Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2004 > 04-05-2004

Ședința Camerei Deputaților din 4 mai 2004

12. Dezbaterea Proiectului de Lege privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România (amânarea votului final).
 
consultă fișa PL nr. 156/2004

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

La pct.21, Proiectul de Lege privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, proiect adoptat de către Senat.

Raport comun: Comisia pentru muncă și Comisia pentru învățământ.

Din partea inițiatorilor, poftim, domnule ministru.

Domnul Radu Damian (secretar de stat, Ministerul Educației și Cercetării):

Domnule președinte,

Stimați membri ai Camerei Deputaților,

Acest proiect de lege privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, reprezintă modul prin care se armonizează legislația internă cu Directiva nr.89/48 a Comunității Europene privind recunoașterea calificării profesionale obținute în urma finalizării studiilor superioare, cu o durată minimă de 3 ani, și cu Directiva nr.92/51 a Comisiei Europene referitoare la calificările profesionale obținute prin învățământul profesional secundar, postliceal și prin programe de studii superioare, cu o durată mai mică de 3 ani, potrivit documentului de poziție, aprobat de Guvernul României, pentru Cap.2 de negocieri cu Uniunea Europeană privind libera circulație a persoanelor.

Legea este extrem de complexă. Are un caracter foarte tehnic. Transpunerea acestor directive a impus o activitate de identificare a profesiilor reglementate și de creare a organismelor de reglementare. Ea nu se referă la profesiile reglementate prin legi speciale, așa cum a fost reglementarea anterioară privind avocații, cum sunt profesiile din domeniul medical, ci la o listă de 36 de profesii reglementate, care este cuprinsă în anexă.

Legea are anexe, care sunt extrem de detaliate. Ele conțin, pentru identificarea cu ușurință a referirilor din lege, chiar și terminologia din țările Uniunii Europene, care toate au legi asemănătoare.

Vreau să spun că această lege face ca, în momentul în care România devine membru al Uniunii Europene, orice intrare în România a unui profesionist din Uniunea Europeană, să se facă în condițiile respectării acestei legi. Deci, este o chestiune de armonizare absolut obligatorie. Textul a fost definitivat împreună cu reprezentanții Uniunii Europene, printr-un proiect de Twining PHARE, pe care l-am utilizat cu specialiști din Franța.

De aceea, rugămintea este să fie adoptată în forma respectivă.

Au fost la Comisia pentru învățământ câteva corecturi, ale unor reluări de scriere, în raport cu textul adoptat de Senat. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Din partea comisiilor comune (muncă și învățământ), doamna președintă Smaranda Dobrescu.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cele două comisii propun plenului adoptarea proiectului de lege, întrucât realizează armonizarea legislației interne cu Directiva nr.89/48 privind recunoașterea calificărilor profesionale, obținute în urma finalizării studiilor superioare cu o durată minimă de 3 ani, și armonizare cu Directiva nr.92/51 referitoare la calificările profesionale, obținute prin învățământul profesional secundar, postliceal și prin programe de studii superioare, cu o durată mai mică de 3 ani, potrivit documentului de poziție aprobat de Guvernul României, pentru Cap.II de "Negocieri cu Uniunea Europeană" privind libera circulație a persoanelor.

Plenul celor două comisii reunite au votat în unanimitate acest proiect de lege.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă cineva dintre dumneavoastră dorește să se înscrie la cuvânt pentru dezbateri generale?

Trecem atunci la dezbaterea proiectului de lege.

Vă rog să urmăriți, în paralel, raportul comisiilor cu proiectul adoptat de Senat.

Dacă la titlul proiectului de lege aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Cap.I, titlul și art.1, 2, 3, 4. Nu sunt obiecțiuni

Votate în unanimitate.

La art.5, urmăriți amendamentul nr.1.

Adoptat amendamentul, modificat art.5.

Art.6. Nu sunt amendamente. Dacă aveți obiecțiuni?

Votat în formula Senatului.

Titlul Cap.II și art.7, 8. Dacă sunt obiecțiuni?

Votate în unanimitate în formula Senatului.

Art.9, 10, 11, 12.

Votate în unanimitate în formula Senatului.

Titlul Cap.III și art.13.

Votate în formularea Senatului.

La art.14, urmăriți amendamentul nr.2.

Poftiți, doamna președintă Smaranda Dobrescu.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Domnule președinte,

Înainte de art.14(2), care a făcut obiectul unui amendament, aș vrea să semnalez o greșeală care ne-a scăpat, și anume: la art.14(1), alin.b), în penultimul rând "Dacă în statul membru de origine", și nu "Dacă în statut membru de origine".

Domnul Valer Dorneanu:

Am înțeles.

Dacă în afară de amendamentul nr.2 și corectura propusă de către doamna Smaranda Dobrescu, mai aveți obiecțiuni? Nu.

Votat amendamentul, propunerea doamnei președintă, și, în consecință, art.14 va avea alcătuirea rezultată din cele două propuneri.

Art.15, 16 și 17.

Votate în unanimitate.

La Secțiunea a II-a "Recunoașterea în cazul în care în România se solicită reținerea unei diplome", urmăriți, vă rog, amendamentul nr.3. S-a propus corectarea textului.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr.3?

Votat în unanimitate, modificat textul.

Art.18, 19, 20, 21.

Votate în unanimitate.

Titlul Secțiunii a III-a. Urmăriți amendamentul nr.4.

Admis amendamentul și s-a modificat titlul.

Art.22. Votat în formularea Senatului.

Titlul Secțiunii a IV-a. Urmăriți amendamentul nr.5.

Aprobat amendamentul, modificat titlul.

Art.23. Votat în unanimitate, nefiind obiecțiuni

Titlul Secțiunii a V-a și art.24.

Votate în unanimitate, în formularea Senatului.

Cap.IV. Urmăriți amendamentul nr.6 la titlu.

Adoptat amendamentul, modificat titlul.

La art.25, urmăriți amendamentul nr.7.

Admis amendamentul, modificat articolul.

Art.26, dacă aveți obiecțiuni?

Doamna Smaranda Dobrescu:

Ne cerem scuze. Sunt niște greșeli care, probabil, provin din traducere și le-am observat mai tîrziu.

Vă propun la art.25, alin.4 și 5, să înlocuim "sistemul național român de securitate socială", cu "sistemul de asigurări sociale de sănătate", atât la alin.4, cât și la 5.

Domnul Valer Dorneanu:

Da, este o corectură necesară.

Revin la art.25, și supun votului acest articol în formularea rezultată din adoptarea amendamentului nr.7, și din cele două propuneri făcute de către doamna președintă a comisiei de muncă, la alin.4 și 5.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

La art.26, comisia de învățământ. Am să vă critic pe ambele comisii, că nu ați rezolvat aceste lucruri, și, uite, acum ne, dar mai bine de corectat, decât de greșit. Vă rog.

Domnul Andea Petru:

Domnul Radu Damian a prezentat faptul că la comisie am formulat o serie de corecturi asupra textului, mai mult de formă (câteva totuși ne-au scăpat și sunt nevoit să le prezint acum plenului): la alin.4, este vorba de "autoritatea română competentă își stabilește metodologia și modalitățile particulare de derulare a examinării corespunzătoare prezentului articol" și nu ". " " dispozițiilor art.37". Deci "prezentului articol".

Domnul Valer Dorneanu:

Da, este o corectură necesară.

Supun votului dumneavoastră art.26, în formularea rezultată din propunerea domnului profesor Andea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.27, urmăriți amendamentul nr.8. Dacă aveți obiecțiuni?

Admis amendamentul nr.8, modificat art.27.

Art.28, 29, 30.

Adoptate în formularea Senatului.

Art.31, 32.

Domnul profesor Andea.

Domnul Andea Petru:

La art.30, în partea finală se spune: "Asiguratorul s-a conformat prescrierilor legale". În loc de "prescrieri" este vorba de "prevederilor legale și reglementărilor în vigoare în România".

Domnul Valer Dorneanu:

Supun art.30 votului dumneavoastră, în formularea rezultată din propunerea domnului profesor Andea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.31 și 32. Nu sunt obiecțiuni.

Votate în unanimitate.

La art.33, urmăriți amendamentul nr.9. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr.9? Nu.

Votat amendamentul, modificat art.33.

Art.34, 35.

Domnul profesor Andea.

Domnul Andea Petru:

La art.35 este o formulare redundantă; în finalul alin.1 se spune "se face de către autoritatea compententă română". Propunem să punem punct și să tăiem "care este responsabilă de profesia respectivă". Se subînțelege că autoritatea competentă este responsabilă. Deci, punct după "română" și se taie restul.

Domnul Valer Dorneanu:

Propun votului dumneavoastră art.35, în formularea rezultată din propunerea domnului profesor Andea.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.36 și la titlul Cap.V, urmăriți amendamentul nr.10.

În afară de amendament, mai aveți și alte observații, domnule Andea?

Domnul Andea Petru:

O ultimă corectură la art.36, alin.1, în finalul alineatului: "Autoritatea română competentă eliberează solicitantului o adeverință", nu "o atestare". Deci, o "adeverință, care ...", ș.a.m.d. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Supun votului dumneavoastră art.36, în formularea rezultată din amendamentul nr.10 și din propunerea domnului profesor Andea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.37, 38 și 39. Dacă sunt obiecțiuni?

Votate în unanimitate.

Anexele nr.1-6, dacă aveți obiecțiuni la vreuna din aceste anexe?

Domnul profesor Leonăchescu.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

O lege bogată în informație "grea", cum zicem noi, foarte pretențioasă.

Vreau să mă refer la un singur aspect. S-au folosit aici două substantive: nivelă, care este un instrument de lucru și face la plural nivele, și nivel, substantiv masculin, care la plural face niveluri.

Am în față pag.70 și 71 din anexe. Pag.71 se referă la anexa nr.5, iar pe pag.70 avem: "Aceste nivele sunt definite după cum urmează:". Aici este vorba de cuvântul "niveluri" la plural, și propun o asemenea redactare corectă, și în spiritul a ceea ce urmează, pentru că urmează nivelul trei, care cere pluralul niveluri, nivelul 4.

La fel și în anexa nr.5, pe pag.71 se folosește incorect substantivul "nivelele trei și patru", mai jos "aceste nivele". Deci, propun, în loc de "nivele" "nivelurile" în concordanță cu ceea ce urmează la singular "nivelul trei, nivelul patru". Vă mulțumesc foarte mult. Cred că este o scăpare, pur și simplu.

Domnul Valer Dorneanu:

Și inițiatorul și comisia sunt de acord cu aceste propuneri de reformulare.

Dacă mai sunt alte observații la anexele nr.1-6.

Adoptate în unanimitate, cu propunerile de reformulare ale domnului secretar Leonăchescu.

Mai există vreo intervenție cu privire la ultimele articole? Inițiatorul și domnul ministru Gaspar.

Nu mai sunt intervenții.

Vom supune votului final acest proiect, la sfârșitul programului de astăzi din plen.