Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 21, 1998
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-08-2020 (joint)
12-08-2020
28-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1998 > 21-09-1998 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 21, 1998

6. Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/1996 privind unele măsuri specifice pentru împrospătarea stocurilor de produse petroliere din rezervele de mobilizare ale armatei.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

................................................

Conform modificării introduse în ordinea de zi astăzi, prin votul dumneavoastră, urmează să dezbatem proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/1996 privind unele măsuri specifice pentru împrospătarea stocurilor de produse petroliere din rezervele de mobilizare ale armatei. Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvântul? Și rog comisia de specialitate să se prezinte la locul special destinat acesteia. Din partea inițiatorului nu dorește nimeni să ia cuvântul? Din partea comisiei sesizate în fond? Doriți, domnule Degeratu? Vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Constantin Degeratu (Ministerul Apărării Naționale):

Doamnă președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Ministerul Apărării Naționale a solicitat votul dumneavoastră pentru aprobarea acestei ordonanțe, având în vedere că în ultimii ani, în structura rezervelor de mobilizare la produse petroliere au apărut o serie de decorelări, determinate de o serie de factori pozitivi și negativi; factori pozitivi generați de modificarea înzestrării armatei, alți factori negativi generați de un consum mai redus de produse petroliere datorită bugetelor mai reduse. Până la această dată, împrospătarea produselor petroliere s-a realizat în mod normal prin darea în consum a cantităților ajunse la limita de păstrare și procurarea altora de pe piața de produse petroliere.

În ultimii ani, datorită reducerii acestui consum nu a mai fost posibil ca odată cu alocarea unor sume mai mici din bugetul Apărării Naționale să se procure cantități corespunzătoare de produse petroliere care să înlocuiască produsele ajunse la termenul de expirare.

Ca urmare, s-a solicitat aprobarea pentru valorificare pe piață a unor astfel de produse ajunse la limita termenului de păstrare. S-a aprobat această ordonanță, pe baza ei s-au efectuat o serie de licitații. În general, această activitate nu a avut succesul scontat datorită abundenței de produse petroliere pe piața internă și ca urmare, s-a procedat la elaborarea unui act normativ care a realizat o reglementare mai de ansamblu a problemei referitoare la împrospătarea produselor și materialelor din stocurile de mobilizare.

Vă solicităm votul dumneavoastră, având în vedere că pe baza acestui act normativ au fost efectuate o serie de activități de natură comercială care au generat efecte în plan financiar. Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Și eu vă mulțumesc. Pentru informarea mea: sunteți șeful Statului Major?

Domnul Constantin Degeratu:

Da.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Mulțumesc. Din partea comisiei de specialitate dacă dorește cineva să ia cuvântul? Raportul comisiei de specialitate este favorabil și prezintă câteva amendamente. Dacă dorește cineva din partea Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională să ia cuvântul?

Domnul Vasile Stan (din bancă):

Toată comisia este plecată.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Comisia este plecată? Deci, avem raportul și nu este nici o problemă. La dezbaterile în fond, din partea grupurilor parlamentare dacă sunt înscrieri?

Domnul Petre Țurlea (din bancă):

Am o întrebare.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Vă rog poftiți pentru o întrebare.

Domnul Petre Țurlea:

Doamnă președinte,

Domnilor colegi,

Domnule general, dați-mi voie, ca un ofițer inferior, să zicem, al armatei române să vă pun o întrebare. Domnia voastră ați spus aici că s-au redus activitățile, de aceea este normal să se reducă și rezervele. Eu vă întreb, ca un om care străbate permanent țara și mai ales acea regiune pe care o vor, cu atâta înverșunare, vecinii noștri de la apus, deci, Transilvania, văd că din ce în ce mai mult este o degringoladă majoră în armată și văd că din ce în ce mai mult armata este prost aprovizionată și că de la conducerea armatei de la București, deci, inclusiv de la dumneavoastră, nu se face aproape nimic, deci, vă întreb în aceste condiții, există rezerve, în caz de război, suficiente?

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da, domnule Degeratu aveți cuvântul.

Domnul Constantin Degeratu:

Doamnă președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Dați-mi voie să răspund la această întrebare cu următoarea precizare. Întrebarea domnului deputat nu are tangență nemijlocită cu problema care a fost ridicată prin această ordonanță, întrucât ordonanța a reglementat o problemă tehnică referitoare la preschimbarea unor cantități de produse petroliere care ajung la limita termenului de păstrare. Întrebarea însă pe care domnia sa a ridicat-o, firește că necesită răspunsul și am să dau acest răspuns.

Doresc să precizez că, într-adevăr, în ultimii ani armata română traversează o perioadă dificilă, generată de reducerea bugetului militar, reducere datorată în ansamblu mersului evoluției societății noastre. Am prezentat aceste probleme de fiecare dată în cadrul Guvernului, când a fost analizată situația armatei, și în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării și, pe baza hotărârilor care au fost luate, Ministerul Apărării Naționale, Statul Major General a întreprins toate măsurile care au fost posibile în condițiile specifice ale evoluției societății noastre și în condițiile determinate de aceste limite ale bugetului.

Doresc să precizez că ceea ce s-a întreprins până la această dată a condus în permanență la menținerea unei capacități defensive credibile a armatei române și la realizarea programelor specifice de pregătirea în vederea integrării în structurile europene și euro-atlantice de securitate și apărare.

Menționez de asemenea, că în armata română, în prezent, nu este un proces de degringoladă, ci este un proces greu de transformare, deci, de restructurare și modernizare. Acest proces se desfășoară cu limitele sale, impuse atât de dificultatea ca atare a procesului, cât și de limitele fondurilor pe care le avem.

Există la această dată stocuri de produse corespunzătoare la majoritatea capitolelor specifice acestui gen de pregătire a țării noastre pentru apărare, adică există stocuri de produse corespunzătoare la produse petroliere și la o serie de produse care se realizează în țară îndeosebi la muniții. Există de asemenea, o înzestrare corespunzătoare cantitativ la principalele categorii de tehnică. Avem numărul corespunzător de tancuri: 1375, numărul corespunzător de guri de foc, calibrul peste 100 mm: 1475, 430 de avioane, 2150 de transportoare blindate și evident, numărul corespunzător de alte vehicule și echipamente. Pentru marea majoritate a acestor echipamente avem cantitățile corespunzătoare de muniții.

Concomitent, se desfășoară un proces de reducere a efectivelor forțelor armate, proces care este corespunzător tendințelor din Europa. Și vecinii noștri au redus aproximativ la jumătate numărul efectivelor militare în ultimi ani. Armata română traversează un proces corespunzător. Acest lucru generează în cadrul rezervelor de mobilizare anumite suprastocuri sau stocuri suplimentare, îndeosebi la echipamente uzate, echipamente depășite fizic și de regulă la produsele petroliere care nu mai corespund structurii de înzestrare, respectiv, în mod deosebit, la benzină, având în vedere procesul de dieselizare a armatei române.

Vreau să menționez că greutățile majore pe care le întâmpinăm se întâlnesc la tehnica de tip nou, la produsele alimentare, la materialul de echipare a militarilor, echipamente noi și în mod deosebit la materiale de întreținere și exploatare a cazărmilor. Aceste lucruri sunt, așa cum vă precizam, generate de insuficiența fondurilor.

La ultima rectificare, Guvernul a stabilit ca priorități învățământul, sănătatea și armata și pe baza acestei priorități s-a realizat o reducere destul de mică, să zicem, dar substanțială sub raportul efectelor pe care le are în planul alocării resurselor pentru pregătire. Aceste resurse reduse, într-adevăr, afectează nivelul de pregătire, în mod deosebit, în partea a doua a acestui an.

Doresc însă să menționez încă o dată că în armata română nu este o degringoladă, că procesul de reformă, restructurare și modernizare se desfășoară controlat și că Ministerul Apărării Naționale, Statul Major General întreprinde eforturile la maximum posibil pentru ca armata română să-și mențină în continuare o capacitate defensivă credibilă, de asemenea, să-și îndeplinească toate obiectivele asumate de către România prin tratate internaționale, respectiv să participe la activitățile de parteneriat pentru pace, la misiunile de menținere a păcii și la misiunile umanitare pe baza aprobării Parlamentului și a hotărârii Guvernului român.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Și eu vă mulțumesc, domnule șef al Marelui Stat Major.

Dacă din partea grupurilor parlamentare mai dorește cineva să ia cuvântul la dezbaterile în fond.

Domnul Petre Țurlea (din bancă):

În condițiile în care a răspuns... mai doresc...

Doamna Paula Maria Ivănescu:

V-ați epuizat timpul. Și așa ați spus... Nu suntem la faza de întrebări și interpelări adresate Guvernului. Deja întrebarea dumneavoastră a excedat obiectului ordonanței și proiectului de lege.

Deci, dacă mai dorește la dezbaterile în fond cineva să ia cuvântul. Dacă nu mai dorește nimeni, trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Iertați-mă! Din partea Grupul parlamentar PRM, domnul deputat Tudor.

Domnul Marcu Tudor:

Vă mulțumesc doamna președinte.

Stimați colegi,

Vreau să vă informez un lucru pe care domnul general Degeratu, din poziția pe care o are, nu poate să vină și să vitupereze aici, ar fi aproape un gest politic. Domnia sa este întotdeauna și așa trebuie să fie cel care apără interesele armatei și dorește să facă astfel încât totul să fie în favoarea subordonaților dânsului, în favoarea apărării naționale, în final, că nu este ceva personal, numai că întrebarea domnului deputat nu a fost chiar lipsită de temei. Este adevărat că la stocurile care există astăzi am umblat mulți dintre noi în ultimii 8 ani. Noi am audiat la discutarea bugetului - pe directorul care are în custodie toate aceste rezerve și ne-a informat; acum nu este momentul și nici nu sunt pregătit să vă informez care dintre ele mai este necompletat, pentru că au fost necesități. Și știți foarte bine că nu le-a făcut nimeni cu plăcere.

Problema care se pune este ca noi să le completăm în limita în care putem. Dacă există posibilitatea aceasta, acum este un lucru benefic atât pentru armată cât și pentru necesitățile ei, care în fond sunt necesitățile poporului.

Deci, eu, prin mine, de fapt toți cei din Comisia de apărare, poate, chiar și făcând o paralelă, din Partidul România Mare, vă informăm că acest lucru este necesar. Noi mai avem încă de adus amendamente pentru completare. Dar-ar Domnu', vorba aceea a românului, să avem bani să le completăm pe toate în limitele necesare și, în limita posibilităților, noi vom face propunerile necesare pentru ca dumneavoastră să le aprobați.

Deci, sunt pentru această aprobare. De altfel, sensul întrebării domnului deputat nici nu a fost pentru respingere, a deschis o paranteză de o altă factură.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Vă mulțumesc și eu domnule deputat.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege și începem cu titlul legii. Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Deci, titlul legii a fost adoptat în unanimitate.

Pentru articolul unic în raportul comisiei de specialitate, la pag.1, pct.1 avem prezentate amendamentele comisiei. Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Deci, și articolul unic a fost adoptat în unanimitate.

Trecem acum la discuțiile pe ordonanța respectivă. Dacă la art.1, amendat de comisia de specialitate, amendamente care se găsesc la pct.2 în pag.2, dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Deci, art.1 a fost votat în unanimitate.

Art.2. Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Deci, și art.2 a fost votat în unanimitate.

Art.3. Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și art.3 a fost votat în unanimitate.

Art.4. Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Pentru a supune proiectul de lege în ansamblu, vă propun modalitatea de vot deschis.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Deci, cine este pentru proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/1996 cu tot titlul aferent.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Deci, acesta a avut caracter de lege ordinară și a fost adoptat în condițiile de prezență anunțată la începutul ședinței.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 13 august 2020, 19:22
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro