Aureliu Leca
Aureliu Leca
Sittings of the Senate of February 3, 2003
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.1/13-02-2003

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
20-10-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2003 > 03-02-2003 Printable version

Sittings of the Senate of February 3, 2003

13. Declarații politice rostite de către domnii senatori:  
  13.7 Aureliu Leca

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Are cuvântul domnul senator Aureliu Leca, Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat și umanist).

Domnul Aureliu Leca:

Domnule președinte,

Onorați membri ai Senatului care ați binevoit să rămâneți totuși să ascultați și un punct de vedere personal,

Declarația mea politică se referă la lărgirea Uniunii Europene și politica energetică.

Cu puțin timp în urmă, am fost trimis de către Senat la Bruxelles, pentru a participa la un seminar, organizat de Parlamentul European și Comisia Uniunii Europene, cu reprezentanți ai parlamentelor din 10 țări în procesul de aderare, privind politica energetică a Uniunii Europene.

Prezentările și discuțiile purtate s-au referit la un document de o importanță deosebită pentru Uniunea Europeană și, în perspectivă, și pentru noi, "Cartea verde a securității de furnizare, de alimentare cu energie", care a fost propusă și apoi adoptată ca document, ca directivă a Uniunii Europene.

Uniunea Europeană a devenit în ultimul timp extrem de preocupată de problemele majore pe care energia le ridică și menționez câteva dintre acestea:

  • alegerea surselor de energie, care pot să facă parte din interiorul Uniunii Europene sau din exteriorul ei;
  • securitatea alimentării cu energie, deci problemele ridicate de pericolele întreruperii alimentării cu energie;
  • presiunea exercitată de protecția mediului;
  • evoluția prețului petrolului, care a crescut de trei ori în ultima perioadă de timp, și funcționarea pieței de energie, energia fiind un produs vandabil, o marfă.

În prezent, conform unei analize exhaustive, consumul de energie al Uniunii Europene are un grad de dependență de sursele energetice primare externe de 50%. Dacă nu se întreprinde nimic și se menține această politică energetică, vreau să vă spun, deosebit de eficientă comparativ cu alte țări, gradul de dependență al Uniunii Europene în anul 2030 va crește la 70% și acest lucru a fost considerat total inacceptabil. Cu alte cuvinte, gazul care vine, gazele naturale din Federația Rusă, petrolul din Orientul Mijlociu și alte resurse din Nordul Africii riscă să transpună în realitate ceea ce a fost descris plastic că "Uniunea Europeană este un Gulliver în lanțuri".

Întrucât lărgirea Uniunii Europene este iminentă, s-a apreciat că o atenție deosebită trebuie dată țărilor candidate și eforturilor acestor țări de a integra politica energetică a Uniunii Europene în politicile energetice naționale.

În câteva cuvinte, "Cartea verde", acest document, această directivă-strategie energetică a Uniunii Europene este structurată pe 5 capitole principale:

Unul - oprirea risipei, a risipei de energie. Asta înseamnă politici active de creștere a eficienței energetice, de reducere a pierderilor, de îmbunătățire a comportamentului consumatorilor cuprinse în documente oficiale, deci directive care vor trebui, care sunt documente, noi știm, nenegociabile. Iată câteva dintre ele:

  • reducerea pierderilor de energie în clădiri cu încă 22% până în anul 2010. Clădirile reprezintă cel mai important sector consumator de energie: 41% din total;
  • promovarea tehnologiilor de producere a energiei cu randamente ridicate, în special cogenerarea, care poate să realizeze randamente de 60-70%;
  • realizarea de servicii energetice de calitate către consumatori.

Al 2-lea domeniu, necesitatea unei politici alternative de transport. Dacă situația prezentă

continuă, emisiile din transport, din sectorul de transport, naval, rutier, aerian vor crește la 40% în anul 2010, în comparație cu 1990.

Acest lucru aduce Uniunea Europeană în imposibilitatea de a îndeplini prevederile, angajamentele pe care și le-a asumat față de Protocolul de la Kyoto de reducere a acestor emisii. Se prevăd următoarele acțiuni: revitalizarea căilor ferate prin realocarea investițiilor în infrastructură, reorganizarea transportului rutier, înțelegeri cu constructorii de automobile privind randamentul și eficiența motoarelor cu consumuri extrem de reduse, creșterea utilizării biocombustibililor, 6% până în 2010.

În al 3-lea rând, se afirmă necesitatea dezvoltării surselor noi și regenerabile de energie. O atenție deosebită se dă energiei eoliene, biomasei, energiei solare. Aceste energii urmează să crească de la 14% până la 22% în producția de energie electrică. Energiile regenerabile sunt apreciate ca o opțiune politică. Aceste resurse nepoluante, compatibile cu energetica durabilă și independentă de resursele externe, au un cadru de reglementare și stimulente adecvate.

Al 4-lea domeniu se referă la menținerea autonomiei energetice pe termen mediu în ceea ce privește securitatea furnizării și sunt supuse unei analize detaliate și unui scrutin considerabil toate soluțiile prezente astăzi.

În fine, al 5-lea și ultimul domeniu se referă la faptul că trebuie să căutăm soluții comune la probleme comune, considerându-se Uniunea Europeană un grup de țări. Este vorba de consolidarea stocurilor energetice, în special pe perioadele grele de aprovizionare, iarna.

Trebuie găsită o abordare comună pentru direcționarea consumului de energie, cu alte cuvinte, consumatorii de energie sunt ghidați, sunt controlați din punctul de vedere al consumului energetic, consolidarea și diversificarea rețelelor de transport și furnizare, coeziune mai mare pentru finalizarea pieței de energie unică, care este cea mai mare în lume la ora actuală.

În fine, închei, justificând intervenția mea în fața dumneavoastră prin faptul că, în curând, aceste probleme pe care le-am prezentat foarte succint vor constitui preocupări legislative ale Parlamentului României.

Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 22 october 2021, 13:41
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro