Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2003 > 09-12-2003

Ședința Camerei Deputaților din 9 decembrie 2003

  1. Intervenții ale deputaților:
  1.3 Mihai Baltă - declarație politică cu titlul "UNESCO - știință și priorități";

Domnul Corneliu Ciontu:

................................................

Îl invit la microfon pe domnul deputat Mihai Baltă, va urma domnul Iulian Mincu, cel mai matinal coleg.

Domnul Mihai Baltă:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Declarația mea de astăzi se intitulează "UNESCO - știință și priorități".

Desfășurată sub egida UNESCO, sub patronajul președintelui României, domnul Ion Iliescu, sărbătorirea zilei mondiale a științei în slujba păcii și a dezvoltării a scos în prim plan multiple aspecte caracteristice acestui început de secol marcat de evoluții în plan economic, social, politic. S-a desprins clar faptul că provocarea cea mai mare a timpurilor noastre este de a crea o lume în care toți cetățenii să trăiască în demnitate și pace, deziderat ce necesită voință politică și suport public.

În același timp, s-a relevat faptul că în condițiile în care ne bucurăm de beneficiile dezvoltării tehnologice există o preocupare tot mai accentuată față de consecințele nefaste ale cuceririlor științei. Dezbaterile au relevat necesitatea eforturilor oamenilor de știință de a educa pe cei care gândesc politica, pe formatorii de opinie, publicul în general, privind scopurile și principiile ce determină dezvoltarea, unii focalizând pe spiritul critic inchizitoriu asupra numeroaselor realizări.

În anumite medii, consecințele negative s-au transformat în neîncredere și opoziție, reacții care îngrijorează deoarece pot eroda bazele sprijinului public pentru știință. Știința va trebui din ce în ce mai mult să se justifice pe ea însăși, conștientă că dovezile și argumentele sale pot fi supuse scrutinului critic al publicului, din ce în ce mai sceptic.

Din acest punct de vedere, educația științifică trebuie să fie nu numai o educație în știință, ci și o educație asupra științei care ia activ în considerare problemele controversate cu care ne confruntăm.

Oamenii politici și oamenii de știință trebuie să abordeze cu atenție interacțiunea dintre știință și societate, timpul automatismelor de tip "dezvoltare științifică" și "progres uman" fiind de mult trecut.

În consecință, educația și pregătirea oamenilor de știință, care trebuie să fie continuată toată viața, e necesar să includă dimensiuni etice, sociale și politice ale activității științei.

Știința trebuie mobilizată în sistem global să se adreseze problemelor majore legate de sănătate, agricultură, degradarea mediului ambient și sărăcie. Atenția trebuie concentrată pe discrepanțele dintre țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare, acoperirea acestui deficit de cunoaștere, închiderea acestei prăpăstii, al oamenilor de știință (al creierelor) spre țările bogate din Nord.

De asemenea, rezolvarea acestei probleme necesită crearea parteneriatelor Nord - Sud și Sud - Sud între oameni de știință, instituții și guverne. În același timp se impune necesitatea adoptării unei legislații dinamice, flexibile, educațională, permisivă unei dezvoltări durabile.

Ziua Mondială a Științei pentru Pace și Dezvoltare a fost o ocazie pentru UNESCO de a reafirma că cercetarea științifică este o promotoare a dezvoltării economiei, culturii, societății, o promotoare a dezvoltării națiunilor și popoarelor. Trebuie să acționăm împreună pentru o miză comună - împărtășirea cunoașterii științifice. Fără a promova o știință globală nu poate fi susținută dezvoltarea, fără o dezvoltare susținută nu poate exista o pace globală.

Vă mulțumesc.

Domnul Corneliu Ciontu:

Vă mulțumesc și eu.