Plen
Sittings of the Senate of February 7, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.7/14-02-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
30-06-2020 (joint)
30-06-2020
24-06-2020 (joint)
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 07-02-2005 Printable version

Sittings of the Senate of February 7, 2005

7. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societățile comerciale/companiile și societățile naționale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale și al industriei de apărare, precum și de către alți agenți economici din subordinea Ministerului Economiei și Comerțului, a locuințelor pe care aceștia le au în patrimoniu, personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere sau pensionarilor cu ultimul loc de muncă la acești agenți economici.
 
see bill no. L825/2004

Domnul Nicolae Văcăroiu:

................................................

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societățile comerciale / companiile și societățile naționale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale și al industriei de apărare, precum și de către alți agenți economici din subordinea Ministerului Economiei și Comerțului, a locuințelor pe care aceștia le au în patrimoniu, personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere sau pensionarilor cu ultimul loc de muncă la acești agenți economici.

Vă rog, Comisia economică, poftiți !

Dau cuvântului domnului ministru de stat Ioan Codruț Șereș.

Domnul Ioan Codruț Șereș:

Doar ministru, vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Doamnelor și domnilor senatori,

Societățile comerciale, companiile și societățile naționale din sectorul energiei, petrolului, gazelor, resurselor minerale și al industriei de apărare, precum și alți agenți economici din subordinea Ministerului Economiei și Comerțului au construit locuințe din fonduri proprii. Având în vedere însă că acești agenți economici sunt supuși acțiunii de reorganizare, externalizare, restructurare, privatizare, este necesar ca, în cadrul acestui proces, să fie vândute și activele care nu mai concură la realizarea activității principale din cadrul obiectului de activitate a acestor agenți economici, să fie reabilitate unele obiective majore, dar și să se atribuie titularilor contractelor de închiriere locuințele pe care le dețin aceștia.

Mai mult, datorită programelor de restructurare care conțin și concedieri colective, se creează situația în care titularii contractelor de închiriere nu vor mai fi salariați ai agenților economici, astfel încât se impune apariția unui cadru legal care să reglementeze și în acest caz posibilitatea de a le vinde acestora locuințele pe care le dețin.

În vederea aplicării unitare a regimului de transmitere a acestor imobile, beneficiari pot fi atât salariații agenților economici, cât și cei care sunt doar titularii unui contract de închiriere, deși nu mai sunt salariați, precum și pensionari cu ultimul loc de muncă la acești agenți economici.

De asemenea, datorită acțiunilor de privatizare, restructurare și reorganizare a societăților economice și societăților naționale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, sectorului minier și al industriei de apărare, precum și în cazul celorlalți agenți economici din subordinea Ministerului Economiei și Comerțului, precum și a numărului mare de disponibilizări, se impune luarea acestor măsuri imediate în vederea reglementării situației locuințelor ocupate de aceștia, care să permită agenților economici înstrăinarea locuințelor acestora.

O altă reglementare similară în domeniu o constituie și Legea nr. 562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare.

Față de toate cele prezentate anterior, propunem plenului Senatului adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2004.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Raportul la acest proiect de lege a fost elaborat de Comisia economică.

Dau cuvântul domnului senator Mihai Țâbuleac, secretarul comisiei, pentru a prezenta raportul Comisiei economice. Vă rog !

Domnul Mihai Țâbuleac:

Mulțumesc.

Comisia economică a fost sesizată cu Adresa nr.825/2004 pentru dezbaterea în fond a proiectului de lege.

În urma analizei care a avut loc în cadrul ședințelor din data de 24 și 25 ianuarie 2005, în prezența reprezentanților Guvernului, au rezultat o serie de aspecte care, în cea mai mare parte, au fost prezentate de domnul ministru și vă rog să-mi permiteți să nu le repet. Menționez că există avizul favorabil al Consiliului Legislativ, al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări și al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi, raport favorabil, fără amendamente, pe care-l supune plenului Senatului spre aprobare, împreună cu proiectul de lege.

Prin natura reglementărilor sale, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare și urmează a fi adoptat potrivit dispozițiilor art.76 alin.2 și 3 din Constituția României. Camera decizională este Camera Deputaților. Mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc.

Dezbateri generale. Domnul senator Paul Păcuraru, după care domnul senator Dinescu.

Domnul Paul Păcuraru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Domnule ministru,

Chiar astăzi am primit, de la Camera Deputaților, o înștiințare prin care ni se spune că un număr de 6 proiecte de acte normative privind vânzarea de locuințe de serviciu care aparțineau Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Apărării Naționale, SPP-ului, SRI-ului și așa mai departe, Serviciului de Telecomunicații Speciale, că aceste proiecte de lege, inițiate de fostul Guvern, au fost respinse. Camera Deputaților fiind Cameră decizională, înseamnă că ele au căzut definitiv, deci subiectul nu mai intră în atenția Parlamentului, cel puțin în formularea care a dat-o Guvernul.

Sigur că proiectul dumneavoastră este, dintr-un anumit punct de vedere, în aceeași logică prin care locuințele de serviciu care țineau de ministere, prin prezentul act normativ, pot să fie achiziționate, cumpărate de cei care au beneficiat de locuințele de serviciu.

Personal, sunt favorabil ideii și cu siguranță vom susține acest proiect, deși apare o idee de discriminare între două categorii de personal, de salariați, până la urmă, de salariați ai unor unități de stat, până una alta.

Aș fi vrut să vă întreb, domnule ministru, - sigur că, la nivelul Guvernului, ați decis de ce pentru unii se va adopta acest proiect de act normativ, de ce celelalte categorii de personal din Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Apărării Naționale și așa mai departe nu vor beneficia de acest drept. Aș vrea să vă întreb, în primul rând, cam cât este portofoliul de locuințe pe care Ministerul Economiei și Comerțului îl are în vedere pentru a fi vândut populației, iar a doua întrebare, domnule ministru, dacă aveți în vedere facilități pentru cumpărători, deci dacă asistăm și la un program social sau numai la o recuperare sub aspect... doar la o politică economică. Deci dacă beneficiarii de locuințe sociale care vor fi beneficiari ai acestui act normativ vor avea facilități ? Cu alte cuvinte, care este raportul dintre prețul pieței și prețul pe care, dumneavoastră, ca minister, îl aveți în vedere la vânzarea acestor locuințe. Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnul senator Dinescu Valentin.

Domnul Valentin Dinescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Vreau să spun, din capul locului, că Grupul parlamentar al Partidului România Mare salută această inițiativă și opinia noastră este că a venit puțin târziu, dar niciodată nu e prea târziu. Amintiți-vă câte drame sociale s-au iscat de-a lungul procesului de privatizare pe ansamblu tocmai pentru că, în marea și onoranta lor mărinimie, cei care scoteau la privatizare un obiectiv economic scoteau, fără nici un fel de protecție socială, și activele care aparțineau compartimentului social. E bine că s-a ajuns aici, e bine că există o asemenea reglementare. Cred însă, că, de acum încolo, va trebui să gândim cu toții o reglementare unitară care să se raporteze - că bine s-a spus aici, nu putem crea sisteme discriminatorii prin legi cu reglementări similare - să reglementeze în ansamblu toate problemele ce pot deriva din procesele de privatizare. Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc foarte mult.

Dacă mai sunt luări de cuvânt ? Vă rog, domnule Moraru.

Domnul Ion Moraru:

Domnule președinte, aș vrea să-mi exprim satisfacția că grupurile parlamentare susțin această inițiativă care, în fapt, aparține Guvernului Năstase și, în consecință, Grupul parlamentar PSD susține această lege.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Da, am înțeles. Are și un avantaj faptul că, atunci când se derulează procesele de privatizare, trebuie scoase din patrimoniul societăților toate aceste locuințe.

Mai sunt luări de cuvânt ?

Domnule ministru Șereș, vă rog !

Domnul Ioan Codruț Șereș:

Legat de întrebările domnului senator Păcuraru, diferența care poate fi gândită între abordarea dintre Ministerul Economiei și Comerțului și celelalte instituții este cea care privește restructurarea și privatizarea anumitor societăți, cele care sunt propuse de fapt pentru vânzarea... din patrimoniul cărora, practic, este propusă vânzarea acestor active. Sigur că, fiind Camera Deputaților Cameră decizională, dânșii vor putea să analizeze cu aceeași unitate de măsură dacă acest argument este consistent în raport cu analiza pe care domnii deputați au întreprins-o în privința celorlalte instituții care au făcut o propunere similară.

În privința condițiilor, trebuie să vă spun că este vorba de o vânzare la un preț evaluat, la un preț de piață. Sigur că sunt prevăzute condiții de facilitare a achiziționării acestor locuințe. Este prevăzută cumpărarea în rate, cu depunerea unui avans de 15%, în condițiile unei dobânzi de piață. Deci este o abordare oarecum similară unui credit ipotecar, ca mecanism financiar.

În ceea ce privește cifra exactă, cu aprobarea dumneavoastră, vom depune această cifră în scris, într-un termen rezonabil de timp.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă rog, dacă mai sunt luări de cuvânt ?

Stimați colegi, nu avem amendamente. Pe cale de consecință, supun votului dumneavoastră atât raportul, cât și proiectul de lege în forma prezentată de către Guvern.

Vă rog să votați.

Au fost adoptate cu 87 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 4 abțineri.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 5 july 2020, 3:35
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro