Plen
Ședința Senatului din 12 decembrie 2002
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.178/21-12-2002

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
21-09-2021
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2002 > 12-12-2002 Versiunea pentru printare

Ședința Senatului din 12 decembrie 2002

31. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind energia electrică și termică
 
consultă fișa PL nr. L490/2002

Punctul 27 din ordinea de zi poate fi luat?

De asemenea, este lege organică.

Proiectul de lege poate fi luat?

Din sală:

Da.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Este lege organică, proiectul de Lege privind energia electrică și termică.

Este prezent domnul secretar de stat Romulus Ioan Moucha.

Îl invit pe domnul președinte Dan Mircea Popescu la pupitru.

Aveți cuvântul, domnule secretar de stat.

Vă rog să prezentați punctul de vedere al Guvernului.

Domnul Romulus Ioan Moucha - secretar de stat în Ministerul Industriei și Resurselor:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor senatori,

Ne aflăm în fața unui proiect de lege deosebit de complex și deosebit de important.

Aș dori să-mi permiteți să fac câteva considerații pe marginea acestui proiect de lege.

În momentul de față, sectorul energiei electrice și termice este reglementat prin patru acte normative de bază, respectiv ordonanțele Guvernului nr. 63/1998, 67/2000, 29/1998, 99/2000.

Experiența acumulată în derularea sectorului, ca să spun așa, în această perioadă, coroborată cu necesitatea de a ne alinia la o serie de directive europene, și aș cita printre ele Directiva nr. 96/1992, au făcut ca obiectiv necesară apariția unei noi Legi a energiei electrice și termice.

Proiectul de lege, doresc să vă informez, a fost dezbătut extraordinar de amănunțit în cadrul Comisiei economice, unde s-au adus o serie de amendamente, amendamente cu care noi, în calitate de inițiator, am fost de acord, am participat la dezbaterea lor, așa că în momentul de față legea se prezintă sub o formă deosebit de analitică și îmbunătățită față de forma inițială.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Da, vă mulțumesc.

Îl rog pe domnul președinte să prezinte punctul de vedere al comisiei.

Domnul Dan Mircea Popescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi.

Într-adevăr, proiectul pe care îl dezbatem astăzi este unul extrem de important, privind energia electrică și termică.

Așa cum a subliniat domnul secretar de stat, comisia de specialitate, Comisia economică a Senatului, l-a dezbătut, a formulat 60 de amendamente la acest proiect, toate însușite de către inițiator. Avem avizele Consiliului Legislativ, al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări, al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.

Vreau să le mulțumesc domnilor senatori Ionel Alexandru și în special domnului senator Aureliu Leca pentru efortul pe care l-au depus și pentru amendamentele extrem de pertinente pe care le-au formulat.

De asemenea, mulțumesc personalului de specialitate al comisiei, care a făcut un efort deosebit pentru a da la termen acest proiect.

Vă propun, așadar, adoptarea proiectului de lege cu cele 60 de amendamente cuprinse în anexa nr. 1, menționând, așa cum a făcut-o domnul președinte de ședință, că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Vă consult dacă doriți să interveniți la dezbateri generale? Domnul senator Leca, aveți cuvântul din partea Grupului parlamentar social, democrat și umanist.

Domnul Aureliu Leca:

Domnule președinte,

Onorat Senat,

Importanța sectorului energetic, sector strategic pentru orice stat, este cel mai bine subliniată de faptul că și în cazul României evoluția economică și socială a țării este direct dependentă de acesta. Nu se poate concepe o economie modernă în evoluție fără o industrie energetică eficientă, capabilă să asigure și să susțină cu energie diferitele ramuri economice și dezvoltarea socială.

Energia, în același timp, este un produs de o mare valoare economică, socială, strategică și politică. Este indispensabilă pentru industrie și, astfel, pentru întreaga economie și societate. Lipsa accesului la energie are consecințe mari, iar rolul strategic și politic al energiei a fost în mod clar evidențiat în ultimii 30 de ani de diferitele crize petroliere, conflicte regionale sau erori în politica energetică a unei țări.

În acest context, o lege care să reglementeze activitățile din sectorul energiei electrice și termice este absolut necesară și este meritul prezentului Guvern să propună discutarea și aprobarea unei astfel de legi, a doua în istoria României moderne, după prima Lege a energiei aprobată de Parlamentul României în 1924.

Așa cum a arătat domnul secretar de stat, sectorul energiei este reglementat de un număr de acte normative, dar necesitatea actualizării legislației este impusă însă de o serie de factori între care aș vrea să menționez câțiva:

 • în primul rând, dinamica reglementărilor în acest sector pe plan internațional și mai ales european;
 • în al doilea rând, desființarea monopolurilor și liberalizarea sectorului energiei;
 • în al treilea rând, armonizarea reglementărilor naționale cu prevederile directivelor Uniunii Europene în sectorul energiei;
 • și, nu în ultimul rând, oferirea investitorilor străini a unei legi adecvate care să înlocuiască ordonanțele guvernamentale mai puțin convingătoare din punct de vedere legislativ.

Având în vedere atributele economice, de eficiență, ecologice și etice ale energiei, legea supusă dezbaterii și aprobării Senatului are următoarele caracteristici meritorii:

 • afirmă principiul dezvoltării durabile a sectorului energiei, respectiv al compromisului dintre resurse, mediu și echitate între generații, principiu care este recomandat de Organizația Națiunilor Unite a fi adoptat în dezvoltarea tuturor țărilor în domeniul economic și energetic;
 • fundamentează crearea și funcționarea pieței de energie, inclusiv a operatorului acesteia, promovând concurența la producerea și furnizarea energiei;
 • aliniază activitățile sectorului energiei la procesul de liberalizare în domeniu care se desfășoară cu o dinamică extrem de activă pe plan internațional și mai ales european;
 • stabilește structura sistemului energiei, și anume: rolul ministerului de resort, al autorității de reglementare; separă activitățile de producere, transport, distribuție și furnizarea energiei; definește autoritatea competentă pentru sectorul energiei electrice și termice, și anume A.N.R.E. - Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei - respectiv organizarea și atribuțiile acesteia, precum și regimul autorizațiilor, licențelor și concesiunilor în acest sector;
 • stabilește regulile de bază ale funcționării pieței de energie, drepturile și obligațiile tuturor participanților la piață;
 • stabilește relațiile echilibrate dintre furnizor și consumatori, asigurând protecția consumatorilor față de un eventual comportament abuziv al furnizorilor;
 • asigură transparența tarifelor, prețurilor și taxelor la energie electrică și termică în cadrul unei politici tarifare care să urmărească creșterea eficienței energetice;
 • consideră ca esențială elaborarea unei strategii energetice pe termen lung care să vizeze diversificarea bazei de materii energetice primare, creșterea siguranței în alimentarea cu energie, interconectarea sistemului energetic național cu sistemul energetic european;
 • afirmă necesitatea participării sectorului privat în dezvoltarea capacităților de producere și distribuție a energiei, respectiv a privatizării sectorului energiei, ca soluție de atragere a necesarului de surse de finanțare pentru modernizarea acestui sector, precum și a tehnicilor moderne de management;
 • stabilește căile și procedeele de protecție a mediului prin promovarea eficienței energetice, în mod special a co-generării, a resurselor regenerabile, dintre acestea având condiții favorabile în țara noastră în special energia hidraulică, eoliană, geotermală, biomasa.

Ultima caracteristică meritorie pe care o menționez, dar nu cea mai puțin importantă a proiectului de lege, este continua aliniere a prevederilor acestui act la cele cuprinse în directivele Uniunii Europene în sectorul energiei, directive care, spre neliniștea noastră, se înăspresc permanent și devin din ce în ce mai greu de îndeplinit.

Având în vedere importanța sectorului energiei, spiritul și prevederile moderne încorporate, precum și aprecierea că aceste prevederi vor putea acoperi pe termen mediu - lung dezvoltarea durabilă a acestui sector în perspectiva aderării României la Uniunea Europeană, rog onoratul Senat să aprobe proiectul Legii privind energia electrică și termică propus spre discuție împreună cu amendamentele aprobate de Comisia economică a Senatului.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Consult pe ceilalți colegi dacă doresc să intervină la dezbateri generale?

Înțeleg că nu mai sunt alte intervenții.

Domnule secretar de stat, dumneavoastră acceptați, în numele Executivului, toate amendamentele care sunt trecute în anexa 1, care au fost dezbătute în comisie, da?

Domnul Romulus Ioan Moucha:

Răspunsul este pozitiv, mai ales că noi, în calitate de inițiatori, am conlucrat foarte strâns cu comisia în definirea acestor amendamente, deci nu avem nici o observație negativă pentru forma în care este prezentată în fața dumneavoastră, în acest moment, legea.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Ne bucură să auzim acest lucru, pentru că sunt colegi din alte comisii care spun că în general nu au o colaborare destul de bună cu cei care ar trebui să susțină proiectele de lege; în comisii, cel puțin.

Vă rog, domnule președinte.

Domnul Dan Mircea Popescu:

Domnule președinte, vreau să semnalez colegilor și dumneavoastră o eroare materială, de altfel, singura. La pagina 35 din anexa nr. 1, poziția 58 din anexă, coloana din mijloc, s-a strecurat o eroare materială. Este vorba nu de articolele 97-99, ci de articolele 99-101.

Cu această rectificare, dacă-mi este permis, să votăm amendamentele propuse. Pagina 35, coloana din mijloc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Deci la articolul 102.

Domnul Dan Mircea Popescu:

102, da.

Domnul Romulus Ioan Moucha:

102, da.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Deci ar fi vorba de articolele...

Domnul Dan Mircea Popescu:

În loc de 97 - 99, 99 - 101.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

99-101. Rog staff-ul să noteze.

Alte observații în legătură cu amendamentele formulate?

Dacă nu sunt, vă rog să vă pronunțați prin vot asupra amendamentelor acceptate de comisie. Vă rog să votați.

Aprobate de plenul Senatului cu 99 de voturi pentru, două împotrivă, două abțineri.

Vă rog să votați raportul comisiei sesizate în fond.

Raportul a fost aprobat de plenul Senatului cu 103 voturi pentru, două împotrivă, 3 abțineri.

Vă rog să votați proiectul de lege în ansamblu, proiect de lege care are caracter de lege organică.

Proiect de lege aprobat de plenul Senatului cu 103 voturi, două împotrivă și 4 abțineri. (Aplauze.)

Să-i felicităm pe colegii noștri din Comisia economică și pe reprezentanții Executivului pentru această lege, care este extrem de importantă.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 22 septembrie 2021, 21:47
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro