Plen
Ședința Camerei Deputaților din 2 septembrie 1996
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 1996 > 02-09-1996 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 2 septembrie 1996

Prezentarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru data de 2 septembrie 1996

Ședința a început la ora 14,30.

Lucrările au fost conduse de domnul Adrian Năstase președintele Camerei Deputaților, asistat de doamna Viorica Afrăsinei și Emil Livius Nicolae Putin, secretari.

 

Domnul Adrian Năstase:

Doamnelor și domnilor deputați,

Distinși invitați,

Declar deschisă sesiunea de toamnă a Camerei Deputaților, convocată în temeiul art.63 alin.1 și 3 din Constituție.

Îmi face o deosebită plăcere să salut prezența la lucrările de astăzi ale Camerei Deputaților a membrilor Guvernului, a unor conducători ai autorităților publice, a reprezentanților unor culte religioase din România.

Prin această participare se reînnoadă o veche tradiție parlamentară, ca la deschiderea sesiunilor să fie invitate distinse personalități ale vieții publice românești.

Se spune, pe drept cuvânt, că forța și trăinicia unei națiuni constau și se exprimă prin instituțiile sale, prin voința ei de a imprima acestor instituții un conținut democratic și un sens dinamic de evoluție. Din acest punct de vedere, mi se pare cuvenit a sublinia, parafrazând art.35 din Declarația drepturilor omului și cetățeanului, că este dreptul sacru al unei națiuni și îndatorirea vitală a tuturor fiilor săi de a-și alege instituțiile și formele de guvernare care li se potrivesc cel mai bine.

În ciuda multor opreliști, națiunea română a reușit să își făurească instituțiile politice de care avea nevoie, printre ele figurând în primul rând Parlamentul. Actualul Parlament a probat prin activitatea sa legislativă și de control parlamentar că este o instituție democratică, expresie fidelă a voinței suverane a poporului. Rolul și funcțiile sale, ca reprezentant suprem al poporului și unică autoritate legiuitoare a țării, au fost deja dovedite în activitatea parlamentară, în întreaga viață politică. Stau mărturie în acest sens legile adoptate până în prezent, care reglementează cadrul juridic al reformelor impuse de procesul de consolidare a statului de drept.

Biroul permanent, întrunit în ședință în ziua de 14 august, a decis ca deschiderea acestei sesiuni să fie marcată prin inaugurarea noii săli de ședință a Camerei Deputaților din Palatul Parlamentului.

După cum se știe, în acești 4 ani ai legislaturii actuale au fost depuse eforturi deosebite pentru executarea unor lucrări în acest Palat, care să asigure condițiile necesare pentru desfăsurarea activității parlamentare. Întrucât mai trebuie făcute anumite finisări și amenajări ale unor spații, probe la unele instalații, astfel încât să se poată organiza și desfășura în bune condiții mutarea efectivă a întregii activități parlamentare în acest Palat, urmează ca în continuare activitatea în plen să aibă loc, începând de mâine și până la sfârșitul lunii, în sediul din Dealul Mitropoliei. Ne-am gândit să afectăm o perioadă de o lună pentru a putea identifica toate problemele care nu au fost soluționate sau care nu și-au găsit o rezolvare corespunzătoare și pentru a oferi posibilitatea de acomodare a deputaților la noile condiții de lucru.

Doamnelor și domnilor deputați,

Stimați colegi,

Pe agenda Camerei Deputaților avem acum, la început de sesiune, un număr de 291 de inițiative legislative, dintre care pentru 133 sunt depuse rapoartele comisiilor permanente. Așa cum știți, în acest număr sunt incluse și multe inițiative legislative care s-au adunat de-a lungul vremii, inițiative legislative care au avize negative din partea comisiilor și cărora poate că ar trebui să le acordăm atenția necesară într-una din ședințele noastre, pentru ale putea după aceea scoate de pe ordinea de zi și a le scoate din acest număr de inițiative legislative care, cumulând și propunerile de care am vorbit, dau impresia unei agende supraîncărcate. Dar și așa agenda noastră este suficient de încărcată, ținând seama de caracterul special al sesiunii actuale, în sensul că aceasta fiind ultima sesiune a legislaturii, noi vom mai putea adopta legi organice doar până în data de 16 octombrie, când expiră mandatul actualei Camere. După această dată, în prelungirea mandatului până la întrunirea legală a noii Camere, putându-se adopta doar legi ordinare și hotărâri. Ținând seama deci de această situație, urmează ca Biroul permanent care va fi ales în această după-amiază, împreună cu liderii grupurilor parlamentare să stabilească inițiativele legislative cu caracter organic ce trebuie dezbătute cu prioritate. Dintre acestea aș exemplifica: proiectul Legii locuinței, proiectul Legii asigurărilor sociale pentru sănătate, proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului penal, proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, proiectul de Lege privind declararea și controlul averilor demnitarilor, funcționarilor publici și ale unor persoane cu funcții de conducere, proiectul de Lege privind responsabilitatea ministerială, propunerea legislativă pentru privatizarea societăților comerciale bancare cu capital majoritar de stat, proiectul de Lege privind funcționarul public, proiectul de Lege pentru transformarea fondurilor proprietății private în societăți de investiții financiare, proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor.

Totodată, este necesară organizarea unei ședințe comune a Birourilor permanente ale celor două Camere, împreună cu liderii grupurilor parlamentare pentru a stabili o strategie legislativă comună, precum și perioada de timp pe care o afectăm dezbaterilor în plenul fiecărei Camere și data de la care activitatea parlamentară se va desfășura în circumscripțiile electorale.

Îmi exprim convingerea că printr-o acțiune onestă și constructivă a membrilor Biroul permanent, a grupurilor parlamentare, a tuturor deputaților, printr-o activitate tot mai susținută în comisiile permanente și în plenul Camerei vom reuși ca în acest final de mandat să reglementăm acele domenii de activitate la care m-am referit și, eventual, și altele.

Deși ne vom afla în campanie electorală, sperăm că activitatea parlamentară se va subordona intereselor generale ale societății, necesității continuării democratizării socio-politice și reformei economice. În acest sens, adresez un apel colegilor parlamentari de a ne concentra pe teme și subiecte ale ordinii de zi care sunt de actualitate și care ne vor permite încheierea cu demnitate a mandatului nostru.

Doamnelor și domnilor deputați,

Trecând la lucrările ședinței de astăzi, vă informez că din totalul de 340 de deputați, câți numără Camera acum, și-au înregistrat prezența 216 deputați, lipsind 124, iar 3 colegi participă la alte acțiuni parlamentare.

Cvorumul de lucru prevăzut de art.128 din Regulament este întrunit. Înainte de a vă prezenta și de a vă supune aprobării proiectul ordinii de zi, proiectul programului de lucru pentru ședința de astăzi reamintesc că potrivit prevederilor art.61 alin.2 din Constituție, la începutul fiecărei sesiuni ordinare se aleg membrii Biroului permanent, cu excepția președintelui Camerei Deputaților care este ales pe durata mandatului acesteia.

În conformitate cu prevederile art.20 alin.2 din Regulament: "Președintele Camerei Deputaților este și președintele Biroului permanent, din care mai fac parte 4 vicepreședinți, 4 secretari și 4 chestori".

În temeiul dispozițiilor legale pe care le-am menționat, Biroul permanent vă propune ca la ordinea de zi a ședinței de astăzi a Camerei să figureze alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților și ulterior aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru ale Camerei Deputaților pentru perioada 3-5 septembrie 1996.

Dacă sunteți de acord cu această ordine de zi?

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ?

Abțineri ?

Cu unanimitate de voturi propunerea a fost aprobată.

În ce privește programul de lucru, vă propunem ca ședința să se desfășoare în felul următor :

- până la ora 15,30, -deci timp de o oră- să aibă loc ședința Biroului permanent, cu participarea liderilor grupurilor parlamentare în vederea stabilirii propunerilor privind numărul de locuri din Biroul permanent care revin pe funcții fiecărui grup parlamentar ;

- între orele 15,30-16,00 să fie reluate lucrările în plen pentru stabilirea de către Cameră a numărului de locuri din Biroul permanent care revin pe funcții grupurilor parlamentare ;

- între orele 16,00-17,00 să se întrunească grupurile parlamentare pentru consultări în vederea stabilirii propunerilor nominale pentru funcțiile din Biroul permanent, în limita locurilor aprobate de către Cameră pentru fiecare grup parlamentar ;

- între orele 17,00-18,00 ne vom întâlni în plen pentru prezentarea de către liderii grupurilor parlamentare a propunerilor nominale pentru funcțiile din Biroul permanent și pentru a proceda la alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților.

Biroul permanent în noua sa componență să se întrunească într-o primă ședință la ora 18,15 pentru stabilirea programului de lucru și a ordinii de zi ale Camerei Deputaților pentru această săptămână. Vom reveni în plen la ora 18,45 pentru a le supune aprobării dumneavoastră. De altfel, acest program în structura prezentată v-a fost difuzat din partea Biroului Permanent.

Dacă sunt comentarii sau observații ? Dacă nu, supun votului dumneavoastră.

 
Demisie: Nestor Călin - demisie protest din cadrul Grupului parlamentar social-democrat - va deveni independent

(Domnul Călin Nestor, cere o intervenție la microfon, din sală.)

Aveți propuneri, da ? Vă rog, domnule deputat.

Rog să se consemneze în stenogramă, este prima luare la cuvânt.

(Discuții la masa prezidiului între domnul președinte Năstase și domnul deputat Călin Nestor.)

Are cuvântul domnul deputat Nestor Călin. Este și prima intervenție de la tribuna Parlamentului. (Aplauze.)

Aveți cuvântul, domnule deputat.

 

Domnul Călin Nestor:

Stimați și distinși colegi,

Demisia mea din Grupul parlamentar social-democrat al Partidului Social Democrat Român este determinată de unele caractere juridice ale mandatului meu.

Electoratul a votat Convenția Democratică fără să aibă în vedere că unul din membrii săi va lua legătura pe ascuns cu forțe politice care aveau obiective politice diferite, care fuseseră la guvernare și aduseseră prejudicii imense țării. Aceleași forțe politice au reușit să atragă unul din partidele Convenției Democratice, Partidul Social Democrat Român.

Am rămas în cadrul grupului numai din dorința de a zădărnici acțiunile de subminare a forțelor opoziției, care trebuia, in concepția mea, să fie unită și, după cum se cunoaște în Partidul Social-Democrat Român, am cerut rămânerea în Convenție.

Fac din nou precizarea că dacă liderul partidului nostru ar fi luat legătura așa cum prevăd normele democratice, fără să procedeze pe ascuns, să informeze pe partenerii din Convenția Democratică, ar fi fost potrivit normelor democratice. Dar nu s-a procedat așa!

În nici un caz, stimați colegi, electoratul nu m-ar fi votat și nu ne-ar fi votat dacă știa că mă voi alătura odată cu acest grup parlamentar unor forțe politice care au fost la guvernare și care au adus prejudicii, repet, țării.

De aceea, demisia mea se constituie într-un protest și ca un protest împotriva obiectivelor Uniunii Social-Democrate, împotriva felului în care aceasta tolerează unele aspecte de corupție a membrilor săi.

De asemenea, înțeleg să îmi dau demisia și pentru un motiv legat de respectarea Legii nr.68, legea alegerilor parlamentare. Potrivit acestei importante legi, cel care candidează la funcția supremă în stat trebuie să figureze și să obțină semnături cu numele și prenumele pe care le are. Aceasta este o cerință a legii. După câte știm noi, președintele și candidatul acestei formațiuni politice, și dacă voi greși îmi voi cere scuze la momentul potrivit, dar cred că nu greșesc, folosește numele de Petre Roman. Or, numele adevărat este Petre Neulander.

(Proteste în băncile Partidului Democrat, aplauze și râsete în restul sălii.)

Trebuie să figureze în listele electorale cu adevăratul nume.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Domnue deputat....,

 
 

Domnul Călin Nestor:

Stimați colegi,

Numele de Roman a fost purtat de un cunoscut reprezentant al forțelor de ocupație a țării.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Domnule deputat, era vorba numai de demisia dumneavoastră.

 
 

Domnul Călin Nestor:

Acesta este unul din motivele demisiei mele.

Voi activa ca independent.

Vă mulțumesc.

(Aplauze)

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi,

Nu se poate spune că lucrările noastre nu au început sub auspicii destul de dinamice. Domnul deputat s-a înscris pentru a discuta despre programul nostru de astăzi. Nu știu în ce măsura intervenția pe care a făcut-o poate să modifice programul, de aceea, eu am să îmi permit totuși, chiar dacă am ascultat cu mare atenție intervenția pe cre dânsul a făcut-o și care poate să aibă unele implicații practice în ceea ce privește, știu eu, desemnarea unor candidați deși, din câte am înțeles, PSDR-ul oricum nu ar mai avea dreptul să își desemneze la acest moment un candidat în Biroul permanent, dincolo de aceste chestiuni care țin de o anumită concomitență a deschiderii sesiunii parlamentare cu campania electorală aș vrea să vă rog totuși să ne reîntoarcem la propunerea mea inițială și anume aceea de a vota programul pentru ziua de astăzi.

 
Adoptarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru data de 2 septembrie 1996

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ?

Abțineri ?

Cu unanimitate de voturi programul a fost acceptat.

Alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților

Înainte de a declanșa procedura de alegeri, rog liderii grupurilor parlamentare să comunice dacă au intervenit modificări în conducerea sau în componența grupurilor. Cred că aici trebuia să se înscrie la cuvânt domnul deputat. Sigur că aceste anunțuri vor putea fi făcute și la reluarea lucrărilor. Aceste anunțuri sunt importante pentru a putea fixa ponderea fiecărui grup parlamentar în ansamblul Camerei, iar în funcție de această pondere să stabilim locurile care revin unui grup parlamentar sau altul.

Dacă mai sunt anunțuri ? Înțeleg că nu mai sunt alte noutăți în componența grupurilor.

Pentru aceste motive, invit Biroul permanent și liderii grupurilor parlamentare la Sala "Barbu Catargiu" pentru a discuta propunerile privind numărul de locuri din Biroul permanent care revin pe funcții fiecărui grup parlamentar.

Ne reîntâlnim în plen la ora 15,30 pentru stabilirea numărului de locuri din Biroul permanent.

Vă mulțumesc.

- - pauză ---

 

Domnul Adrian Năstase:

Doamnelor și domnilor deputați,

În legătură cu alegerea membrilor Biroului Permanent, așa după cum știți , componența Biroului urmează să respecte configurația politică a Camerei. În ședința Biroului Permanent cu participarea liderilor grupurilor parlamentare s-a convenit să se propună plenului Camerei ca în această sesiune grupurilor parlamentare să li se atribuie în Biroul permanent următoarele locuri, pe funcții :

- Grupul parlamentar al PDSR , 4 locuri, din care 1 loc de vicepreședinte, 2 locuri de secretar, 1 loc de chestor ;

- Grupul parlamentar al PNTCD și PER, 2 locuri, din care l loc de vicepreședinte, 1 loc de chestor ;

- Grupul parlamentar al PD, 2 locuri, din care l loc de vicepreședinte și l loc de chestor ;

- Grupul parlamentar al PUNR, 1 loc de vicepreședinte ;

- Grupul parlamentar al UDMR, 1 loc de secretar ;

- Grupul parlamentar PL’93 și PAC, l loc de secretar ;

- Grupul parlamentar socialist, 1 loc de chestor.

Stimați colegi, supun propunerile acestea votului dumneavoastră.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ?

Abțineri ? Unanimitate.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobată componența Biroului Permanent sub aspectul reprezentării grupurilor parlamentare.

Intrerupem din nou lucrările Camerei pentru a da posibilitate grupurilor parlamentare să își desemneze candidații pentru funcțiile din Biroul permanent.

Noi aveam stabilită reluarea lucrărilor pentru ora 17,00. Credeți că am putea să aducem mai aproape ? La 16,15 ?

Vă propun ora 16,15.

Vă mulțumesc și ne revedem într-o jumătate de oră.

- pauză -

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Doamnelor și domnilor deputați,

Reluăm lucrările ședinței Camerei și așa cum am stabilit urmează să alegem cei 4 vicepreședinți, cei 4 secretari și cei 4 chestori.

Întrucât pentru constatarea rezultatului votului este necesară o comisie de numărare, înainte de a trece la prezentarea propunerilor nominale pentru funcțiile de vicepreședinte, secretar și chestor, vă supun aprobarii constituirea acestei comisii din câte un reprezentant al fiecărui grup parlamentar căruia i-au fost repartizate locuri în Biroul permanent, urmând ca odată cu propunerile pentru Birou, liderii grupurilor să prezinte și propunerile pentru comisie.

Dacă sunt comentarii în legătură cu această propunere ? Dacă nu, o supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ?

Abțineri ? Unanimitate.

Cu unanimitate de voturi propunerea a fost acceptată.

În continuare, invit liderii grupurilor parlamentare să prezinte propunerile nominale pentru funcția de vicepreședinte, secretar și chestor, potrivit celor stabilite de Cameră, precum și propunerile pentru Comisia de numărare a voturilor.

Din partea grupului parlamentar al PDSR, domnul Ilie Nica.

 
 

Domnul Ilie Nica:

Pentru funcția de vicepreședinte, domnul deputat Dan Marțian. Pentru funcțiile de secretari, domnul deputat Ovidiu Cameliu Petrescu și doamna deputat Viorica Afrăsinei. Pentru funcția de chestor, domnul deputat Emil Stoica. În Comisia de numărare a voturilor, domnul deputat Neculai Grigoraș.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Din partea grupului parlamentar al PNTCD și PER, domnul președinte Diaconescu.

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Noii noștri candidați sunt tot cei vechi. Pentru vicepreședinte - domnul Rațiu Ion, pentru chestor - domnul Sorin Lepșa. Numărătoarea voturilor, domnul Cristea Gheorghe.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Din partea Grupului parlamentar al PD?

 
 

Domnul Alexandru Sassu:

Pentru funcția de vicepreședinte, domnul Radu Berceanu, pentru funcția de chestor Cristian Rădulescu. Comisia de numărare, domnul Alexandrache.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Din partea Grupului parlamentar al PUNR?

 
 

Domnul Emil Roman:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Grupul parlamentar PUNR, pentru postul de vicepreședinte care-i revine, îl propune pe domnul Ioan Gavra, iar pentru numărătoarea voturilor pe domnul deputat Corneliu Bălan.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Din partea Grupului parlamentar al UDMR ?

Din partea Grupului parlamentar al UDMR... Domnul Emil Roman este gata să facă o propunere din partea....

Grupul UDMR înțeleg că nu a sosit în sală.

Voci din sală:

Este la Budapesta...!

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Rog să fie invitați în sală reprezentanții Grupului parlamentar al UDMR.

Din partea Grupului parlamentar al PL’93 și PAC.

Domnul deputat Horia Rusu.

 
 

Domnul Horia Rusu:

Pentru funcția de secretar propunem pe domnul deputat Raymond Luca și pentru comisia de numărare pe domnul deputat Gheorghe Toduț.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi,

O să vă rog să așteptăm o clipă să vină Grupul parlamentar al UDMR.

Din partea Grupului parlamentar socialist. Domnul deputat Șomâcu.

 
 

Domnul Silviu Șomâcu:

Din partea Grupului parlamentar socialist, pentru funcția de chestor propunem pe domnul deputat Marin Lungu, iar pentru numărătoare pe domnul deputat Fănică Dănilă.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi,

O să așteptăm câteva minute până vine Grupul UDMR.

Mai așteptăm Grupul UDMR. (Rumoare, agitație, vociferări).

Stimați colegi,

Dânșii au probleme importante, știți că mâine are loc o sesiune a Parlamentului de la Budapesta.

Vreau să vă anunț că au mai sosit unii dintre colegii noștri, deci sunt prezenți 294, absenți 47.

Împreună cu cei trei colegi care participă la alte activități, avem un procentaj de prezență 87,1 la sută, ceea ce este absolut remarcabil.

Are cuvântul domnul deputat Vida.

 
 

Domnul Vida Iuliu:

Grupul UDMR propune pentru funcția de secretar pe domnul deputat Kónya-Hamar Alexandru.

Vă cer scuze că suntem la etajul 5 și căile de comunicație trebuie obișnuite.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Domnule Vida, trebuie să desemnați și pe cineva pentru comisia de numărare a voturilor.

 
 

Domnul Vida Iuliu:

Propun pe domnul deputat Szilágyi Zoltan.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi,

Ca urmare a propunerilor care au fost făcute de către colegii noștri, lista propunerilor pentru Biroul Permanent este următoarea: pentru posturile de vicepreședinți - Dan Marțian, Ion Rațiu, Radu Berceanu, Ion Gavra; pentru posturile de secretari - Ovidiu Petrescu, Viorica Afrăsinei, Raymond Luca, Kónya Hamar; pentru posturile de chestori - Emil Stoica, Sorin Lepșa, Cristian Radulescu, Marin Lungu.

Ați ascultat, de asemenea, și propunerile pentru comisia de numărare a voturilor.

Înainte de a trece la vot, doresc să vă reamintesc că potrivit prevederilor regulamentare, lista candidaților propuși nominal pentru funcțiile de vicepreședinte, secretari și chestori se supune în bloc votului Camerei Deputaților și se aprobă prin vot secret, cu bile, cu majoritatea voturilor deputaților, în condițiile întrunirii cvorumului legal prevăzut de art. 64 din Constituție.

Totodată, reamintesc că votul cu bile se desfășoară astfel: fiecare deputat va primi de la secretar câte două bile, una albă și una neagră, care vor fi introduse în cele două urne pe care le avem în față. Bila albă introdusă în urna albă și bila neagră introdusă în urna neagră înseamnă vot pentru lista de candidați, iar bila neagră introdusă în urna albă și bila albă introdusă în urna neagră înseamnă vot contra.

Distribuirea bilelor urmează să se facă pe baza apelului nominal, pe circumscripții electorale. Și, cu aceste explicații, vă propun să începem efectuarea apelului nominal, distribuirea bilelor și exercitarea votului.

Vă reamintesc faptul că în final, după vot și după o scurtă pauză de numărare a rezultatului votului, vom face o scurtă ședință pentru a decide ordinea de zi pentru ședința de mâine. Această discuție este importantă și nu poate fi amânată pentru mâine, și vreau să vă rog să acceptați - înainte ca noul Biroul Permanent să se întrunească pentru a face aceste propuneri - pentru că spuneam, este importantă această ședință pentru că altfel nu veți ști mâine cu ce dosare să veniți. Sunt foarte multe proiecte de legi și dacă nu decidem de astăzi seara proiectul de ordine de zi, chiar ordinea de zi pentru ședințele din această săptămână, practic, mâine am fi în situația să nu putem să lucrăm.

Deci, dau cuvântul domnului secretar Emil Putin pentru a face apelul nominal.Aveți cuvântul, domnule deputat.

Rog chestorii să vină la tribună, la prezidiu, pentru a ajuta la desfășurarea votului. Vă rog să verificați și să arătați colegilor că urnele nu conțin bile introduse abuziv.

Rog și ceilalți chestori și secretari să vină la prezidiu pentru a ajuta la desfășurarea votului.

Puteți începe, domnule Putin.

(Domnul Emil Putin dă citire listelor de prezență și se trece la exercitarea votului.)

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi,

Pentru constatarea rezultatului votării invit membrii Comisiei de numărare a voturilor, formată din reprezentanții grupurilor parlamentare, la Sala "Barbu Catargiu".

Facem o scurtă pauză de 10 minute.

-

După pauză -

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi,

Două chestiuni ar fi privind sala aceasta: sunetul acesta de adunare, care ar putea să fie făcut mai prietenos; al doilea, sonorizarea sălii, și am vorbit deja cu cei de la Institutul de Acustică să vedem sonorizarea în sală. Al treilea, cred că ar trebui coborât puțin acest prezidiu, care să permită un contact mai ...

Din sală:

Nu, nu, este bine așa!

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Din partea comisiei urmează să fie prezentat rezultatul.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Neculai Grigoraș:

Domnule președinte

Doamnelor și domnilor invitați,

Stimați colegi,

Vă prezint procesul-verbal întocmit de Comisia de numărare a voturilor exprimate pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților.

"Proces-verbal referitor la rezultatele votului cu privire la alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților.

Procedându-se la verificarea și numărarea voturilor exprimate de către deputați prin vot secret cu bile asupra listei candidaților pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților s-au constatat următoarele:

Numărul total al deputaților - 340.

Numărul deputaților prezenți - 287.

Numărul total de voturi exprimate - 287.

Număr de voturi anulate - 1.

Număr de voturi valabil exprimate - 286, din care voturi pentru listă - 264, voturi contra listei - 22.

Potrivit art.23 din Regulamentul Camerei Deputaților, lista candidaților propuși se aprobă cu votul majorității deputaților.

Ca urmare a faptului că lista a întrunit majoritatea voturilor deputaților sunt declarați aleși pe funcții, în Biroul permanent al Camerei Deputaților, după cum urmează:

Vicepreședinți: Marțian Dan - Grupul parlamentar al Partidului Democrației Sociale din România; Ion Rațiu - Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc Creștin-Democrat și al Partidului Ecologist Român; Radu Mircea Berceanu - Grupul parlamentar al Partidului Democrat; Ioan Gavra - Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Române.

Secretari: Ovidiu Cameliu Petrescu - Grupul parlamentar al Partidului Democrației Sociale din România; Viorica Afrăsinei - Grupul parlamentar al Partidului Democrației Sociale din România; Alexandru Kónya Hamar - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România; Raymond Luca - Grupul parlamentar al Partidului Liberal 1993 și al Partidului Alianței Civice.

Chestori: Emil Stoica - Grupul parlamentar al Partidului Democrației Sociale din România; Sorin Victor Lepșa - Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc Creștin-Democrat și al Partidului Ecologist Român; Cristian Rădulescu - Grupul parlamentar al Partidului Democrat; Marin Lungu - Grupul parlamentar socialist.

Incheiat astăzi, 2 septembrie 1996. Semnează Comisia de numărare a voturilor, după cum urmează: Neculai Grigoraș - Grupul parlamentar al Partidului Democrației Sociale din România; Gheorghe Cristea - Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc Creștin-Democrat și al Partidului Ecologist Român; Georgică Alexandrache - Grupul parlamentar al Partidului Democrat; Corneliu Bălan - Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Române; Szilágyi Zoltan - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România; Fănică Dănilă - Grupul parlamentar socialist; Gheorghe Toduț - Grupul parlamentar al Partidului Liberal ‘93 și al Partidului Alianței Civice".

Vă mulțumesc!

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc foarte mult!

Stimați colegi,

Vă propun ca Biroul permanent, în noua sa componență, să se întrunească de îndată la Sala "Barbu Catargiu" pentru a stabili proiectul ordinii de zi și programul de lucru pentru această săptămână.

Ne revedem în 10 minute, aici, în sală, pentru a aproba programul pentru mâine.

Vă rog să aveți răbdare și să acceptați și această ultimă pauză, înainte de încheierea lucrărilor.

Vă mulțumesc! Rog membrii Biroului permanent nou ales, pe care îi felicit pentru alegere, la fel cum vreau să mulțumesc, încă odată, celor care au fost membri în Biroul permanent și care nu mai sunt membri în actuala componență a Biroului. Vreau, deci, să le mulțumesc încă odată foarte mult și repet invitația pe care am făcut-o membrilor actualului Birou de-a se întruni la Sala "Barbu Catargiu".

 
Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 3-5 septembrie 1996

(După pauză lucrările sunt conduse de domnul Marțian Dan)

 

Domnul Marțian Dan:

Doamnelor și domnilor deputați,

Va trebui să ne pronunțăm în legătură cu programul de activitate care se propune pentru următoarele trei zile și, după câte am fost eu informat, absolut toți colegii au primit proiectul programului de activitate.

În acest program se propune ca mâine să lucrăm în plen de la ora 8,30 până la ora 16,30; miercuri, de asemenea, în plen după un program similar, iar joi, tot ședintă în plen a Camerei Deputaților după programul care l-am practicat noi întotdeauna în zilele de joi.

Dacă în legătură cu programul de activitate al Camerei sunt anumite sugestii de făcut pentru aceste trei zile? Nu sunt.

Vi-l supun, atunci, aprobării, în forma în care a fost difuzat tuturor colegilor.

Cine este, vă rog pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt. O abținere.

Cu majoritate de voturi a fost adoptat programul de activitate al Camerei Deputaților pe perioada 3-5 septembrie.

În ceea ce privește ordinea de zi, dumneavoastră, de asemenea, ați primit o propunere privind această ordine de zi.

Dacă sunt ceva observații? Este clar că ea poartă amprenta acestui început de sesiune, când problemele legate de organizarea activității noastre își pun și ele pecetea asupra configurării ordinii de zi.

Da, vă rog să poftiți la tribună.

 
 

Domnul Elek Barna:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Deci, pentru ședințele din zilele de 4 și 5 - propunerea mea se referă la aceste două zile - de pe pct.16, unde figurează propunerea legislativă privind sistemul național de decorații al României, v-aș propune ca acest proiect de lege să fie avansat pe locul 6.

Prea multe motivații cred că nu este cazul să aduc. Dumneavoastră cunoașteți că multe persoane, multe personalități trebuie recompensate într-un fel, într-un stat de drept. Modul de recompense într-un stat de drept nu există decât prin decorații.

Vă rog să acceptați propunerea mea.

Vă mulțumesc pentru atenție.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Vă mulțumesc.

Dacă sunt alte observații.

Domnul deputat Șerban Rădulescu-Zoner.

 
 

Domnul Constantin Șerban Rădulescu-Zoner:

Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte.

La pct.10 de pe ordinea de zi care a fost difuzată figurează propunerea legislativă privind Statutul personalului didactic. Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, că este singurul proiect de lege la care dezbaterile generale au avut loc, dacă nu mă înșel chiar dumneavoastră, domnule vicepreședinte, conduceați ședința. Știți, de asemenea, nemulțumirea mare a profesorilor că acest proiect de lege se tot trece de la o lună la alta și nu se mai discută niciodată, și cu atât mai mult, există anumite presiuni, un anumit pericol ca să nu înceapă anul școlar.

Sigur, noi nu vom fi impresionați nici de stradă, nici de asemenea manifestări, dar cred că profesorii au perfectă dreptate și, ca atare, vă propun și vă rog, repet, urmează doar discuția pe articole, ca pentru zilele de 4 și 5 să fie trecut pe locul 2 de pe locul 10.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da, vă mulțumesc și eu domnule deputat.

Domnul deputat Marinescu. Vă rog.

 
 

Domnul Ioan Marinescu:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Propunerea mea este ca pct.14 de pe ordinea de zi pentru ședința de mâine, 3 septembrie, să fie trecut la pct.7. Menționez că este vorba de modificarea Ordonanței nr.29 privind constituirea și utilizarea fondului special pentru sistemul energetic; este un proiect de lege foarte, foarte scurt. În fapt, este vorba de introducerea câtorva cuvinte: "inclusiv pentru sistemul de clasă nucleară", pentru obținerea de fonduri din acest fond și pentru lucrările de la Cernavodă. Este obținut avizul Comisiei pentru industrii și servicii și cred că nu ne-ar lua prea mult timp mâine să-l discutăm după ratificarea tratatelor internaționale.

Vă mulțumesc

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnule deputat, deci la ce poziție se propune să fie adus?

 
 

Domnul Ioan Marinescu:

La 7.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Bun, n-am reținut, îmi cer scuze.

Domnule deputat Gavaliugov, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Corneliu Dorin Gavaliugov:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Aș vrea să vă propun, stimați colegi, trecerea mai în față pe ordinea de zi, din Capitolul II, deci pentru ședințele din 4 și 5 septembrie, a proiectului de lege aflat în propunerea pe care o aveți în față la poziția 8 - proiectul de Lege privind Codul circulației rutiere. Menționez că este un proiect aflat pe agenda noastră din 1992. El a fost îndelung dezbătut și cizelat și, practic, doar o simplă lecturare a sa poate să ne pună în situația firească ca noua legislație, noua situație în care se găsește traficul auto în România să ne permită să beneficiem de prevederile actualizate înscrise în acest nou Cod al circulației rutiere.

Și vă propun, domnule președinte, să supuneți aprobării plenului trecerea acestui proiect de lege de pe poziția 8 pe poziția 4.

Vă mulțumesc pentru atenție.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Vă mulțumesc și eu.

Domnul deputat Liviu Bara și mi se pare că mai sunt câteva solicitări.

Aveți cuvântul.

 
 

Domnul Liviu Bara:

Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Domnule vicepreședinte,

La ora actuală, la Comisia pentru administrație discutăm Legea locuinței. Printr-un articol din Legea locuinței se abrogă un întreg capitol din Legea nr. 50 privind autorizarea în construcții. Eu cred că săptămâna aceasta vom fi în situația să putem preda raportul pentru Legea locuinței, în așa fel încât cele două legi - Legea locuinței și Legea nr.50 să le putem discuta săptămâna ce vine.

Rugămintea mea ar fi să amânăm Legea nr.50 de pe locul întâi, iar săptămâna ce vine, Biroul permanent să țină cont de această propunere, și Legea locuinței și Legea nr.50 să fie propuse pentru locurile 1 și 2, ca să fie discutate împreună, fiindcă dacă vom discuta acum Legea nr.50 și Legea locuinței peste o săptămână, abrogând un capitol din Legea nr.50 vom fi puși în situația ca după ce s-a promulgat legea, s-o modificăm, încă odată.

Deci, dorința noastră ar fi să propuneți aprobării plenului ca Legea locuinței și Legea nr.50 să fie pe primul și al doilea loc săptămâna ce vine, iar în această săptămână să nu fie discutată Legea nr.50.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Deci, să nu fie discutat săptămâna aceasta proiectul de lege de la pct.1 pentru zilele de 4 și 5. Bun, o s-o coborâm, eventual. Aveți o propunere unde să fie anume așezat?

 
 

Domnul Liviu Bara:

Domnule vicepreședinte,

Rugămintea mea a fost ca pentru săptămâna viitoare, la ordinea de zi, Legea locuinței și modificarea Legii nr.50 să fie pe locul 1 și, respectiv, pe locul 2. Sigur, aceasta va hotărî Biroul permanent.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnule deputat,

Vreau să ne înțelegem. Noi nu putem lua acum o decizie în plenul Camerei în legătură cu o presupusă Lege a locuinței, atâta timp cât noi nu avem raportul la acel proiect de lege. Din acest punct de vedere, ceea ce putem lua noi în considerare este sugestia dumneavoastră să amânăm dezbaterea în această săptămână a proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor.

Dacă dumneavoastră ne veți trimite în această săptămână raportul comisiei la proiectul de Lege a locuinței, atunci, evident că noi vom putea face acea cuplare despre care vorbiți. Până atunci, rămâne o intenție teoretică.

Domnul Țurlea a solicitat de mai mult timp, după aceea doamna Cojocaru.

 
 

Domnul Petre Țurlea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Vin în fața domniilor-voastre pentru a susține propunerea domnului Rădulescu-Zoner, cu un nou argument. Ați văzut ce a spus domnia-sa și este perfect adevărat. Un nou argument este acela că în vara aceasta, timp de 8 zile, Comisia pentru învățământ s-a întrunit și a dezbătut absolut toate propunerile, nemulțumirile domnului ministru Georgescu și le-a dat o anumită rezolvare. Nu mai există nici o piedică. Trebuie să vă gândiți la lucrul acesta, la faptul că este o situație unică în sistemul nostru legislativ, din ‘90 încoace, când s-a început discutarea unei legi, și dacă nu o vom lua în discuție începând cu săptămâna aceasta, se va termina legislatura și va fi lăsată pentru legislatura viitoare. Deci, nu este nici o piedică să continuăm discuția la acest proiect de lege.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da, aici se ridică o singură problemă. Anume, sunt o seamă de prevederi în proiectul de lege, care au incidență asupra bugetului.

În conformitate cu prevederile Constituției, când un proiect de lege produce astfel de consecințe trebuie cerut punctul de vedere al Guvernului.

Au fost anumite elemente care au perturbat acest flux de comunicații și, după câte știu eu, după ce a început dezbaterea în plenul Camerei, s-a transmis acest punct de vedere al Guvernului, care materializează anumite sugestii pe care le-au făcut cele trei ministere implicate: Ministerul Învățământului, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Finanțelor.

Aceste chestiuni au fost trimise, spre examinare, Comisiei pentru învățământ, în perioada vacanței. Comisia s-a întrunit la sfârșitul lunii iulie, începutul lunii august și nu știm... o să-l rog pe domnul președinte Dabu Romulus să ne lămurească care este situația în legătură cu problemele care au fost ridicate, dacă vom avea un raport suplimentar sau nu și în funcție de aceasta, Camera, având informația necesară și pertinentă, să poată lua o decizie validă.

Doamna Anișoara Cojocaru are cuvântul. Poftiți!

 
 

Doamna Anișoara Cojocaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Ținând cont că punctul 1 a fost amânat de către domnul deputat Bara, eu propun ca proiectul Legii asigurărilor sociale pentru sănătate de la punctul 4, care este o problemă de interes național și care interesează pe toată lumea și care stă în Camera Deputaților de doi ani de zile, să fie trecut la punctul 1, dacă nu este trecut la punctul 1 să rămână, cel puțin, pe locul 4, în nici un caz, să nu fie dat înapoi, așa cum s-a propus privind proiectul de Lege privind statutul învățământului.

 
 

Domnul Marțian Dan:

... cadrelor didactice.

 
 

Doamna Anișoara Cojocaru:

...cadrelor didactice. Deci, să fie trecut la punctul 1, dar dacă nu se poate la punctul 1, nu se aprobă, să rămână pe punctul 4.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da. Domnul deputat Ion Dinu.

 
 

Domnul Ion Dinu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Spre deosebire de confrații dinainte, eu mă voi referi la prevederea din Capitolul III al ordinii de zi, proiecte de legi și propuneri legislative pentru care comisiile sesizate în fond au propus respingerea. Este vorba de 81 de proiecte de legi, care, dincolo de faptul că reprezintă o strădanie, fie personală, fie a unor colective care au făcut aceste propuneri, cele 81 de propuneri, 81 de acte normative care urmează a fi respinse și pe care noi nu le mai lăsăm, ca să zic așa, ca o zestre pentru Parlamentul viitor. Noi vom rămâne, spun fără nici un fel de reticență, cu jena că, cu ușurință, am respins anume proiecte de lege.

Foarte pe scurt, cu titlul exemplicativ. Se propune să se respingă propunerea legislativă privind scutirea de plată a impozitului pe teren cu destinație agricolă sau forestieră. Nu trebuie să avem un accent marcat pentru agricultură, având în vedere starea agriculturii noastre, ca să stimulăm participarea țărănimii, scrutindu-i de impozite?

Mai departe, la punctul 22, propunere legislativă pentru completarea Legii 87 din octombrie 1994 pentru combaterea evaziunii fiscale. Cum să tolerăm încă evaziunea fiscală care a căpătat proporție de catastrofă națională? Să dăm de o parte proiectul acesta de lege. Sau tot cu titlul de exemplu: propunere legilativă privind societățile civile profesionale. De ce să nu dăm un drum de organizare vieții societăților profesionale?

Și tot cu titlul de exemplu și am terminat: propunere legislativă cu privire la repunerea în drepturi a persoanelor condamnate, victime ale represiunii politice comuniste. De ce? Numai cu titlul de exemplu, din cele 8l.

De aceea, propunerea care o fac este ca joia aceasta, care este hărăzită să fie joia în care să hotărâm destinul acestor 81 de proiecte, să nu ne preocupăm de treaba aceasta, să rugăm comisiile să discearnă ca, din aceste 81 de proiecte, să le salvăm măcar pe cele care merită, repetându-mă, să nu lăsăm pentru Parlamentul viitor câmpul acesta liber, că noi n-am acționat pentru necesitatea elaborării unor acte normative de importanță primordială.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Mai sunt alte observații? Nu mai sunt. Bun.

Deci, prima dată eu cred că noi putem clarifica lucrurile legate de capitolul I din proiectul ordinii de zi.

Avem o singură propunere, cea făcută de domnul deputat Marinescu și anume: ca punctul 14 intitulat propunere legislativă pentru modificarea Legii 136/1994 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29 din 22 iulie 1994 privind constituirea și utilizarea fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, să treacă de la acest punct 14 la punctul 7.

Supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este, vă rog, pentru?

Împotrivă, vă rog?

Trebuie să numărăm voturile pentru.

Cine este, vă rog, pentru? Îl rog pe domnul secretar să numere. 46 de voturi pentru. Nu a întrunit majoritatea. Propunerea nu este însușită.

Vă supun votului capitolul I din ordinea de zi.

Cine este vă rog pentru? Nu au fost alte observații în legătură cu acest capitol? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? 4 voturi împotrivă.

Abțineri vă rog. 9 abțineri.

Cu majoritate de voturi a fost adoptat acest capitol I din ordinea de zi.

În legătură cu punctul II - aici s-au formulat mai multe propuneri. Dumneavoastră le-ați auzit în ordinea în care ele au fost prezentate.

Eu aș vrea să vă aduc la cunoștință faptul că Biroului permanent i s-a cerut de către Guvern să aibă în vedere ca priorități și roagă în acest sens Camera să se aplece asupra acestei solicitări, următoarele proiecte de legi: Legea locuinței despre care a vorbit domnul deputat Bara Liviu, proiectul de Lege privind responsabilitatea ministerială, proiectul de Lege privind declararea averilor de către demnitari și alți funcționari publici, asigurările sociale pentru sănătate, modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri privind construcții de locuințe, proiectul de Lege privind transformarea fondurilor proprietății private în fonduri mutuale de investiții, privatizarea societăților bancare cu capital de stat, modificarea și completarea Codului penal și a Codului de procedură penală, evident și alte proiecte de legi care sunt înscrise în ordinea de zi a Camerei și pentru care sunt pregătite rapoartele. Va trebui, în măsura în care timpul ne va permite, să fie examinate, să ne putem pronunța asupra lor.

În mod similar, s-a cerut și Senatului să-și fixeze prioritățile, cele două Camere, dacă este posibil, să-și coordoneze eforturile în așa fel încât aceste proiecte de legi să fie finalizate în această perioadă.

Miercuri după amiază va fi o ședință comună a celor două birouri în care vom face un schimb de opinii în legătură cu modul în care trebuie să ne gândim activitatea, să gestionăm timpul și energiile pe care le avem, în așa fel încât aceste proiecte de legi, dacă este posibil, să le putem finaliza cu toții. Evident că mai sunt la Senat, în afara acestor elemente prioritare menționate mai sus și altele: Legea Avocatului Poporului, Legea privind organizarea și funcționarea Consiliului economic și social, deci, a instituirii unei formule tripartite de concertare socială și de rezolvare a diferitelor probleme și - dacă va fi posibil - Legea funcționarului public, care este de mai mult timp trimisă la Parlament și care, de asemenea, își așteaptă rezolvarea.

Toate aceste lucruri, deci, le vom discuta miercuri. Eu vă rog să țineți cont de aceste lucruri în legătură cu diferitele propuneri care s-au făcut, referitoare la aducerea pe locuri mai în față a diferitelor propuneri care figurează la acest capitol. Aș ruga, înainte de a trece la examinarea acestor chestiuni, pe domnul președinte al Comisiei pentru învățământ, știință, domnul Romulus Dabu, să ne pună în legătură cu discuțiile care s-au purtat referitoare la unele probleme ce au tangență cu adoptarea proiectului de statut al cadrelor didactice.

Domnule Dabu, vă rog!

Din sală:

Nu este. A fost și a plecat.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Foarte rău că începem în aceste coordonate. Domnule Tasin, vă rog!

 
 

Domnul Tasin Gemil:

Sunt secretarul Comisiei. Raportul este gata. Noi am discutat în vara aceasta și din propunerile venite din partea Guvernului, unele din ele au fost acceptate, altele nu, deci, este și un raport suplimentar. Noi vă putem pune la dispoziție ambele rapoarte.

Deci, proiectul Legii statutului personalului didactic poate fi discutat, adică...

 
 

Domnul Ioan Gavra (din sală):

Când credeți că prezentați rapoartele acestea? Mă scuzați că am intervenit.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnule secretar, chestiunea este următoarea: vom avea un raport suplimentar, da?

 
 

Domnul Tasin Gemil:

Un raport suplimentar, da. Vorbiți acolo, ca să vă audă.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da? Bun. Când aproximați că-l vom avea?

(Rumoare)

Nu, nu... Vă rog, lăsați-l pe domnul Tasin! Vă rog!

 
 

Domnul Tasin Gemil:

Cred că săptămâna viitoare poate să fie gata și raportul suplimentar.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Bun. Deci, vom avea un raport suplimentar. Rog pe domnul deputat Șerban Rădulescu Zoner și pe domnul deputat Țurlea să aibă în vedere acest lucru și când vom discuta ordinea de zi, în perioada imediat următoare, să tranșăm aceste lucruri.

Domnule deputat Elek Barna, am să vă reamintesc propunerile care au fost făcute în ordinea prezentării lor.

Domnul deputat Barna cere ca punctul 16, propunere legislativă privind sistemul național de decorații al României, să fie adus la punctul 6, pe poziția 6, după proiectul de Lege cu privire la patronate.

Supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este pentru? 20 de voturi pentru.

Deci, nu a întrunit majoritatea și nu a fost adoptată propunerea. Îl rog pe domnul deputat Șerban Rădulescu Zoner să aibă în vedere explicația pe care am dat-o mai înainte. Deci, statul cadrelor didactice rămâne o problemă deschisă pentru noi. Vom avea acel raport și imediat ce îl vom avea și îl difuzăm, să putem discuta în legătură cu înscrierea pe ordinea de zi. (Rumoare)

Domnule deputat, eu vă rog foarte mult să aveți în vedere că ne trebuie acest raport suplimentar.

 
 

Domnul Constantin Șerban Rădulescu-Zoner (venind spre tribună):

O vorbă... numai o vorbă. Ori este gata, ori nu este adevărat că este gata? (Vociferări) (Rumoare)

 
 

Domnul Marțian Dan:

Noi să cerem comisiei care a analizat în fond să-l termine cât mai repede. Da? (Rumoare)

Deci, domnul deputat Tasin Gemil, dânsul fiind și secretar al comisiei respective, ne-a promis că cel târziu săptămâna viitoare îl vom avea. Dacă-l vom primi, avem șanse să discutăm în această sesiune. Și vă rog și pe dumneavoastră să înțelegeți situația în care ne găsim.

 
 

Domnul Constantin Șerban Rădulescu-Zoner:

Mă scuzați! Îmi pare tare rău și mai ales că domnul secretar este și coleg de institut cu mine, dar, ori totul este pregătit și raportul este gata, mâine îl scrieți și se poate difuza până la ora 16,30, ori nu l-ați făcut și veniți aici și spuneți că l-ați făcut. Aceasta am vrut să spun și vă mulțumesc, domnule vicepreședinte, că mi-ați dat totuși cuvântul. (Rumoare)

 
 

Domnul Marțian Dan:

Bun. Eu vă propun să trecem mai departe.

Deci, în legătură cu această chestiune, când vom avea raportul, Biroul permanent vă va face o propunere concretă.

Da, poftim, haideți domnule... dar...

 
 

Domnul Ioan Pop:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În vara aceasta, comisia a lucrat 8 zile consecutiv la acest raport, el a fost votat de membrii comisiei în cvorum.

Deci, dumneavoastră, astăzi, nu ați trecut pe la Camera Deputaților, s-ar putea să existe în casetele noastre de acolo, dacă nu, în cursul zilei de mâine, comisia cred că poate să pună la dispoziție acest raport și nu cred că trebuie să amânăm săptămâna viitoare. Și îmi pare foarte rău că președintele comisiei, care a fost în sală și care a văzut ordinea de zi, nu este prezent aici. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Bun. O să rog comisia să clarifice această chestiune. În funcție de aceasta, dacă vom primi raportul până miercuri după-amiază, când va avea loc ședința Biroului permanent, vă vom face o propunere concretă în legătură cu această chestiune. Dacă îl vom primi săptămâna viitoare, evident, că atunci îl vom lua în discuție.

Domnul deputat Gavaliugov ne propune ca punctul 8 de la capitolul II, unde este înscris proiectul de Lege privind Codul circulației rutiere, să fie adus pe poziția 4.

Poate că înainte de a discuta această chestiune să ne pronunțăm în legătură cu un aspect care a fost evocat de către domnul deputat Liviu Bara. Dânsul cere ca punctul 1 de la capitolul II, care se referă la Legea 50/1991, unele modificări și completări ale acesteia, să fie dat mai la vale pentru a se putea cupla discutarea acestui proiect de lege cu legea privind locuința. Dacă sunteți de acord, eu v-aș propune ca după patronate să includem acest proiect de lege, deci, după punctul 5.

Dacă sunteți de acord în legătură cu această propunere care a făcut-o domnul deputat Bara, evident cu sublinierea ca cele două proiecte de legi să fie discutate în succesiune unul după altul.

Cine este vă rog pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri dacă sunt? O abținere.

Cu o abținere, deci, înseamnă că, cu majoritatea de voturi s-a aprobat transferul punctului 1 după punctul 5.

Acum putem reveni la problema ridicată de domnul deputat Corneliu Gavaliugov, și anume, aducerea punctului 8 după punctul 4. Ar fi deci, imediat înainte de proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 50/91, da?

Cine este, vă rog... (Se declanșează soneria unui telefon mobil sub formă de alarmă, aparținând unui deputat, provocând râsete în sală) ...vedeți dacă se face exces de mijloacele moderne, cum încep protestele tehnice să ne provoace diferite stări de spirit?!...

Supun votului dumneavoastră deci, includerea propunerii domnului Gavaliugov, după proiectul de Lege privind patronatele și înainte de proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii 50/91.

Cine este vă rog pentru? Numărați!

12 voturi. Nu a întrunit majoritatea și nu a fost aprobat.

În fine, avem propunerea doamnei deputat Cojocaru Anișoara, și anume, ca proiectul de Lege privind asigurările pentru sănătate, care figurează la punctul 4, să fie adus la punctul 1.

Eu am ascultat unele lucruri din care rezultă că noua conducere a Ministerului Sănătății solicită să se examineze cu atenție proiectul acesta de lege și dacă vor fi anumite elemente care considerăm că trebuie luate în considerare în sensul unor modificări, să se poată discuta aceste lucruri cu comisia. Aceasta ar fi echivalent cu ideea ca proiectul de Lege privind asigurările sociale pentru sănătate să rămână la poziția la care este. Dacă sunteți de acord doamna deputat, da? Bun. Este retrasă propunerea.

Domnul deputat Ion Dinu a făcut o observație de fond cu privire la capitolul III - proiecte de legi, propuneri legislative, pentru care diferitele comisii, care au examinat, cer respingerea. Sigur că plenul Camerei va fi acela care va lua o decizie în acest sens.

Domnul Dinu propune ca ziua de joi să fie consacrată, cu succes, un număr de săptămâni, pentru a putea epuiza problematica de la capitolul III din ordinea de zi. Sigur că se poate face și în sensul în care a sugerat domnul deputat Dinu. Am putea face eventual și o cuplare în legătură cu problemele înscrise la acest capitol, cu ordinea de zi de luni, când noi, de obicei, examinăm aprobarea diferitelor acorduri, convenții, tratate, etc. Ar fi de examinat această chestiune.

Eu însă, vă consult dacă, de principiu, dumneavoastră sunteți de acord ca joia aceasta, de la orele 8,30 până la 12,30, să trecem la examinarea problemelor înscrise la capitolul III din ordinea de zi; le aveți aceste proiecte de legi, propuneri legislative, nu are rost să insist asupra lor.

Cine este pentru aprobarea propunerii domnului deputat Ion Dinu? 26 de voturi pentru.

Deci, nu a întrunit majoritatea. Oricum, problema ridicată de domnul deputat Dinu trebuie să o reținem ca o problemă serioasă și, fie că vom merge pe linia combinării cu discutarea tratatelor și a unor convenții luni și începem să examinăm o seamă de aceste chestiuni, fie că în partea finală a sesiunii, înainte de a se încheia activitatea și a ne implica cu toții în campania electorală, să găsim totuși timpul necesar pentru a face puțină ordine în legătură cu acest capitol al ordinii noastre de zi. De aceea, noi vom reține această sugestie și vom încerca să o examinăm în cadrul Biroului permanent la momentul potrivit.

Supun votului dumneavoastră ordinea de zi.

Cine este vă rog pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Abțineri dacă sunt? 7 abțineri.

Cu majoritatea de voturi a fost adoptată ordinea de zi.

Doamnelor și domnilor, ședința noastră pentru ziua de astăzi se termină aici.

Mâine, la ora 8,30, ne întâlnim la vechiul nostru sediu, în Dealul Mitropoliei și vom examina problemele înscrise pe ordinea de zi.

Vă rugăm să vă găsiți documentele, pentru a putea lucra în cunoștință de cauză asupra diferitelor proiecte de legi înscrise pe ordinea de zi. Vă mulțumesc.

Ridicăm ședința.

Ședința s-a încheiat la orele 19.16.

 
   

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 25 octombrie 2021, 17:15
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro