Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2004 > 15-11-2004

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 15 noiembrie 2004

2. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

La pct.2 în ordinea de zi avem proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pe anul 2005.

Raportul comun este prezentat de domnul senator Ștefan Viorel, președintele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci a Senatului.

Domnul Viorel Ștefan:

Domnilor președinți,

Doamnelor și domnilor,

Comisiile permanente ale celor două Camere au fost sesizate în fond cu dezbaterea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

În conformitate cu art.1 al.1 lit. "g" din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, utilizarea veniturilor se face potrivit Ordonanței Guvernului nr.14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituții publice finanțate integral din venituri extrabugetare, modificată și aprobată prin Legea nr.27/1999, precum și potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2002 privind aprobarea statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli transmis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare este finanțat integral din venituri extrabugetare.

Veniturile totale preconizate sunt în sumă de 196.600.000.000 lei, având un sold al anului precedent de 60.000.000.000 lei, iar cheltuielile totale preconizate de 195.500.000.000 lei, din care cheltuieli curente în sumă de 175.500.000.000 lei.

La capitolul cheltuieli... Deci, am prezentat și partea de cheltuieli, de 195.500.000.000 lei, cu 175.500.000.000 lei cheltuieli curente.

Ca urmare, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2005 este proiectat cu un excedent de 1.100.000.000 lei, care se va reporta ca sursă de finanțare pentru anul următor.

În conformitate cu Regulamentul de funcționare al celor două Camere, Comisia pentru buget, finanțe și bănci din Senat și Comisia pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților, în urma analizei proiectului de buget de venituri și cheltuieli, supun spre dezbatere și adoptare, plenului celor două Camere, proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005, în forma prezentată în anexa la prezentul raport.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă dorește cineva să se înscrie la dezbateri generale?

Dacă nu, trecem la dezbaterea proiectului de hotărâre.

La titlu, dacă aveți obiecțiuni?

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

S-a adoptat în unanimitate.

La art.1, dacă sunt obiecțiuni?

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

S-a adoptat cu unanimitatea celor prezenți.

La art.2 dacă sunt obiecțiuni?

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă sau abțineri?

Nu sunt.

S-a adoptat cu unanimitatea celor prezenți.

Art.3, care este și ultimul. Dacă sunt obiecțiuni?

Cine este pentru?

Sunt voturi împotrivă sau abțineri?

S-a adoptat cu unanimitatea celor prezenți.

Anexă.

Dacă sunt obiecțiuni la anexă? Nu sunt.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

S-a adoptat cu unanimitatea celor prezenți.

Supun votului dumneavoastră hotărârea în ansamblu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

S-a adoptat cu marea majoritate a celor prezenți.

Vă mulțumesc.

Mulțumesc reprezentanților Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și le dorim succes pentru anul care vine. Să le ajungă bugetul și să-l execute în condiții care să pună în valoare atribuțiile acestei comisii.