Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 3, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.140/14-10-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 03-10-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 3, 2002

17. Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2002 privind încheierea de către Regia Națională a Pădurilor a contractelor de vânzare-cumpărare pe termen lung, privind masa lemnoasă (retrimis comisiei).
 
see bill no. 368/2002

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

................................................

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2002 privind încheierea de către Regia Națională a Pădurilor a contractelor de vânzare-cumpărare pe termen lung, privind masa lemnoasă.

Vă rog să-mi faceți propunerile pentru timpii de dezbatere, pentru că suntem în procedură de urgență.

Domnul Ioan Bâldea:

Mulțumesc, domnule președinte. Propunem 15 minute per ansamblu, 1 minut pentru intervenție.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Mulțumesc foarte mult.

Cine este pentru acești timpi? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

S-au adoptat acești timpi.

Dacă se dorește participarea la dezbateri? Poftiți.

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 71/2002 referitor la posibilitatea ca Regia Națională a Pădurilor să încheie contracte de vânzare a masei lemnoase pe termen lung se înscrie printre acțiunile bune ale Guvernului. Afirm acest lucru deoarece acest proiect de lege este de natură să stimuleze mediul de afaceri din domeniul industriei lemnului din România.

Până în prezent, toți agenții economici au posibilitatea să acceadă la resursa de masă lemnoasă prin licitații organizate anuale, or, un plan de afaceri nu se poate baza pe o resursă de materie primă care se realizează în fiecare an. De aceea, Guvernul a venit cu acest proiect de lege de aprobare a ordonanței de urgență pe care a dat-o Guvernul, ca Regia Națională a Pădurilor să aibă posibilitatea și baza legală pentru a încheia contracte de vânzare a masei pe termen lung.

Dar nu numai acest obiectiv îl urmărește acest proiect de lege, în sensul de a stimula mediul de afaceri din România, ci urmărește, pe de altă parte, și posibilitatea ca masa lemnoasă existentă în pădurile din România să fie valorificată superior și în special masa lemnoasă cu lemn mărunt.

Acest lucru l-am stabilit clar în cadrul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și cu amendamentele prezentate de comisia noastră, domnule președinte, stimați colegi, vă rog să votați acest proiect de lege de aprobare a Ordonanței nr. 71/2002. Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Domnul Marton Arpad, din partea UDMR.

Domnul Marton Arpad:

Grupul nostru parlamentar, preocupat de modul cum este gospădărită pădurea în România, s-a aplecat atent asupra acestei ordonanțe de urgență, pe care o considerăm utilă din punct de vedere al creării unei posibilități de exploatare pe termen îndelungat, care pentru investitor să însemene o stabilitate și într-un domeniu de activitate foarte important în această țară.

Totodată, au existat niște suspiciuni că s-ar putea să se interpreteze eronat această lege și că s-ar putea să se facă niște înțelegeri, să se vândă niște păduri, care ar trebui, de fapt, să fie retrocedate.

Comisia, însă, a găsit o formulare prin care aceste suspiciuni au fost eliminate. Ca atare, dacă se votează această formulare, grupul nostru parlamentar susține această ordonanță. Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Dacă sunt și alte participări? Nu sunt.

Titlul ordonanței.

Sunt obiecții? Nu sunt.

Adoptat.

Art. 1. Vă rog să observați în raportul comisiei pct. 3 și 4.

Sunt obiecții? Nu sunt.

Adoptat art 1, în forma propusă de către comisie.

Art. 2. Vă rog să priviți la pct. 5 al raportului.

Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Adoptat în varianta modificată de comisie.

Art. 3. Vă rog să priviți în raport, la pct. 6.

Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Adoptat în forma modificată de comisie.

Art. 4. Vă rog să priviți în raportul comisiei, la pct. 8, 9 și 10. Poftiți.

Domnul Octavian Sadici:

La art. 4 alin. 1, am cerut o modificare, că: "Volumul de masă lemnoasă ce poate face obiectul contractului pe termen lung este de maximum 10 milioane de metri cubi pentru o perioadă de 5 ani, fără să poată fi explatat anual, în acest scop, mai mult de 20% din volumul maxim de masă lemnoasă cu destinația industrială stabilită prin hotărârea guvernului". Pentru a da șanse egale și micilor investitori, și pentru cei care apar în această perioadă pe piață cu astfel de unități. Mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Înțeleg că aveți un amendament respins, deci doresc o opinie a comisiei. Poftiți.

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Nu am putut fi de acord cu acest amendament întrucât perioada trebuie să fie de maximum 10 ani, iar acești 10 ani coincid exact cu perioada de aplicare a unui amenajament silvic. Deci, masa lemnoasă de recoltat se stabilește pe o perioadă de 10 ani.

De asemenea, nu am putut fi de acord cu acest amendament datorită faptului că anual Guvernul stabilește, prin hotărâre de Guvern, volumul maxim de masă lemnoasă de exploatat. Atât din ordonanță, cât și din amendamentul distinsului nostru coleg Sadici lipsește cuvântul "anual", care trebuie să se regăsească acolo, pentru că volumul maxim de exploatat "anual" se stabilește prin hotărâre de Guvern.

De aceea, susțin varianta comisiei. Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc și eu.

Domnule Sadici, mai vreți să spuneți ceva? Poftiți.

Domnul Octavian Sadici:

Sunt de acord cu adăugarea cuvântului "anual", cu condiția să treacă amendamentul.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Bun.

Alte obiecții? Nu mai sunt.

Eu, în primul rând, sunt obligat să trec varianta comisiei la vot.

Deci, cine este pentru? Vă rog să numărați! 20 voturi pentru.

Cine este contra? 8 voturi contra.

Abțineri? 1 abținere.

Cu 20 de voturi pentru, 8 voturi contra și 1 abținere, s-a aprobat varianta comisiei la art. 4.

Art. 5. Vă rog, de asemenea, să observați modificările propuse de către comisie prin raport, la pct. 11, 12 și 13.

Sunt obiecții? Nu sunt.

Adoptată varianta comisiei.

Art. 6. Și la acest articol se propune o modificare. Poftiți, vă rog, dacă aveți obiecții, domnule Sadici.

Domnul Octavian Sadici:

La art. 6 alin. 2, se spune cam în felul următor: "Autorizarea funcționării instalațiilor de transformat lemn rotund prevăzute la alin. 1 se face de o comisie de autorizare, al cărei regulament și mod de organizare și funcționare se vor aproba prin hotărâre a Guvernului în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență".

Am considerat că nu este nevoie de o asemenea comisie, trebuie eliminată, având în vedere că avem toate structurile care se pot ocupa, începând de la Ministerul Mediului, inclusiv Protecția muncii. Iar utilajele cu care sunt dotate aceste unități de prelucrare a produsului finit, toate, sunt omologate și sunt autorizate pentru a produce astfel de material și astfel de lemn rotund. Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Și eu vă mulțumesc.

Opinia comisiei?

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Comisia insistă ca acest articol să rămână, pentru că, după 1990, nu a mai existat instituția care să autorieze instalațiile de debitat lemn. A se face distincție între instalațiile de debitat lemn rotund și utilajele de exploatare, este o deosebire clară. De aceea au apărut pe toate văile munților numeroase gatere, poate mii de gatere, care macină pădurile țării și care nu au autorizare legală de funcționare. Nu din vina celor care le posedă, ci din vina cadrului legal inexistent.

De aceea, Guvernul a venit prin această Ordonanță de urgență nr. 71/2002 să găsească posibilitate de a legaliza această acțiune de autorizare. De aceea, este extrem de important ca această autorizare să aibă o bază legală și, așa cum este formulat, consider că este corect și vă rog să fiți de acord cu ceea ce a propus comisia. Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnul Sadici și, după aceea, reprezentantul Guvernului.

Domnul Octavian Sadici:

Primul ministru, acum două săptămâni de zile, cerea aerisirea acestei birocrații și consider că nu este de importanță a se înființa noi comisii și comitete numai de dragul de a le înființa. Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Am înțeles.

Din partea Guvernului, domnul ministru Acsinte Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu sunt de acord cu amendamentul comisiei, însă este defectuos redactat: "Autorizarea funcționării instalațiilor de transformat lemn rotund prevăzută la alin. 1 se face de o comisie de autorizare care va avea corespondent în fiecare județ". Înțeleg că există o comisie centrală și, în fiecare județ, se mai organizează câte o comisie.

Dar, din punct de vedere al tehnicii legislative, trebuie precizat foarte clar: comisii care se organizează la nivelul fiecărui județ sau o comisie centrală și comisii care se organizează la nivelul fiecărui județ, dacă există peste tot. Dar ca să spun: "Care va avea corespondent în fiecare județ", nu este, din punct de vedere al tehnicii legislative, o exprimare prea fericită.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Din partea comisiei?

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Acesta a fost votul în cadrul comisiei, din punctul meu de vedere, personal, ca specialist, consider că este normal să existe o comisie centrală, nu este nevoie să fie la nivel de fiecare județ.

De aceea, fac abstracție că sunt membru al comisiei, acolo m-am supus majorității, și fac recomandarea să se adopte varianta din ordonanța de urgență a Guvernului, din proiectul de lege, fiindcă aceea este cea mai corectă - o comisie centrală. Pentru că nu putem avea în fiecare județ reprezentanți din Ministerul Mediului, din Ministerul Industriilor, din Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Pădurilor, de aceea, există o comisie centrală, care autorizează pe bază de dosare aceste instalații de debitat lemn rotund.

V-aș propune, domnule președinte și stimați colegi, să fim de acord cu varianta din Proiectul de Lege de aprobare a Ordonanței de urgență nr. 71/2002 și nu cu varianta comisiei, de această dată. Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnule Sadici, dumneavoastră ați vorbit, știm că aveți opinia să nu existe deloc comisie, e clar. Dar, poftiți, dacă vreți, totuși...

A, nu, este alt membru al grupului. Vă rog.

Domnul Octavian Mircea Purceld:

Domnule președinte, mulțumesc.

Vin să susțin varianta colegului Sadici, pentru a nu veni cu un surplus de reglementări. Ordonanța nr. 74, care reglementează modul de funcționare a societăților comerciale, precizează clar ce condiții trebuie să îndeplinească o societate comercială pentru ca ea să poată să funcționeze; spune ce avize trebuie să obțină o societate comercială pentru ca ea să poată să funcționeze. Noi, acum, venim și considerăm asta o acțiune specială, o activitate specială, o societate specială, care derulează niște bușteni...

Haideți să nu facem atât de mare filosofie din funcționarea unor instalații care derulează și debitează buștenii! Considerăm că și această ordonanță trebuie să fie corelată cu Ordonanța nr. 74, care reglementează funcționarea societăților comerciale, iar acolo se spune clar ce condiții trebuie să îndeplinească și ce avize le trebuie pentru a putea funcționa.

Să nu mai introducem un aviz în plus, că, așa, vom cădea în capcană și, la fiecare alt gen de activitate, vom mai introduce reglementări speciale, reglementări peste reglementări. Cred că suntem ridicoli! Mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da, deci, este același punct de vedere ca al domnului Sadici.

Eu v-aș propune următorul mod de a proceda, să tranșăm lucrul acesta în două etape: în primul rând, este vorba de amendamentul respins al domnului Sadici, cu care nici inițiatorul și nici comisia nu este de acord, de eliminare în integralitate a acestui art. 6, care vorbește despre constituirea unei comisii.

Cine este pentru amendamentul de eliminare propus de domnul Sadici, care a fost respins de comisie și de inițiator? Sunt 4 voturi pentru.

Voturi contra?

Domnul Octavian Sadici:

Stați puțin, domnule președinte, că nu s-a înțeles! Dumneavoastră ați spus clar: Cine este de acord, pentru eliminare? Și noi ne-am opus, nu am ridicat mâna pentru eliminare. Și colegii dumneavoastră de la PSD nu au ridicat-o nici ei. Înseamnă că nu a fost eliminat! Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnule Sadici, este limpede: ați făcut un amendament, eu supun la vot dacă amendamentul dumneavoastră, indiferent ce o scrie în el, este acceptat sau nu. Este limpede...!

Deci, s-a votat împotriva amendamentului dumneavoastră, prin urmare el nu mai poate fi luat în considerare, rămâne varianta comisiei. Este simplu!

Mai formulez întrebarea încă o dată: Cine este pentru amendamentul formulat de domnul Sadici, care nu a fost acceptat nici de comisie, nici de inițiator? Poftiți! Sunt 7 voturi în toată sala! Cred că acum a fost extrem de clar, nu?

Cine este contra amendamentului dumneavoastră? 40 de voturi contra.

Abțineri? Nu sunt.

Așadar, amendamentul dumneavoastră nu a trecut și, ca atare, a mai rămas o variantă a comisiei. Referitor la aceasta, sunt niște lucruri neclare: practic, unul dintre membrii comisiei vine în plen și spune că nu este de acord, Guvernul spune că formularea este neclară.

Având în vedere că trebuie să rezulte extrem de limpede din text dacă se face o comisie centrală sau dacă se face o comisie centrală și filiale ale comisiei în fiecare județ sau se face numai câte o comisie în fiecare județ, eu vă propun ca textul acesta să îl mai analizați la comisie. Deci, îl retrimit la comisie.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 29 february 2020, 6:26
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro