Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 3, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.140/14-10-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
03-04-2020
02-04-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 03-10-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 3, 2002

13. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 44/2002 privind valorificarea unor active corporale aferente capitalului imobilizat, aparținând societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar și care se află în proces de privatizare (amânarea votului final).
 
see bill no. 424/2002

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

................................................

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 44/2002 privind valorificarea unor active corporale aferente capitalului imobilizat aparținând societăților comerciale la care statul sau autoritatea administrației publice locale este acționar majoritar și care se află în curs de privatizare.

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvântul? Poftiți. Domnul secretar de stat Zelenco.

Domnul Iacob Zelenco (secretar de stat, APAPS):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin ordonanța în cauză sunt instituite derogări de la prevederile Ordonanței de urgență nr. 51/1998, în scopul corelării prevederilor acestui act normativ cu cele ale art. 50 din Legea nr. 137/2002 referitoare la accelerarea privatizării, astfel încât, prin această prevedere, societățile mixte constituite cu participația statului, reprezentat de APAPS, au dreptul de preempțiune la cumpărarea bunurilor susceptibile de a fi valorificate de către AVAB.

Întrucât în prezent, regulile AVAB prevăd numai vânzarea prin licitație publică s-a reglementat în acest fel posibilitatea ca bunurile în cauză să poată fi vândute prin acordarea dreptului de preempțiune și prin vânzare prin negociere directă. În acest fel se asigură o aplicare unitară în ce privește vânzarea bunurilor în cauză de către APAPS și de către AVAB, în cadrul aceleiași societăți comerciale.

Vă adresez rugămintea de a fi de acord cu ordonanța în cauză.

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Și eu vă mulțumesc.

Din partea comisiei sesizate în fond, domnule Grigoraș, poftiți.

Domnul Neculai Grigoraș:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În urma examinării Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 44/2002 privind valorificarea unor active corporale aferente capitalului imobilizat aparținând societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar și care se află în proces de privatizare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a hotărât cu 22 de voturi pentru și 1 abținere ca acest proiect de lege să fie supus spre dezbatere și adoptare plenului în forma adoptată de Senat. Suntem în prezența unei legi ordinare.

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Dacă grupurile parlamentare doresc participarea la dezbateri? Nu doresc.

Titlul ordonanței. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 1. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 2. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 3. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 4. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Titlul legii. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul unic. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Proiectul în integralitate va fi supus votului într-o ședință specială de vot.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 3 april 2020, 18:54
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro