Plen
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 15 noiembrie 2004
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.160/22-11-2004

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
12-11-2019
04-11-2019 (comună)
Arhiva video:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2004 > 15-11-2004 Versiunea pentru printare

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 15 noiembrie 2004

  Adoptarea raportului comun al comisiilor pentru buget și al comisiilor economice ale celor două Camere ale Parlamentului privind raportul de activitate al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pe anul 2003.

Lucrările ședinței încep la ora 17.40.

Ședința este condusă de domnul deputat Valer Dorneanu, președintele Camerei Deputaților, de domnul senator Nicolae Văcăroiu, președintele Senatului, asistați de domnul senator Iuliu Păcurariu, secretar al Senatului, și Ovidiu Cameliu Petrescu, secretar al Camerei Deputaților.

 

Domnul Valer Dorneanu:

Doamnelor și domnilor senatori și deputați, dați-mi voie să declar deschisă ședința comună a celor două Camere.

Vă anunț că din cei 484 de parlamentari și-au înregistrat prezența 372, 112 sunt absenți.

Ordinea de zi și programul de lucru v-au fost comunicate și au fost votate. Totuși, vă întreb dacă sunt comentarii sau propuneri. Nu.

Trecem la derularea ordinii de zi.

La primul punct, Raportul de activitate al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pe 2003;

Raportul de audit asupra execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2003;

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2003.

Dau întâi cuvântul doamnei președinte Anghelache, apoi domnul senator Ștefan Viorel va prezenta raportul comun al Comisiilor pentru buget, finanțe și bănci.

Aveți cuvântul, doamna președinte.

 
 

Doamna Mihaela Anghelache - președintele CNVM:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Vă rog să-mi permiteți ca, în câteva cuvinte, să încerc să sintetizez activitatea CNVM desfășurată în anul 2003 și, mai ales, să punctez câteva din rezultatele acestei activități și ceea ce, prin raport, ne-am propus pentru anul în curs, 2004.

Încep prin a menționa că anul 2003 a fost al doilea an consecutiv de creștere, de dezvoltare a activității pe piața de capital. Lucrul acesta este pus în evidență de indicatorii Bursei de Valori București și ai Bursei electronice RASDAQ, indicatori care au înregistrat creșteri atât la valoarea tranzacțiilor, cât și la capitalizarea bursieră și, mai ales, la nivelul indicilor bursieri, nivel care, țin să arăt, că de la crearea lor până în anul 2002, s-a situat sub nivelul de referință, iar în anul 2003 a crescut față de anul precedent, 2002, mult peste nivelul de referință.

Un rol important în obținerea acestor rezultate favorabile pe fiecare segment de piață - atât la Bursa de Valori București, la Bursa electronică RASDAQ, pe segmentul fondurilor de investiții, cât și în activitatea instituțiilor pieței - l-a avut activitatea desfășurată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare privind reglementarea, supravegherea, controlul și, bineînțeles, coordonarea activității entităților reglementate.

În anul 2003 a fost continuată activitatea de elaborare a unor regulamente în aplicarea legislației de atunci a pieței de capital, iar în ceea ce privește supravegherea țin să precizez că pentru prima dată s-a creat, la nivelul autorității pieței, un compartiment distinct de supraveghere în timp real a tranzacțiilor derulate pe piață, astfel încât să se poată identifica anumite situații care pot să însemne chiar și manipularea prețului și a cantității tranzacționate.

Acest compartiment de supraveghere electronică în timp real prezintă o importanță deosebită și crearea lui a fost sugerată de către experții Uniunii Europene, prin intermediul unui program PHARE de care am beneficiat, pentru întărirea capacității administrative și, mai ales, de supraveghere.

De asemenea, anul 2003 a marcat progrese importante prin faptul că obiectivul pe care și l-a propus CNVM a fost acela de a elabora o nouă lege pentru piața de capital, proiect care s-a elaborat și definitivat din punctul nostru de vedere în anul 2003, dar a fost aprobat în 2004, și care a avut drept principal scop transpunerea Directivelor Uniunii Europene în domeniul pieței de capital.

Acest proiect de lege a însemnat foarte mult pentru autoritatea pieței și, mai ales, pentru ceea ce va reprezenta o nouă arhitectură a pieței de capital care se va realiza în următoarele 18 luni de la intrarea în vigoare a Legii privind piața de capital, astfel încât piața noastră să răspundă cerințelor din Uniunea Europeană, intermediarii pieței de capital să aibă ceea ce se numește "pașaportul european", deci să poată să tranzacționeze fără altă autorizație pe o altă piață.

Activitatea desfășurată de CNVM anul trecut este prezentată în detaliu în raportul nostru. Repet, pentru fiecare segment de piață încercând să identificăm toate posibilitățile de dezvoltare a pieței, astfel încât aceasta să devină o alternativă viabilă de finanțare a economiei naționale.

De asemenea, să recâștigăm încrederea investitorilor, să putem spune că piața de capital este comparabilă și compatibilă cu celelalte piețe din Uniunea Europeană. Anul 2003 a însemnat un progres față de anul precedent și acest progres continuă și în anul 2004 cu rezultate semnificative, atât în ceea ce privește dezvoltarea tranzacțiilor prin introducerea unor instrumente noi. S-a introdus la bursă tranzacționarea drepturilor de preferință, piața obligațiunilor a început să se dezvolte nu numai prin tranzacționarea obligațiunilor municipale, ci și a unor obligațiuni corporative. Sigur, suntem încă o piață în formare, avem încă foarte multe de făcut, importantă este reglementarea, aplicarea legilor și, de asemenea, supravegherea și controlul pe care autoritatea pieței trebuie să le realizeze permanent.

Vă rog să-mi permiteți să mulțumesc, cu acest prilej, comisiilor care au analizat raportul de activitate, bugetul de venituri și cheltuieli, și să mulțumesc tuturor membrilor Parlamentului pentru sprijinul constant pe care l-au acordat CNVM, îndeosebi în elaborarea legislației și în aprobarea acestei noi legi a pieței de capital până la 30 iunie a.c., în conformitate cu angajamentele de aderare ale României.

Vă mulțumesc, și dacă sunt întrebări aștept să răspund la acestea.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumim, doamna președinte. Dau cuvântul domnului senator Ștefan Viorel pentru a prezenta raportul comun al Comisiilor pentru buget și al Comisiilor economice ale celor două Camere.

 
 

Domnul Ștefan Viorel:

Domnilor președinți,

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Comisiile pentru buget, finanțe și bănci din Senat și Camera Deputaților, Comisia economică din Senat și Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare din Camera Deputaților au analizat raportul anual de activitate, raportul anual de audit financiar și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2003, depus de CNVM spre analiză, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea statutului CNVM, aprobată prin Legea nr.514/12.07.2002.

Raportul face referire la: activitatea de reglementare a pieței de capital și a piețelor reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate, performanțele pieței de capital, autorizarea entităților piețelor reglementate și a operațiunilor efectuate de emitenți pe piața de capital, supravegherea piețelor reglementate, controlul și investigarea legalității activităților, evidența valorilor mobiliare, informarea publică, coordonarea cu mass-media și activitatea educațională, execuția bugetului de venituri și cheltuieli.

În legătură cu execuția bugetului de venituri și cheltuieli a CNVM pe anul 2003, comisiile de specialitate în unanimitate au apreciat că în anul 2003 CNVM a gestionat fondurile proprii cu maximă economie, pe fiecare poziție din bugetul aprobat.

Ca urmare, se poate aprecia că gradul de realizare a veniturilor totale prevăzute în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2003 a fost de 145,98%, în timp ce cheltuielile sunt sub pragul prevăzut, gradul lor de realizare fiind de 67%.

Ponderea cea mai importantă o reprezintă veniturile obținute din valoarea ofertelor publice de cumpărare-preluare, care au înregistrat un procent de 198% față de nivelul programat.

Raportul de audit subliniază, de asemenea, preocuparea conducerii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pentru respectarea normelor legale și a disciplinei financiare, neînregistrându-se operațiuni respinse la viza de control financiar preventiv propriu.

În baza Regulamentului de funcționare al celor două Camere, Comisiile pentru buget, finanțe și bănci din Senat și Camera Deputaților, Comisia economică din Senat și Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare din Camera Deputaților propun plenului Parlamentului dezbaterea raportului de activitate pe anul 2003 al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dacă dorește cineva să intervină în dezbatere? Nu.

În aceste condiții, supun votului dumneavoastră raportul Comisiilor pentru buget, finanțe și bănci, având în vedere că este vorba și de aprobarea execuției bugetului de venituri pe 2003.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Sunt voturi împotrivă sau abțineri? Un vot împotrivă.

S-a adoptat cu marea majoritate a celor prezenți.

 
Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

La pct.2 în ordinea de zi avem proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pe anul 2005.

Raportul comun este prezentat de domnul senator Ștefan Viorel, președintele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci a Senatului.

 

Domnul Viorel Ștefan:

Domnilor președinți,

Doamnelor și domnilor,

Comisiile permanente ale celor două Camere au fost sesizate în fond cu dezbaterea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

În conformitate cu art.1 al.1 lit. "g" din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, utilizarea veniturilor se face potrivit Ordonanței Guvernului nr.14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituții publice finanțate integral din venituri extrabugetare, modificată și aprobată prin Legea nr.27/1999, precum și potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2002 privind aprobarea statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli transmis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare este finanțat integral din venituri extrabugetare.

Veniturile totale preconizate sunt în sumă de 196.600.000.000 lei, având un sold al anului precedent de 60.000.000.000 lei, iar cheltuielile totale preconizate de 195.500.000.000 lei, din care cheltuieli curente în sumă de 175.500.000.000 lei.

La capitolul cheltuieli... Deci, am prezentat și partea de cheltuieli, de 195.500.000.000 lei, cu 175.500.000.000 lei cheltuieli curente.

Ca urmare, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2005 este proiectat cu un excedent de 1.100.000.000 lei, care se va reporta ca sursă de finanțare pentru anul următor.

În conformitate cu Regulamentul de funcționare al celor două Camere, Comisia pentru buget, finanțe și bănci din Senat și Comisia pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților, în urma analizei proiectului de buget de venituri și cheltuieli, supun spre dezbatere și adoptare, plenului celor două Camere, proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005, în forma prezentată în anexa la prezentul raport.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă dorește cineva să se înscrie la dezbateri generale?

Dacă nu, trecem la dezbaterea proiectului de hotărâre.

La titlu, dacă aveți obiecțiuni?

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

S-a adoptat în unanimitate.

La art.1, dacă sunt obiecțiuni?

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

S-a adoptat cu unanimitatea celor prezenți.

La art.2 dacă sunt obiecțiuni?

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă sau abțineri?

Nu sunt.

S-a adoptat cu unanimitatea celor prezenți.

Art.3, care este și ultimul. Dacă sunt obiecțiuni?

Cine este pentru?

Sunt voturi împotrivă sau abțineri?

S-a adoptat cu unanimitatea celor prezenți.

Anexă.

Dacă sunt obiecțiuni la anexă? Nu sunt.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

S-a adoptat cu unanimitatea celor prezenți.

Supun votului dumneavoastră hotărârea în ansamblu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

S-a adoptat cu marea majoritate a celor prezenți.

Vă mulțumesc.

Mulțumesc reprezentanților Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și le dorim succes pentru anul care vine. Să le ajungă bugetul și să-l execute în condiții care să pună în valoare atribuțiile acestei comisii.

 
Prezentarea raportului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor privind activitatea desfășurată și evoluția pieței de asigurări în anul 2003 și concluziile raportului comun al comisiilor pentru buget ale celor două Camere ale Parlamentului.

La pct.3 în ordinea de zi avem raportul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor privind activitatea desfășurată și evoluția pieței de asigurări în anul 2003.

Îl rog pe președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor să prezinte raportul, iar pe domnul Ștefan Viorel să prezinte raportul comun al comisiilor.

 

Domnul Nicolae Eugen Crișan - președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor:

Mulțumesc, domnilor președinți.

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Activitatea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în 2003, a acoperit o arie complexă de probleme, legate, în principal, de partea de reglementare, prin emiterea de norme în aplicarea Legii nr.32/2000 și a Legii nr.136/1995, elaborarea de proiecte de acte normative pentru modificarea celor existente, un exemplu concret fiind Legea nr. 76/...

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

V-aș ruga să potriviți mai bine microfoanele, domnule președinte, ca să fiți auzit.

 
 

Domnul Nicolae Eugen Crișan:

... un exemplu concret fiind Legea nr.76/2003 pentru modificarea Legii nr.32/2000, avizarea și participarea activă la elaborarea unor acte normative care au legătură cu domeniul asigurărilor, cum ar fi: Codul fiscal, Legea privind schemele facultative de pensii ocupaționale, Legea privind asigurările private de sănătate.

O altă direcție importantă, spre care și-a îndreptat atenția Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, a fost participarea activă în cadrul sectorului asigurărilor la acțiunile în cadrul integrării europene, la elaborarea secțiunilor corespunzătoare, incluse în documentele programatice de raportare și negociere, elaborate de România, cum ar fi: Programul național de aderare a României la Uniunea Europeană, Programul economic de preaderare, planuri de măsuri prioritare în vederea integrării, diferite rapoarte privind progresele înregistrate la integrare și documentele de poziție la Capitolul III - "Libera circulație a serviciilor" și Capitolul IV - "Libera circulație a capitalului".

În ce privește relațiile internaționale, acestea s-au bazat pe schimbul de experiență și discuții cu organismele similare din țările dezvoltate, activitatea în calitatea de membru în cadrul Asociației Internaționale a Supraveghetorilor în Asigurări, cu sediul la Basel, și semnarea a o serie de protocoale privind asistența și schimbul de informații cu autoritățile similare din Germania, Austria, Bulgaria, Italia și altele.

Au fost realizate contacte și discuții cu organismele financiare internaționale, respectiv, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Organizația Mondială a Comerțului.

În ce privește activitatea de autorizare, în anul 2003 au fost acordate autorizații de funcționare pentru 2 societăți și o autorizație de constituire. De asemenea, s-au acordat 20 de autorizații privind majorarea de capital al societăților de asigurări, autorizarea brokerilor de asigurare. În cursul anului 2003 s-au acordat 39 de autorizații de constituire și funcționare a societăților de brokeraj în domeniul asigurărilor și, totodată, s-au acordat 19 autorizații unor societăți comerciale care au devenit, prin schimbarea obiectului de activitate, brokeri de asigurare, astfel că, la 31 decembrie 2003, numărul brokerilor de asigurare autorizați era de 204, din care 191 cu autorizație de funcționare și 13 cu autorizație de constituire, care urmau să fie autorizați pentru funcționare.

De asemenea, au fost primite și analizate documentații privind schimbări ale persoanelor semnificative pentru un număr de 19 societăți de asigurări.

În 2003 au fost efectuate controale tematice la 25 de societăți de asigurare și 19 societăți de brokeraj în domeniul asigurărilor.

Referitor la societățile de asigurare, în 2003, au fost dispuse următoarele sancțiuni:

  • retragerea autorizației de funcționare în cazul a 5 societăți;
  • interzicerea temporară a activității la o societate;
  • limitarea operațiunilor la 3 societăți;
  • 6 avertismente scrise și 13 amenzi contravenționale.

Totodată, au fost cerute planuri de redresare și reorganizare pentru 3 societăți de asigurări.

În ce privește brokerii de asigurare, în 2003, au fost aplicate 5 amenzi și 6 avertismente scrise, o interzicere temporară a activității, precum și o retragere a autorizației de funcționare. Suma totală a amenzilor aplicate societăților și brokerilor a fost de aproape 300 milioane lei.

În ceea ce privește bugetul de venituri și cheltuieli și realizarea acestuia de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, capitolul de venituri a totalizat 110,7 miliarde lei, depășind ceea ce s-a planificat cu 3%.

Capitolul de cheltuieli a totalizat 73,8 miliarde lei, reprezentând 80% din ce s-a planificat. Astfel, a rezultat un excedent de aproximativ 36 miliarde lei, sumă ce s-a reportat pentru 2004.

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor nu a înregistrat restanțe la obligațiile către bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale și bugetul asigurărilor de sănătate.

Curtea de Conturi a controlat contul de execuție a bugetului comisiei pe anul 2003 și a dat descărcarea de gestiune.

În ce privește strategia pe termen scurt, mediu și lung, în 2004, se continuă armonizarea legislației cu acquis-ul comunitar, dovadă fiind și închiderea capitolului III - "Libera circulație a serviciilor". Se urmărește întărirea capacității instituționale de supraveghere prudențială și control, o mai mare protecție a consumatorilor și creșterea transparenței pieței de asigurări.

În ceea ce privește evoluția pieței de asigurări, în 2003, au fost încheiate 9,7 milioane contracte de asigurare, cu circa 17% mai multe decât în anul anterior, respectiv, 2002. Primele brute subscrise au ajuns în 2003 la 26.738.000.000 lei, în creștere reală cu 22,4% față de 2002. Creșterea reală înseamnă deducând rata inflației.

Ponderea primelor brute încasate din asigurări directe în produsul intern brut a crescut în 2003 la 1,28%, față de 0,87% în 2001 și probabil că în 2004 vom avea în jur de 1,4%.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule președinte Ștefan Viorel, vă rog să prezentați raportul comisiilor reunite.

 
 

Domnul Viorel Ștefan:

Domnilor președinți,

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Comisiile pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților și Senat au fost sesizate, pentru dezbatere și avizare, cu raportul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor privind activitatea desfășurată și evoluția pieței de asigurări în anul 2003.

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a elaborat un raport care, în conformitate cu prevederile Legii nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supraveghere a asigurărilor, art.7 al.1, conține informații, în principal, despre următoarele aspecte: piața asigurărilor din România, informații privind activitatea comisiei, legate de organizare, executarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli, activitatea de reglementare, activitatea de integrare europeană și relații internaționale, activitatea de autorizare, supraveghere, control, soluționarea reclamațiilor și sesizărilor și modul de funcționare a fondului de protejare a asiguraților.

Având în vedere că raportul comisiei noastre este mai amplu, el a fost distribuit la casetele dumneavoastră, o să vă rog să-mi permiteți să prezint doar câteva din concluziile cu caracter general care s-au desprins din analizele efectuate în cadrul comisiilor reunite.

Urmare acestor analize, comisiile concluzionează că activitatea de autorizare în 2003 s-a desfășurat în cadrul limitelor legale și apreciază că numărul de societăți de asigurare care au obținut autorizație de funcționare a înregistrat o creștere.

A doua concluzie. Analizând evoluția pieței asigurărilor, în conformitate cu informațiile conținute în raport, comisiile noastre au constatat o creștere a solidității financiare a asigurătorilor și au constatat că s-au înregistrat efecte pozitive în planul credibilității și dinamizării pieței asigurărilor.

De asemenea, în legătură cu obligațiile care reveneau comisiei de supraveghere a asigurărilor privind elaborarea de norme în aplicarea Legii nr.32/2000, comisiile noastre au constatat că această comisie și-a onorat în integralitate obligația derivată din prevederile legale.

Nu în ultimul rând, comisiile noastre informează plenul Parlamentului că, în urma dezbaterilor din ședințele comisiei, s-a constatat, în legătură cu activitatea de supraveghere și control, următorul fapt: Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a desfășurat o activitate corespunzătoare, precizând că în anul 2003 a efectuat un număr de controale tematice la 25 de societăți de asigurare, toate controalele fiind efectuate în baza hotărârilor consiliului comisiei. Principalele elemente tematice verificate au fost: elemente legate de capitalul social, structura acționariatului, situația financiară a societăților, modul de efectuare a plății despăgubirilor, fructificarea rezervelor tehnice, modul de respectare a Legii nr.32/2000, cu modificările și completările ulterioare, și a normelor proprii elaborate de comisie.

Comisiile de specialitate constată că, urmare a intrării în vigoare a normelor emise de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în aplicarea Legii nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supraveghere a asigurărilor, prin introducerea marjei de solvabilitate, a redefinirii sistemului de constituire a rezervelor tehnice și a categoriilor de active admise să reprezinte aceste rezerve, a crescut soliditatea financiară a asigurătorilor și s-au obținut efecte pozitive în planul credibilității și dinamizării pieței asigurărilor.

Ca urmare, în baza Regulamentului de funcționare al celor două Camere, Comisiile pentru buget, finanțe și bănci din Senat și Camera Deputaților propun plenului Parlamentului dezbaterea raportului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor privind activitatea desfășurată și evoluția pieței de asigurări în anul 2003.

Vă mulțumesc pentru atenție.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul la dezbateri, cu privire la acest raport? Nu.

Stimați colegi, potrivit legii, nu este nevoie de supunerea la vot a acestui raport. Dacă dumneavoastră nu aveți alte observații, el urmează să fie analizat de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și să tragă consecințele și concluziile necesare.

Mulțumim domnului președinte al comisiei.

 
Numirea domnului deputat Tudor Baltă ca membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Trecem la pct.4 de pe ordinea de zi: numirea unui membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

În acest sens, dau cuvântul domnului Ștefan Viorel, pentru a prezenta raportul comun al Comisiilor pentru buget, finanțe și bănci ale celor două Camere ale Parlamentului.

 

Domnul Viorel Ștefan:

Domnilor președinți,

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art.4 din Legea nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supraveghere a asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, Comisiile pentru buget, finanțe și bănci din Senat și Camera Deputaților, în ședința comună din 4 noiembrie 2004, au procedat la audierea domnului Baltă Tudor, candidatul propus de grupurile parlamentare ale Partidului Social Democrat ca membru al Consiliului Comisiei pentru Supravegherea Asigurărilor, pentru un mandat de 5 ani.

Domnul Baltă Tudor a prezentat curriculum vitae și a răspuns la întrebările formulate de către membrii celor două comisii parlamentare de specialitate abilitate.

În urma audierilor, cu unanimitate de voturi, comisiile reunite pentru buget, finanțe și bănci ale Senatului și Camerei Deputaților propun plenului Parlamentului nominalizarea domnului Tudor Baltă ca membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi, dacă dorește cineva să intervină pe marginea acestei propuneri? Nu.

Trecem atunci la exprimarea votului. Vă reamintesc că acesta se exercită prin buletine de vot, potrivit art.84 din Regulamentul ședințelor comune. Aveți urnele, vi se va distribui, la apelul nominal, buletinul de vot. Vă repet o informație pe care o știți. Dacă lăsați numele neatins pe buletinul de vot, înseamnă vot "pentru", dacă ștergeți acest nume, vot "împotrivă".

Există o propunere, să începem cu Camera Deputaților. (rumoare în sală; proteste)

Senatul protestează și îmi aduce aminte că ultima oară am început tot cu Camera Deputaților. (rumoare)

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Suntem mai puțini.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi deputați, haideți să fim gazde bune, pentru că sunt mult mai puțini.

Mulțumesc. Începem apelul nominal cu lista Senatului.

V-aș ruga, domnule secretar să începeți citirea apelului.

 
 

Domnul Iuliu Păcurariu:

- Acatrinei Gheorghe - absent
- Alexandru Ionel - prezent
- Andrei Victor - prezent
- Apostolache Victor - prezent
- Athanasiu Alexandru - absent
- Avram Dan - prezent
- Balcan Viorel - absent
- Balint Iosif - prezent
- Bălan Angela Mihaela - absent
- Belașcu Aron - absent
- Belu Ioan - prezent
- Bindea Liviu-Doru - absent
- Bîciu Constantin - absent
- Brădișteanu Șerban - absent
- Bucur Dionisie - prezent
- Bunea Doina - prezent
- Buza Tiberiu Simion - prezent
- Buzatu Gheorghe - absent
- Cautiș Vasile - prezent
- Cârciumaru Ion - absent
- Ciocan Maria - absent
- Ciocan Valentin - prezent
- Ciocârlie Alin Theodor - absent
- Codreanu Dumitru - prezent
- Constantinescu Eugen-Marius - prezent
- Cozmâncă Octav - absent
- Crăciun Avram - prezent
- Cristolovean Ioan - absent
- Dan Dumitru - prezent
- Dina Carol - absent
- Dinescu Valentin - absent
- Dinu Marin - prezent
- Dobrescu Maria Antoaneta - prezent
- Dumitrescu Viorel - absent
- Duță Vasile - prezent
- Eckstein-Kovacs Peter - absent
- Făniță Triță - absent
- Feldman Radu Alexandru - absent
- Filipaș Avram - prezent
- Filipescu Cornel - absent
- Florescu Eugeniu Constantin - prezent
- Flutur Gheorghe - absent
- Frunda Gyorgy - absent
- Găucan Constantin - absent
- Gogoi Ion - prezent
- Guga Ioan - prezent
- Hanganu Romeo Octavian - absent
- Hîrșu Ion - absent
- Hoha Gheorghe - prezent
- Honcescu Ion - prezent
- Horga Vasile - prezent
- Hrițcu Florin - prezent
- Ilașcu Ilie - absent
- Iliescu Ion - prezent
- Ionescu-Quintus Mircea - prezent
- Iorga Nicolae-Marian - absent
- Iorgovan Antonie - prezent
- Iustian Mircea Teodor - absent
- Kereskenyi Alexandru - prezent
- Leca Aureliu - absent
- Lupoi Mihail - absent
- Marcu Ion - absent
- Marinescu Simona Anamaria - absent
- Marko Bela - absent
- Matei Vintilă - prezent
- Matei Viorel - prezent
- Mărgineanu Ștefan Gheorghe - prezent
- Mihăilescu Ion - absent
- Mihordea Mircea - absent
- Mocanu Vasile - prezent
- Munteanu Tudor-Marius - prezent
- Nedelcu Mircea - absent
- Nemeth Csaba - prezent
- Nica Dumitru - absent
- Nicolaescu Ioan - prezent
- Nicolaescu Sergiu Florin - absent
- Nicolai Norica - absent
- Novolan Traian - prezent
- Ofileanu Vasile - prezent
- Onaca Dorel-Constantin - absent
- Oprescu Sorin Mircea - absent
- Otiman Păun-Ion - absent
- Paleologu Alexandru - absent
- Pană Aurel - absent
- Pană Viorel Marian - absent
- Paștiu Ioan - absent
- Păcurariu Iuliu - prezent
- Păcuraru Paul - absent
- Păunescu Adrian - absent (a votat)
- Penciuc Corin - absent
- Pete Ștefan - absent
- Petre Maria - absent
- Petrescu Ilie - prezent
- Plătică-Vidovici Ilie - absent
- Pop Dumitru Petru - absent
- Pop de Popa Ioan - prezent
- Popa Nicolae-Vlad - prezent
- Popescu Dan-Mircea - absent
- Popescu Laurențiu-Mircea - absent
- Prichici Emilian - prezent
- Pricop Mihai Radu - prezent
- Prisăcaru Ghiorghi - prezent
- Pruteanu George-Mihail - absent
- Pujina Nelu - prezent
- Puskas Valentin-Zoltan - prezent
- Radu Constantin - prezent
- Rahău Dan Nicolae - absent
- Rebreanu Nora Cecilia - prezent
- Rece Traian - absent
- Roibu Aristide - absent
- Roman Petre - absent
- Rotaru Florin - prezent
- Rovinaru Nicolae - prezent
- Rus Ioan Aurel - absent
- Sârbulescu Ion - absent
- Seche Ion - absent
- Seres Denes - prezent
- Sin Nicolae - absent
- Sogor Csaba - prezent
- Solcanu Ion - prezent
- Sporea Elena - prezent
- Stoica Fevronia - absent
- Szabo Karoly-Ferenc - absent
- Șelaru Rodica - prezent
- Șerbănoiu Constantin Dilly - absent
- Ștefan Viorel - prezent
- Tărăcilă Doru Ioan - prezent
- Theodorescu Emil Răzvan - absent
- Toma Constantin - prezent
- Tudor Corneliu Vadim - absent
- Ungheanu Mihai - absent
- Vajda Borbala - prezent
- Vasile Radu - absent
- Văcăroiu Nicolae - prezent
- Vela Ion - prezent
- Verestoy Attila - absent
- Voinea Melu - prezent
- Vornicu Sorin Adrian - absent
- Zanc Grigore - prezent
- Zlăvog Gheorghe - absent

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Urmează apelul pentru Camera Deputaților.

Domnul secretar Ovidiu Petrescu.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

- Abiței Ludovic - prezent
- Afrăsinei Viorica - prezent
- Albu Gheorghe - absent
- Andea Petru - prezent
- Andrei Ioan - prezent
- Andronescu Ecaterina - prezent
- Antal Istvan - prezent
- Anton Marin - absent
- Antonescu George Crin Laurențiu - absent
- Antonescu Niculae Napoleon - prezent
- Apostolescu Maria - prezent
- Arghezi Mitzura Domnica - absent
- Ariton Gheorghe - prezent
- Armaș Iosif - absent
- Arnăutu Eugeniu - prezent
- Asztalos Ferenc - absent
- Avramescu Constantin-Gheorghe - prezent
- Baban Ștefan - prezent
- Babiuc Victor - absent
- Baciu Mihai - absent
- Bahrin Dorel - prezent
- Baltă Mihai - prezent
- Baltă Tudor - prezent
- Bar Mihai - prezent
- Bara Radu Liviu - prezent
- Barbu Gheorghe - absent
- Bartoș Daniela - prezent
- Bădoiu Cornel - prezent
- Bălăeț Mitică - absent
- Bălășoiu Amalia - prezent
- Băncescu Ioan - absent
- Bâldea Ioan - absent
- Becsek-Garda Dezideriu Coloman - prezent
- Bentu Dumitru - prezent
- Bercăroiu Victor - prezent
- Berceanu Radu Mircea - absent
- Bereczki Endre - present
- Birtalan Akos - absent
- Bivolaru Ioan - prezent
- Bârsan Iulian Gabriel - prezent
- Bleotu Vasile - prezent
- Boabeș Dumitru - prezent
- Boagiu Anca Daniela - absent
- Boajă Minică - prezent
- Boboc Alexe - prezent
- Bogdan Daniel Marius - absent
- Boiangiu Cornel - absent
- Bolcaș Augustin Lucian - absent
- Böndi Gyöngyike - prezent
- Borbély László - absent
- Bozgă Ion - prezent
- Bran Vasile - absent
- Brînzan Ovidiu - absent
- Brudașcu Dan - prezent
- Bucur Constantin - absent
- Bucur Mircea - prezent
- Buga Florea - absent
- Burnei Ion - prezent
- Buruiană Aprodu Daniela - absent
- Buzea Cristian Valeriu - absent
- Calcan Valentin Gigel - prezent
- Canacheu Costică - prezent
- Cazan Gheorghe Romeo-Leonard - absent
- Cazimir Ștefan - prezent
- Cășunean-Vlad Adrian - absent
- Cerchez Metin - absent
- Chelbea Aurel - prezent
- Cherescu Pavel - prezent
- Ciontu Corneliu - absent
- Ciopaga Mircea - absent
- Ciuceanu Radu - prezent
- Cîrstoiu Ion - absent
- Cladovan Teodor - prezent
- Cliveti Minodora - prezent
- Coifan Viorel -Gheorghe - absent
- Cojocaru Nicu - absent
- Crăciun Dorel Petru - prezent
- Creț Nicoară - prezent
- Cristea Marin - prezent
- Crișan Emil - absent
- Dan Matei-Agathon - absent
- Dăianu Dorin - absent
- Dănilă Vasile - prezent
- Deloianu Virgil - prezent
- Dinu Gheorghe - prezent
- Dobre Traian - prezent
- Dobrescu Smaranda - prezent
- Dolănescu Ion - prezent
- Dorian Dorel - absent
- Dorneanu Valer - prezent
- Dragomir Dumitru - absent
- Dragoș Liviu Iuliu - absent
- Dragu George - prezent
- Drețcanu Doina-Micșunica - prezent
- Dumitrescu Cristian Sorin - prezent
- Dumitriu Carmen - prezent
- Duțu Constantin - absent
- Duțu Gheorghe - absent
- Enescu Nicolae - prezent
- Erdei Doloczki Istvan - absent
- Eserghep Gelil - absent
- Fâcă Mihail - prezent
- Firczak Gheorghe - absent
- Florea Ana - prezent
- Florescu Ion - prezent
- Fotopolos Sotiris - prezent
- Georgescu Filip - prezent
- Gheorghe Valeriu - absent
- Gheorghiof Titu Nicolae - absent
- Gheorghiu Adrian - prezent
- Gheorghiu Viorel - absent
- Gingăraș Georgiu - prezent
- Giuglea Ștefan - prezent
- Godja Petru - prezent
- Grădinaru Nicolae - prezent
- Grigoraș Neculai - prezent
- Gubandru Aurel - prezent
- Gurzău Adrian - prezent
- Gvozdenovici Slavomir - absent
- Hașotti Puiu - absent
- Hogea Vlad Gabriel - absent
- Hossu Valentin Tiberiu - prezent
- Hrebenciuc Viorel - prezent
- Ianculescu Marian - prezent
- Ifrim Mircea - prezent
- Ignat Miron - prezent
- Iliescu Valentin Adrian - absent
- Ionel Adrian - absent
- Ionel Viorel - absent
- Ionescu Anton - absent
- Ionescu Cornelia - prezent
- Ionescu Costel Marian - absent
- Ionescu Dan - absent
- Ionescu Daniel - absent
- Ionescu Mihaela - prezent
- Ionescu Răzvan - absent
- Ionescu Smaranda - absent
- Iordache Florin - prezent
- Iriza Marius - absent
- Iriza Scarlat - absent
- Ivănescu Paula Maria - absent
- Jipa Florina Ruxandra - absent
- Kedves Emerich - prezent
- Kelemen Atilla Béla Ladislau - absent
- Kelemen Hunor - prezent
- Kerekes Karoly - absent
- Konya-Hamar Sandor - absent
- Lari Iorga Leonida - absent
- Lazăr Maria - prezent
- Lăpădat Ștefan - prezent
- Lăpușan Alexandru - prezent
- Leonăchescu Nicolae - prezent
- Lepădatu Lucia-Cornelia - prezent
- Lepșa Victor Sorin - absent
- Loghin Irina - prezent
- Longher Ghervazen - absent
- Luchian Ion - absent
- Magheru Paul - absent
- Maior Dorin Lazăr - absent
- Makkai Grigore - absent
- Man Mircea - absent
- Manolescu Oana - prezent
- Marcu Gheorghe - prezent
- Marcu Grigore - prezent
- Mardari Ludovic - prezent
- Marin Gheorghe - prezent
- Marineci Ionel - prezent
- Márton Arpád Francisc - prezent
- Mălaimare Mihai-Adrian - prezent
- Mărăcineanu Adrian - absent
- Mândrea-Muraru Mihaela - prezent
- Mândroviceanu Vasile - absent
- Mera Alexandru-Liviu - absent
- Merce Ilie - prezent
- Meșca Sever - prezent
- Miclea Ioan - absent
- Micula Cătălin - absent
- Mihăilescu Petru Șerban - absent
- Mincu Iulian - absent
- Mircea Costache - absent
- Mirciov Petru - absent
- Miron Vasile - prezent
- Mitrea Manuela - prezent
- Mitrea Miron Tudor - absent
- Mitu Dumitru Octavian - prezent
- Mițaru Anton - prezent
- Mînzână Ion - absent
- Mocanu Alexandru - absent
- Mocioalcă Ion - prezent
- Mocioi Ion - absent
- Mogoș Ion - absent
- Mohora Tudor - prezent
- Moisescu George Dumitru - absent
- Moisescu Vlad-Octavian - absent
- Moisoiu Adrian - prezent
- Moiș Văsălie - absent
- Moldovan Carmen-Ileana - prezent
- Moldovan Petre - prezent
- Moldoveanu Eugenia - prezent
- Moraru Constantin Florentin - prezent
- Moș Augusta Maria - prezent
- Motoc Marian-Adrian - prezent
- Muscă Monica Octavia - absent
- Mușetescu Tiberiu-Ovidiu - prezent
- Nadut Valer Gheorghe Augustin Eugen - absent
- Naidin Petre - prezent
- Nan Nicolae - absent
- Nassar Rodica - prezent
- Naum Liana Elena - prezent
- Nădejde Vlad-George - absent
- Năstase Adrian - absent
- Năstase Ioan Mihai - absent
- Neacșu Ilie - prezent
- Neagu Ion - prezent
- Neagu Victor - prezent
- Neamțu Horia Ion - prezent
- Neamțu Tiberiu Paul - prezent
- Nechifor Cristian - absent
- Nica Dan - absent
- Nicolăescu Gheorghe-Eugen - absent
- Nicolescu Mihai - prezent
- Nicolicea Eugen - prezent
- Niculescu Constantin - prezent
- Niculescu-Duvăz Bogdan Nicolae - absent
- Nistor Vasile - absent
- Niță Constantin - absent
- Oltean Ioan - absent
- Olteanu Ionel - prezent
- Oltei Ion - prezent
- Onisei Ioan - absent
- Palade Doru Dumitru - absent
- Pambuccian Varujan - prezent
- Pașcu Ioan Mircea - absent
- Pataki Iulia - prezent
- Păduroiu Valentin - prezent
- Pășcuț Ștefan - prezent
- Păun Nicolae - absent
- Pécsi Francisc - absent
- Pereș Alexandru - absent
- Petrescu Ovidiu Cameliu - prezent
- Petruș Octavian Constantin - absent
- Pleșa Eugen Lucian - prezent
- Podgoreanu Radu - prezent
- Popa Constanța - absent
- Popa Cornel - absent
- Popa Virgil - absent
- Popescu Costel-Eugen - absent
- Popescu Dorin Grigore - absent
- Popescu Gheorghe - prezent
- Popescu Ioan-Dan - absent
- Popescu Kanty Cătălin - prezent
- Popescu Virgil - prezent
- Popescu Bejat Ștefan Marian - absent
- Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton - absent
- Posea Petre - prezent
- Predică Vasile - prezent
- Pribeanu Gheorghe - prezent
- Priboi Ristea - prezent
- Purceld Octavian-Mircea - absent
- Pușcaș Vasile - absent
- Puwak Hildegard-Carola - prezent
- Puzdrea Dumitru - absent
- Radan Mihai - absent
- Raicu Romeo Marius - absent
- Rașovan Dan Grigore - absent
- Rădoi Ion - prezent
- Rădulescu Vasile Relu - prezent
- Roșculeț Gheorghe - prezent
- Rus Emil - prezent
- Rus Ioan - prezent
- Rușanu Dan Radu - absent
- Sadici Octavian - prezent
- Sali Negiat - absent
- Sandache Cristian - absent
- Sandu Alecu - absent
- Sandu Ion Florentin - prezent
- Sarkady Zsolt - prezent
- Sassu Alexandru - prezent
- Satnoianu Tănase - prezent
- Saulea Dănuț - absent
- Savu Vasile Ioan - absent
- Săpunaru Nini - absent
- Sârbu Marian - absent
- Sbârcea Tiberiu Sergiu - prezent
- Selagea Constantin - prezent
- Semcu Adrian Emanuil - prezent
- Sersea Nicolae - prezent
- Severin Adrian - absent
- Simedru Dan Coriolan - absent
- Sirețeanu Mihail - prezent
- Simion Sebastian - prezent
- Sonea Ioan - prezent
- Spiridon Nicu - prezent
- Stan Ioan - absent
- Stan Ion - absent
- Stana-Ionescu Ileana - prezent
- Stanciu Anghel - absent
- Stanciu Zisu - prezent
- Stănescu Alexandru-Octav - prezent
- Stănișoară Mihai - absent
- Stoian Mircea - absent
- Stroe Radu - absent
- Stuparu Timotei - prezent
- Suciu Vasile - prezent
- Suditu Gheorghe - prezent
- Székely Ervin-Zoltan - absent
- Szilágyi Zsolt - absent
- Șnaider Paul - absent
- Ștefan Ion - prezent
- Ștefănescu Codrin - absent
- Ștefănoiu Luca - prezent
- Știrbeț Cornel - absent
- Tamas Sandor - absent
- Tămagă Constantin - prezent
- Tărâță Culiță - prezent
- Târpescu Pavel - prezent
- Tcaciuc Ștefan - absent
- Timiș Ioan - prezent
- Todoran Pavel - absent
- Tofan Sergiu Mihail - prezent
- Tokay Gheorghe - absent
- Tóro Tiberiu - prezent
- Tudor Marcu - absent
- Tudose Mihai - prezent
- Tuducan Teodor Crăciun - absent
- Tunaru Raj-Alexandru - absent
- Țibulcă Alexandru - prezent
- Țocu Iulian Costel - absent
- Varga Attila - absent
- Vasile Aurelia - prezent
- Vasilescu Lia Olguța - absent
- Vasilescu Nicolae - absent
- Vasilescu Valentin - absent
- Vâlva Melania - prezent
- Vekov Károly-János - prezent
- Verbina Dan - prezent
- Vida Iuliu - prezent
- Voicu Mădălin - absent
- Voinea Florea - absent
- Voinea Olga Lucheria - absent
- Winkler Iuliu - absent
- Wittstock Eberhard-Wolfgang - absent
- Zăvoianu Ioan Dorel - prezent
- Zgonea Valeriu Ștefan - prezent

Mai avem prezenți câțiva colegi care au venit între timp.

Gurzău Adrian prezent.

 
 

Mohora Tudor prezent, Toro Tiberiu prezent și domnul Sonea Ioan prezent. Dacă mai este cineva care nu a fost strigat, rog să se prezinte.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Stimați colegi, înainte de a invita membrii Birourilor permanente în sala Biroului permanent al Camerei Deputaților, mă adresez colegilor din Camera Deputaților, cu rugămintea să asculte o mică informare. S-a înregistrat la Biroul permanent proiectul de Lege privind certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente și produse de uz fito-sanitar.

Biroul permanent și Comitetul ordinii de zi, astăzi, au aprobat ca acest proiect să fie analizat mâine dimineață de către Comisia economică pentru a putea fi dezbătut la sfârșitul zilei, înainte de votul final.

A fost sesizată Comisia economică.

Invit membrii Birourilor permanente la numărătoarea voturilor.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Urmează procesul verbal.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimt de către deputați și senatori cu privire la numirea unui membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

În temeiul prevederilor art.32 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, Birourile permanente ale celor două Camere au procedat la verificarea și numărarea voturilor exprimate de către deputați și senatori, prin vot secret, cu buletine de vot, conform art.83-84 și art.1 pct.21 din Regulamentul menționat mai sus, cu privire la candidatul propus pentru numirea în calitatea de membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, potrivit art.4 din Legea nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor și au constatat următoarele:

Numărul total al deputaților și senatorilor - 484. Numărul deputaților și senatorilor prezenți - 287. Numărul total de voturi exprimate - 287. Numărul de voturi anulate - 2.

Numărul total de voturi valabil exprimate - 285, din care voturi "pentru" 280, voturi "împotrivă" 5. (aplauze)

În conformitate cu prevederile art.38 alin.7 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, numirea în funcție se hotărăște cu votul majorității deputaților și senatorilor prezenți.

Ca urmare a faptului că din totalul de 484 au fost prezenți 287 și și-au exprimat votul 287, din care 280 au votat "pentru", ceea ce reprezintă majoritatea cerută de Regulament, Parlamentul României numește în calitatea de membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru un mandat de 5 ani, începând cu data de 15 decembrie 2004, pe domnul Tudor Baltă.

Felicitări. (aplauze)

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule secretar.

Mă alătur aplauzelor colegilor mei și-l felicităm pe domnul deputat Baltă și îi dorim succes în nobila misiune de veghere asupra mersului în domeniul asigurărilor.

Cu aceasta, declar închisă ședința comună de astăzi.

Reamintesc, pentru colegii din Camera Deputaților, că mâine vom avea ședință în plen, cu vot final după dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi.

O seară plăcută.

 
   

Ședința se încheie la ora 18.50.

 
     

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 13 noiembrie 2019, 12:20
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro