Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 24, 1996
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
27-10-2021
26-10-2021
25-10-2021
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1996 > 24-06-1996 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 24, 1996

10. Dezbateri: propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria revoluției din decembrie 1989

Domnul Ion Rațiu:

................................................

Trecem la pct. 5, așa cum am modificat ordinea de zi: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria revoluției din decembrie 1989.

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvântul? Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Mihail Olteanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnilor colegi,

Nu vreau să rețin prea mult din timpul domniilor voastre, așa cum am spus și în cuvântul anterior, este un proiect de lege foarte scurt, mai mult pentru corelare cu termenii pe care noi i-am modificat prin Legea nr. 30/1996 de modificare a Legii nr. 42. Deci, datorită divergențelor destul de mari care au fost între textul Senatului și Camerei Deputaților, s-a strecurat în textul final o inadvertență, în sensul că la art. 2 alin. 4, articol nou, termenul de "30 aprilie 1991" a rămas în mod eronat și propun înlocuirea lui cu "30 decembrie 1992". La art. 2 alin. 5, cerem o prelungire pentru depunerea dosarelor în loc de 60 de zile, cu 90 de zile. Și, de asemenea, am propus o recorectare atextului inițial al Legii nr. 42, care, în mod greșit, a fost modificat, în sensul că la art. 2 grila privind încadrarea solicitanților în prevederile art. 1, 2, 21 alin. 1, "perioada 16-25 decembrie" se înlocuiește cu "16 decembrie 1989", până la 10 ianuarie 1990.

Vreau să vă informez că propuenrea legislativă a primit și avizul Consiliului Legislativ și dat fiind faptul că toți colegii din Comisia juridică se găsesc actualmente în bibliotecă, pentru că avem un proiect de lege în regim de urență, vă rog să-mi permiteți să citesc și raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități: "Cu adresa nr. 118/3 iunie 1996, Biroul Permanent al Camerei Deputaților a trimis Comisiei juridice, de disciplină și imunități inițiativă legislativă menționată mai sus, în vederea examinării și întocmirii raportului. În temeiul art. 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia juridică de disciplină și imunități a dezbătut inițiativa legislativă în ședința din 12 iunie a.c. și a constatat că propunerea de modificare a Legii nr. 42/1990 este necesară, în vederea corelării unor termene din Legea nr. 42/1990, modificată prin Legea nr. 30, termene care nemodificate ar crea confuzii în aplicarea legii. Având în vedere necesitatea corelării, unele termene de la art. 2 alin. 4 și 5 și din anexa nr. 2 a legii, precum și avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. C/289/3.06.1996, Comisia juridică a aprobat cu unanimitate de voturi propunerile din inițiativa menționată. Față de cele prezentate, comisia solicită Biroului Permanent introducerea pe ordinea de zi a inițiativei, cu propunerea de a fi adoptată în forma prezentată de inițiator."

Vă mulțumesc.

Domnul Baboș:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Acest proiect de lege vine în întâmpinarea noastră, a Executivului, deoarece Legea nr. 30/1996, așa cum a fost adoptată ea, are o serie de inadvertențe care creează multe confuzii și greutăți în aplicarea ei. Astfel, în ceea ce privește termenul de la art. 2 alin. 5, termen de 60 de zile pentru depunerea dosarelor de la momentul publicării legii în Monitorul Oficial, nu se corelează cu termenul de 30 de zile în care se elaborează regulamentul de funcționare a comisiei guvernamentale, astfel încât oamenii care sunt în termen, ar depune dosarul, dar n-au la cine, pentru că nu există încă comisia. De aceea, este absolut binevenit termenul respectiv.

Termenul de 16-25 decembrie s-a luat din termenul acordat pentru participanții direct, respectiv acei luptători cu merite deosebite. Or, au murit oameni în revoluția din decembrie 1989, până după data de 5 ianuarie. Vechea lege propunea și susținea termenul pentru erou martir și pentru răniți, de 10 ianuarie 1990. Deci păstrarea acestui termen este nu numai necesară, dar este absolut riguroasă, pentru că, dacă noi nu păstrăm acest termen, o serie de oameni care au fost răniți sau au fost împușcați în perioada următoare datei de 25 decembrie 1989 își vor pierde acest drept, vor pierde această calitate, ceea ce nu este justificat.

Apoi, Legea nr. 30, așa cum este ea, nu prevede republicarea Legii nr. 42, și atunci, când lucrezi după Legea nr. 42 trebuie întotdeauna să ai în față două texte de lege și să le compilezi, ceea ce este foarte greu chiar și pentru juriști cu experiență.

De aceea, susținem acest proiect, suntem de acord cu el și mulțumim inițiatorului că s-a gândit să-l facă și să-l depună așa de repede, pentru a nu împiedica desfășurarea lucrărilor. Vă rugăm frumos, domnilor deputați, să-l adoptați, ca să putem lucra așa cum trebuie.

Vă mulțumesc frumos.

Domnul Ion Rațiu:

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Nu.

Atunci, începem cu titlul legii: Legea pentru modificarea Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor martiri și acordarea unor drepturi urmașilor a cestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria revoluției din decembrie 1989. Îl supun la vot.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Domnul Petre Țurlea (din sală):

Eu sunt și voi fi întotdeauna împotrivă!

Domnul Ion Rațiu:

1 vot împotrivă.

Abțineri? Nici una.

Cu majoritate de voturi, acest titlu a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră art. 1.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Abțineri? 1 abținere.

Cu majoritate de voturi, art. 1 a fost adoptat.

Art. 2.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

Cu majoritate de voturi, art. 2 a fost adoptat.

Cu aceasta, am epuizat proiectul.

Supun votului dumneavoastră întregul proiect de lege.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? 3 voturi împotrivă.

Abțineri? 1 abținere.

Cu majoritate de voturi, această lege a fost adoptată.

Domnul Petre Țurlea (din sală):

Câți au fost prezenți?

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 28 october 2021, 14:20
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro