Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 3, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.140/14-10-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
03-04-2020
02-04-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 03-10-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 3, 2002

3. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2002 privind modificarea și completarea Legii nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească (amânarea votului final).
 
see bill no. 345/2002

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

................................................

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2002 privind modificarea și completarea Legii 92/1992 pentru organizarea judecătorească. Suntem în procedură de urgență. Rog comisia să ne propună timpii de dezbatere.

Domnul Ion Neagu:

Domnule președinte, la această ordonanță am făcut un raport suplimentar și propun 15 minute și două minute pentru fiecare luare de cuvânt.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Cine este pentru acești timpi de dezbatere? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Dacă se dorește o participare la dezbateri. Nu.

Atunci, trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Începem cu ordonanța. Titlul ordonanței. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Preambulul de la art.I. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Pct.1. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Pct.2. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Titlul Secțiunii a II-a. Obiecții? Nu sunt. Adoptată.

Art.691. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.692. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.693. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.694. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.695. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Pct.3. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.I, în integralitate. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.II. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.III. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Aveți o problemă? (Domnul deputat Emil Boc se consultă cu domnul președinte)

Art.IV. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.V. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.VI. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Trecem la lege. Titlul legii. Obiecții? Nu sunt.

La art.unic, la preambul, vă rog să priviți la pag.3 a raportului, pct.1. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat în forma propusă de comisii.

Pct.1 de la art.unic. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Pct.2. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Pct.3. Vă rog să priviți în raportul comisiei, pct.2, se propune o anumită modificare.

Dacă sunt obiecții. Poftiți!

Domnul Emil Boc:

Mulțumesc, domnule președinte.

Înainte de a invoca un amendament pe care-l am în raport și a fost respins, aș vrea să menționez că, în urma rediscutării în comisie a proiectului de lege de aprobare a ordonanței, s-au făcut importante modificări, spunem noi, substanțiale, pe linia întăririi independenței Consiliului Superior al Magistraturii. Dacă în forma inițială din ordonanță se dădea în competența Adunării generale a președinților și vicepreședinților Curților de apel și a prim-procurorilor și a vicepreședinților parchetelor de pe lângă Curțile de apel de a desemna ei, din rândul magistraților, persoanele care să facă parte din Consiliul Superior al Magistraturii și, pornind de la premisa că aceste persoane erau desemnate direct de către Ministerul Justiției și putea exista o influență politică directă asupra acestora, în urma rediscutării, a retrimiterii în plen, s-a modificat această procedură și candidații sunt acum desemnați de către adunările generale ale judecătorilor, respectiv procurorilor de la instanțele care sunt abilitate să desemneze magistrații în Consiliul Superior al Magistraturii.

Deci, cu alte cuvinte, s-a făcut un pas important pe linia consacrării unei independențe a acestor magistrați și, pe de altă parte, de a elimina influența factorului politic din procesul de desemnare a magistraților din Consiliul Superior al Magistraturii.

Totuși, procedural, de această dată, am avut un amendament la art.87, alin.7 din lege care...aici suntem! Nu sunt amendamente până la cel...

Domnul Acsinte Gaspar:

Discutăm pe cele din față.

Domnul Emil Boc:

Am ajuns acolo. S-au considerat aprobate, a spus domnul președinte.

Domnul Acsinte Gaspar:

Reveniți dacă există vreo greșeală!

Domnul Emil Boc:

Bun! Atunci, domnule ministru, revenim și discutăm. Sigur că da! Revenim, dacă există vreo greșeală, o corectăm.

Vă rog, domnule ministru!

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Poftiți! Domnul ministru Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Vă rog să vă uitați în proiectul de lege, forma care a fost adoptată de Senat, că noi discutăm pe această formă, la pag.2 pct.3, referitor la art.86, se spune: "Consiliul Superior al Magistraturii este alcătuit din 21 de membri.", iar când o să mergem la pct.4 și o să adunăm câți membri sunt desemnați de către fiecare magistratură, o să vedeți că sunt 17.

Ca atare, numărul de membri care alcătuiesc Consiliul Superior al Magistraturii este de 17 și nu de 21.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Rezultă 17 dintr-o adunare aici, foarte clar rezultă 17.

Domnule președinte Neagu, spuneți-ne și dumneavoastră care este varianta.

Domnul Ion Neagu:

De altfel, iese și din adunarea care o facem în acest proiect de lege, 17.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Cum rezultă de aici, pag.2, la pct.3, 17? Mergem pe varianta aceasta de aici.

Domnul Ion Neagu:

Dacă ne luăm după această anexă și numărându-i bob cu bob, așa iese. Cifra este 17. Domnule Boc, așa este.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Am înțeles. Pct.3 îl adoptăm în varianta comisiei. Da? Bine!

Alte obiecții nu mai sunt. Da. Poftiți!

Domnul Emil Boc:

Sunt și eu de acord că a fost o eroare materială. În comisie, evident, am discutat pe 17 membri, așa cum rezultă și din autoritățile care desemnează, propun candidați pentru Consiliul Superior al Magistraturii.

Acum care este obiecția mea, repet, de natură procedurală? Cum sunt desemnați acești membri în Consiliul Superior al Magistraturii. Adunările generale, repet, ale judecătorilor de la curțile de apel și, respectiv, ale procurorilor, sau ale judecătorilor de la tribunale, propun numărul de candidați; îl propun Parlamentului în vederea alegerii în Consiliul Superior al Magistraturii. Și se spune la alin.7: "Candidații desemnați pentru a fi aleși în Consiliul Superior al Magistraturii se trec în liste, cu respectarea dispozițiilor alin.1...", adică atâția candidați câte locuri au, în ordinea descrescătoare a voturilor obținute în adunările generale. Deci, de la curțile de apel, de la adunarea generală a lor, va veni o listă care va cuprinde cei șase judecători numiți de la curțile de apel, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute.

Acum, dacă noi corelăm această prevedere cu una care se întâlnește un pic mai încolo, la alin.10, unde se spune: "În cazul în care lista supusă la vot în Parlament nu întrunește numărul de voturi necesar, comisiile juridice permanente ale Camerei Deputaților și Senatului vor propune plenului o altă listă de judecători și procurori desemnați potrivit alin.1-7". Adică dacă lista pe care v-o propune Comisia juridică, listă care este de fapt aceea care vine de la magistrați, dacă nu se întrunește majoritatea necesară, jumătate plus unu din numărul total al membrilor celor două Camere, atunci trebuie să se reia întreaga procedură, alin.1 - 7. Din nou o să se întrunească adunările generale ale magistraților de la curțile de apel, de la tribunalele procurorilor și să procedeze la o nouă desemnare.

Eu am considerat și noi am considerat că este o procedură extrem de complexă și de greoaie care ar amâna foarte mult procesul desemnării noilor magistrați și, în acest context, am propus ca la alin.7 să se adauge încă o teză: "Candidații care n-au obținut voturile necesare pentru a fi desemnați, sunt declarați supleanți în ordinea descrescătoare a voturilor obținute."

Deci, cu alte cuvinte, să facem o listă cu toți candidații în funcție de numărul de voturi pe care l-au obținut în aceste adunări generale. De ce este necesar acest lucru? Pentru că, vedeți dumneavoastră, dacă nu se votează această listă în Parlament, comisiile juridice vor trebui să propună o altă listă. De unde pot propune o altă listă? Varianta Guvernului este să se organizeze din nou alegeri; varianta noastră este o dată ce alegerile au fost organizate, s-a dat un vot și fiecare a fost apreciat în funcție de competența lui și să se ia în ordinea descrescătoare a voturilor obținute.

În acest sens a fost formulat amendamentul, pe de o parte, pentru a asigura celeritatea procesului de desemnare a magistraților în Consiliul Superior al Magistraturii, iar pe de altă parte, de a da posibilitatea comisiilor juridice să propună o altă listă, să avem din cine să alegem.

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Și eu vă mulțumesc.

Opinia inițiatorului.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În concepția autorilor amendamentelor nu există instituția supleantului. Deci, se merge pe numărul de candidați care rezultă din adunările generale, adică de cei 17. Lista se supune votului plenului Camerelor reunite și dacă întrunește majoritatea voturilor parlamentarilor, sigur că lista este aprobată și sunt desemnați membrii Consiliului Superior al Magistraturii. Acesta este mecanismul votului pe listă, fie că se aprobă, fie că se respinge. Pentru că, vedeți, respingerea, și mai ales că votul se face secret prin bile, nu poate opera asupra unei singure persoane. Dacă lista nu a întrunit numărul de voturi necesare, ea este respinsă. Și, atunci, se vine cu noi propuneri, putând ca în lista nouă să fie menținuți și cei care au fost propuși prima dată, și să fie eliminat de pe listă cel pe care Adunarea Generală îl consideră că nu poate să acceadă pentru a fi ales în Consiliul Superior al Magistraturii.

Ca atare, amendamentul pe care domnul vicepreședinte al comisiei îl propune, nu este susținut de noi, în principal pe faptul că nu creăm "instituția supleanților", așa cum avem, de pildă, la Consiliul de Administrație al Radiodifuziunii, la Consiliul de Administrație al Televiziunii, unde în afară de membrii titulari sunt și membrii supleanți.

Așa că, noi ne menținem propunerea în forma amendamentului pe care l-am propus.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Poftiți, domnule Boc, și după aceea președintele comisiei.

Domnul Emil Boc:

Cu aceasta și închei, domnule președinte. Sugestia mea este următoarea: hai să nu-i numim "supleanți", ca să preluăm o terminologie consacrată, dar, să se alcătuiască o listă cu toți magistrații care au fost propuși și cu numărul de voturi corespunzător pe care l-au obținut. Adică, întrebarea mea rămâne: în cazul în care Parlamentul respinge legea, de unde alege Comisia juridică noii candidați? Din ce listă?, pentru că au fost respinși. Trebuie să aibă o posibilitate mai largă să aleagă. Deci mergem înapoi și organizăm din nou alegeri în toate curțile de apel, cu procedura care durează aproape o jumătate de an, sau avem odată un vot exemplificat în curțile de apel, și dintre acei candidați Parlamentul, prin Comisia juridică, de disciplină și imunități, alege. Deci, întrebarea mea este: în cazul în care respinge, dintre ce candidați mai poate desemna Comisia juridică, de disciplină și imunități, în condițiile în care de la curțile de apel, în actuala formulă, din doar șase candidați, adică atâția câți are dreptul să numească în Consiliul Superior al Magistraturii, dacă sunt respinși, de unde alege? De unde propune alți candidați?

Și, atunci, normal este și firesc ca, cei de la curțile de apel să trimită o listă cu toți candidații (10 - 12) în ordinea descrescătoare a voturilor. Dacă este respinsă lista celor șase, din următorii care sunt pe listă, comisiile juridice propun plenului Parlamentului alți candidați. Repet, rămân la această întrebare: de unde va propune Comisia juridică, de disciplină și imunități alți candidați, dacă nu avem o listă cu toți candidații, în ordinea descrescătoare a voturilor obținute. Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Din partea comisiei sesizate în fond, domnul președinte al comisiei.

Domnul Ion Neagu:

Domnule președinte, rămânem pe raportul adoptat de comisie, cu argumentul esențial, de altfel menționat de către domnul ministru Gaspar.

Pentru astfel de organisme nu este prevăzută "instituția supleanților", cum am și discutat. Ceea ce propunea domnul Boc și întrebările pe care le punea, sigur, urmează "de lege ferenda", domnule vicepreședinte, să discutăm, că nici o lege nu este bătută în cuie. Să vedem...

Deci, deocamdată, noi suntem pentru menținerea raportului, cu precizarea făcută mai înainte, de altfel, și de către domnul ministru, că o asemenea instituție nu este prevăzută pentru asemenea organisme. Mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Și eu vă mulțumesc.

Voi supune votului, în primul rând, varianta comisiei.

Cine este pentru? și vă rog să numărați. 48 de voturi pentru.

Voturi contra? 15 voturi contra.

Abțineri? Nici o abținere.

A trecut varianta comisiei.

Dacă mai sunt obiecții la acest punct? Înțeleg că la punctul 9 sunt niște probleme.

Poftiți, domnule ministru Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte, dintr-o eroare materială la dactilografiere, s-a omis să se treacă... și am să vă citesc textul: "Alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii se face de către Parlament, în ședință comună". Or, potrivit Constituției, Parlamentul este format din cele două Camere, care se întrunesc în ședință comună. Deci, se întrunesc în ședință comună cele două Camere ale Parlamentului, nu Parlamentul în ședință comună. Și atunci, să adăugăm: "…Se face de către cele două Camere ale Parlamentului, în ședință comună".

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptată această variantă.

Art.10. Sunt obiecții? Nu sunt.

Art.11. Sunt obiecții? Nu sunt.

Punctul 4. Sunt obiecții? Nu sunt.

Punctul 5. Sunt obiecții? Nu sunt.

Punctul 6. Sunt obiecții? Nu sunt.

Art.I., în integralitate. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Vă rog să priviți în raport, la pag.8, pct.3: se propune introducerea unui text nou, care să devină art.II.

Sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Am parcurs întregul proiect de lege, care va fi supus votului într-o ședință specială de vot.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 3 april 2020, 19:55
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro