Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 17, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
22-09-2020 (joint)
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 17-12-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 17, 2001

15. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori din 20 aprilie 2001 și 10 iulie 2001 între Ministerul Finanțelor Publice din România și Ministerul Finanțelor din Federația Rusă, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Federațiai Ruse privind reglementarea reciprocă a creanțelor financiare în ruble transferabile, rezultate din Acordul și Protocolul dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste de colaborare la construirea de obiective în industria gazelor a U.R.S.S. în anii 1984 - 1988, din 19 iulie 1984, și din contul de lichidare nr. 2 în ruble transferabile, semnat la Moscova la 18 august 1999, ratificat prin Ordonanța Guvernului nr.6/2000 (amânarea votului final).
 
see bill no. 665/2001

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Proiectul de Lege pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori din 20 aprilie 2001 și 10 iulie 2001 între Ministerul Finanțelor Publice din România și Ministerul Finanțelor din Federația Rusă, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind reglementarea reciprocă a creanțelor financiare în ruble transferabile.

Din partea inițiatorului?

Poftiți, doamnă ministru.

Doamna Maria Manolescu (secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice):

Vă mulțumesc.

În ședința Guvernului României din data de 21 iunie 2001, a fost aprobată nota-mandat privind schimbul de scrisori dintre Ministerele Finanțelor din România și Ministerul Finanțelor din Rusia pentru prelungirea până la 31 decembrie 2002 a termenului de livrare a mărfurilor de origine rusă, prevăzut în Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind reglementarea reciprocă a creanțelor financiare în ruble transferabile rezultate din Acordul și Protocolul dintre Guvernul fostei R.S.R. și Guvernul fostei U.R.S.S., de colaborare la construirea de obiective în industria gazelor a U.R.S.S.

În baza Împuternicirii nr.570 din 5 iulie 2001, acordată de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanțelor Publice a fost autorizat pentru semnarea schimbului de scrisori.

Scrisoarea a fost transmisă Ministerul Finanțelor din Federația Rusă la data de 10 iulie 2001 și face parte din prezentul acord menționat.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea Proiectului de Lege pentru adoptarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat Grigoraș, prezentați, vă rog, raportul comisiei.

Domnul Neculai Grigoraș:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În urma examinării Proiectului de Lege pentru aprobara amendamentelor convenite prin schimbul de Scrisori din 20 aprilie 2001 și 10 iulie 2001 între Ministerul Finanțelor Publice din România și Ministerul Finanțelor din Federația Rusă la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind reglementarea reciprocă a creanțelor financiare în ruble transferabile, rezultate din Acordul și Protocolul dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, de colaborare la construirea de obiective în industria gazelor a U.R.S.S. în anii 1984-1988, din 19 iulie 1984 și din Contul de lichidare nr.2 în ruble transferabile, semnat la Moscova, la 18 august 1989, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a hotărât ca acest proiect de lege să fie supus spre dezbatere și adoptare plenului Camerei în forma prezentată.

Fac mențiunea că suntem în prezența unei legi ordinare.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă dorește cineva să participe la dezbateri generale? Nu.

Trecem la dezbaterea textelor acestui proiect de lege.

Asupra titlului proiectului de lege, dacă există obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate.

La articolul unic care cuprinde dispoziția de aprobare a amendamentelor convenite? Nu aveți obiecțiuni, votat în unanimitate.

Vom supun, în consecință, proiectul de lege votului final în ședința care va fi stabilită de comitetul ordinii de zi.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 27 september 2020, 15:44
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro