Anghel Stanciu
Anghel Stanciu
Sittings of the Chamber of Deputies of October 1, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.138/11-10-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 01-10-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 1, 2002

  1. Intervenții ale domnilor deputați:
  1.6 Anghel Stanciu - prezentarea scrisorii deschise adresate Președintelui Iliescu;

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

................................................

Domnul Anghel Stanciu.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte de ședință,

Onorat prezidiu,

Stimați colegi,

Voi fi foarte scurt, deoarece obiectul intervenției mele de astăzi îl constituie o scrisoare deschisă adresată domnului președinte Ion Iliescu.

Deoarece sunt trei pagini, plus două anexe, vă rog să îmi permiteți să exprim esența acestei scrisori și să o înaintăm apoi pentru stenogramă.

Este vorba de o acțiune concertată a trei ministere - Ministerul Administrației Publice, Ministerul Agriculturii și Ministerul Finanțelor, care, după apariția Legii nr.290 privind Academia Agricolă și Silvică și unitățile de cercetare, în mod constant, emit hotărâri de guvern împotriva legii, luând hectare de pământ din stațiuni. Astfel, în ultimele șapte luni, prin hotărâri de guvern care contravin legii, deoarece suprafețele s-au precizat în lege și nu poate o hotărâre de guvern să bată legea, s-au retras din circuitul unităților de cercetare 2110 hectare. Acestea nu sunt nici în Bărăgan, nu sunt nici în Podișul Moldovei sau în Podișul Transilvaniei, ci sunt lângă București - sunt 300 de hectare în pepiniera de la Băneasa, care se vor vinde apoi cu 70 de dolari metrul pătrat, și vom vedea iar inginerii de carton.

Deci solicităm domnului președinte să intervină, spre a stopa aceste crase ilegalități care dezorganizează sistemul de cercetare științifică și, ceea ce este și mai grav, oferă Guvernului, împotriva Constituției, împotriva oricărei cutume, posibilitatea de a modifica prevederile unei legi prin hotărâri de guvern. Atunci, probabil că este mai bine să dea Guvernul o hotărâre de guvern prin care să dizolve și Parlamentul, ca să nu mai pierdem timp să facem legi pe care dânșii nu le respectă.

Acesta este obiectul, și vă mulțumesc pentru atenție și îngăduință.

(În continuare este consemnat textul depus la secretariatul de ședință.)

Excelenței sale Ion Iliescu, Președintele României.

Stimate domnule Președinte,

Având în vedere prevederile art.80 alin.2 din Constituția României, Președintele României veghează la respectarea Constituției și la buna funcționare a autorităților publice. În acest scop, Președintele exercită funcția de mediere între puterile statului, precum și între stat și societate. Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a Camerei Deputaților a hotărât să vă adreseze următorul apel:

Stopați procesul de "modificare" a legilor prin hotărâri de Guvern, deoarece, în conformitate cu prevederile art.107 din Constituția României, hotărârile de Guvern se emit pentru organizarea executării legilor. Prin hotărâre se reglementează relații care sunt prin natura lor inferioare ca importanță față de cele reglementate de lege.

Reamintim această prevedere constituțională întrucât, în ultimul timp și cu precădere în ultimele luni, legile fondului funciar sunt încălcate repetat prin hotărâri de Guvern (anexa 1). Astfel, deși Legea nr.290/2002 precizează patrimoniul funciar din domeniul public deținut și administrat de unitățile de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, patrimoniul acestora se diminuează constant.

Cu toate acestea, eludând rezoluția dumneavoastră pusă pe scrisoarea prezidiului Academiei de Științe Agricole și Silvice ,,Gheorghe Ionescu-Șișești (anexa 2) - ,,trebuie stopat acest proces", Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, Ministerul Administrației Publice și Ministerul Finanțelor Publice promovează și Guvernul aprobă hotărâri de Guvern (anexa 1) prin care se trec din domeniul public în domeniul privat al statului circa 2110 hectare.

Consecințele acestor acțiuni sunt grave, mergând de la dezorganizarea structurii funcționale și a bazei materiale de creație a soiurilor și raselor de animale din categorii biologice superioare, adaptate diverselor condiții ecologice ale țării, până la anularea funcțiilor și lichidarea unor unități de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică.

Exemplificăm cu situația Institutului de creștere a bovinelor Balotești (poz.1 din anexă), instituție de interes național, ce rămâne, conform Hotărârii Guvernului nr.297/10 septembrie 2002, cu o suprafață de 611 hectare din cele 1829 prevăzute în Legea nr.290/2002. În această situație, cele 880 de taurine din clasele record și elită rămân fără susținere furajeră.

Menționăm, de asemenea, că în ultimele zile, Stațiunii de cercetare pentru creșterea bovinelor Mărgineni - Neamț (rezervă genetică pentru taurine din rasa Brună-Schwitz) i se pregătește o nouă hotărâre de Guvern prin care, din 466 hectare teren domeniu public înscris în Legea nr.290/2002, se preiau 411 hectare teren care se trec în domeniul privat, astfel încât stațiunea rămâne cu 51 hectare, insuficiente pentru asigurarea furajelor necesare celor 200 de taurine.

Aceste exemple, împreună cu celelalte prevăzute în anexa 1, demonstrează tendințele de reducere a patrimoniului funciar și, în consecință, dezorganizarea unităților de cercetare-dezvoltare, fapt de natură să priveze redresarea și dezvoltarea agriculturii de aportul cercetării științifice românești.

Ca urmare, domnule Președinte, vă adresăm rugămintea de a face uz de autoritatea dumneavoastră conferită de Constituție și să solicitați stoparea procesului de diminuare a suprafețelor de teren din domeniul public deținut de unitățile de cercetare-dezvoltare, prin:

a) Abrogarea de urgență a hotărârilor de Guvern care contravin legilor în vigoare (Legea nr.18/1991, Legea nr.169/1997, Legea nr.1/2000 și Legea nr.290/2002) privind trecerea terenurilor din domeniul public cu destinație legiferată pentru cercetare științifică, producerea de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și de animale de rasă, în domeniul privat;

b) Respectarea prevederilor Legii nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare și Academiei de Științe Agricole și Silvice ,,Gheorghe Ionescu-Șișești".

Cu speranța că apelul nostru își va găsi înțelegerea cuvenită, vă rugăm să primiți, domnule Președinte, alesele noastre considerații pe care le avem pentru dumneavoastră.

Anexa 1
privind situația patrimoniului funciar la unele unități de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii la data de 30 septembrie 2002, după trecerea ilegală a unor suprafețe din domeniul public în domeniul privat
Nr.crt. Unitatea de cercetare-dezvoltare Delimitarea conform H.G.517/1999 Legea 290 din 29 mai 2002 Suprafață preluată abuziv prin H.G. Suprafața rămasă în administrare

Domeniul public;

suprafață strict

necesară pentru cercetarea științifică și producerea

materialului biologic din categorii

superioare

hectare

Domeniul privat Producție

hectare

Total

hectare

Domeniul public

hectare

Din domeniul public și trecut în domeniul privat

hectare

Domeniul public

hectare

11.

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Balotești

1829 144 1973 1829

- 1218 H.G. 997/10.09.2002

611
22.

Institutul de Biologie și Nutriție Animală Balotești

260 _ 260 260

- 122

H.G. 999/10.09.2002

148
33.

Stațiunea de Cercetare Pomicolă Băneasa - București

442 275 717 442

- 108

H.G. 998/10.09.2002

334
44.

Stațiunea de Cercetări Agricole

Suceava

1407 215 1622 1407

- 225

H.G. 121/7.02.2002

H.G. 460/16.05.2002

1182
55.

Stațiunea de Cercetări Agricole Șimnic - Dolj

2511 434 2945 2511

- 46

H.G. 434/30.04.2002

2465
66.

Stațiunea de Cercetări Legumicole Ișalnița - Dolj

565 109 674 565

- 260

H.G. 434/30.04.2002

305
77.

Institutul de Cercetări Pomicole Mărăcineni - Argeș

641 92 733 641

- 18

H.G. 501/16.05.2002

623
88.

Stațiunea de Cercetări Agricole Pitești

938 100 1038 1038

- 54

H.G. 502/16.05.2002

884
99.

Stațiunea de Cercetări pentru Cultura Pajiștilor - Pitești

490 317 807 490

- 59

H.G. 503/16.05.2002

431
110.

Stațiunea de Cercetări pentru Creșterea Bovinelor Mărgineni - Neamț

466 42 508 466

- 411 Hot.Cons.Jud. Neamț - Proiect în elaborare

51

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 18 september 2020, 14:45
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro