Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 3, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.140/14-10-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 03-10-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 3, 2002

8. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.56/2002 privind monitorizarea pieței transporturilor rutiere și măsurile ce trebuie luate în situații de criză în domeniul transportului rutier de mărfuri (amânarea votului final).
 
see bill no. 402/2002

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

................................................

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 56/2002 privind monitorizarea pieței transporturilor rutiere și măsurilor ce trebuie luate în situație de criză în domeniul transportului rutier de mărfuri.

Dacă din partea inițiatorului se dorește participarea la dezbateri? Poftiți.

Domnul Dan Banciu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Elaborarea acestei ordonanțe a fost motivată de necesitatea integrării în legislația europeană, respectiv în Capitolul IX - "Politici în transporturi", și se bazează în general pe rezoluția nr. 92/86 C privind existența și extinderea unui sistem de observare a pieței privind transportul de mărfuri rutier.

Vreau să vă spun că, de la început, s-a creat o anume confuzie la un moment dat, având în vedere că Uniunea Europeană vorbea de transporturi internaționale, dar dacă citim cu atenție textul reglementării respective, vedem că se considerau transporturile internaționale, transporturile unei țări membre a Uniunii în cadrul uniunii. Deci, era vorba în final de monitorizarea pieței interne a Uniunii Europene, care este o piață internă.

Bazându-ne pe acest text și pe interpretarea lui absolut corectă, ne-am gândit că este momentul să pregătim viitoarea integrare în Uniunea Europeană prin elaborarea unei legislații care să încerce să monitorizeze, din punctul nostru de vedere, atât piața internă de transport marfă, cât și piața internațională, pentru a putea crea exercițiul necesar viitoare integrări.

Această monitorizare presupune colectarea unei baze de date statistice, care este interpretată la nivelul ministerului, cu sprijinul unui comitet consultativ, din care fac parte reprezentanți ai Oficiului Concurenței și al altor organisme, care pot să constate la un moment dat, că oferta de marfă este mult în urma ofertei de transport. Măsurile care s-ar impune în atari situații le-am adoptat, ne-am gândit să le adoptăm, exact ca în Uniunea Europeană, deci niște măsuri, ca pentru o perioadă limitată să oprim extinderea înființării de noi societăți de transport, pentru a nu intra într-un colaps general al transportatorilor.

Sigur că această decizie se ia pe trepte, după monitorizare atentă, după acceptarea ei de către minister și după ce în urma înaintării către Guvern ea este încă o dată filtrată de către Consiliul Concurenței.

Am considerat toate aceste trepte ca suficient de permisive și deschise oricăror verificări din afară, dacă situația de criză pe care se hotărăște s-o propună ministerul la un moment dat, repet, pentru o perioadă limitată, este acceptabilă sau nu pentru Guvern, pentru declararea ei și pentru urmările care se impun. Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Și eu vă mulțumesc.

Din partea comisiei sesizată în fond, domnul Ioan Bivolaru.

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte, stimați colegi, sigur că dezvoltarea pieței transporturilor, în primul rând în plan european, și în mod special, și în plan local, este un subiect de discuție, care prin această ordonanță se caută și o rezolvare. Această ordonanță încearcă să legifereze preocuparea pe care trebuie s-o aibă Guvernul și, în speță, Ministerul Transporturilor, în gestionarea situațiilor de criză în piața transporturilor.

Din acest punct de vedere, comisia a înaintat acest raport plenului, pe care-l dorim să fie dezbătut și aprobat în forma propusă de comisie.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbatere. Da, domnul Toader, domnul Raduly. Alte grupuri?

Domnul Nicu Mircea Toader:

Mulțumesc, domnule președinte.

Inițiativa legislativă a Guvernului se bazează pe motivația adaptării legislației din România cu legislația europeană, și se motivează chiar actul normativ, respectiv reglementarea Consiliului European nr. 3916/90. Și, citând din această reglementare, aplicarea ei se referă la transportul rutier de mărfuri în statele membre ale Comunității Europene. De aici, numai din titlul acestei reglementări vă dați seama că se aplică, într-adevăr, pieței comunitare, care este o piață mult mai largă decât piața românească, iar pe de altă parte, atunci când România va fi membră a Comunității Europene i se poate aplica așa ceva. Motiv pentru care, și prin amendamentele pe care le-am propus, am arătat că este incorect să se aplice o astfel de reglementare pe fundamentul reglementării europene în România și, mai mult decât atât, dacă ne uităm în reglementările europene se referă la toată piața de transport, deci inclusiv la cea a transportului feroviar și naval. Și, știți foarte bine, că în domeniul naval am avut o situație de criză și avem încă situație de criză, fără să se ia măsuri în consecință.

Din acest motiv, consider că introducerea în sistemul național a unei astfel de monitorizări, care deja este această monitorizare prin sistemul de statistică, dar fără a lua anumite măsuri, care se numesc "de criză", pot să distorsioneze piața. Și aș vrea să vă informez că în România este criză. La ora actuală este criza transportului rutier; în traficul internațional sunt peste 9.000 de camioane înregistrate, cu condiții tehnice de transport, iar marfa care este transportată, de regulă este acoperită la nivelul a 4.000. Mai mult decât atât, tarifele de transport internațional au scăzut, cam din ’90 - ’92 cu 20 - 25%, cu toate că prețul combustibilului și a celorlalte intrări în costurile de transport au crescut continuu.

Deci, este la ora actuală o criză în transporturi, dar în special în transportul internațional. Eu consider că această ordonanță apărută ca o reglementare a Uniunii Europene este incorectă și ar trebuie să fie, dacă este, să se refere numai la transportul internațional de mărfuri, care poate fi monitorizat mult mai simplu decât tot transportul intern, unde practic este imposibil.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Domnul Robert Raduly, din partea U.D.M.R.

Domnul Raduly Robert Kalman:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Este o inițiavă interesantă a actualului Guvern, faptul de a realiza o monitorizare a pieței transporturilor rutiere de mărfuri. Și este o inițiativă care trebuie și sper că va susținută și aici, în Camera Deputaților.

Desigur că ne aflăm, cel puțin, într-o eroare aparentă, care eroare a fost cauzată, din nefericire, însuși de onor Guvern. De ce vă spun acest lucru? Pentru că Guvernul în expunerea de motive care a însoțit acest proiect de lege privind aprobarea ordonanței în cauză, a omis să precizeze o altă directivă, o altă reglementare a Consiliului Europei, care se circumscrie reglementării Consiliului nr. 3916/90 care, într-adevăr, această reglementare din ’90 se referea la transportul rutier de mărfuri între statele membre ale Comunității, și a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1991.

Însă, între timp, a apărut în 1993 reglementarea Consiliului, nr. 3.118, care a extins acest sistem de monitorizare la operațiunile de cabotaj, ceea ce, iată, că ne arată de ce și cum am fost induși în eroare cei care am dorit să restrângem sfera de aplicare a reglementării în cauză doar la transporturile internaționale de mărfuri, deci care pleacă și vin în România. Drept urmare, o serie de amendamente, inclusiv amendamente din partea grupului parlamentar UDMR, nu își mai au susținerea în această nouă abordare și în lumina reglementării Consiliului Europei nr. 3.118/1993.

Mergând mai departe, desigur că se mai poate pune o altă problemă care este o problemă interesantă, și anume în ce măsură acest sistem de monitorizare aduce atingere secretului de serviciu, firesc, care trebuie să fie în cadrul fiecărui transportator, modului în care costurile sunt scăzute, minimalizate de fiecare operator în parte. Pentru că așa cum bine știm, într-o economie de piață, fiecare operator de transport are intimitatea firească în gestionarea treburilor proprii și realizarea unor costuri cât mai scăzute, pentru ca tarifele care sunt practicate de dumnealui să fie cât mai mici.

A treia problemă care se pune este legată de faptul că, încă la nivelul legislației primare să definim anumite bariere pe care, de fapt, este construit întregul sistem de monitorizare. Noi am propus, din păcate, deocamdată, comisia a respins, sper ca plenul să decină altfel, ca să definim încă din conținutul reglementării primare bariera care este formulată în felul următor: "un excedent important al ofertei față de cerere" și am venit cu o soluție foarte bine conturată în ceea ce privește acest excedent important pentru ca toți operatorii de pe piață să știe acest lucru și să ferim executivul de eventualele excese în a se lua măsuri speciale pe această piață.

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă alte grupuri parlamentare doresc să participe la dezbateri generale asupra acestei legi? Nu doresc. Atunci intrăm în analiza proiectului.

În primul rând, ordonanța. Titlul ordonanței. Sunt obiecții? Poftiți.

Domnul Mircea Nicu Toader:

La titlul ordonanței am depus amendamente și se referă în mod concret la monitorizarea pieței transporturilor internaționale rutiere, tocmai pentru a delimita monitorizarea și eventual controlul și măsurile luate în traficul intern.

Și profit de ocazie să-i răspund domnului Ráduly. Cabotajul a apărut prin acea nouă reglementare, deoarece în cadrul Comunității Europene, transportul dintr-o țară în alta europeană este considerat cabotaj. Din acest motiv a introdus și cabotajul. Inițial erau între țări, într-o piață organizată, în momentul când a apărut piața internă a comunității a apărut și acea denumire de cabotaj care înlocuiește, practic, transportul internațional.

Îmi mențin pentru acest trafic internațional care poate fi și controlat și în ultimă instanță este foarte important pentru a putea interveni, atât în rândul operatorilor de transport, cât, în ultimă instanță, prin autoritatea la eliberarea licențelor de transport sau autorizațiilor de transport.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Voi supune întâi varianta comisiei agreate și de inițiatori.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. 44 pentru.

Voturi contra? 3 voturi contra.

Abțineri? 2 abțineri.

S-a aprobat varianta comisiei.

Articolul 1. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 2. Obiecții? Poftiți, domnule Toader.

Domnul Mircea Nicu Toader:

În condiția adoptării acestei ordonanțe și trecerea ei prin Parlament cred că este corect să se delimiteze sensul de criză. Criza este un termen foarte liber, foarte arbitrar, în ultimă instanță, ales și mi se pare a delimita din punctul de vedere al transportatorilor criza printr-un procent acordat distorsiunii pieței de transport, procent pe care eu l-am gândit la nivelul de 30%, cât excedentul de mijloace de transport față de piață depășește acest 30%. În acel moment poate să intervină acel consiliu prevăzut în prezenta ordonanță.

Altfel, criza poate să fie și de la 1% diferență, poate să fie la 90% diferență, depinde de cine gândește criza.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Alte obiecții? Alte obiecții nu mai sunt.

Opinia comisiei? Nu este de acord să menținem această poziție care este specificată în raport.

Supun varianta comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? 2 voturi contra.

Abțineri? 2 abțineri. S-a adoptat varianta comisiei la art. 2.

Articolul 3. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 4. Obiecții la art. 4? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 5. Obiecții la art. 5? Vă rog să priviți în raport; este făcută o propunere de modificare. Nu sunt obiecții. Articolul 5 a trecut în forma modificată de comisie.

Articolul 6. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 7. Vă rog să priviți în raport. La poziția 10 se propune o modificare de către comisie.

Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat în forma modificată de către comisie.

Titlul legii. Dacă la titlul legii sunt obiecții? Poftiți, domnule Ráduly. Nu sunt obiecții. Dacă nu sunt obiecții, atunci este adoptat.

Dacă la articolul unic... Poftiți. Știu că s-au făcut propuneri să se introducă și un articol II.

Domnul Ioan Bivolaru:

Tocmai aceasta este problema, domnule președinte, în loc de articol unic să fie articolul I.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Am înțeles. Este firesc. Poftim.

La conținutul articolului are o obiecție domnul Ráduly.

Domnul Ráduly Róbert-Kálmán:

Mulțumesc, domnule președinte.

La conținut am o singură modificare. În opinia mea, ultimele două cuvinte din preambulul art. 1 ar trebui să fie eliminate, deoarece dacă parcurgeți atent ceea ce s-a modificat până la urmă în această Cameră nu veți găsi decât modificări. Completări nu veți găsi la textul pe care l-am adoptat. Drept urmare, este firesc să sune în conformitate cu realitatea acest preambul și să se pună două puncte după cuvântul "modificări". Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Eu cred că este rezonabil. Avem o completare la lege. Am introdus un articol II.

Comisia ce opinie are?

Domnul Ioan Bivolaru (din loja comisiei):

E bine.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Bun. Am înțeles. Comisia este de acord cu eliminarea cuvântului "și completări", urmând să se pună după "modificări" două puncte.

Alte obiecții? Nu sunt alte obiecții. Adoptată această modificare.

Articolul II nou introdus de comisie. Aceeași eliminare. Sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat în această formă. Vă mulțumesc.

Proiectul în integralitate se va supune votului într-o ședință specială de vot.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 29 february 2020, 5:10
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro