Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 21, 2000
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2000 > 21-02-2000 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 21, 2000

7. Validarea mandatului de deputat al domnului Șerban Constantin Valeca, PDSR, Circumscripția electorală nr.3 Argeș.

Domnul Vasile Lupu:

................................................

Înainte de a vota art.3, avem un scurt raport de validare, pe care domnul președinte Dan Marțian îl va prezenta de la tribună.

Domnul Marțian Dan:

Raport privind validarea unui mandat de deputat. Comisia de validare a fost sesizată că a devenit vacant un loc de deputat în Circumscripția electorală nr.3 Argeș, ca urmare a demisiei domnului deputat Dan Ghibernea, aparținând Grupului parlamentar al Partidului Democrației Sociale din România.

În conformitate cu dispozițiile art.66, alin.9 din Legea nr.68/1992 pentru alegerea Camera Deputaților și a Senatului, în caz de vacanță a mandatelor de deputați aleși pe liste de candidați, supleanții vor ocupa locurile vacante în ordinea în care sunt înscriși pe liste dacă, până la data validării, partidele sau formațiunile politice pe listele cărora au candidat supleanții, confirmă în scris că aparțin acestora.

În legătură cu ocuparea locului de deputat, devenit vacant, Comisia de validare, procedând în ziua de 21 februarie 2000 la examinarea dosarului în cauză, a constatat următoarele: pe lista supleanților publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.287/1996, pentru Partidul Democrației Sociale din România, în Circumscripția electorală nr.3 Argeș figurează la nr.crt.17 ca supleant pentru ocuparea locului vacant, domnul Șerban Constantin Valeca.

La dosarul de validare se află scrisoarea Partidului Democrației Sociale din România prin care se precizează că supleantul mai sus nominalizat aparține și în prezent acestui partid pe listele căruia a candidat la alegerile din 3 noiembrie 1996.

De asemenea, supleantul a declarat în scris că acceptă mandatul de deputat, și-a prezentat dovada depunerii la președintele Camerei Deputaților a declarației prevăzute la art.2 și 3 din Legea nr.115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționari publici și a unor persoane cu funcții de conducere.

Având în vedere cele constatate și reținând că au fost respectate prevederile legale referitoare la alegerea supleantului, Comisia de validare propune Camerei Deputaților validarea mandatului de deputat al domnului Șerban Constantin Valeca, ales în Circumscripția electorală nr.3 Argeș.

Domnul Vasile Lupu:

Supun votului dumneavoastră acest raport de validare.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 30 september 2020, 8:44
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro