Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of January 30, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.4/09-02-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 30-01-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of January 30, 2002

  1. Continuarea dezbaterilor asupra Propunerii legislative privind protecția informațiilor clasificate (amânarea votului final).
 
see bill no. 348/2001

Ședința a început la ora 9.00.

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul Valer Dorneanu, președintele Camerei Deputaților, asistat de domnii Tudor Mohora și Nicolae Leonăchescu, secretari.

Domnul Valer Dorneanu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Permiteți-mi să declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților, anunțându-vă că din cei 344 de deputați și-au înregistrat prezența 232, sunt absenți 112, din care 18 participă la alte acțiuni parlamentare.

Continuăm ordinea de zi cu proiectul la care am rămas aseară, cel cu privire la propunerea legislativă privind protecția informațiilor clasificate. Vă reamintesc că suntem în procedură de urgență, procedură care, și din vina mea, nu a fost respectată, pentru că, din dorința de a lăsa dezbaterile cât mai libere, de fapt, au profitat unii care au dorit mai degrabă de a contribui la îmbunătățirea textului, la tergiversarea lui.

În consecință, eu vă reamintesc că termenul stabilit de către dumneavoastră pentru dezbaterea proiectului a fost depășit, în aceste condiții ar urma să votăm pur și simplu textele care au rămas, eu mai las o larghețe în acest domeniu pentru a interveni acolo unde sunt absolut probleme care trebuie să fie discutate, dar nu în afara regulamentulului, cum au abuzat până acuma pe larg unii dintre colegii dumneavoastră. Vă remintesc, potrivit art.100, la discutarea amendamentelor poate interveni câte un reprezentant al partidelor, o singură dată.

Deci, cu aceste precizări, pe care nu aș vrea să le mai pun în discuția dumneavoastră, cei care au eventual îndoieli cu privire la acest lucru îi invit să citească art.100 din regulament. Cu aceste precizări, continuăm dezbaterile de la art.19.

Dacă la art.19 cu privire la amendamentul 53 pe care îl aveți la pag.17 aveți obiecțiuni? Nu aveți. Adoptat în unanimitate amendamentul 53 și, în consecință, prima parte a art.19 va avea alcătuirea de acolo.

La art.19, lit.a) urmăriți vă rog amendamentul 54. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 54. Poftiți domnule Stroe.

Domnul Radu Stroe:

Vă mulțumesc. Cu toate că eu am discutat cu domnii președinți ai Comisiilor S.R.I. și apărare, ordine publică și siguranță națională, cred totuși că este necesar la acest articol să intervin. Chestiunea în sine se referă la trecerea și a funcției de secretar general al Guvernului alături de celelalte funcții.

Rațiunea pentru care eu cred că este necesar acest lucru constă în faptul că dacă la Guvern cineva are o tangență mai mare cu documente secrete, mai mare decât oricare alt ministru, este secretarul general al Guvernului. Acesta este un aspect.

Al doilea aspect, cu toate că, colegii mei de la Comisia S.R.I. și de apărare mi-au spus că ar putea fi considerat realizată această condiție prin faptul că sunt menționați ca membri ai Guvernului, ori că, în cazul în care nu este membru al Guvernului, ar putea fi la pct.12 – alte autorități împuternicite de primul ministru - , eu vă spun totuși că natura atribuțiilor secretarului general al Guvernului, complexitatea acestor obligații și interferența cu documentele este atât de importantă încât nu cred că trebuie aruncat la "și altele". Aceasta vreau să spun și nici nu deranjează în nici un fel textul, nici nu cerem foarte mult.

Un al doilea lucru pe care aș vrea să-l aduc în atenție în legătură cu acest articol este la pct.2. Dumneavoastră, aici, ați spus Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Textul nu ar fi chiar în concordanță și în consonanță, ca să mă exprim așa, cu celelalte elemente. De pildă, în locul "membrilor Guvernului", ar trebui să spunem "Guvernul României", dacă am spus Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Cred că ar trebui spus "membrii Consiliului Suprem de Apărare a Țării". Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Am înțeles, domnule deputat.

Din partea inițiatorului, domnul deputat Stan.

Domnul Ion Stan:

Domnule președinte, în decursul guvernărilor care s-au perindat la conducerea țării, funcția de secretar general al Guvernului a fost inclusă, fie în membrii cabinetului, cum a fost domnul Opriș, fie cum a fost domnul Radu Stroe.

Având în vedere faptul că dânsul are perfectă dreptate, că secretarul general al Guvernului este cel care gestionează cea mai mare parte a actelor cu caracter secret, sunt de acord să introducem și "secretar general al Guvernului".

Domnul Valer Dorneanu:

Ar fi și o soluție echivalentă față de secretarii generali ai Camerei și ai Senatului. Există și alte opinii?

Supun votului dumneavoastră completarea amendamentului 54 cu această propunere.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Deci, cu o abținere. Cu această precizare și completare totodată, amendamentul 54 a fost admis.

Pentru lit.b) a art.19, urmăriți vă rog amendamentul 55. Dacă aveți obiecții? Nu. Votat în unanimitate. Deci, lit.b) va avea alcătuirea rezultată.

Poftiți?!

Domnul Radu Stroe (din sală):

A mai fost o propunere: în loc de "Consiliul Suprem de Apărare a Țării" să fie "membrii Consiliului Suprem de Apărare a Țării".

Domnul Valer Dorneanu:

Cine a făcut propunerea aceasta?

Domnul Radu Stroe:

Eu am făcut-o.

Domnul Valer Dorneanu:

O aveați ca amendament. Susțineți-o!

Domnul Radu Stroe:

Pentru consecvența textului, de pildă, dacă am spune Guvernul, probabil că ar merge și Consiliul Suprem de Apărare a Țării; noi spunem "membrii Guvernului", "membrii Consiliului Suprem de Apărare a Țării", mi se pare mai coerentă această exprimare.

Domnul Valer Dorneanu:

La ce punct sunteți domnule deputat?

Domnul Damian Brudașca (din bancă):

Lit.a), pct.2.

Domnul Valer Dorneanu:

Da. Bun. Sunteți de acord cu această precizare? Mulțumesc. La pct.2, în locul "Consiliului Suprem de Apărare a Țării", "membrii Consiliului Suprem de Apărare a Țării".

Stimați colegi, la propunerea domnului Radu Stroe cu privire la "secretarul general al Guvernului", eventual, am putea propune chiar în pct.9 sau "membrii Guvernului și secretarul general al acestuia".

Domnul Radu Stroe:

Domnule președinte, având în vedere faptul că noi nu știm ori de câte ori vine o nouă putere cum își stabilește numărul de portofolii, cum și le gestionează, este bine ca, dat fiind și faptul că în statutul funcționarilor publici, secretarul general este o funcție distinct prevăzută, este bine să fie distinct prevăzute și în această lege, pentru că altfel va trebui să recurgem la artificii.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă spunem "membrii Guvernului și secretarul general al Guvernului"?

Domnul Radu Stroe:

Sigur că da, așa am propus.

Domnul Valer Dorneanu:

Am votat practic includerea secretarului general al Guvernului, dar nu votasem punctul unde urmează să fie inclus. Deci, la pct.4, "membrii Guvernului și secretarul general al acestuia".

Revin la amendamentul 56 cu privire la lit.c), dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Adoptat în unanimitate.

În consecință, lit.c) de la art.19 va avea alcătuirea cuprinsă.

Art.20, uitați-vă are 5 alineate, comisia propune, prin amendamentul 57, reformularea art.20 în două alineate. Dacă aveți obiecțiuni la pct.57? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

După art.20, urmăriți vă rog amendamentul 58; comisia propune introducerea unui articol nou, alcătuit din fostele alineate ale art.20. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Adoptat amendamentul 58 și, în consecință, cele 3 alineate ale art.20 vor deveni articol distinct.

Art.21 alin.1, vă rog să urmăriți amendamentul 59. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Art.21 alin.2, urmăriți amendamentul 60. Dacă aveți obiecțiuni? Poftiți doamna Mona Muscă.

Doamna Monica Octavia Muscă:

S-ar putea să fie până la urmă o sugestie.

Domnul Ionel Olteanu (din bancă):

Precizați ce vreți să spuneți!

Doamna Monica Octavia Muscă:

Ce faceți domnule Olteanu? Nici n-am început să vorbesc și mă atacați!

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi, v-aș ruga să nu permiteți tocmai ceea ce se dorește uneori, adică trecerea timpului. Lăsați pe colega noastră să spună concret întrebarea.

Doamna Monica Octavia Muscă:

La toate articolele care vizează listele prin care se decide dacă un document este secret sau nu. Cred că ar trebui ca toți cei de la miniștri în jos să aibă numai, nu decizie, ci doar propuneri, având în vedere că listele se fac și se aprobă prin hotărâre de guvern.

Deci, întrebarea mea este, la toate nivelurile respective de la ministru în jos nu ar trebui să se specifice peste tot că este vorba doar de propuneri? Rog un membru al comisiei sau inițiatorul, unul dintre inițiatori să-mi răspundă.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimată colegă, eu constat că întrebarea dumneavoastră nu are nici o legătură cu art.60 alin.2, nu conține nici o propunere de amendare a acesteia sau de eliminare și, în consecință, supun votului amendamentul 60 cu privire la art.21 alin.2.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri?

Unanimitate.

La art.22 alin.1, pct.61, dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

La art.22 alin.2. Poftiți domnule Brudașca.

Domnul Damian Brudașca:

O banală intervenție. Cred că nu este corect să spunem "prin hotărârea Guvernului", ci "prin hotărâre a Guvernului", pentru că această hotărâre este în mod repetat, ori de câte ori este cazul ea să fie emisă. În consecință, rog să fiți de acord cu această banală modificare, dar utilă pentru claritatea textului.

Domnul Valer Dorneanu:

Aceasta o făcea oricum staff-ul tehnic, pentru că este evident vorba de o greșeală de redactare.

Deci, "prin hotărâre a Guvernului", a se citi la art.62 alin.2. Dacă sunt și alte obiecții? Nu sunt. Adoptat amendamentul 62 în unanimitate și în consecință, art.22 alin.2.

Pentru art.22 alin.3 urmăriți vă rog amendamentul 63. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Adoptat în unanimitate amendamentul 63.

Pentru art.22 alin.4, amendamentul 64 dacă aveți obiecțiuni? Poftiți! Doamna Mona Muscă.

Doamna Monica Octavia Muscă:

Aici, noi avem un amendament al domnului deputat Ovidiu Drăgănescu din Comisia de apărare, și anume că informațiile clasificate potrivit art.15 pot fi declasificate prin hotărâre a Guvernului la maximum 2 ani de la clasificarea lor. Ne menținem amendamentul și vă rugăm să îl supuneți votului dar, în același timp, să se gândească și inițiatorii și comisia dacă nu cumva ar trebui să țină cont de acest amendament.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi, amendamentul propus de colegii noștri liberali vizează adăugirea textului existent, "informațiile clasificate potrivit art.15, lit.a), pot fi declasificate prin hotărâre a Guvernului la solicitarea motivată a emitentului", dânșii vor să stabilească un termen. Deci, să fie declasificate în termen de maximum 2 ani, da? Domnule Răzvan Ionescu, din partea comisiilor, vă rog să vă pronunțați.

Domnul Răzvan Ionescu:

Comisia, domnule președinte și stimați colegi, nu a acceptat acest amendament întrucât sunt informații clasificate care au un termen mai scurt sau mai lung față de cel propus de colegul nostru, de aceea, termenul acesta dat, fix de 2 ani, nu ne ajută cu absolut nimic. Intervalul poate fi mai mic sau mai mare, în funcție de informații. Deci, declasificarea poate fi făcută și după un an de zile sau după 10 ani de zile.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc. Ați auzit și explicațiile doamnei deputat Mona Muscă și răspunsul domnului președinte Răzvan Ionescu. Potrivit regulamentului, eu supun întâi votului amendamentul comisiei.

Cine este pentru amendamentul 64? Vă reamintesc, stimați colegi, cu privire la un amendament, reprezentantul unui grup parlamentar poate interveni o singură dată și ați făcut-o; ați făcut-o chiar argumentat și prin distinsa dumneavoastră colegă. Deci, supun votului dumneavoastră amendamentul 64.

Cine este pentru? Vă rog să numărați! Vă rog frumos să vă exprimați votul.

Cine este pentru amendamentul 64? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate s-a adoptat amendamentul 64.

La amendamentul 65, cel care vizează art.22 alin.5, dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 65? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Amendamentul 66 care privește art.22 alin.6, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Amendamentul 67 propune eliminarea alin.7. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate. Deci, alin.7 a fost votat.

Alin.8, urmăriți amendamentul 68. Dacă aveți obiecțiuni? Poftiți domnule deputat.

V-aș ruga însă, colegii de la Partidul Liberal să se consulte cine intervine.

Domnul Damian Brudașca:

Eu aș sugera o redactare a textului astfel încât să aibă următoarea formă: "Autoritățile publice, care elaborează ori lucrează cu informații secrete, vor întocmi un ghid pe baza căruia vor realiza o clasificare uniformă și corectă a informațiilor secrete de stat în strictă conformitate cu legea."

Domnul Valer Dorneanu:

Fără derivată?

Domnul Damian Brudașca:

Nu ajută la nimic. Este o formulare absolut redundantă acest adjectiv pus aici. Important este să fie clasificarea uniformă și, evident, să fie corectă pentru a nu induce în eroare pe cei care operează cu aceste informații.

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți, domnule deputat, din partea Partidului Liberal.

Domnul Viorel Gheorghe Coifan:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Colegul meu Ovidiu Drăgănescu susține ca acest alineat să fie eliminat din rațiuni pe care le-a explicat la depunerea amendamentului. Noi credem că informația pe care o introducem aici este redundantă. Prin urmare, Grupul PNL propune și susține eliminarea acestui paragraf.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule Coifan. Dacă mai sunt intervenții? Nu sunt. Domnule Răzvan Ionescu vă rog să răspundeți la cele două precizări, la cele două obiecțiuni.

Domnul deputat Brudașca face unele propuneri redacționale corecte, cu virgulele nu cred că pot fi puse în discuție, dar în ceea ce privește noțiunea "clasificare derivată", dumnealui propune eliminarea termenului "derivat" și Partidul Național Liberal propune eliminarea în întregime a textului.

Domnul Răzvan Ionescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

De acord cu prima propunere de a elimina din text "clasificarea derivată" și de a menține textul în forma "clasificare corectă și uniformă".

În ceea ce privește a doua propunere, considerăm că acest paragraf este absolut necesar. După cum vedeți și dumneavoastră se întocmește un ghid în baza căruia se va realiza o clasificare.

Deci, autoritățile publice, în baza acestui amendament, vor elabora un ghid în vederea lucrului cu informațiile secrete.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc. Potrivit regulamentului, trebuie să supun întâi votului dumneavoastră propunerea de eliminare pe care a făcut-o Partidul Național Liberal.

Cine este pentru eliminarea amendamentului 68, respectiv a alin.8?

O voce din sală:

Am fost de acord.

Domnul Valer Dorneanu:

Nu, nu, a fost acordul cu propunerea domnului Damian Brudașca, de redactare.

9 voturi pentru.

Împotrivă? Mulțumesc.

Cu marea majoritate a voturilor, propunerea de eliminare a textului a fost respinsă.

Supun votului dumneavoastră amendamentul comisiei în varianta reformulată redacțional, deci, prin eliminarea cuvântului "derivată", înlocuirea prepoziției "în" cu prepoziția "pe" și adăugarea celor două virgule; după "autoritățile publice" și după "informații secrete".

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

La amendamentul 69, cel cu privire la art.22 alin.9 dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Poftiți domnule Tudor.

Domnul Tudor Marcu:

Mulțumesc, domnule președinte. Îmi susțin amendamentul meu care se referă la o altă înțelegere a acestor alineate. Ghidul va fi aprobat personal și în scris de funcționarul superior care are în răspundere controlul activității cu informațiile secrete ori este autorizat să clasifice informațiile secrete de stat, în momentul conceperii sau elaborării lor. Pentru că acest text este o contrapunere la textul aprobat de comisie care se referă la funcționarul superior autorizat să clasifice aceste informații. Acesta este cel mai în măsură să aprobe ghidul și nu alte structuri care nu știu despre ce este vorba în general mai mult decât el. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Care nu are un caracter normativ, îmi permit să subliniez, ci este o mică poveste narativă, sintetizată foarte exact în textul comisiei.

Domnul Răzvan Ionescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Propunerea exprimată de colegul nostru, de fapt, nu schimbă cu nimic înțelesul textului, numai că textul propus de comisie este mult mai scurt și mai concis, de aceea, insistăm pentru aprobarea lui.

Domnul Valer Dorneanu:

Supun, potrivit regulamentului, întâi textul comisiei, vă rog să vă pronunțați cu privire la amendamentul 69 din raport, pag.23.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate s-a adoptat amendamentul 69.

Pentru alin.10 de la art.22, urmăriți amendamentul 70. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Adoptat în unanimitate amendamentul 70, noua alcătuire a alin.10.

Alin.11 și 12, vă rog să urmăriți amendamentul 71 care le contopește într-un singur alineat. Domnul Damian Brudașca.

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte, tot redacțional, nu se justifică virgula după "clasificare"; este ca și când pui virgulă între subiect și predicat.

Domnul Valer Dorneanu:

Chiar așa s-a și pus. Nu cred că mai trebuie să supunem la vot, fiind vorba de o greșeală redacțională.

Poftiți, domnule Coifan. Aveți la acest text vreo obiecție sau amendament propriu?

Domnul Viorel Gheorghe Coifan (din bancă):

Introducerea unui alineat nou.

Domnul Valer Dorneanu:

Este amendament propus și respins de către comisie.

Dar, stați puțin, dacă nu are legătură cu acesta, să-l votăm întâi pe acesta.

Dacă la amendamentul 71 mai aveți obiecțiuni în afară de acea virgulă? Nu aveți. Adoptat în unanimitate.

Deci, domnul Coifan vrea încă un alineat.

Domnul Viorel Gheorghe Coifan:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Noi dorim ca după alin.12 al art.22 să se introducă un nou alineat, numerotat 13, care va avea următorul cuprins: "Autoritățile publice de la art.19 lit.a), b) și c) au obligația de a face publice categoriile de secrete deținute și de a reanaliza valabilitatea acestei clasificări, de regulă la 2 ani". Mergem exact pe firul propunerii anterioare, și anume ca, periodic, gradul de clasificare să fie verificat, dar, pe lângă acest lucru, autoritățile publice să facă cunoscut, în spiritul transparenției, care sunt categoriile de secrete deținute.

Domnul Valer Dorneanu:

Cine răspunde, inițiatorul sau comisia?

Domnule Bolcaș, dumneavoastră ce aveți? Poftiți..

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Nu aș fi intervenit dacă acest alineat nou nu ar fi un semnal al unei probleme de principiu, și anume încercarea de lărgire peste limitele normale impuse nu numai de această lege, ci de concepția generală cu privire la informațiile clasificate, a publicității ce se face în legătură cu aceste informații. Este drept ca publicul să aibă un acces liber, limitat în condițiile legii, dar nu este drept ca să se facă publicitate în legătură cu informațiile clasificate. Se urmărește nu accesul, ci publicitatea, ceea ce este contrar spiritului legii. Este o concepție care se încearcă să se impună în această lege și se promovează și la alte aamendamente. De aceea, pentru rațiunile pe care comisia deja le-a menționat la acest amendament, și anume hotărârile de guvern care se referă la aceste categori sunt publicate, altfel nu intră în vigoare, considerăm că această măsură este suficientă și nu este nevoie de acest amendament.

În ceea ce privește o cenzură periodică, nu are importanță, cenzura nu poate să fie periodicizată pe intervale de timp fixe în condițiile în care ceea ce impune modificarea este un aleatoriu, și anume schimbarea condițiilor de siguranță națională. Aici, comisia a avut deplină dreptate, vă rugăm să respingeți. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg, v-am amintit cu respect prevederile art.100 și nu pot să vă dau cuvântul. Ați avut cuvântul o dată. Domnule Coifan, nu pot să vă dau cuvântul.

Domnul Viorel Gheorghe Coifan (din bancă):

Vreau doar o precizare.

Domnul Valer Dorneanu:

Ați avut posibilitatea să vă susțineți argumentat amendamentul și ați făcut-o, zic eu, în mod competent. Tot în mod competent vi s-a răspuns.

Domnul Viorel Gheorghe Coifan (din bancă):

Una este publicitatea și alta este publicarea categoriilor.

Domnul Radu Stroe (din bancă):

"...informații și categorii de informații".

Domnul Valer Dorneanu:

S-a înțeles. Domnul Stan, din partea autorilor. Vă rog. Deci, domnul Coifan a vrut să vă atenționeze asupra distincției între publicitate și publicare, vă rog să rețineți acest aspect. Vă rog încă o dată să susțineți motivat amendamentele dumneavoastră, imaginându-vă ce ar putea susține și ceilalți, mai ales că ați avut discuții.

Domnul Andrei Ioan Chiliman (din bancă):

Aceasta a încercat să facă acum.

Domnul Valer Dorneanu:

Nu, nu, domnule Chiliman. Încă o dată, dumneavoastră care sunteți un om foarte riguros în ce privește regulamentul, atunci când regulamentul spune că vă susțineți grupul parlamentar printr-un singur reprezentant, acel reprezentant știe ce s-a discutat în comisie, știe argumentele pentru care i-au fost respinse și în consecință trebuie să facă o pledoarie completă, pentru că are drept la o singură intervenție. Poftiți, domnule Stan.

Domnul Ion Stan:

Domnule președinte,

Amendamentul propus de colegul nostru nu se susține, pentru că domnul Bolcaș a motivat exact ceea ce voiam și eu. Vreau numai să fac o singură precizare. Din moment ce instituțiile abilitate care lucrează cu secrete de stat întocmesc liste pe care transmit Guvernului care le clasifică, hotărârile de guvern fiind publicate, nu mai avem nevoie de o nouă publicare a acestor activități sau informații pe care le clasifică Guvernul.

A doua remarcă a colegului nostru, domnul Coifan, e aceea legată de clasificarea la o perioadă de timp determinată. Am spus-o și ieri, în legislația altor țări, anumite informații se declasifică la perioade de timp care sunt de 30, 60, 90 de ani. Am la dispoziție Legea secretului de stat din Ungaria, o pun la dispoziție doamnei Muscă, a celorlalți colegi care vor să se documenteze în legătură cu acest lucru.

Domnul Valer Dorneanu:

Îl întreb pe domnul Chiliman dacă dorește să-și exercite dreptul la replică, în legătură cu ce am spus eu.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule președinte,

Onorați colegi,

N-aș fi intervenit dacă aici n-ar fi vorba de o lege extrem de importantă și legile importante nu trebuie expediate în mare viteză, pentru că există riscul să apară anumite derapaje, dacă e să folosesc un termen folosit în ultima perioadă, în textul acestor acte normative. Noi trebuie să facem legi bune, domnule președinte, și legi bune și pe înțelesul tuturor.

Din cauza aceasta, în momentul în care apare o neînțelegere, în cadrul dezbaterilor de la acest micforon, cred că este normal ca dumneavoastră să dați dreptul la replică pentru inițiatorul unui anumit amendament, lucru care este absolut normal și nu contravine regulamentului, pentru ca să dea o explicație suplimentară care să clarifice lucrurile, în așa fel încât textul adoptat aici să fie un text corect.

Agățarea rigidă de regulament este o dorință de a trece foarte repede prin aceste texte și vă spun că este contraproductivă până la sfârșit, că ies textele prost. Și argumentul final, că nu contează cum iese aici, că mai trece și pe la Senat legea pe urmă și o s-o corecteze Senatul, vreau să spun că este un argument pe care eu nu-l pot accepta, din partea unor oameni care vor să facă legi bune, pentru că eu cred că noi trebuie să fim cel puțin egali cu cei de la Senat, dacă nu peste ei, din punct de vedere, hai să spun, logic, ca să nu folosesc și alte cuvinte, în așa fel încât să putem să gândim și noi cum e mai bine să arate o lege.

Cred că datoria noastră este să scoatem legi bune și o să vă rog, domnule președinte, să nu folosiți în mod rigid acel regulament. Ieri ați dat dovadă de foarte multă flexibilitate și cred că a fost foarte bine, mai ales pentru o lege de importanța celei discutate acum.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc de aprecieri, eu v-aș ruga să revedeți cu toții, nu numai domnul Chiliman, în stenograma de ieri, să vedeți că exact în acest spirit am condus dezbaterile, numai că, se pare că unii dintre dumneavoastră au abuzat de acest spirit larg pe care eu am vrut să-l imprim dezbaterilor acestei legi importante și au intervenit, nu pentru a veni cu soluții concrete, ci pentru a se vedea la microfon. Or, lucrul acesta nu înțeleg să-l mai permit, ci înțeleg să fiu și larg, dar și să respect regulamentul.

Supun votului dumneavoastră amendamentul făcut de colegii noștri liberali, ați ascultat și argumentele domniilor lor și cele ale autorilor și ale inițiatorilor și comisiilor.

Cine este pentru amendamentul propus de PNL? 10 voturi.

Voturi împotrivă? Vă mulțumesc.

Cu marea majoritate a voturilor, amendamentul a fost respins.

La art.23 alin.1, urmăriți, vă rog amendamentul nr.72.

Domnul Damian Brudașca.

Domnul Damian Brudașca:

Cred, domnule președinte, că din nou este vorba de o scăpare de redactare, întrucât apreciez că ar trebui să apară în următoarea formulare: "Coordonarea generală a activității și controlul măsurilor privitoare..." este mai logică această formulare, întrucât ea se regăsește și în celelalte alineate și articole din prezenta lege.

Domnul Valer Dorneanu:

Da. Domnule Bolcaș, dumneavoastră aveți altă problemă, altă obiecție? Poftiți.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

V-aș ruga să mă urmăriți la art. 23 alin.1, 72 pe lista amendamentelor pag. 24, redactarea inițială este modificată prin amendament în două locuri. Nu am nimic cu ultima modificare: "Realizarea de către unitatea specializată din cadrul SRI..." este corect în amendament.

Art.1 începe așa: "Coordonarea națională a activității și controlului măsurilor privitoare... se realizează..."

Amendamentul spune: "Coordonarea generală..." or, din acest punct de vedere, pe prima parte a modificării propuse de amendament luați act de opoziția mea fermă. În cadrul acestei legi am încercat să o corelăm cu o legislație internațională, cu criterii unanim admise, compatibile cu criteriile NATO. Nu negăm această necesitate, dar s-a ajuns ca la un moment dat să se adopte, și îmi pare rău că au fost adoptate, texte care ajung la limita servilismului legislativ, ceea ce nu se poate. Este bine ca în cadrul acestei legi să se accentueze și faptul că este o lege națională care servește în primul rând interesele României. Nu voi fi niciodată de acord ca sintagma "națională" să fie înlocuită de sintagma "generală". Este legea noastră votată în Parlamentul României și trebuie să fie o lege națională, pentru că numai păstrându-și această demnitate se poate, într-adevăr, corela cu întreaga legislație europeană. Deci, suntem de acord cu amendamentul, numai în partea a doua.

Aș ruga comisia care a propus, autorii acestui amendament să explice în fața noastră de ce și-au permis, cuvântul e greu, și-l folosesc în mod special să înlocuiască sintagma "națională" cu "generală".

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg, cred că dumneavoastră ați intrat într-o mică capcană cu virgula de rigoare, pentru că sintagma națională de acolo nu avea înțelesul pe care l-ați exprimat dumneavoastră aici. Aici era vorba de cuprindere, cuprindere teritorială, cuprindere tematică, nu era vorba de conținutul național al activității.

Dar, rog comisia să se pronunțe. (Domnul Marcu Tudor comentează, gesticulează în bancă, apoi cere cuvântul.)

Stimate coleg, reprezentantul grupului dumneavoastră parlamentar a avut cuvântul, nu vă pot da cuvântul.

Nu. Poftiți, dar să reveniți la o problemă de procedură, pentru că dumneavoastră niciodată nu vă referiți la ceea ce spuneți.

Vă rog.

Domnul Marcu Tudor:

Nu, domnule președinte.

Domnule președinte, nu-mi place cum ați început ziua de astăzi, dacă o țineți tot așa, nu mai participăm la discuții.

Vă rog frumos să vă intrați în atribuțiile corecte, regulamentare și legale.

Domnul Valer Dorneanu:

Asta și fac, domnule deputat.

Domnul Marcu Tudor:

Nu încercați să ne puneți pumnul în gură, pentru că, între altele, chiar mie îmi puneți care am vrut să grăbesc și să fac legea asta la care am muncit ca un... Nu, nu, sunt foarte nervos. Vă rog să vă retrageți, sunt foarte nervos...

Domnul Valer Dorneanu:

Nu intervin decât pentru a vă readuce la obiect.

Domnul Marcu Tudor:

...atitudinea dumneavoastră, e modul meu de exprimare acum, nu îmi place și nu sunt singurul care se manifestă astăzi. (Vociferări în sală din partea Puterii.) Este a mea, de aceea am zis mie personal și nu-i a dumneavoastră problema mea, de aceea nu văd de ce interveniți. Vă rog să stați liniștiți și să mă lăsați să-mi spun punctul de vedere. N-am înțeles intervenția dumneavoastră.

Domnule președinte, ați izbutit să ne înfuriați.

Domnul Valer Dorneanu:

Ați spus că aveți o problemă de procedură.

Domnul Marcu Tudor:

Iată care este procedura pe care o spun eu. Noi ieri am avut multe dispute. Am fost foarte obosiți, dar sunt mândru pentru ziua de ieri că am muncit bine. Multe amendamente propuse de doamna Muscă sau de domnul Boc au fost foarte pertinente, chiar dacă nu erau cuprinse aici și au revenit ulterior. Le-am analizat bine. Nu vreau să ies afară și să-mi sară presa în cap că noi am băgat pumnul în gură celor care vor să îmbunătățească această lege, așa cum faceți dumneavoastră acum. Deci, vă rog să intrați corect în atribuții și atunci când cineva a luat cuvântul, o singură dată, cum ați zis dumneavoastră, la partid, dar când nu s-a înțeles modul în care autorul amendamentului a vrut să-l pună, să explice amendamentul, autorul este obligat, cel puțin moral, să explice ce nu s-a înțeles. Altfel, trecem peste bunele intenții ale autorului și greșita înțelegere a celui care ia cuvântul în numele nu știu cui, partidului, și votăm ceva prost. Aceasta este procedura. Nu vă interzice regulamentul așa ceva. Ne interzice bunul simț să ieșim afară la presă și să spunem că am dat o fușereală după 4 ani de muncă.

Revin la articolul acesta și vreau să explic faptul că am și eu, laolaltă cu ceilalți doi, acest amendament, e drept că am mai mult... la cuvântele "de către", pentru că, între noi fie vorba, cei de la Senat au trecut peste niște greșeli de exprimare, impardonabile pentru parlamentari și peste tot unde am văzut: "...se face de ministerul... se face de serviciul..." am zis "se face de către", pentru că așa este limba română de când o știu eu de atâția ani. Și revin, chiar dacă mi l-am însușit în final, și retrag cuvântul "generală", deoarece explicația este probabil și cea pe care a dat-o domnul Bolcaș pertinentă, dar, în general, noi vrem să ne referim la activitatea pe tot sistemul național. Nu generală. Generală poate să fie la ministere care au de făcut ceva la nivel general și el se rezumă numai la aceasta, la general. Dar, când zic "național" pe tot teritoriul țării și în Harghita și în Covasna și în Dobrogea și nu știu unde, este național. Deci activitatea aceasta trebuie coordonată "național".

De aceea, îmi retrag cuvântul "general" și comisia, de fapt și eu fac parte din comisie, să ia cont de acest lucru și să înlocuim de îndată cuvântul "general" cu "național", așa cum l-a votat Senatul.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Popescu din partea comisiilor.

Domnul Virgil Popescu:

Domnule președinte,

E vorba de o mică explicație.

La art.14, care a fost aprobat deja de Camera Deputaților ieri, s-a precizat că coordonarea la nivel național, deci la nivelul de cuprindere al întregii țări, a tuturor programelor de protecție a informațiilor se face de către CSAT. Aici este o referire specială privind activitatea, întreaga activitate, și din această cauză a apărut această expresie: "coordonare generală".

În partea a doua a amendamentului susținut de domnul Bolcaș suntem de acord, în loc de "controlului" – "controlul".

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Ați reținut explicațiile comisiei.

Supun votului dumneavoastră, potrivit regulamentului în primul rând, amendamentul comisiei.

Amendamentul nr.72, în formularea pe care comisia a făcut-o, cu precizarea că la rândul 2 în loc de articularea "controlului" va fi "...și controlul măsurilor".

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Art.23 alin.2 urmăriți amendamentul nr.73. Dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt.

Poftiți, domnule deputat.

Domnul Damian Brudașca:

Eu, întâi de toate, aș propune, domnule președinte, să avem enumerarea ministerelor, în primul rând, "Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, Ministerul Justiției", după care să urmeze celelalte servicii, iar în partea finală, în loc de "măsuri proprii privind protecția", să fie "măsuri pentru protecția informațiilor secrete de stat", pentru că măsurile sunt pentru protecție și nu pentru admirarea sau privirea lor.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg, în privința enumerării, vreau să vă relev faptul că aici nu e vorba de importanța instituțiilor, ci de gradul în care ele sunt implicate în acest domeniu.

Ca atare, nu cred că mai sunt necesare discuții pentru acest lucru, iar înlocuirea termenului "privind" cu "pentru"...

Poftiți, domnule.

Domnul Răzvan Ionescu:

De acord cu amendamentul făcut de colegul nostru de a aduce Ministerul Justiției altături de celelalte ministere și v-aș propune, cu permisiunea dumneavoastră, o corectură.

Reprezentanții prezenți în sală din partea serviciilor și ministerelor ne-au sugerat completarea textului în forma următoare. Citesc doar finalul: "...pentru domeniile lor de activitate și responsabilitate, structuri și măsuri proprii privind coordonarea și controlul activităților, referitor la protecția informațiilor secrete de stat, potrivit legii".

Domnul Valer Dorneanu:

Cum ați spus? Am rugămintea să-mi explicați și mie pentru că am văzut că ați dorit să mă corectați. Enumerarea aceasta vizează o enumerare potrivit importanței ministerelor sau potrivit gradului lor de implicare în deținerea de documente? Cred că cei care au făcut această enumerare la aceasta s-au referit. La faptul că serviciile de informații au mai multe documente și au preocupări mai mari decât Ministerul Justiției în această chestiune.

Domnul Răzvan Ionescu:

E foarte greu să stabilim acum care este importanța Ministerului Justiției față de celelalte, eu zic că nu este atât de important. Însă Ministerul Justiției să fie trecut alături de celelalte ministere. Nu le-am luat în ordinea importanței și, încă o dată, menționez completarea: "Structuri și măsuri proprii privind coordonarea și controlul activităților referitoare la protecția informațiilor secrete de stat, potrivit legii."

Domnul Valer Dorneanu:

Era pentru mai sus și probabil asta a avut în vedere.

Poftiți, domnule Bolcaș.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vorbesc pentru inițiatorul acestui amendament.

Vă rog să constatați, și aici este foarte important pe tehnică legislativă, că o demarcație precisă și o exprimare directă sunt absolut necesare. Trebuie să încetăm ca în cuprinsul legii să lăsăm să facem proclamații și anume: "Coordonarea activității, controlul...", sunt expresii vagi, coordonarea nu este o expresie care să stabilească drepturi și obligații în cadrul unei norme juridice.

Propunerea făcută de inițiatori este absolut directă, protecția informațiilor secrete de stat, asta e atribuția lor. Ministerul Justiției se justifică a fi prezent în aceste categorii, având în vedere existența serviciului...

Domnul Valer Dorneanu:

Dar, nimeni n-a comentat asta, domnule deputat.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Da. Am crezut că s-a făcut o discuție, iar adăugarea "în condițiile legii" este benefică, suntem de acord cu ea.

Domnul Valer Dorneanu:

Supun votului dumneavoastră amendamentul comisiei, așa cum a fost reformulat de președintele Răzvan Ionescu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.3 al art.23, urmăriți amendamentul 74. Dacă aveți obiecții? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art.24, vă rog să urmăriți. Pentru alin.1 nu au existat amendamente. Dacă aveți dumneavoastră? Nu. Votat în unanimitate.

La alin.2, urmăriți amendamentul 75. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Adoptat amendamentul 75 și, în consecință, noua structură a alin.2 și art.24, în întregime.

Art.25 nu are obiecțiuni. Dacă dumneavoastră aveți. Nu. Votat în unanimitate.

La art.26, alin.1, urmăriți amendamentul 76. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Art.26 alin.2 urmăriți amendamentul 77, dacă aveți obiecțiuni. Nu sunt. Votat în unanimitate.

În consecință, art.26 va avea alcătuirea rezultată din votarea celor două amendamente, celelalte nefiind admise.

Eram la art.26, stimate coleg, eu înțeleg că dumneavoastră auziți mai degrabă la televizoare, dar la art.26, aveți vreo problemă? Poftiți.

Domnul Emil Boc:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

La art.26 alin.5 cred că este vorba de o scăpare și prefer să cred acest lucru. Se spune așa: "Neacordarea autorizației sau retragerea motivată a acesteia determină de drept interdicția de acces la informații secrete de stat."

Cu alte cuvinte, neacordarea autorizației nu trebuie să fie motivată, ci numai retragerea trebuie să fie motivată, a autorizației. Noi apreciem faptul că și neacordarea autorizației trebuie să fie motivată pentru a da posibilitate persoanei căreia i se respinge dreptul de a lucra cu secrete de stat să poată contesta măsura retragerii autorizației. Dacă nu vom realiza acest lucru, se instituie în favoarea SRI-ului sau a autorităților menționate în lege un drept exclusiv de a refuza arbitrar și discriminatoriu ca o persoană să poată ocupa o funcție ce ar implica exercițiul acțiunilor legate de utilizarea secretelor de stat.

În consecință, vă propun următoarea formulă: "Neacordarea sau retragerea motivată a autorizației determină de drept interdicția de acces la informații secrete de stat." Repet, "Neacordarea sau retragerea motivată..." Să includem pentru ambele categorii obligația de a motiva și neacordarea autorizației și retragerea acesteia pentru a da posibilitatea de instituire a unei căi de atac. Oricum, legea nu prevede nici o cale de atac, iar în condițiile în care nici măcar nu știe de ce nu i se acordă autorizația, vă dați seama că instanța de judecată se va afla într-o dificultate, atunci când va analiza această situație.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Bolcaș.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Se induce un element interpretabil: neacordarea motivată. calea de atac nu ține de motivare, ci de esența actului care poate să fie dedus contenciosului sau litigiului de muncă, după caz.

A adăuga "motivată", înseamnă a aduce un element de nulitate, ce poate să fie speculat și, în același timp, să inducă și alte consecințe, în ceea ce privește eficiența unei măsuri care trebuie să fie operativă. Formularea inițială mi se pare bună.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Se atrage atenția asupra faptului că pe parcursul acestei legi au fost numeroase alte acte, decizii unde nu s-a prevăzut dreptul la contestație și nu s-a prevăzut în virtutea principiilor dreptului comun, potrivit căruia orice act administrativ este supus unei căi de atac în contenciosul administrativ. Dacă noi prevedem numai într-un loc, înseamnă că în toate celelalte locuri n-ar exista aici, în legea aceasta.

Dacă mai sunt intervenții la art.26 alin.1?

Da, poftiți, domnule deputat Ionel Olteanu.

Domnul Ionel Olteanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cu scuzele de rigoare, la art.26, la pct.76, chiar dacă s-a trecut peste el, însă nu s-a adoptat articolul, pe ansamblu, v-aș propune introducerea la alin.1 a textului "potrivit legii", pentru că accesul la informații secrete de stat este permis, se spune în textul inițial, "numai în baza unei autorizații scrise".

Eu vă propun să adoptăm, să includem și sintagma "potrivit legii, numai în baza unei autorizații scrise", pentru că legea trebuie să prevadă exact condițiile de acces la o informație secretă. Este o chestiune deosebit de importantă și privește accesibilitatea și previzibilitatea legii.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Iertați-mă vă rog...

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg, nu pot face o excepție, îmi cer scuze, ați mai vorbit o dată la acest amendament.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Este vorba despre un alt articol la care se cere revenirea. Dacă reveniți în discuție cu privire la alt articol, îmi permiteți un minut să-mi exprim punctul de vedere.

Domnul Valer Dorneanu:

Nu am revenit la alt articol. La care vă referiți?

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Asta s-a solicitat.

Domnul Valer Dorneanu:

N-a fost votat, pentru că au intervenit și colegii de la PD și n-a fost votat articolul.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Atunci, vă rog să mă iertați, am să revin.

Domnul Valer Dorneanu:

Bun. Deci, dacă nu ați intervenit la art.26, poftiți și interveniți, pentru că nu l-am votat.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Este vorba iarăși de o problemă de tehnică legislativă și de ordin general în cuprinsul acestei legi.

Vă rog să constatați că de multe ori am acceptat această sintagmă "potrivit legii" și de sus până jos există o serie de articole care spun "potrivit legii".

Ei acum, uneori nu este superfluu, dar noi trebuie să distingem când putem să spunem și când nu putem să spunem acest lucru și, mai ales, trebuie să precizăm un lucru: "potrivit prezentei legi". Pentru că sintagma "potrivit legii" poate duce la interpretarea că pentru această problemă este necesară adoptarea unei legi speciale. Este o posibilitate de interpretare pe care noi vrem să o evităm.

Deci, ori folosim "potrivit prezentei legi", ceea ce este corect, ori n-o mai folosim și, atunci condițiile legii se aplică în mod automat. Eu sunt pentru folosirea selectivă și numai în condițiile în care este vorba de o limitare de drepturi, cum a fost în cazul anterior și am acceptat propunerea comisiei, pentru că atunci, evident, era absolut necesar. În această situație propusă nu este absolut necesar.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Ionescu. Cu privire la propunerea domnului Ionel Olteanu, completată de domnul Bolcaș de a se face precizarea "accesul la informații de stat este permis potrivit prezentei legi", în accepțiunea domnului Bolcaș și "potrivit legii", în accepțiunea domnului Ionel Olteanu.

Vă rog, inițiatorii sau președinții celor două comisii.

Domnul Ion Stan:

Domnule președinte,

Considerăm că nu este cazul să precizăm "potrivit prezentei legi" sau "potrivit legii".

Domnul Valer Dorneanu:

Supun votului dumneavoastră amendamentul în formularea inițială a comisiilor, cum cere regulamentul.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pentru art.26 alin.2, urmăriți, vă rog, amendamentul 77. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți, adoptat în unanimitate.

Art.26, în ansamblu. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.27. Amendamentul 78. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.28. Comisia n-a avut amendamente. Nu aveți, votat în unanimitate.

Titlul Capitolului III. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.29. Dacă aveți obiecțiuni? La art.29, aveți amendament? Nu.

Dacă aveți amendament la 29, respins de comisie? Unde se situează în raport, ca să poată colegii noștri să urmărească exact despre ce este vorba?

Domnul Emil Boc:

Domnule președinte, suntem la nr.79 din "amendamentele respinse", unde împreună cu colegul Zoltán Székely, avem un amendament care propune în fapt eliminarea în întregime a capitolului consacrat secretului de serviciu. Din două considerente: în primul rând apreciem faptul că nu este locul în această lege care vizează protecția informațiilor clasificate și a secretelor de stat, să ne referim la aspecte ce țin de secrete de serviciu; în al doilea rând, în forma în care legea tratează secretul de serviciu lasă posibilitate deschisă Guvernului să catalogheze ca secret de serviciu aproape orice și prin aceasta să aducă o atingere fundamentală accesului la informația de interes public.

Și de ce spun acest lucru? Art.29 spune așa: "Informațiile secrete de serviciu se stabilesc de conducătorul persoanei juridice pe baza normelor prevăzute prin hotărâre a Guvernului". Cu alte cuvinte, noi lăsăm în acest moment posibilitatea Guvernului să catalogheze ca informații secrete de serviciu toate acele date care, să spunem, ar putea ascunde unele acte de corupție, unele încălcări ale legii, chiar dacă se menționează faptul că nu pot acoperi eludarea legii, se menționează în art.32. Practic, conducătorul unității poate cataloga, repet, ca secrete de serviciu foarte multe acte care astăzi fiind dezvăluite contribuie la asanarea vieții instituțiilor respective.

Noi apreciem că acest "secret de serviciu" reprezintă, în forma propusă de către inițiator, un atentat la adresa libertății de exprimare, un atentat la adresa accesului informației de interes public și, în consecință, obiectul acestei legi nu se poate extinde și la acele domenii care vizează secretul de serviciu. Ele pot fi incluse în Legea accesului la informațiile de interes public sau într-o lege a concurenței loiale și nicidecum incluse într-o asemenea lege. Pentru că, vedeți dumneavoastră, avem la alin.4 de la art.29 și o pedeapsă extrem de drastică, "Divulgarea, transmiterea neautorizată, sustragerea sau alterarea sau distrugerea neautorizată a informațiilor secrete de serviciu sunt interzise și atrag răspunderea persoanelor vinovate, potrivit Legii penale."

Deci, iată, noi incriminăm astăzi, tragem la răspundere penală, dar nu știm pentru ce. Urmează Guvernul să ne spună. Or, orice Guvern, știm bine, din nefericire are tendința de a proteja și de a se proteja prin secrete. În general, o guvernare proastă încearcă să-și stabilească cât mai multe secrete pentru a putea guverna. De aceea, noi nu trebuie să dăm posibilitatea Guvernului ca prin modalități ce ne scapă controlului, hotărârea de Guvern nu va putea fi trecută prin Parlament că este o hotărâre de Guvern, să stabilească, repet, ca secrete de serviciu, acte și fapte care în mod normal ar ascunde unele aspecte ce țin de proasta gestionare a țării.

Iată de ce propunem eliminarea în întregime a capitolului consacrat secretului de serviciu din această lege pe considerente de interes public.

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți, domnule deputat!

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

E o obligație de respect pentru mine ca să fiu scurt, respect pentru dumneavoastră și pentru domnul președinte. Dar iarăși o observație de ordin general. Mai mult ca oricând, această lege și dezbaterea pe marginea acestei legi conturează pozițiile politice ale partidelor reprezentate în Parlament.

Vă rog să constatați că, și de data aceasta, reprezentanții minorității maghiare la care se alătură Partidul Democrat încearcă să dărâme ceea ce construim în interesul protecției naționale. Eliminarea unui întreg capitol privind secretele de serviciu este o încercare de a frâna o activitate ce trebuie să fie ținută sub un anume control de a duce la anarhie și, evident, la o instabilitate în funcționarea acestor organisme.

Nu există nici un pericol care vi se propune cu privire la un atentat la libertatea de informație din moment ce acest capitol în art.32 menționează clar că este interzisă folosirea acestor categorii de secrete de serviciu pentru a se optura accesul liber la informație.

În al doilea rând, și cu aceasta am încheiat, orice măsură luată privind clasificarea secretului de serviciu poate să fie contestată, iar dacă această contestație este primită, informația va deveni publică.

Și, în al treilea rând, este normal ca nu numai conducătorul unei instituții, pentru că și acest capitol are un articol care privește și sectorul privat în interesul propriei activități, să catalogheze anumite informații sub această egidă. Secretul comercial, normal de păstrat într-o economie de piață, nu poate să fie păstrat în lipsa acestor categorii care sunt prevăzute în lege. Dar ce deranjează aici? Deranjează interesul național.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate domnule deputat, în lipsa dumneavoastră, eu am reamintit colegilor noștri următorul lucru: aici, dezbaterile nu se desfășoară ca la televiziune după principiul cine pune mâna pe un microfon nu-l mai lasă, ci după regulament, pe care noi până acum l-am încălcat.

Potrivit art.100, la dezbaterea amendamentelor, se ia cuvântul de către un singur reprezentant al partidului, ceea ce dumneavoastră ați făcut cu distincție. Nu vă mai pot da cuvântul.

Din partea comisiei. A folosit numele dumneavoastră ?

Domnul Emil Boc (din sală) :

Vă rog să-mi acordați dreptul la replică.

Domnul Valer Dorneanu:

Nu, nu! Dreptul la replică este individual. Se referă la numele deputatului. Vă rog frumos, permiteți-mi să respect regulamentul.

Domnule Răzvan Ionescu, aveți cuvântul!

(Doamna deputat Mona Muscă dorește să intervină)

Vreți să interveniți și dumneavoastră din partea Partidului Liberal? Poftiți!

Domnule Boc, în mod sigur nu vă pot da cuvântul. Când se va pronunța numele dumneavoastră, sigur vă voi da drept la replică.

Poftiți, doamna deputat!

Doamna Monica Octavia Muscă:

Noi am susținut eliminarea propusă de domnul deputat Boc ieri, dacă vă aduceți aminte, am susținut acest lucru la un alt articol care vorbea de secretul de serviciu. Nu știu domnul Boc dacă a fost foarte atent la ce a făcut sau n-a făcut în legătură cu acest articol, dar eu personal și din partea Grupului liberal, vă propunem următorul lucru: având în vedere că sectorul privat nu trebuie să fie controlat din toate punctele de vedere prin acest articol de către SRI și alte instituții, persoane care se ocupă cu păstrarea secretului, cred că este absolut obligatoriu ca, în acel articol, măcar amendamentul nostru să intre, și anume sectorul privat dacă e vorba de probleme care aduc... sau de subiecte sau de contracte care aduc atingere siguranței naționale.

Altfel, nu are ce căuta un control în sectorul privat. Este imixtiune care în democrație nu își are locul.

Sigur că domnul Boc poate să fie de acord sau nu poate să fie de acord cu amendamentul propus de liberali, dar vă rog foarte mult să supuneți la vot și acest amendament adus de noi.

Domnul Valer Dorneanu:

Am remarcat că, de fapt, dumneavoastră ați venit la microfon ca să-i dați posibilitatea colegului dumneavoastră Boc să ia cuvântul. Nu, nu! Dacă tot ați venit, să vă referiți la textul unde vreți să se facă acel amendament. Din partea cealaltă a fost o glumă. Dacă tot ați revenit, vă rog să vă referiți concret unde să plasăm acel amendament.

Doamna Monica Octavia Muscă:

M-am referit concret, am dat și o soluție, am și spus și vă rog foarte mult s-o luați în serios, pentru că ese vorba de sectorul privat unde nu are ce căuta controlul securității informațiilor decât în momentul în care este vorba de atingere adusă siguranței naționale. Altfel, nu are ce căuta.

Domnul Valer Dorneanu:

Suntem la Cap.III. Unde găsiți dumneavoastră problema controlului privat? Că eu n-o găsesc.

(Domnul deputat Dumitru Octavian Mitu dorește să ia cuvântul)

Stați să-i dau dreptul la replică domnului Boc și pe urmă dumneavoastră.

Poftiți! Aveți un minut, domnule deputat!

Domnul Emil Boc:

Mulțumesc, domnule președinte. Și vă rog să nu încălcați regulamentul care spune că trebuie să-mi acordați minimum trei minute. Deci nu-mi puteți limita timpul regulamentar.

Domnul Valer Dorneanu:

Nu, un minut, scrie în regulament. Vă rog să vă uitați!

Domnul Emil Boc:

Scrie trei minute. Vă rog să vă uitați și dumneavoastră mai atent.

Domnul Valer Dorneanu:

Trei minute de amendament.

Domnul Emil Boc:

Art.89 spune trei minute. Și cred că nu-mi puteți spune și ce să spun, că mi-ați spus aici și ce să spun și cât să vorbesc. Eu cred că avem încă o democrație în această țară și nu chiar dictează P.S.D.-ul și ce să spunem din opoziție. Cel puțin acest drept încă îl mai avem.

În al doilea rând, aș vrea să menționez faptul că există anumite partide politice reprezentate în acest Parlament care au o adevărată aversiune față de informațiile publice, față de accesul la informațiile de interes public și practică cultul, de fapt, al secretomaniei, un cult cu care de fapt au fost obișnuiți și în care au fost obișnuiți să gândească.

De aceea, noi nu putem accepta acele idei potrivit cărora includerea secretului de serviciu în această lege și dacă am scoate secretul de serviciu ar reprezenta un atentat la adresa securității naționale, a interesului național. Dimpotrivă! Actuala formulă a legii reprezintă un atentat la adresa interesului național pentru că, așa cum am menționat, guvernele pot găsi oricând motive pentru a păstra secrete, pentru a cataloga ca secrete anumite informații, date, fapte, ce pot constitui grave încălcări ale legii.

Revenind la art.29 și dacă veți observa motivația noastră de la art.din raport, de la pct.79, exact ceea ce s-a spus aici de către doamna Muscă, am avut și noi în vedere. Această lege, cel mult, poate include în categoria secretelor de serviciu acele persoane juridice de drept public sau privat care ar derula și care derulează bani publici. Deci acele persoane private eventual care derulează bani publici. Dar nici într-un caz persoanele private care nu utilizează fonduri publice. Pentru că scopul acestei legi este de a proteja, repet, secretul de stat și secretul de serviciu, prin prisma interesului public. A fost prima obiecție.

Dar datorită faptului că această lege nu ne dă nici măcar un element sau un indiciu cum vor fi alcătuite aceste norme, de aceea, noi am propus fie să eliminăm, fie acum comisia să se întrunească pentru a preciza cadrele și conținutul în care vor fi coordonate sau să precizeze normele, cadrul general în care vor fi alcătuite aceste hotărâri ale Guvernului prin care să se stabilească informațiile secrete de serviciu.

Repet, posibilitatea de a lăsa Guvernului marja aceasta de apreciere, fără a fi controlată de Parlament, fără a fi supusă cenzurii Parlamentului, poate reprezenta o îngrădire nepermisă la accesul la informația de interes public.

În consecință, noi avem două propuneri: prima, eliminarea capitolului pînă la formularea precisă și transparentă a cadrului în care informațiile secrete de serviciu vor fi precizate prin hotărâre de Guvern, sau, doi, așa cum s-a menționat și de către Grupul liberal, excluderea oricăror referiri la persoanele private din cadrul secretelor de serviciu.

Domnul Valer Dorneanu:

A dorit și domnul deputat Mitu să intervină. Și pe urmă o să supun la vot în ordinea regulamentară propunerile dumneavoastră.

Domnul Dumitru Octavian Mitu:

Dragi colegi, eu doar vroiam să atrag atenția că s-a avansat aici o teză, să spun așa, care e cumva împotriva celor care susținem legea în textul ei, respectiv, am ajuns să aud din gura unui liberal de la care mă aștept totuși să susțină cu adevărat sectorul privat, și chiar îmi doresc să fac asta maxim din ce nu putem noi, să spună că acest text de lege aduce atingere interesului sectorului privat. De această prevedere va beneficia, Doamne ajută! sectorul privat în România, e foarte important ca aceste informații care uneori sunt secrete ale unor operatori economici. E vorba de un know-haw. În sfârșit, se creează un, să spun, cadru legal ca ele să poată fi protejate. Și aceste informații se vehiculează. Și atunci eu vreau să zic că dacă legea asta are ceva cu adevărat bun pentru sectorul privat, în partea aceasta a ei, acest ceva bun se scrie și e conținut în textul acestei legi.

Chiar vă rog să... întotdeauna când comentăm acum să trecem de emoții și să citim, pentru că trebuie să abordăm sistemic o grămadă din legi din acestea. Ele își produc efectele în orizontală și trebuie să cuprindem totuși spațiul care-și produc aceste efecte.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți, domnule deputat!

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Domnule președinte,

Este adevărat că regulamentul este sever și simțim în cadrul dezbaterilor severitatea sa. Dar vă rog ca să aplicați acest regulament în limitele spiritului său. Nu orice rostire de nume poate să provoace dreptul prevăzut de art.139 din Regulament la replică. Nu orice abuz care transformă regulamentul nostru într-o joacă de copii poate să faciliteze aducerea unei atingeri directe demnității acestor dezbateri. Ne confruntăm, este adevărat, dar în limitele regulamentului.

Deci, procedura este următoarea: vă rog ca în drepturile pe care le aveți să cenzurați și acest drept la replică în conformitate cu art.139 din Regulament.

Vă mulțumesc. Îmi este aplicabil și mie.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule coleg.

Sunt dator să recunosc că am interpretat cam larg dreptul la replică, dar vă reamintesc totuși că suntem în condițiile unei proceduri de urgență, că am depășit timpul. Am convenit la început să intervenim numai concret cu dorința de a veni la îmbunătățirea legii și, din acest punct de vedere, v-aș ruga să vă uitați pe propriile intervenții în stenogramă și să vedeți că nici un sfert din intervențiile dumneavoastră nu sunt la obiect, ci sunt discuții de principiu sau, pur și simplu, repetări aproape de-alea goale ale unor fraze spuse tot de dumneavoastră.

Potrivit Regulamentului, supun întâi votului propunerea colegilor liberali de eliminarea Cap.III.

Cine este pentru? 16 voturi.

Împotrivă?

Cu marea majoritate de voturi, s-a respins propunerea de eliminare.

Domnul Marcu Tudor (din sală) :

Mă abțin. Abținerile nu le mai numărați?

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg, în economia acestui vot, abținerea dumneavoastră nu mai are nici un rost. Cu o abținere.

Colegii democrați au propus restituirea proiectului la comisii pentru a discuta din nou conținutul acestui Capitol III.

Cine este pentru? 25 voturi pentru restituire.

Împotrivă? 122 voturi împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Cu 122 voturi împotrivă, 25 pentru, s-a respins propunerea de restituire.

Trecem la dezbaterea în continuare a textului.

La titlul Cap.III dacă aveți obiecțiuni. Nu. Votat în unanimitate.

La art.29, unde comisia nu a avut amendamente. Nici dumneavoastră. Adoptat în unanimitate.

Art.30. Urmăriți, vă rog, amendamentul 27. Pardon! Amendamentul 79 de la pag.27. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Adoptat amendamentul 79 în noua alcătuire a art.30.

Pentru art.31 urmăriți amendamentul 80. Comisia propune eliminarea. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Admis amendamentul, s-a eliminat textul.

Pentru art.32, urmăriți amendamentul 81. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 81. Nu aveți. Adoptat în unanimitate în noua alcătuire a art.32.

Titlul Cap.IV. Dacă aveți obiecțiuni. Nu. Votat în unanimitate.

Art.33 alin.1, urmăriți amendamentul 82. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Amendamentul 83, alin.2 și 3, comisia nu a avut observații.

La 33 alin.2 amendamentul 83. Nu sunt obiecțiuni. Adoptat amendamentul 83 în noua alcătuire a art.33.2.

Art.33 alin.3, la 84. Domnul deputat Coifan.

Domnul Viorel Gheorghe Coifan:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Noi propunem ca alin.3 să aibă următoarea formulare: "Coordonează acțiunile întreprinse de autoritățile publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi și a celorlalte dispoziții emise în baza legii pentru secretele de stat."

Explicația este foarte simplă: "coordonarea" este o formulă participativă, pe când "supravegherea" este o formulă pasivă. Cu alte cuvinte, noi trebuie, ca autorități locale, să putem colabora, ceea ce înseamnă a putea îndrepta atunci când legea nu este suficient de clară. Prin urmare, noi propunem să se înlocuiască "supraveghere" cu "coordonare". E o formulă care implică parteneriatul.

Domnul Valer Dorneanu:

Din partea inițiatorilor. Domnul deputat Stan.

Domnul Ion Stan:

Domnule președinte, am mai discutat această problemă în momentul în care s-a făcut propunerea în legătură cu standardele de asigurare a protecției informațiilor clasificate. Este corect termenul de "supraveghere" și propun menținerea lui în textul art.respectiv.

Domnul Valer Dorneanu:

Da. În competențele SRI-ului este de esența activității aceste lucruri. Deci ați reținut argumentele domnului deputat Coifan și răspunsul. Eu sunt dator să supun întâi votului amendamentul în formularea comisiei.

Urmăriți, vă rog, amendamentul 84, în formularea comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

Cu trei abțineri și un vot împotrivă, s-a adoptat amendamentul 84 și noua alcătuire a art.33 alin.3.

33 alin.4. Urmăriți, vă rog, amendamentul 85. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Adoptat în unanimitate.

33 alin.5. Urmăriți amendamentul 86. Adoptat în unanimitate noua formulare a alin.5.

33 alin.6. Urmăriți amendamentul 87. Adoptat în unanimitate.

33 alin.7. Urmăriți amendamentul 88. Adoptat în unanimitate.

33 alin.8. Comisia propune prin amendamentul 89 eliminarea. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. S-a adoptat amendamentul și a fost eliminat alineatul.

La amendamentul 90 vă rog să urmăriți noua formulare a alin.9 pe care o propune comisia și de fapt aceasta propune ca alin.9 să se transforme în lit.g). Urmăriți, vă rog, amendamentul 90. Dacă aveți obiecțiuni. Nu. Adoptat în unanimitate. În consecință, alin.9 de la art.33 va deveni lit.g).

Alin.10. Urmăriți amendamentul 91. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Adoptat în unanimitate.

Alin.11, urmăriți amendamentul 92. Nu aveți obiecțiuni. Adoptat în unanimitate.

Alin.12. Urmăriți amendamentul 93. Dacă aveți obiecțiuni.

Poftiți, domnule Coifan! La alin.12, da?

Domnul Viorel Gheorghe Coifan:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Propunem o extindere a art.33 alin.12 în sensul următor: "Efectuează constatări cu privire la nerespectarea normelor privind protecția informațiilor secrete de stat și propune organelor de drept..." Textul curge în continuare. Adică nu Serviciul Român de Informații ia măsurile care se impun, ci propune măsurile care se impun.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog să vă referiți la textul comisiei, nu la textul inițial. La lit.j).

Domnul Viorel-Gheorghe Coifan:

Textul spune așa: "Iar atunci când faptele constituie infracțiuni, se sesizează organele de urmărire penală". Textul inițial este bun. Eu am urmărit doar amendamentul.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule Coifan, dumneavoastră vreți să votăm în locul textului propus de comisie...

Domnul Viorel Gheorghe Coifan:

Da. Textul amendamentului colegului Drăgănescu, care este textul inițial.

Domnul Valer Dorneanu:

Bun. Am înțeles, domnule Coifan.

Comisiile. Domnul Răzvan Ionescu, sau inițiatorul. Cine dorește?

Domnul Răzvan Ionescu:

Domnule președinte, practic, ambele formulări au același sens. Consider că textul comisiei este mult mai riguros.

Domnul Valer Dorneanu:

Am înțeles.

Stimați colegi, după Regulament, sunt dator să supun întâi votului textul comisiei.

Cine este de acord cu amendamentul 93? Mulțumesc.

Împotrivă? 7 voturi împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Cu 7 voturi împotrivă, majoritatea pentru, a fost adoptat amendamentul 93.

Art.33 în întregime. Dacă aveți obiecțiuni. Așa cum rezultat din votul amendamentelor dumneavoastră. Unanimitate.

Art.34. Urmăriți amendamentul 94 de la pag.31. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Adoptat în unanimitate amendamentul 94 în noua alcătuire a art.34.

Titlul Cap.V. Nu aveți obiecțiuni. Adoptat în unanimitate.

Art. 35 alin.1. Comisia nu a avut amendamente. Dacă aveți dumneavoastră. Nu aveți. Adoptat în unanimitate.

Art. 35 alin.2. Urmăriți amendamentul 95. Dacă aveți kobiecțiuni. Nu aveți. Adoptat în unanimitate amendamentul 2. Art.35 alin.2 va avea alcătuirea rezultată din 95.

Art. 35 alin.3. Dacă aveți obiecțiuni. Comisia nu a avut amendamente. Nu. Adoptat în unanimitate.

Art.35 în ansamblu. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art. 36.alin.1. Comisia nu a avut amendamente. Dacă aveți dumneavoastră. Nu. Votat în unanimitate.

Art. 36 alin.2. Urmăriți amendamentul 96. Pag.32. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.36, în ansamblu. Aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Art.37 alin.1. Urmăriți amendamentul 97. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.37 alin.2. Comisia nu a avut. Aveți dumneavoastră ? Nu. Votat în unanimitate.

Art.37 în ansamblu. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.38 alin.1. Urmăriți amendamentul 99. Dacă aveți obiecțiuni. La 38 alin.1.? 38 alin.2 ? Aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Art.38 alin.3. Comisia propune prin amendamentul 101 eliminarea. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.38, în ansamblu, va avea doar două alineate. Aveți observații la art.38 în ansamblu? Da. Poftiți!

Doamna Monica Octavia Muscă:

La cap.V. la acest articol 38, s-a propus un alineat 4 cu următorul cuprins: "Încălcarea prevederilor art.22 alin.5 și 6 și ale art.32 atrage răspunderea disciplinară, contravențională, civilă sau penală, după caz."

Așa cum ați observat, la art. 22, alin. 5 și 6 și la art. 32 se interzice clasificarea ca secrete de stat și respectiv secrete de serviciu a unor informații, în scopul: încălcării legii, erorilor administrative, limitării accesului la informațiile de interes public sau dacă se obstrucționează informarea cetățenilor asupra unor probleme de interes public și de interes personal. Interdicția este binevenită și am salutat-o, dar cred că nu este suficientă, în condițiile în care nu există sancțiune pentru încălcarea ei. Aceasta este justificarea pentru amendamentul propus, respectiv un alineat nou 4 la art. 38.

Deci, dacă a fost foarte bine că am avut articolul 22, alin. 5 și 6 și art. 32 care spune clar că nu este voie să faci una, alta, cred că dacă nu există și sancțiuni disciplinare, alineatele respective de la cele două articole sunt apă de ploaie, sunt inutile și este păcat, când avem asemenea articole bune în lege, să nu le susținem, ca ele să-și facă efectul până la capăt.

Vă mulțumesc frumos.

Domnul Valer Dorneanu:

Aveți cuvântul din partea Grupului P.R.M. să vă pronunțați cu privire la acest amendament.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Iertați-mă, dar se continuă o practică de a se transforma, care nu datează de acum și datează dinainte de 1990, de a se transforma legile în proclamații de la Islaz.

Vă rog să constatați că în cuprinsul unei legi există o structurare conform unor norme de tehnică legislativă și vreau să vă reamintesc că în legislatura anterioară s-a și votat o lege care este proastă și care nu trebuia să existe, dar există, privind norme de tehnică legislativă.

Or, aici s-a atins o idee care pe mine mă frământă și o propulsez de mult, luați-o ca o intervenție personală, nu are ce căuta în cuprinsul vreunei legi și nici în aceasta trimiterea la răspunderea disciplinară, contravențională, penală, după caz.

Aceasta ar însemna că numai atunci când legea prevede, se poate trece la asemenea formă de răspundere, ceea ce este fals.

Dacă este infracțiune se sancționează, dacă este o abatere disciplinară se sancționează, fără ca să fie necesară prevederea aceasta în lege. Dimpotrivă, dacă o prevede într-un alineat, într-un articol, înseamnă că în alte cazuri răspunderea care operează din oficialitatea celorlalte legi nu ar mai acționa.

Deci, la acest amendament mă opun.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Boc, din partea Partidului Democrat, cu privire la acest amendament, sper. Mulțumesc foarte mult.

Domnul Emil Boc:

Domnule președinte,

Cred că deja sunt trecut pe lista celor care divulgă secrete, deci mă controlați la fiecare intervenție.

În primul rând, vreau să menționez faptul că am un amendament respins la pct. 95, cu conținut asemănător celui formulat de către doamna Muscă, din partea Grupului liberal.

Este adevărat, proclamațiile de la Islaz nu au sancțiuni. Sunt declarații politice. Numai pentru a nu fi în fața unei proclamații, noi trebuie să avem și o sancțiune pentru o obligație pe care o stabilim. Și s-a menționat aici că în conținutul acestei legi nu se face referire la răspunderea contravențională sau administrativă. Îmi fac doar datoria să reamintesc faptul că în art. 38, alin. 1 din lege se menționează și a fost adoptat de către comisie acest text, faptul că încălcarea normelor privind protecția informațiilor secrete de stat ori a informațiilor secrete de serviciu atrage răspunderea: - și citez pentru cei care nu au citit – "răspunderea contravențională, disciplinară, civilă sau penală, după caz".

În consecință, avem chiar în conținutul legii o referire cu privire la formele de răspundere care pot fi antrenate.

În privința amendamentului, diferența dintre amendamentul nostru și cel al Grupului liberal este doar de plasare în text. Dânșii l-au pus la art. 38, noi spuneam la art. 41, în finalul capitolului consacrat sancțiunilor.

Este de notorietate faptul că atunci când se instituie o obligație, prin lege, nerespectarea acesteia trebuie să fie însoțită de o sancțiune. Este un lucru elementar pentru orice jurist. Este adevărat că în proclamații nu includem sancțiuni, dar în legi trebuie să includem sancțiuni.

În consecință, este inadmisibil să lăsăm nesancționat abuzul autorităților care ar clasifica, prin conținutul legii, anumite informații ca secrete de stat, deși ele aparțineau informațiilor publice. Cum putem stopa abuzul acestor autorități, cum îi putem împiedica să nu catalogheze ca secrete de stat informații publice? Declarativ? Nu cred. Prin proclamații? Nu cred. Cum? Prin lege. Și, de aceea, soluția noastră este să includem o sancțiune precisă pentru aceia care ar cataloga – repet – ca secrete de stat sau de serviciu acele informații care potrivit Legii informațiilor publice sunt de interes public.

De fapt, și această lege menționează faptul că nu pot fi clasificate ca secrete de stat acele informații cu caracter public, dar mă întreb care este sanțiunea? Păi, penală, dar trebuie să o stabilim. Și, de aceea, amendamentul formulat de către noi vizează expres următorul lucru: încălcarea prevederilor art. 22, alin. 5 și 6 atrage răspunderea contravențională, disciplinară, civilă, penală, după caz, la fel cum se precizează și în art. 38 din forma adoptată de lege.

Constituie infracțiune, de data aceasta, fapta de a clasifica informații ca secrete de stat, în scopul încălcării legii, protejării erorilor administrative sau limitării accesului la informațiile de interes public, dacă aceasta a produs consecințe materiale sau morale substanțiale și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 12 ani.

Deci, o normă juridică, este cunoscut pentru toți, trebuie să aibă trei elemente: ipoteză, dispoziție și sancțiune. Din ceea ce am stabilit până aici, din norma juridică respectivă lipsește sancțiunea. Aceasta propunem noi să fie introdusă: sancțiunea nerespectării obligației de a nu cataloga – repet – ca secrete de stat, informații de interes public. Și rămâne de discutat oportunitatea dacă aici sau la 41 punem această sancțiune.

Domnul Valer Dorneanu:

Cine răspunde din partea comisiilor cu privire la acest amendament? Domnul Răzvan Ionescu sau domnul Ionel Olteanu sau inițiatorul? Domnul Ionel Olteanu.

Domnul Ionel Olteanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Aș interveni în nume propriu, dacă-mi permiteți, și aș spune că argumentele domnului deputat Bolcaș pot fi însușite, pentru rigoarea lor juridică, iar pe de altă parte, aș adăuga un argument suplimentar, și anume că chestiunea la care se referă colegii care au amendamente este avută în vedere la Legea privind accesul la informațiile de interes public.

În această lege avem un Capitol III, Sancțiuni, care privește și refuzul explicit sau tacit al angajatului de a permite accesul la informație de interes public.

Cred că este inutilă o precizare suplimentară, în această Lege a informațiilor clasificate, în sensul prevederii unor sancțiuni distincte pentru această chestiune.

Doamna Monica Octavia Muscă (din sală):

Am rugămintea, nu s-a înțeles, pentru că nu mă refeream la ce este voie și nu la accesul la informație. Îmi dați voie, numai să citesc exact la ce articole mă refer.

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți.

Doamna Monica Octavia Muscă:

Îl rog pe domnul președinte Olteanu să mă urmărească.

Deci, nu ne refeream nici într-un caz la ce este voie să facă cineva. Aceea este la liberul acces la informațiile de interes public, ci ne refeream să extindem ceea ce se spune la art. 38 și la art. 22, 5 și 6 și la 32, unde, citez: "se interzice clasificarea ca secrete de stat și respectiv secrete de serviciu a unor informații, în scopul încălcărilor legii, erorilor administrative, limitării accesului la informațiile de interes public sau dacă se obstrucționează informarea cetățenilor asupra unor probleme de interes public".

Deci, n-am vrut altceva, decât aceste articole, aceste prevederi ale legii care sunt bine venite, prin care se interzice, să aibă și sancțiune.

Deci, art. 38 să-l extindem și asupra acestor articole anterioare. M-ați înțeles? Am fost suficient de explicită?

Domnul Valer Dorneanu:

Ați fost explicită, doamna deputat.

Doamna Monica Octavia Muscă:

Da? Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Márton, din partea U.D.M.R.

Domnul Márton Arpád Francisc:

Dacă-mi permiteți, doamnelor și domnilor,

Am venit la acest microfon pentru că s-a susținut o idee greșită, zic eu, pentru că dacă am accepta acea idee, atunci ar trebui ca în pct.99, conform argumentației domnului Bolcaș, să eliminăm, să dezavuăm soluția comisiei, care zice astfel: "Încălcarea normelor privind protecția informațiilor clasificate atrage răspunderea disciplinară, contravențională, civilă sau penală, după caz". Iată că aici este de acceptat, dincolo nu este de acceptat.

Eu zic în felul următor: dacă avem în acest articol 38 această frază, interpretarea mea este că încălcarea normelor privind protecția informațiilor clasificate înseamnă inclusiv norma prin care se interzice clasificarea unor documente care, de fapt, sunt interzise prin această lege. Și dacă cădem de acord, în această interpretare al acestui pct. 99, atunci cred că într-adevăr această lege se poate aplica ca atare. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Ați ascultat explicațiile și ale colegilor liberali, și replicile care s-au dat cu privire la acest amendament, aveți și explicațiile comisiei.

Supun votului dumneavoastră propunerea colegilor liberali de introducere a unui nou amendament la art. 38.

Cine este pentru? Doamna Mona Muscă, vă rog să ne dați votul dumneavoastră, pentru propunerea dumneavoastră, că altfel rămâne fără susținători. 12 voturi pentru.

Împotrivă? Marea majoritate a celor prezenți împotriva acestei propuneri, care în acest fel este respinsă.

Pentru art. 38 în ansamblu. Mulțumesc.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Cu 4 abțineri a fost adoptat art. 38.

La art. 39 urmăriți amendamentul 102, vă rog.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 102?

Domnule Boc, poftiți. Aveți amendamente proprii sau obiecțiuni? Vă rog. Să ne spuneți unde este înscris, ca să-l urmărim cu toată atenția.

Domnul Emil Boc:

Domnule președinte,

Chiar nu mă credeți că am amendament respins acolo? Trebuie de fiecare dată să întrebați?

Domnul Valer Dorneanu:

Sunt convins că toate v-au fost admise.

Domnul Emil Boc:

Au fost și unele admise, dar chiar de fiecare dată trebuie să mă întrebați dacă este sau nu amendament? Nu există, totuși, o minimă curtoazie de a da încredere, o prezumție de nevinovăție?

Domnul Valer Dorneanu:

Ieri ați profitat de curtoazia mea și ați luat cuvântul prea des.

Domnul Emil Boc:

Avem o prezumție de nevinovăție în Constituție, domnule președinte, să-mi acordați și mie...

Doamna Viorica Afrăsinei (din sală):

Care este intervenția?

Domnul Emil Boc:

Intervenția mea este la intervenția domnului președinte de a fi suspectat de rea-credință.

Domnul Valer Dorneanu:

N-am spus asta, domnule!

Domnul Emil Boc:

În raport, la pct. 94 veți observa că există un amendament formulat acolo și, în consecință, o să încerc să-l susțin în fața dumneavoastră. Pentru aceasta, aș vrea să fac doar câteva considerații, de ce este necesar să eliminăm sau să reformulăm, mai bine spus, acest articol? El are legătură directă cu mult discutatul art. 16, pe care l-am adoptat ieri, care instituie o obligație cvasigenerală pentru cetățeni, indiferent de modul în care au intrat în posesia documentelor secrete, să le restituie emitentului sau să le restituie organului abilitat, instituind, așa cum am spus, o obligație obiectivă, o obligație generală, indiferent de vinovăție sau de existența sau inexistența vinovăției, repet, o obligație de a returna acel document.

De data aceasta am mers mai departe. Dacă acel cetățean, care, prin orice mijloace ajunge în posesia unui document secret și nu-l restituie deîndată, așa cum s-a introdus în lege, el va fi pasibil de o sancțiune prevăzută de legea penală, mergând până la închisoarea prevăzută de lege, de la 7 la 15 ani.

Noi considerăm că un asemenea articol reprezintă o ingerință nepermisă la adresa libertății de exprimare. De ce? În toată lumea civilizată, informațiile care dezvăluie ilegalități, acte de corupție, sunt tratate ca informații de interes public. Dacă americanii ar fi avut o asemenea precizare în lege, nu ar fi existat niciodată în America Afacerea Watergate și demiterea unui președinte al Statelor Unite. Repet, al Statelor Unite ale Americii. Dacă nemții ar fi avut o asemenea prevedere în lege, niciodată nu ar fi existat un scandal Kohl și așa mai departe, care știți bine ce implicații de corupție a avut.

Democrațiile trebuie să se protejeze împotriva acelora care, de dragul secretomaniei, s-ar proteja pentru săvârșirea unor abuzuri, pentru săvârșirea unor acte de corupție. Dacă ar fi fost în vigoare astăzi, toată discuția legată de cazul Armaghedon II nu ar fi existat în manieră publică, ci ar fi existat undeva în spatele ușilor închise, prin interogatorii și arestări politice, așa cum, de fapt, s-a și întâmplat.

Iată de ce, este nevoie să apărăm democrația cu mijloacele care ne stau la îndemână, cu mijloacele legislative.

Suntem de acord, pe de altă parte, că este nevoie de protecția securității naționale, este nevoie de protecția interesului național. Acesta este scopul pentru care trebuie să-i pedepsim, de aceea trebuie să-i pedepsim pe aceia care divulgă secrete de stat, dacă pun în pericol real siguranța națională și interesul național.

Dar, în contextul în care vom pedepsi, vom sancționa orice divulgare a unor informații – repet – care divulgă acte de corupție, care divulgă încălcări ale legii, vom pune în pericol viitorul democrației din această țară.

Deci, v-aș ruga să medităm mai mult asupra acestui articol și să ne dăm seama că o democrație trebuie să guverneze prin transparență, prin transparența interesului public, cei care guvernează să perceapă faptul că nu sunt proprietarii puterii și ai tuturor secretelor, ci sunt doar slujitorii interesului public și regula este transparența și nu secretomania.

De aceea, amendamentul nostru vizează o restrângere, repet, o restrângere a sancționării acelor persoane care divulgă secrete de stat, numai dacă aceste acțiuni pun în pericol real și imediat siguranța națională sau apărarea națională. Acesta este scopul legii, de a proteja siguranța națională și apărarea națională.

Dacă celelalte persoane ajung întâmplător în posesia unui document secret de stat, ele nu trebuie să fie pedepsite, repet, nu putem institui obligație generală pentru persoanele care n-au nici o vinovăție. Răsturnăm prezumția de vinovăție din art. 23 alin. 7 din Constituție și sancționăm, de fapt, introducem un factor de inhibiție în societatea românească, oamenii să nu mai aibă curajul să spună lucrurile, presa să nu aibă posibilitatea de a divulga fărădelegi, pentru că întotdeauna va fi Parchetul General, care lucrează sub autoritatea ministrului justiției și care este om politic și îi va trimite la închisoare.

Iată de ce trebuie să milităm pentru o transparență a agenților interesului public și să sancționăm numai pe aceia care trebuie să fie sancționați, anume aceia care pun în pericol siguranța națională și apărarea națională.

De aceea, vă propunem reformularea, repet, a art. 39, în următoarea formă: "Divulgarea, folosirea, ori transmiterea informațiilor secrete de stat, dacă aceste acțiuni pun în pericol real și imediat siguranța națională sau apărarea națională se pedepsesc în condițiile prevăzute de legea penală. Sarcina aprobării caracterului real și imediat al pericolului revine autorității, deținătoarea informației secret de stat divulgate, folosite sau transmise. Acțiunile menționate nu sunt supuse sancțiunii, dacă informațiile respective sunt de interes public".

Repet, în toată lumea civilizată, și vă rog să consultați legile, informațiile care dezvăluie ilegalități sunt tratate ca informații de interes public.

Domnul Valer Dorneanu:

Din partea Partidului Național Liberal, poftiți doamna Mona Muscă. Acceptați să vorbiți înaintea unei doamne?

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Doamna m-a invitat și știu că pe scară nu se coboară și nu se urcă în spatele unei doamne, așa că îi permit să tragă concluziile, pentru că concluzia mea este una și scurtă: vorbe mari care ascund interese meschine în toate amendamentele minorității maghiare, sprijinite de Partidul Democrat. Repet, este o atitudine politică destructivă. Vă rog să urmăriți ceea ce se dorește. Se dorește ca ceea ce am construit prin această lege, și anume, protejarea necondiționată, spun eu, a informațiilor declarate clasificate, să fie spulberate printr-o nonsancționare care este condiționată de anumite împrejurări complicat de stabilit de anumite autorități și de anumite situații concrete.

Or, legea este simplă. Informația clasificată este protejată, atingerea adusă protecției este sancționată, este drumul scurt între faptul ilicit și sancțiune.

Cui îi aduce atingere această situație? Dacă se spune în acest amendament, totuși, informația este de interes public. Dacă nu aduce un pericol real siguranței statului? Păi, vă rog să mă iertați, dar eu nu pot să permit să nu se declanșeze o cercetare penală pentru procurarea fără drept a informației, distrugerea, alterarea, divulgarea, în condițiile în care făptașul îmi opune asemenea împrejurări. Se aduce atingere libertății de exprimare? Nu. Pentru că instanța care va cenzura organul de urmărire sau instanța care va cenzura faptul, în condițiile în care nu se aduce atingere siguranței naționale, în condițiile în care informația nu făcea parte din categoria celor clasificate sau a fost inclusă pe nedrept în această categorie, apreciază că fapta nu prezintă pericol social. În însăși corpul general și bine făcut al legislației penale există această prevedere.

Și atunci, este numai o eroare juridică? Nu! Este o intenție! Este intenția de a pune mai întâi clauza de impunitate, pentru ca să permită oricui, abuzând sau uzând de această clauză, să aducă atingere informațiilor clasificate. E rațiunea pentru care mă opun amendamentului, pentru că nu vreau și se poate întâmpla ca într-o lege, printr-un simplu articolaș să se pulverizeze tot ce s-a construit frumos, să se golească de conținut tot ce s-a făcut până atunci. Sunt considerente pentru care sunt împotriva amendamentului. O rog pe doamna deputat Mona Muscă, căreia i-am pronunțat și numele, să tragă concluziile.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Pentru că observ că unii dintre dumneavoastră folosesc greu ceasul propriu pentru a se încadra în timpul regulamentar, îmi permit să vă reamintesc că există un ceas foarte mare în fața dumneavoastră, după care v-aș ruga să vă controlați timpul pentru a respecta și dreptul celorlalți de a vorbi.

Doamna Monica Octavia Muscă:

Mulțumesc frumos, domnule președinte.

N-am de gând să trag concluzii, nu este sarcina mea de a trage concluzii, concluziile sunt votul dumneavoastră.

În primul rând, îmi pare rău că trebuie să mă despart de domnul Emil Boc, pe această problemă și nu are dreptate atunci când afirmă că pedepsirea este numai în situația în care este vorba de siguranță națională.

Și acum am să argumentez de ce nu suntem de acord cu acest articol și care sunt soluțiile.

În primul rând, acest articol contravine Legii liberului acces la informațiile de interes public, care este o lege în vigoare și după care trebuie să se conducă și această excepție de la Legea liberului acces.

La art. 15 alin. 2 se spune clar: activitatea de culegere și difuzare a informațiilor de interes public constituie o concretizare a dreptului cetățenilor de a avea acces la orice informație de interes public.

Drept urmare, dacă citim art. 39 – și am să vă rog, totuși, să fiți atenți, că este imporant pentru fiecare cetățean din țara aceasta ce conține acest articol – "Procurarea, folosirea ori transmiterea fără drept, sub orice formă, divulgarea, alterarea ori distrugerea neautorizată a informațiilor secrete de stat se pedepsește în condițiile prevăzute de legea penală ori de alte legi speciale".

Așa cum este formulat articolul aici, are ca prezumtiv vinovat 23 de milioane de persoane, câte sunt în țara aceasta, sunt ca prezumtivi vinovați.

Noi toți, fiecare cetățean din țara aceasta plătește taxe și impozite și mari de tot ca să plătească pe cei care urmează să-i facă anumite servicii.

Drept urmare, îi plătim pe cei care sunt la SRI și care urmează să gestioneze și să aibă în posesie documente secrete, informații clasificate, în schimb, îi pedepsim pe cei peste care informația dă buluc, fără să fi avut omul nici o vină.

În situația aceasta să știți că nu sunt numai jurnaliștii, în situația aceasta suntem toți, inclusiv dumneavoastră, chiar dacă aveți imunitate parlamentară.

Drept urmare, dacă reprezentăm aici interesul cetățeanului, atunci să-l reprezentăm într-adevăr așa cum trebuie și să avem grijă ca cetățeanul să nu fie nici într-un caz pedepsit pe nedrept.

Și am următoarele soluții: 1) Propun eliminarea și ca argument pentru eliminare vă trimit la art. 38, în care se spune: "Încălcarea normelor privind protecția informațiilor clasificate atrage răspunderea disciplinară, contravențională, civilă sau penală, după caz". Deci, nu mai este nevoie de art. 39. Acesta este motivul pentru care propun eliminarea.

A doua soluție. După cum vedem, art. 39 are două părți: prima se referă la difuzor, a doua se referă la deținătorul de informații. Ca atare, am putea face următorul lucru: să păstrăm a doua parte, inclusiv cu amendamentul a celor care dețin sau gestionează.

Deci, "Alterarea ori distrugerea neautorizată a informațiilor secrete de stat, din partea celor care dețin sau gestionează se pedepsește" și așa mai departe.

A doua propunere – repet – este eliminarea primei părți din acest articol care contravine Legii liberului acces și împilează pe oricare dintre noi care, din întâmplare, accidental, am da peste o informație clasificată.

Deci, aveți două soluții. Încă o dat㠖 repet – cea mai bună este eliminarea acestui articol, în baza existenței art. 38. Vă mulțumesc frumos.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Marton.

Domnul Francisc Martón Arpad:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Eu cred că de această prevedere propusă de colegii noștri nici n-ar fi nevoie, dacă s-ar fi votat acel alin. 3 la art. 16, cu care a fost de acord și România Mare și comisia, numai că, nu știu de ce, s-a votat altfel. Am însă speranța că se va corecta această decizie.

Pentru că, în altă ipostază, din păcate, trebuie să vă spun, domnule Bolcaș, că s-ar putea ca un milion jumătate-un milion șapte sute de mii de maghiari să fie pasibili, dar și peste douăzeci de milioane de români, de o pedeapsă injustă, eventual. În orice caz, m-a impresionat minunata pledoarie pentru a justifica demersul penal împotriva propriului lider de partid și a unor membri din același partid. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Cu condiția să vă uitați la ceasul din fața dumneavoastră, domnule Bolcaș.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Eu mă uit totdeauna și răspund la comenzi.

Domnilor colegi,

Într-adevăr, este un act personal. Ne aflăm, într-adevăr, în perimetrul unei lupte politice. Noi înțelegem să o ducem cu armele politicului, prin atac la doctrină și la atitudine. În momentul în care cineva aduce în discuție un atac la persoană, își dovedește nu numai micimea caracterului, nu numai lașitatea de a se ascunde sub anumite paravane, ci și furia neputinței de a învinge într-o luptă care nu este dreaptă.

Vă mulțumesc. Eu îmi voi păstra atitudinea.

Voci din opoziție:

Suntem "lașii" și "dușmanii poporului"! Bravo, domnule, patrioților!

Domnul Emil Boc (din sală):

Ce facem aici, domnule președinte, dizertații?

Domnul Valer Dorneanu:

Vă amintesc că și reprezentanții partidelor dumneavoastră au venit de nenumărate ori aici și, atunci, nu ați cerut să le refuz discuția.

Domnul deputat Olteanu, din partea Comisiei juridice.

Domnul Ionel Olteanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Nu aș fi intervenit, dacă în intervențiile anterioare și, de altfel, și cu alte prilejuri, nu s-ar fi încercat să se distorsioneze realitatea. În fapt, trebuie să recurgem la lectura normei, atunci când confuzia este creată, zic eu, în mod evident.

Art. 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, obligatoriu pentru România, ca parte contractantă, spune la pag. 2, după enunțul "libertății de informare" (altfel spus, accesul la informația de interes public) că: "Exercitarea libertăților, presupunând datorii, obligații și responsabilități, poate să fie supusă unor formalități, condiționări, restricții sau sancțiuni prevăzute de lege, care să constituie măsuri necesare într-o societate democratică".

Argumentul numărul doi. Este o jurisprudență bogată a Curții Europene a Drepturilor Omului, care este obligatorie și pentru România și pentru celelalte state-părți contractante, prin care se afirmă în mod riguros exact că: "Dreptul la informare nu este un drept absolut".

Nu este un secret pentru nimeni că legislațiile țărilor europene au asemenea legi, prin care se prevede în mod expres sancționarea persoanelor care difuzează documente clasificate ca fiind secrete de stat. În acest sens, vă rog să-mi permiteți să citez din Legea privind secretele oficiale din Marea Britanie, Secțiunea a V-a, Subsecțiunea a II-a, unde se spune foarte clar că: "În conformitate cu Secțiunile III și IV, persoana care ajunge în posesia unor informații, documente sau articole secrete se face vinovată de comiterea unui delict, dacă, fără a avea aprobarea legală, dezvăluie aceste informații, cunoscând sau având motive întemeiate să considere că acestea au un regim clasificat, restricționat". Secțiunea a VIII-a din aceeași lege spune că: "Orice persoană care se face vinovată de un asemenea delict grav va fi pedepsită cu închisoare de la 3 ani la maximum 14 ani".

Haideți să revenim la realitate. Dincolo de proclamații, de discursuri necesare doar pentru vizibilate sporită, cred că datoria noastră este să reglementăm în mod riguros. Să ne reamintim că orice drept presupune și o obligație corelativă și să cunoaștem că, întotdeauna, într-o societate democratică, numai echilibrul just între interesul public și drepturile și libertățile fundamentale ale individului poate să determine funcționarea statului de drept.

Dintr-o asemenea perspectivă, domnule președinte, vă rog să-mi permiteți să fiu împotriva amendamentelor care au fost menționate și să păstrăm textul comisiei, ca fiind corespunzător atât standardelor europene, cât și sistemului de drept românesc. Cred că nu este necesar să ne mai referim acum la faptul că 23 de milioane de români vor fi băgați în închisoare, așa cum în mod iresponsabil s-a afirmat de prea multe ori, pentru că fiți siguri, stimați colegi, că românii sunt responsabili, au comportament civic, știu ce înseamnă și obligația pentru interesul național și revendicarea drepturilor și libertăților fundamentale, garantate în mod riguros de lege. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Pentru a disciplina concluziile și votul...

(În urma unei solicitări pentru drept la replică.) Ați pronunțat, cumva, numele cuiva?

Domnul Ionel Olteanu (din sală):

Nu.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg și cadru didactic, vă rog să citiți regulamentul și să vedeți când se poate exercita dreptul la replică! Domnule deputat, vă rog frumos să-mi permiteți să conduc potrivit regulamentului și nu potrivit dorințelor dumneavoastră!

Deci, formal, întâi, ar trebui să supun la vot amendamentul doamnei deputată Muscă, de eliminare a textului. Nu pot să fac acest lucru, pentru că nu a existat un asemenea amendament respins. Dumneavoastră vă puteți exprima în acest caz votând împotriva textului.

Domnul Anton Ionescu:

O chestiune de procedură!

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți, procedură aveți dreptul.

Domnul Anton Ionescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Prea de multe ori au fost aduse diferite invective, diferite acuzații la cei care nu doresc decât ca să lucrăm la o lege care, într-adevăr, să se armonizeze cu legislația europeană și cu legislația, în general, a țărilor democratice. Prea de multe ori am fost acuzați că suntem..., folosim cuvinte de "iresponsabili", diferite cuvinte care să ne aducă atingere, în sensul că nu suntem patrioți, că gândim în afara câmpului larg care reprezintă patriotismul în România. Prea de multe ori crede cineva că noi nu dorim o legislație care să corespundă situației actuale a României și intențiilor sale de a fi integrată în structurile euroatlantice.

Cunoaștem și știm că în martie-aprilie va veni o delegație NATO pentru a ne vedea, dacă într-adevăr ne-am "făcut lecțiile", așa cum, de obicei, le place unora să spună, de parcă suntem niște elevi, "să ne facem lecțiile"...

Și, pe aceste considerente, văzând și Regulamentul Camerei Deputaților și practica care a fost atunci când sunt diferite lucruri controversate, în numele Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal, vă cer o pauză pentru consultări, să vedem dacă, într-adevăr, noi, cumva, nu dorim să fie adoptată această lege și nu o să participăm, atunci, nici la vot, nici la dezbatere, în continuare. Sau, că dorim o lege, într-adevăr, care să fie modernă, pentru țara noastră. Vă mulțumesc.

O pauză de consultări, de jumătate de oră solicităm.

Domnul Marcu Tudor (din sală):

Și așa sunteți numai 3-4, ce consultări să faceți?

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

În privința pauzei care se solicită, nu pot să nu v-o dau. Pauza va fi de 10 minute.

În privința afirmațiilor pe care le-ați făcut aici, vreau să vă amintesc ceea ce v-a spus domnul Olteanu. Când spuneți că 23 de milioane de români sunt pasibili de pedeapsă, dumneavoastră...

Domnul Anton Ionescu:

Vă rog să coborâți la microfon!

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg,

Un președinte trebuie să-și exercite dreptul de a coordona discuțiile...

Domnul Anton Ionescu:

Domnule președinte,

Vă rugăm, atunci când faceți referiri în calitate de deputat, cu nuanță politică, să le faceți de la acest microfon, la fel ca orice deputat.

Domnul Valer Dorneanu:

Am calitatea să vă aduc la obiect și să coordonez dezbaterile. Și trebuie să vă aduc la obiect, atunci când dumneavoastră afirmați că 23 de milioane de români sunt pasibili de pedeapsă.

Vă întreb pe dumneavoastră, profesor universitar, dacă copiii, dacă cei sub 14 ani, pe care îi includeți în cei pe care noi am vrea să-i tragem la răspundere, îi treceți în această cifră? Deci, când protestați împotriva unei acuze, gândiți-vă cine a provocat-o.

Pauză de 10 minute.

După pauză

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Vă rog să vă reluați locurile, pentru a începe ședința Ca întotdeauna pauza cerută de cei care o solicită, dacă nu e greșită această repetiție, se prelungește.

Vă rog, domnul Leonăchescu sau domnul Borbely, veniți la prezidiu. Rog staff-ul tehnic să-l anunțe pe domnul secretar Borbely.

Voci din sală:

Au trecut 30 de minute de când ați dat pauză, domnule președinte!

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Reluăm dezbaterile.

Eram la art. 39, unde aveți amendamentul nr. 102 al comisiei și contra-amendamentul cuprins în raport.

Grupul parlamentar PNL dorește să facă o declarație, după pauza de consultări. Poftiți.

Doamna Monica Octavia Muscă:

Am să fiu foarte concisă.

Având în vedere că noi suntem aici pentru a apăra și interesele cetățeanului și, prin interesele cetățeanului, interesele țării, având în vedere că intențiile noastre s-au manifestat în amendamente și, după cum ați văzut, au fost bune intenții, am de făcut următoarea declarație din partea Partidului Național Liberal:

1. Ne menținem poziția pentru eliminarea art. 39 sau pentru amendarea lui, ca el să se refere numai la persoanele care dețin sau gestionează informații clasificate.

2. Întregul Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal pretinde scuze din partea celor care ne-au făcut lași, nepatrioți sau iresponsabili. Cred că a depune amendamente în Parlamentul României și a le susține nu înseamnă iresponsabilitate.

Vă mulțumesc, domnule președinte și stimați colegi, că m-ați ascultat.

Domnul Valer Dorneanu:

Cu privire la art. 39, există amendamentul nr. 102 al comisiei, există și amendamentul nr. 94 de la pag. 76.

Întrucât, cu privire la art. 39, chiar dacă s-a făcut în plen și nu în comisie, practic, s-a propus eliminarea acestuia, supun la vot întâi ceea ce Partidul Național Liberal susține, eliminarea textului de la acest articol.

Cine este pentru? 17 voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri?

Stimați colegi,

Ați văzut, marea majoritate a voturilor au fost împotrivă, dar, dacă doriți, le și numărăm.

Doamna Monica Octavia Muscă (din sală):

Nu ar fi rău să numărăm exact voturile.

Domnul Valer Dorneanu:

Bine.

Încă o dată, vă întreb, cine este împotriva eliminării textului de la art. 39? Vă rog să vă exprimați votul.

Voci din PSD:

Se joacă, domnule președinte!

Domnul Valer Dorneanu:

Cu 116 voturi împotrivă, 17 pentru eliminare și 4 abțineri, s-a respins propunerea colegilor noștri liberali.

Cine este pentru amendamentul comisiei nr. 102 de la pag. 34, cu privire la art. 39?

Îmi cer scuze că întrerup votul, dar, stimate coleg, vă reamintesc că, potrivit regulamentului, atunci când există mai multe amendamente contrare cu privire la același text, întâi se supune votului amendamentul comisiei, ceea ce fac eu acum. Dacă pică amendamentul comisiei, o să vi-l pun la vot pe al dumneavoastră.

Cine este pentru amendamentul comisiei? 116 voturi pentru.

Împotriva amendamentului comisiei? 37 voturi împotrivă.

Abțineri? 1 abținere.

S-a votat amendamentul nr. 102 și, deci, noua alcătuire a art. 39.

În consecință, celelalte amendamente au picat.

La art. 40, comisia nu a avut obiecțiuni, dacă aveți dumneavostră? Nu aveți.

Adoptat în unanimitate.

Titlul Cap. VI.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Adoptat în unanimitate.

Art. 41 alin. 1 și 2. Nu au fost amendamente.

Al dumneavoastră la ce alineat se referă?

Domnul Emil Boc:

Am un amendament respins, la poz. 95.

Domnul Valer Dorneanu:

Acesta vizează un articol nou, stați puțin, să hotărâm soarta art. 41. Articolul dumneavoastră nu are legătură cu acesta, e nou.

Deci, la art. 41 alin. 1 și 2 comisia nu a avut amendamente, dacă aveți dumneavostră? Nu aveți.

S-a votat în unanimitate.

La art. 41 alin. 3, urmăriți, vă rog, amendamentul nr. 103. Comisia propune eliminarea acestuia.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

S-a votat în unanimitate, alin. 3 s-a eliminat și art. 41 va avea doar două alineate.

După art. 41, domnul deputat Boc dorește să introducă un articol nou, prin amendamentul nr. 95. Poftiți.

Domnul Emil Boc:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

S-au făcut aici afirmații grave cu privire la responsabilitatea, respectiv iresponsabilitatea unora sau altora...

Domnul Valer Dorneanu:

Dați-mi voie să vă aduc la obiect, dacă aveți un amendament de susținut, vă rog să vă referiți la acesta, domnule deputat.

Domnul Emil Boc:

Orice amendament are un preambul, înainte de a fi susținut...

Domnul Valer Dorneanu:

Legat de text, nu de Proclamația de la Islaz sau despre altceva.

Domnul Emil Boc:

Domnule președinte,

Avem un articol care consacră libertatea de exprimare, avem un articol în Constituție care consacră dreptul deputatului de a fi liber în exprimarea opțiunilor politice, în exprimarea aprecierilor cu privire la amendamente, vă rog să-mi permiteți să-mi continuu argumentația, pentru a nu răpi din timpul prețios al tuturor.

Noi apreciem faptul că românii, într-adevăr, sunt responsabili, dar, din nefericire, cei care guvernează această țară în acest moment sunt iresponsabili, prin aplicarea și adoptarea art. 39.

Voci din partea PSD:

Nu vă e rușine? (Vociferări, proteste.)

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg,

Am rugămintea să nu iritați sala și să o provocați, să vă califice și sala pe dumneavoastră!

Domnul Emil Boc:

Eu nu sunt maimuță, să irit sala...

Domnul Valer Dorneanu:

Aveți un amendament, iar eu sunt dator să "vă chem la cestiune", cum ar spune Caragiale, stimate coleg! Obiectul discuției este amendamentul dumneavoastră de la poz. 95, vă rog să vă referiți la el.

Domnul Emil Boc:

Dați-mi voie să susțin acest amendament!

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog!

Domnul Emil Boc:

Din nefericire, spun, amendamentul pe care îl propunem n-ar fi existat, dacă s-ar fi adoptat la art. 16, așa cum spuneam, un nou alineat. Dar, din nefericire, repet, această guvernare, în loc să promoveze cultul transparenței guvernamentale, cultivă cultul secretomaniei, de dragul de a ascunde o proastă guvernare prin pedepsirea secretelor care nu constituie un pericol la adresa siguranței naționale! (Vociferări, proteste.)

Amendamentul nostru vizează, așa cum am menționat, sancționarea acelora care vor cataloga drept secrete de stat acele informații care nu pot fi catalogate ca atare, fiind de interes public. Dacă nu vom avea o sancțiune precisă, în aplicarea legii vor fi abuzuri multiple. Amintiți-vă de ultimele abuzuri exercitate de către instituțiile statului cu privire la libertatea de exprimare în cazurile Armagedon I, II ș.a.m.d.

Voci din sală:

Amendamentul!

Domnul Emil Boc:

Pentru că noi trebuie să limităm posibilitatea de abuz prin prevedeir concrete în textul legii. Iată de ce venim aici și propunem o sancțiune expresă pentru acele autorități, pentru acele persoane, care, de dragul păstrării la rubrica "confidențial" a actelor de corupție, a încălcărilor de lege și a nu fi dezvăluite aceste lucruri opiniei publice..., noi dorim să-i sancționăm pe aceștia.

Credem că toți care suntem aici, la putere sau în opoziție, avem un interes general, să protejăm interesul public. Eu nu cred că este doar interesul opoziției să lupte pentru interesul public, este și datoria puterii.

Este adevărat că o putere are întotdeauna datoria de a avea secrete, pentru a putea exista, pentru că, dacă totul ar fi transparent, nu ar putea exista o putere și, mai ales, o putere coruptă. Iată de ce avem nevoie de aceste precizări în conținutul legii.

În consecință, doamnelor și domnilor, dacă veți dori cu adevărat un regim de transparență a gestiunii interesului public, dacă actuala guvernare nu are nevoie de secrete pentru a putea exita (pentru că numai o proastă guvernare are nevoie de secrete pentru a exista), iată de ce vă solicităm să acceptați acest amendament, prin care introducem o sancțiune precisă pentru aceia care ar cataloga drept secrete de stat sau secrete de serviciu informații care nu sunt în conformitate.

Altfel, această lege rămâne o declarație, rămâne o Proclamație de la Islaz, așa cum s-a menționat aici. Poate acesta este și scopul acestei legi, doar de a pedepsi pe aceia care încearcă să salveze interesul public, de a pedepsi pe aceia care doresc să atragă atenția opiniei publice cu privire la multiplele acte de corupție.

Și aș vrea să reamintesc un singur lucru. Dacă această lege exista, nu exista Armagedon II. Dacă nu exista Armagedon II, nu exista poziția primului ministru cu privire la unele propuneri de asanare... (vociferări)

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule profesor universitar,

Există un regulament pe care dumneavoastră îl predați la studenții dumneavoastră?

Domnul Emil Boc:

Domnule președinte,

Vă mulțumesc, sper că măcar în acest Parlament comunicarea politică este liberă, sper că nu am ajuns ca în această țară secretomania și încălcarea flagrantă a drepturilor și libertăților cetățenești să ajungă până aici, până în Parlamentul României. De fapt, este bine să luați cuvîntul opoziției, pentru a nu mai avea nici un fel de opoziție! De fapt, acesta este lucrul pe care îl urmăriți consistent în ultima vreme, prin suprimarea societății civile, prin încălcarea flagrantă a drepturilor și libertăților societății civile!

Este vorba de Parlamentul României și atâta vreme cât mai păstrăm sintagma "democratic" trebuie să lăsăm posibilitate parlamentarilor să-și exprime amendamentele și susținerile în sprijinul unor amendamente formulate.

Iată de ce, doamnelor și domnilor, susținem încă o dată amendamentul de la pct.95 din raport, și apelul nostru este în consens cu apelul premierului Năstase la responsabilitate și la luptă împotriva corupției, dar o luptă nu prin declarații, ci prin acțiuni legislative concrete, ferme.

Repet: în toată lumea civilizată, actele ilegale nu pot fi catalogate ca secrete de stat sau secrete de serviciu. Informațiile care dezvăluie ilegalități sunt tratate ca informații de interes public.

Este un moment într-adevăr important pentru România că discutăm această lege, dar ea trebuie să vină în sprijinul interesului general, și nu doar al clasei conducătoare, oricare ar fi ea la putere la un moment dat. Pentru că, să nu uitați, roata morii se învârte ,și s-ar putea ca actuala Putere să fie Opoziția de mâine.

Noi facem o lege pentru România, și nu pentru a proteja interesele unui guvern sau a unei guvernări aflate în mod temporar în slujba interesului general.

Domnul Valer Dorneanu:

Deci ați văzut și ați auzit pledoaria pentru acest amendament.

Domnul Marcu Tudor:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

De data aceasta, domnul Boc, cu excepția introducerii în care a spus că actuala guvernare are interesul, pentru că la fel au făcut și domniile lor, are dreptate, și îmi pare rău că nu am făcut acest lucru și la secretul de serviciu.

Acum, când am venit de pe hol, toată presa m-a întrebat ceea ce mi se părea corect și ușor de înțeles, și am văzut că nu este ușor de înțeles și că are un viciu această lege. Viciul poate fi reparat cu propunerea domnului Boc.

În ce constă viciul. După cum știți, avem și noi o revistă, și avem și vreo 50 de procese - după fiecare articol pe care îl punem, câte un proces. Deci eu fac astăzi apologia și a legiuitorului, dar și a mass-media. Iată în ce constă acest viciu, defect, pe care noi, astăzi, suntem aproape în măsură să trecem fără să îl băgăm de seamă. Pentru a-și proteja unele afaceri de tip oneros sau unele greșeli în conducerea întreprinderii respective, a unui serviciu de informații care a făcut o greșeală, așa cum a făcut FNI-ul cu SRI-ul, și acum este în anchetă, el își pune pe toate hârtiile care l-ar putea incrimina acrostihul de secret de stat. Vine un ziarist, așa cum a spus Tucă alaltăieri: dacă îmi vine mie un astfel de document strict secret, de importanță deosebită, semnat de domnul Valer Dorneanu, spun eu acum, sau știu eu de cine...

Domnul Valer Dorneanu:

Vreți să ne chemați la replică.

Domnul Marcu Tudor:

Scuze, am spus mai mult în glumă...

Cineva poate fi interesat. Zice: eu îl public fără nici o replică, indiferent dacă intru în tribunal, pentru că în tribunal voi face dovada că el a dat acest caracter în interes personal sau de a ascunde niște greșeli sau niște rele intenții în conducere. Tucă nu mai are decât bunăvoința judecătorului; să spună: "Da, domnule, ai dreptate!", dar judecătorul se poate prevala de aceasta și nu îi dă dreptate, ca să facă să se lege de un articol și să dăm mână liberă și presei să spună: "Domnule Radu Timofte, ai greșit când ai făcut nu știu ce. Ai dat un caracter prost, intenționat prost.", am dat iar un nume la întâmplare, ca și în viitoarea guvernare: "Domnule Frunzăverde, (viitorul premier), ați făcut nu știu ce document să vă ascundeți nu știu ce afaceri."

Am glumit, ca să mai destind puțin atmosfera.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat, aveți ceva de spus în legătură cu amendamentul respectiv sau vorbim ca să ne aflăm în treabă?

Domnul Marcu Tudor:

Da, este corect, aveți dreptate.

Amendamentul este foarte corect. Partidul România Mare îl susține, cu gândul că am făcut rău că nu am făcut așa ceva și la secretele de serviciu. Dar mai avem posibilitatea ca, împreună cu Senatul, să găsim o modalitate de a repara ceea ce văd că avem tendința să greșim astăzi, adică să lăsăm oamenii să ascundă sub caracterul unui secret atât lucruri grave care aduc atingere siguranței naționale, intenționat sau din prostie, și rămân nepedepsiți, cât și în interes personal.

Deci, vom vota pentru acest articol. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule Tudor, pentru intervenția dumneavoastră care v-a necesita trei drepturi la replică.

Am rugămintea ca, din când în când, să vă uitați pe Monitorul Oficial unde se publică dezbaterile parlamentare, și vedeți dacă nu ar fi bine ca, din când în când, să nu mai vorbiți. Și nu numai la dumneavoastră mă refer acum, ci și la cei care mai predau și mai dau lecții și despre moralitate.

Drept la replică.

Domnul Sorin Frunzăverde:

În acest context, voi fi foarte scurt.

Domnule președinte,

Dragi colegi,

Sunt de acord cu domnul Marcu Tudor.

Domnul Valer Dorneanu:

Doamna deputat Afrăsinei, și apoi colegul dumneavoastră.

Poftiți.

Doamna Viorica Afrăsinei:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor colegi,

Grupul PSD ar fi fost tentat să înțeleagă poate necesitatea de a da un vot pentru acest amendament, dar, având în vedere maniera, modul în care ele au fost susținute de colegii noștri de la cele trei grupuri parlamentare din Opoziție, considerăm că intenția este de fapt alta. Considerăm că, de fapt, s-a dorit la această tribună o denigrare a modului în care se guvernează, o introducere de teme noi care să conducă spre alte genuri de dezbateri. Așadar, ne abținem să dăm un vot pentru acest amendament. Vă mulțumesc.

Vreau să vă mai rog, domnule președinte, să considerați intervențiile colegilor noștri drept declarații politice. Altfel, ceea ce au spus și va fi înscris în Monitorul Oficial poate conduce la o cercetare. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți, domnule deputat.

Domnul Octavian Constantin Petruș:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Văd că spiritele s-au încins. Eu vă voi da un exemplu practic, ca să înțelegeți care este esența unui asemenea articol. Eu am lucrat multă vreme cu secrete de stat. Țin minte când au apărut primele computere în România, și era o lege potrivit căreia computerele erau considerate ceva poate important – secrete economice, și pentru orice listing care se crea la un centru de calcul se cerea o copie. Și au început să păstreze toate copiile acestea. După o lună, au umplut o cameră cu copiile. După a doua lună, au umplut a doua cameră. După șase luni, au umplut toate camerele disponibile cu copii, ca să păstreze secretul, iar, după șase luni, nimeni nu a mai ținut cont de acea prevedere legală de a menține secretul.

Eu cred că aici trebuie să adoptăm legea, ca să avem o lege, iar viața va stabili normele de aplicare. Vă mulțumesc.

Domnul Puiu Hașotti (din sală):

Procedură!

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți, domnule deputat. Procedură.

Domnul Puiu Hașotti:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Înainte de a face o declarație, doresc să îmi exprim profunda surprindere la cele spuse de...

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg, am rugămintea să ridicați excepția de procedură pentru care ați venit la microfon.

Domnul Puiu Hașotti:

Domnule președinte,

Vă rog să mă lăsați să vorbesc. Vă vom face o surpriză foarte plăcută imediat după acest cuvânt.

Sunt stupefiat de cele spuse de distinsa doamnă deputat. Ar mai lipsi doar să ne aștepte afară niște polițiști cu cătușe sau pe stradă, cum s-a mai întâmplat.

Vreau să vă amintesc tuturor că tot ceea ce se spune de la această tribună este declarație politică, și ar fi trebuit să știm cu toții acest lucru.

Prin interpretarea acestei legi, se poate considera secret clasificat și, de exemplu, încheierea, textul protocolului de alianță dintre PSD și UDMR. Vă rog să rețineți acest lucru. Nu l-am văzut în presă. Este sau nu este secret? În ce măsură este? De altfel, faptul că s-a semnat în casa Dante, care a scris "Divina Comedie", nici nu trebuie să surprindă. Poate ar fi trebuit să se încheie cine știe undeva – în incinta unui teatru dramatic. Vă mai gândiți pentru la anul.

Însă, urmare a faptului că toate apelurile noastre la rațiune, toate amendamentele noastre de fond au fost respinse, urmare a ofensei care ni s-a adus și amenințărilor nici măcar voalate care ni s-au adus, vă anunțăm, domnule președinte, că Grupul PNL părăsește această dezbatere.

(Aplauze în spatele sălii din partea unor deputați ai Grupului parlamentar PSD.)

Vă mulțumim pentru aplauze. Profitați de așa-numita democrație a noastră care este în România și care nu este de fapt o democrație, așa cum unii dintre dumneavoastră, regret să o spun, procedați.

Mai mult decât atât, vrem să vă spunem că Grupul parlamentar PNL, după ce această lege va fi discutată în Senat, își va rezerva dreptul de a proceda în consecință. Este însă regretabil că s-a ajuns aici, este regretabil că se aduc jigniri, este regretabil că se amenință și, în sfârșit, dați-mi voie să vă mai dau un sfat: propuneți Guvernului să dea o ordonanță de urgență prin care Opoziția să nu mai aibă nici un drept la cuvânt.

Domnul Valer Dorneanu:

După cum este regretabil că dumneavoastră provocați pe colegii dumneavoastră să reacționeze.

Poftiți. Doamna Afrăsinei vrea să explice cuvântul pe care l-a rostit.

Doamna Viorica Afrăsinei:

Domnule președinte,

Vă mulțumesc frumos.

Eu am vrut doar să spun, nu în replică, ci am vrut să motivez.

(Grupul parlamentar PNL părăsește sala de ședință.)

Grupul parlamentar PNL a avut nevoie de o interpretare a unei intervenții pentru a face gestul la care era deja pregătit să părăsească sala. Așadar, cunoaștem astfel de tertipuri și de acțiuni politice în care se procedează în anumite momente în dezbaterile parlamentare.

Eu am spus că nu putem rosti de la acestă tribună lucruri care nu au definitivată o cercetare. La acest lucru m-am referit. Așadar, privitor la colegii noștri care au adus destul de multe acuze în ceea ce privește partidul de guvernare și modul în care noi ne implicăm ca parlamentari în aceste proceduri legislative, a fost o jignire a lor către noi, și nicidecum a noastră către partidele parlamentare care sunt în Opoziție.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș (din sală):

O singură problemă de procedură.

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți, domnule Bolcaș.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Domnule președinte,

Am spus și în cuvântul anterior că ne aflăm în perimetrul unor dispute politice și, în aceste condiții, referirile la persoane sunt neavenite. Îmi mențin punctul de vedere și cu privire la acest incident creat. Este normal, și până acum am văzut că reprezentanții Partidului Liberal au susținut tezele liberale normale care pun problemele cetățeanului prioritar în raport de problemele statului și interesului general, și le-au susținut corect în fața domniilor voastre. Că nu am fost nici eu, ca persoană, și nici grupul nostru parlamentar de acord, ne-am exprimat cuvântul în mod civilizat. Nu am înțeles acest incident care s-a provocat și starea de tensiune care a urmat.

Vă rog, și aceasta este problema de procedură, în calitate de președinte al Camerei Deputaților, să mediați, printr-o întâlnire a liderilor, revenirea reprezentanților Partidului Liberal la aceste dezbateri, care trebuie să fie complete și în raport de toate partidele.

Vă solicităm o pauză de cinci minute pentru a se întâlni numai liderii grupurilor parlamentare, pentru a rezolva această chestiune. Este o lege prea importantă ca să nu participe vocea tuturor orientărilor politice. Vă mulțumesc.

(Aplauze din partea Grupului parlamentar al PRM.)

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți, domnule deputat Boc. Vă rog să vă exprimați și dumneavoastră punctul de vedere.

Domnul Emil Boc:

Va fi o premieră în viața politică din Parlament când nu am solicitat și nu am insistat asupra cuvântulului, dar domnul președinte mi l-a acordat, și îi mulțumesc pentru aceasta.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg, ați venit al tribună, ați ridicat mâna, și am rugămintea să fim puțin fair-play și să ne respectăm unul pe altul.

Domnul Emil Boc:

Domnule președinte,

După intervenția domnului Bolcaș, eu am apreciat că nu mai este necesar să fac o intervenție; dumneavoastră însă ați insistat.

Domnul Valer Dorneanu:

Eu am știut că dumneavoastră vreți să faceți o intervenție de același fel, și vă rog să o faceți.

Domnul Emil Boc:

Intervenția noastră se bazează pe următorul argument: o asemenea lege care vizează interesul României...

Domnul Valer Dorneanu:

...național.

Domnul Emil Boc:

Dacă aveți cumva textul meu scris, v-aș ruga să îi dați citire de acolo, ca să nu mai pierd timpul de aici.

Domnul Valer Dorneanu:

Nu, dar, acum, vă știu pe de rost aceste intervenții.

Domnul Emil Boc:

Doream să continui și să vă spun că Partidul Democrat, chiar dacă a fost jignit, chiar dacă a fost agresat, participă în continuare, prin mijloacele democratice, prin mijloacele specifice luptei parlamentare, la această dezbatere. Dorește însă o precizare expresă din partea Grupului parlamentar PSD cu privire la afirmațiile doamnei deputat Afrăsinei, potrivit cărora, în urma celor afirmate de la tribuna Parlamentului, ar trebui începută o cercetare.

Eu cred că este vorba de un precedent extrem de periculos în România, în statul de drept în care trăim, prin care să încercăm de aici să impunem o poliție politică, să cenzurăm exprimarea opiniilor politice și, pentru înțelegerea spiritului democratic de către doamna Afrăsinei, vreau să îi citesc doar art.70 din Constituția României, și îi dau cu dedicație această Constituție: "Deputații și senatorii nu pot fi trași la răspundere juridică pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului." Iată motivul pentru care îi ofer doamnei Afrăsinei Constituția României, deschisă la art.70, pentru a înțelege ce înseamnă democrația și statul de drept. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Pauză de zece minute. Liderii și președintele ne întâlnim în sala Biroului Permanent. Vă rog să nu părăsiți sala. La 12,15 reluăm lucrările.

După pauză

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi, vă rog să vă reluați locurile în sală.

Domnule deputat Tudor, vă rugăm să participați și dumneavoastră la lucrări. Programul este până la ora 13,00.

Stimați colegi,

Din dorința ca această lege să răspundă punctului de vedere și aspirațiilor fiecărui partid parlamentar, dezbaterile au fost prelungite peste durata pe care am stabilit-o noi. Este adevărat că, în vâltoarea pledoariilor fiecăruia dintre noi, temperatura dezbaterilor s-a ridicat. Este adevărat că, uneori, unii doresc să se încălzează lucrurile, ceea ce corespunde exact stilului luptei parlamentare în care fiecare partid dorește să își susțină punctele de vedere, să se exprime, să obțină o mai bună imagine, chiar în detrimentul celorlalte partide.

Aș ruga să avem toți puterea să înțelegem că, atunci când temperatura se încălzește la un asemenea grad, nu întotdeauna reușim să ne controlăm expresiile, să ne controlăm calificativele.

Nu vreau să fac nici un fel de reflecții cu privire la luările de cuvânt ale Opoziției, să spun că au fost prea multe, că au fost provocatoare. Nu pronunț acest lucru.

Cert este că, în această căldură iscată din dorința de a fi convingători, din dorința de a ne promova amendamentele, unii dintre noi s-au supărat, și așa s-a supărat și colega noastră Afrăsinei de niște acuzații repetate cu obsesie la adresa Guvernului, la adresa premierului și, la această temperatură, doamna Afrăsinei a vrut să spună că nimeni nu poate să facă asemenea acuzații fără o cercetare, fără a nu-și asuma răspunderea celor spuse. Cred că nu a folosit cele mai fericite expresii pentru a exprima aceste gânduri și, în cursul discuțiilor pe care noi le-am avut cu liderii grupurilor parlamentare, a spus clar că nu a dorit să facă acuzații, nu a dorit să amenințe pe cineva, decât să le ceară tuturor celor care fac acuzații reținere și responsabilitate, pentru a nu face acuzații gratuite care nu țin de etica unor dezbateri politice, a unor dezbateri colegiale în Parlament.

Cu aceste explicații și cu adăugarea faptului că intervenția doamnei Afrăsinei nici măcar nu a vizat Partidul Național Liberal, s-a referit la toți cei care aduceau unele acuzații neîntemeiate partidului de guvernământ, premierului Năstase, eu v-aș ruga pe toți cei care doresc ca această lege să fie adoptată să participe la lucrări și să continuăm dezbaterile până când vom putea adopta cele trei articole care au mai rămas.

Doamna Afrăsinei dorește să mai adauge ceva.

Doamna Viorica Afrăsinei:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Am revenit la tribună întrucât știu că colegii parlamentari de la Grupul PNL doresc prezența mea aici.

Vreau să confirm și să vă mulțumesc dumneavoastră, domnule președinte, pentru maniera în care ați reușit să explicați gândurile mele și maniera în care m-am manifestat la această tribună. Am rugat prin intervenția mea, am chemat colegii la mai multă responsabilitate în momentul în care fiecare dintre noi ne exprimăm aici. Așadar, am convingerea că vor înțelege și colegii din Grupul PNL să participe la lucrări. Pe de altă parte, nu vreau nici să le dau posibilitatea să folosească acest incident pentru un joc de imagine. Așadar, sper că vom dovedi colegialitate între toate grupurile parlamentare, că vom trece peste acest incident, așa cum, în decursul mai multor ani de activitate parlamentară, desigur, fiecare dintre noi am reușit să depășim astfel de momente. Vă mulțumesc tuturor.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Revenim la amendamentul domnului deputat Boc pe care l-am dezbătut.

Poftiți.

Domnul Alexandru Sassu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Nu aș fi intervenit dacă doamna Afrăsinei nu ar fi spus că, în alte condiții, Grupul PSD ar fi votat amendamentul respectiv.

Aș vrea să revenim puțin la amendament și să observăm că în tot parcursul legii există sancțiuni pentru cei care încalcă legea, în sensul manipulării informațiilor, fie că sunt persoane absolut nevinovate, fie că sunt persoane care au obligația să umble și datoria să manipuleze astfel de documente, în schimb, nu există nici un fel de sancțiune pentru cei care fac abuz de lege, or, o lege trebuie să pedepsească și să sancționeze orice fel de abuz care se face pe parcursul legii respective. Acest lucru face amendamentul respectiv, și anume sancționează persoanele care, folosind această sintagmă de secret de stat, introduc în această categorie și alte documente decât cele care sunt definite prin lege. Mi se pare absolut firesc ca acest lucru să apară în lege și să prevină un abuz care este posibil. Deci este un amendament care aduce echilibru și închide cumva legea, nepermițând ca în categoria secretelor de serviciu și de stat să fie introduse și alte documente, și alte informații decât cele care sunt prevăzute în lege. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Ionel Olteanu. Eu v-aș ruga să vă referiți și la faptul dacă o asemenea conduită la care se referă acțiunea propusă de domnul deputat Boc nu constituie în realitate un abuz în serviciu care oricum este sancționat.

Domnul Ionel Olteanu:

Domnule președinte,

Ați simțit exact ceea ce vroiam să spun.

Stimați colegi,

Încercând să continuăm dezbaterile pe un ton mai puțin tensionat, pentru că, realmente, credeți-mă, am convingerea că nu există nici o justificare pentru tensiuni de nici un fel. În realitate, câtă vreme există infracțiunea prevăzută de art.248, există infracțiunile din Codul penal care se referă la abuzul autorității, indiferent de ce natură ar fi acel abuz. Abuzul în serviciu privește depășirea atribuțiilor, exercitarea arbitrară a acestor atribuții, indiferent de serviciul respectiv, fie că funcționarul este la SRI, fie că este, știu eu, la Guvern și așa mai departe. Nu există, realmente, nevoie, este inutil un asemenea amendament, și rog pe domnul coleg pe care îl prețuiesc, și știe foarte bine, ca un eminent jurist, să vadă totuși că există aceste infracțiuni. Noi am conceput reglementarea acestor domenii în mod distinct - Legea privind accesul la informațiile publice, și am prevăzut acolo sancțiuni, am prevăzut chiar procedura contenciosului administrativ, deși ea există și este cunoscută; am conceput această lege, și suntem în cursul adoptării ei - Legea informațiilor clasificate și am prevăzut, de asemenea, sancțiuni. Este inutil să prevăd o sancțiune în legătură cu comportamentul abuziv al unui funcționar, câtă vreme avem un text de trimitere în sensul răspunderii penale, disciplinare, administrative și după caz.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Domnul Marcu Tudor (din sală):

Domnule președinte...

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule Tudor, vă amintesc faptul că ați luat cuvântul cu privire la acest amendament, și nu pot să vi-l mai dau, potrivit Regulamentului.

Domnul Marcu Tudor (de la tribună, fără microfon):

Aduc o modificare la acest amendament.

Domnul Valer Dorneanu:

Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului deputat Boc, cu explicațiile care vi s-au dat.

Domnul Marcu Tudor (de la tribună, fără microfon):

Vă rog, domnule președinte.

Domnul Valer Dorneanu:

V-am dat cuvântul, ați vorbit. Nu vi-l mai pot da încă o dată.

Domnul Marcu Tudor (de la tribună, fără microfon):

Mai dați-mi-l o dată.

Domnul Valer Dorneanu:

Nu pot. Nu mă lasă Regulamentul.

Stimate coleg, vă rog să luați loc în bancă, pentru că depășiți Regulamentul.

Domnul Marcu Tudor (de la tribună, fără microfon):

Vreau să dau replica, pentru că nu a spus corect.

Domnul Valer Dorneanu:

Ați avut posibilitatea să spuneți.

Domnul Marcu Tudor (de la tribună, fără microfon):

Cum să știu eu înainte ce vorbește dânsul?!

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat, dumneavoastră aveți și o problemă cu grupul parlamentar. Trebuie să terminăm mai repede, pentru că aveți ședință.

Domnul Marcu Tudor (de la tribună, fără microfon):

Este adevărat, dar durează zece secunde. Vă rog frumos.

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți, domnule deputat.

Domnul Marcu Tudor:

Să se anuleze aici, în propunerea făcută de domnul Boc, cuvântul "substanțiale", deoarece, atunci când spun "... dacă acesta a produs consecințe materiale sau morale substanțiale...", oricând, oricine poate să spună că sunt sau nu substanțiale. De aceea, mai bine le tăiem și va rămâne: "... la latitudinea judecătorului, prin probele pe care le are, dacă acestea au fost sau nu să aducă atingere siguranței naționale..."

Răspuns la ceea ce a spus domnul Olteanu: este, după părerea mea, o eroare, deoarece acolo spune de fapta dovedită a fi un abuz în serviciu, or aici, dacă cineva clasifică un document ca fiind de altă natură decât era real ulterior dovedit, el poate să spună: "Nu am fost de rea-credință. Așa am considerat eu." Acesta nu este un abuz. Dar, dacă l-am prins aici, exact, clar - "... în scopul încălcării legii...", pentru că acesta este tot clou-ul articolului, atunci el va fi pedepsit după acest articol, pentru că în Codul penal nu există o astfel de pedeapsă, pentru că el a clasificat prost un document cu bună-știință, cu bună credință.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Supun votului dumneavoastră, cu explicațiile care s-au dat, amendamentul domnului deputat Boc, privind introducerea unui articol sancționator după art.41.

Cine este pentru? 11 voturi pentru.

Împotrivă?

Cu marea majoritate a voturilor, amendamentul a fost respins.

La art.42 alin.1, vă rog să urmăriți amendamentul 104.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 104? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La 42, la lit.f), aveți amendamentul 105 la lit.f).

Dacă aveți obiecțiuni?

Domnul Marcu Tudor (vine spre microfon):

Este al meu, vreau să-l susțin.

Domnul Valer Dorneanu:

Nu, nu!

Stimate coleg, aveți obiecțiuni la acest amendament?

Domnul Marcu Tudor:

Nu, dar vreau să explic despre ce e vorba.

Domnul Valer Dorneanu:

Nu-i nevoie, nu-i nevoie!

Există obiecțiuni la amendamentul 105? Nu.

Adoptat în unanimitate.

Amendamentul 106 vizează lit.g).

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 106? Nu.

Adoptat amendamentul 106 și, deci, noua alcătuire la lit.g).

La art.42 astfel rezultat, dacă sunt voturi împotrivă? Nu.

Adoptat articolul, în formula rezultată, în unanimitate.

Art.43 – comisia nu a avut obiecțiuni.

Dacă dumneavoastră aveți? Nu.

Votat în unanimitate.

La art.44, vă rog să urmăriți amendamentul 107 cu privire la alin.1.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate alin.1.

La alin.2, vă rog să urmăriți amendamentul 108.

Aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Art.44, în totalitate.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu.

Votat în unanimitate.

Domnul Marcu Tudor:

Dați-mi voie! Am avut dreptul să iau cuvântul, dar nu mi l-ați dat.

Am un amendament respins.

Domnul Valer Dorneanu:

Dumneavoastră, vă aduc aminte, vă rog să vă uitați în stenogramă, ați cerut cuvântul ca să justificați amendamentul comisiei.

Domnul Marcu Tudor:

Nu, al meu! Uitați-l aici.

E retroactiv, dar, vă rog eu frumos, ascultați-ne și pe noi, că Parlamentul nu sunteți dumneavoastră singur! Sunt și eu în Parlament!

Domnul Radu-Liviu Bara (din sală):

Nu dormiți în sală!

Domnul Valer Dorneanu:

V-am spus, încă o dată, citiți-vă...

Domnul Marcu Tudor:

Nu, am ieșit corect: art.42 lit.f) și am zis: am să-mi explic amendamentul.

Ce vroiați să zic mai mult, domnule? (Comentarii în Grupul PSD)

Eu am ieșit la art.42! Dumneavoastră să fiți atenți, dacă nu știți, nu sunt eu de vină!

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog frumos dați-mi voie să...

Domnul Marcu Tudor:

Domnule Valer Dorneanu,

Eu nu mai vreau să-l susțin, dar vă rog să considerați, adunarea, pentru că dumneavoastră, poate, acum, sunteți nervos și nu izbutiți să înțelegeți ce zicem și noi, că dumneavoastră mi-ați anulat mie posibilitatea de a-mi susține amendamentul.

Eu m-am exprimat foarte clar: am amendament la 42 f) și vreau să mi-l susțin și dumneavoastră ați zis că nu e necesar. Eu am crezut că-l votați așa cum e, ca, până la urmă, să văd că votați cu totul altceva.

Este un mod de a juca din glezne și nu-mi place!

Domnul Valer Dorneanu:

Este un mod de a nu fi atent. Eu v-am întrebat: aveți un amendament respins? Ați zis: nu, vreau să-l susțin pe al comisiei.

Domnul Marcu Tudor:

Nu!

Domnul Valer Dorneanu:

Uitați-vă în stenogramă.

Domnul Marcu Tudor:

Nu, am zis: vreau să mi-l susțin, amendamentul meu, 42 f)!

Domnul Valer Dorneanu:

Susțineți-l.

Domnul Marcu Tudor:

După ce l-ați votat, ce să mai susțin?!

Domnul Valer Dorneanu:

Revenim la vot. Susțineți-l.

Domnul Marcu Tudor:

Domnule Valer Dorneanu, vreau să vă spun ceva: să știți că noi nu ne-am fi enervat prea mult, dacă nu ne ajutați dumneavoastră, din plin, să ne enervăm.

Faptul că ieri ați fost ținuți două ceasuri și jumătate, de un șef al dumneavoastră, și au provocat comprimarea timpului și tensiuni în Parlament nu mi se datorează nici mie, nici lui Boc, nici lui Mona Muscă, ci dumneavoastră și lui Viorel Hrebenciuc. Eu nu am vrut s-o spun, dar dacă, încă, în continuare, ne faceți pe noi vinovați de comprimarea acestui timp, din dorința noastră foarte clară de a aduce corectitudini unui proiect pe care tot noi l-am votat, vrem să aducem chiar noi corectitudini, dumneavoastră ați greșit enorm și nu suntem noi de vină că ați comprimat timpul, ca să iasă o lege proastă. Din cauza asta, nici nu au fost atenți unii și au și plecat, dintr-o fentă de corp și nu am putut vota un articol pe care abia îl aștepta presa. (Rumoare în Grupul PSD)

Vă faceți, cu toții, răspunzători de acest articol, eu unul mă dezic de el, articolul care dă posibilitatea unui șef de servicii secrete să ascundă faptele lui oneroase sau ale serviciului și să nu poată fi dovedite niciodată. Pentru că ce zice domnul Olteanu este cu totul alături de subiect.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Deci nu vă mai susțineți amendamentul? (Domnul deputat Ionel Olteanu solicită drept la replică)

Drept la replică, domnul Olteanu.

Oricum, eu recunosc, pentru moralul dumneavoastră, că tot ce a ieșit prost în legea asta mi se datorează mie și tot ce a ieșit bun vi se datorează contribuțiilor dumneavoastră valoroase.

Domnul Ionel Olteanu:

Stimați colegi,

Dreptul meu la replică este foarte simplu.

Vă invit să decideți dumneavoastră dacă eu am vorbit pe lângă subiect sau nu.

Vă mulțumesc.

Voci din Grupul PSD:

Haideți să supunem la vot, să mergem mai departe!

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Vă rog să constatați că am epuizat dezbaterea pe texte.

Mai doreați să interveniți, domnule Boc?

Poftiți? Ați fost pomenit.

Poftiți. (Rumoare în Grupul PSD)

Are dreptul la replică, e ultima intervenție.

Domnul Emil Boc:

În spiritul dreptului la replică și al democrației care caracterizează, mai nou, modul de conducere a lucrărilor, îi mulțumesc domnului președinte pentru acordarea acestui drept, am dorit să menționez faptul că acest amendament depus de noi este necesar în lege, să subliniez că este necesar întrucât referirea generală la abuzul în serviciu din Codul penal nu este suficientă.

Dacă am accepta logica propusă de către colegul meu Olteanu, ar însemna... (Rumoare) Tocmai de aceea, pentru o dezbatere vă pronunț numele, pentru că este forul suprem de dezbatere politică Parlamentul României și eu vorbesc personalizat și nu impersonal, pentru a mă ascunde în spatele unor secrete. Spuneam că dacă aceeași logică ar fi caracterizat întregul proiect de lege, atunci nu am fi avut nevoie să incriminăm divulgarea, de către persoanele neautorizate, a secretului de stat, pentru că ar fi intrat oricum în prevederile Codului penal. Deci, dacă am făcut, și acolo, o referire expresă la legislația penală, la sancțiuni, atunci, și aici, avem nevoie de o incriminare specifică.

Eu vă propun dumneavoastră ca, în amendamentul acesta ultim pe care l-am propus, să renunțăm la o parte din text și să spunem că în catalogarea ca informații secrete a acelor informații care au caracter public se sancționează în condițiile legii penale și atunci avem o trimitere expresă, precisă... Am spus cu privire la răspunderea penală, civilă, disciplinară. Sunt mai multe forme ale răspunderii. (Îi răspunde domnului deputat Ionel Olteanu care îl interpelează din sală) Eu mă refer acum la răspunderea penală și, în acest sens, am propus acest lucru, pentru a avea, prin simetrie, aceeași abordare și la cazul de la art.39, și în cazul acesta de la art.41.

Și, pentru a nu mai lua cuvântul cu privire la această lege, vreau să precizez punctul de vedere al Grupului parlamentar al Partidului Democrat...

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg,

După vot, veți avea posibilitatea să vă explicați...

Domnul Emil Boc:

Nu votăm în acest moment, nu suntem în fața dreptului de vot...

Domnul Valer Dorneanu:

Pentru că ați cerut, totuși, un drept la replică...

Domnul Emil Boc:

Doar să subliniem faptul că, dacă am acceptat să rămânem la această dezbatere, am acceptat pentru că avem un respect față de instituția Parlamentului și ne arătăm disponibilitatea de a merge până la capăt, prin susținerea tuturor mijloacelor de luptă parlamentară, pentru a împiedica acest abuz la adresa cetățenilor, prin sesizarea Curții Constituționale, ultimul mijloc prin care putem opri tirania majorității parlamentare.

Mulțumesc. (Indignare în Grupul PSD)

Domnul Valer Dorneanu:

Deci, în privința amendamentului dumneavoastră, nu-l mai pot pune în discuție, textul s-a votat. O să-l puteți susține la Senat.

Domnul deputat Olteanu.

Voci din sală:

La vot!

Domnul Ionel Olteanu:

Foarte pe scurt, stimați colegi.

Sigur că nimeni care gândește în mod serios nu poate să-și imagineze existența vreunei tiranii și cu atât mai puțin din partea majorității parlamentare.

Doi: cred că, dacă au dorit, într-adevăr, să susțină acest proiect de lege, puteau veni într-un număr masiv, eventual să ne și bată la vot. Lucrurile stau precum se observă.

Trei: sigur că textele din Codul penal care se referă la abuzul în serviciu sunt aplicabile și în această lege, în acest proiect, câtă vreme există un text de trimitere suficient și orice mențiune ar fi inutilă.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Sassu.

Voci din Grupul PSD:

Nu i s-a pronunțat numele!

Domnul Valer Dorneanu:

Nici domnului Olteanu nu i s-a pronunțat, dar am rugămintea să nu provocați, și dumneavoastră, alte replici.

Domnul Alexandru Sassu:

Domnule președinte,

În primul rând, vă rog să vă exercitați atribuțiile de menținere a ordinii în sală și să-i împiedicați pe colegii noștri care nu pot și nu au posibilitatea să iasă la microfon să profereze tot felul de amenințări la adresa celorlalți colegi. Lucrul acesta se întâmplă permanent și, pentru că s-a vorbit aici de faptul că atmosfera devine fierbinte, țineți cont și de acest lucru și cereți-le colegilor dumneavoastră din majoritate să se abțină de la comentarii, nu aș vrea să le caracterizez într-un fel, din sală, la adresa noastră și a celorlalți colegi din opoziție.

În al doilea rând, aș vrea să spun că, aici, problema Grupului parlamentar, pentru că s-a vorbit de grupuri parlamentare care, dacă ar fi venit, ar fi bătut la vot, nu este real, dar a se ascunde sub aceste tipuri de intervenții, faptul că toate amendamentele pe care le-am susținut au fost încălcate prin votul majorității este o chestiune pe care noi n-o considerăm corectă. Am venit, ne-am susținut punctele de vedere, am încercat să vă convingem, din nefericire pentru cetățenii României, în unele cazuri și în marea majoritate a cazurilor, nu v-am convins. Cine o să dovedească dacă am avut sau nu dreptate probabil că o să fie cetățenii României și eventualele abuzuri care vor fi îndreptate împotriva lor de oricare putere va fi, la un moment dat, fie cea de acum, fie cea care va veni.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

S-au încheiat dezbaterile la această lege. O vom supune votului final după pauză.

V-aș propune să fiți de acord să votăm după ce vom dezbate și celelalte proiecte înscrise pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare, pentru a fi mai operativi.

Pauză, potrivit programului.

Doamna Viorica Afrăsinei (din sală):

Voturile finale la ce oră?

Domnul Valer Dorneanu:

În programul pe care dumneavoastră l-ați avut, 14,15.

După pauză

Domnul Valer Dorneanu:

Rog reprezentanții comisiilor, pe președintele Comisiei juridice să vină în sală, pentru că avem proiecte unde trebuie prezentat raportul!

Repet apelul, pentru secretarii de ședință și pentru președintele Comisiei juridice, să poftească în sală!

Stimați colegi,

Vă rog să vă luați locurile, ca să putem începe ședința noastră cu proiectele înscrise pe ordinea de zi.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 30 september 2020, 10:07
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro