră textul propus de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă ? Nu este nimeni împotrivă. Daca se abține cineva ? 8 abțineri.

Cu majoritate de voturi, a fost adoptat și acest text și legea, în ansamblu, va putea fi supusă votului dumneavoastră după pauza de la ora 11,oo când vom vota, de asemenea, și Legea protecției.

In legătură cu articolul care ne rămăsese nedifinitivat de la Legea privind pregătirea populației pentru apărare, înțeleg că membrii comisiei au căzut de acord să dezbată această chestiune mâine și, deci, joi va fi dezbătută această problemă și completată Legea privind pregătirea populației pentru apărare.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 8 august 2020, 15:04
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro