Plen
Ședința Camerei Deputaților din 19 septembrie 1996
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 1996 > 19-09-1996 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 19 septembrie 1996

Aprobări cereri de participare la comisii permanente

Ședința a început la ora 8,55.

Lucrările au fost conduse de domnul Marțian Dan, vicepreședintele Camerei Deputaților, asistat de doamna Viorica Afrăsinei și de domnul Kónya-Hamar Alexandru, secretari.

 

Domnul Marțian Dan:

Doamnelor și domnilor deputați,

Începem lucrările Camerei Deputaților și mai întâi vreau să vă pun în temă în legătură cu situația participării la ele.

Din 341 de deputați, și-au înregistrat participarea pe listele de prezență 207. Sunt absenți 134. Din aceștia, 23 îndeplinesc diferite misiuni primite din partea Camerei, împrejurare ce-i împiedică să participe la lucrările în plen.

În aceste condiții, cvorumul de lucru este de 171 de membri.

V-aș ruga să fiți de acord să ne pronunțăm asupra câtorva lucruri legate de activitatea noastră curentă și de latura organizatorică a activității.

Așa cum știți, în ultimul timp au fost validați câțiva dintre colegi care au îndreptățirea, potrivit legii alegerilor parlamentare, să ocupe posturile de deputați, în cazul în care au devenit vacante unele dintre aceste posturi.

În acest sens, avem cererea domnului deputat Ion Tomescu, ales în Circumscripția electorală nr.20 Gorj, în urma demisiei domnului deputat Nicolae Mischie, de a activa în cadrul Comisiei pentru industrii și servicii.

Dacă sunt observații în legătură cu această cerere a domnului deputat Ion Tomescu? Nu sunt.

V-o supun atunci votului.

Cine este pentru aprobarea cererii domnului deputat Ion Tomescu? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, a fost aprobată cererea domnului deputat Ion Tomescu.

În Circumscripția electorală nr.34 Suceava, mandatul devenit vacant prin demisia domnului Viorel Munteanu a fost ocupat, în urma prezentării raportului de validare, de către domnul deputat Mihai Fodor. Dânsul dorește să activeze în cadrul Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

Dacă sunt observații în legătură cu cererea domnului deputat Mihai Fodor? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră și cererea dânsului.

Cine este, vă rog, pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Și această cerere a domnului deputat Mihai Fodor a fost aprobată cu unanimitatea sufragiilor exprimate în Cameră.

În Circumscripția electorală Vaslui a devenit vacant un mandat de deputat deținut anterior dectre domnul deputat Ioan Costin care a demisionat. În locul lui a fost validat domnul deputat Maricel Grădinaru. Dorește să activeze în cadrul Comisiei pentru muncă și protecție socială, comisie în care, până la înaintarea demisiei, a activat și domnul deputat Ioan Costin.

Dacă sunt observații în legătură cu cererea domnului deputat Maricel Grădinaru? Nu sunt.

Supun votului, atunci, și cererea dânsului.

Cine este, vă rog, pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt abțineri.

Și această cerere a fost aprobată cu unanimitatea voturilor exprimate.

Noi, potrivit unei discuții care a avut loc ieri, intenționam să supunem votului cele două proiecte de legi care au fost discutate și dezbătute pe articole în cadrul ședinței de ieri - Legea locuinței și Legea privind modificarea și completarea Legii nr.50/1991. Cred că este riscant. Sperăm, însă, ca, pe parcursul desfășurării lucrărilor, să binevoiască să vină în aulă și ceilalți colegi, realizând o anumită concordanță între ceea ce spun scriptele și ceea ce ne spune realitatea din aulă.

 
Dezbateri: proiectul de Lege privind Statutul personalului didactic

Doamnelor și domnilor,

Potrivit ordinii de zi, urmează să continuăm dezbaterea la proiectul de Lege privind Statutul personalului didactic.

La această dezbatere participă, din partea Ministerului Învățământului, doamna secretar de stat Ecaterina Andronescu; din partea Ministerului Finanțelor - domnul secretar de stat Nicușor Constantinescu; din partea Ministerului Muncii și Protecției Sociale - domnul secretar de stat Neacșu.

Trecem la examinarea acestui proiect de lege. Așa cum vă aduceți aminte, sper, în sesiunea din vară, de la începutul verii, noi am examinat într-o primă parte, ca să spunem așa, cu caracter introductiv, general, acest proiect de lege, în sensul că am ascultat opiniile inițiatorului, punctul de vedere, raportul și considerentele Comisiei pentru învățămînt, știință, tineret și sport și, de asemenea, și-au prezentat punctele de vedere, atitudinea față de acest proiect de lege exponenții grupurilor parlamentare. Și, după câte îmi amintesc eu, a fost adoptat și titlul legii. Aici s-a oprit, în acest punct s-au oprit dezbaterile cu privire la acest proiect de lege.

Întrucât dezbaterile generale s-au desfășurat, noi vom continua cu examinarea pe mai departe a acestui proiect de lege concret: pe articole, paragrafe.

Și, vă rog, din acest punct de vedere, să vă pregătiți documentele: raportul inițial și raportul suplimentar, care a fost difuzat de către comisie în urma unor propuneri care au venit.

Trecem, în consecință, la titlul 1.

Deci titlul l-am aprobat. Titlul 1: "Dispoziții generale".

Dacă în legătură cu această denumire pentru titlul 1, sunt observații? Nu sunt.

Vă supun votului, atunci, titlul, așa cum figurează el în raport.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt abtineri.

Cu unanimitate de voturi, a fost adoptat titlul 1, "Dispoziții generale", mai exact, denumirea acestui titlu.

Art.1. Dacă sunt observații în legătură cu formularea, conținutul art.1?

Domnul deputat Ștefan Cazimir. Vă rog să poftiți la tribună.

 

Domnul Ștefan Cazimir:

Pentru a evita repetarea verbului "se aplică" în cele două propoziții din art.1, vă propun conexarea lor într-o singură frază, înlocuindu-se cuvintele de la începutul celei de a doua ("acestea se aplică") prin cuvântul "precum": "Prevederile statutului se aplică personalului didactic de predare, didactic auxiliar și de conducere din întregul sistem de învățământ de stat și particular, precum și personalului didactic care îndeplinește funcții de îndrumare și control".

 
 

Domnul Marțian Dan:

Dacă în legătură cu acest articol mai sunt și alte observații? Nu sunt?

Consult inițiatorul și comisia, dacă agreează propunerea de amendare făcută de domnul deputat?

Comisia îmbrățișează. Inițiatorul, aussi, da? Bun.

Doamnelor și domnilor, deci suprimăm punctul, teza a doua o desființăm, o contopim cu prima. Și atunci, va curge textul așa cum spune: după sintagma "de stat și particulare, precum și personalul didactic care îndeplinește funcții de îndrumare și control", da? Bun.

Supun votului dumneavoastră această propunere de amendare a textului.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, a fost adoptat amendamentul domnului deputat Ștefan Cazimir.

Vă supun votului art.1 în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, a fost aprobat art.1.

Trecem la examinarea art.2. Dacă sunt observații în legătură cu el?

Vă rog să poftiți la tribună.

 
 

Domnul Ștefan Cazimir:

O corectare strict gramaticală, la lit.a), rândul 2: "... precum și ale celui de conducere, de îndrumare și de control".

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da. Este vorba deci de textul de la lit.a).

Dacă mai sunt și alte observații?

Deci, textul de la lit.a) se propune să fie modificat. El ar suna: "Funcțiile, competențele, responsabilitățile, drepturile și obligațiile specifice personalului didactic și didactic auxiliar, precum și cele ale celui de conducere, de îndrumare și de control ...", da? Se adaugă, deci, după conjuncție aceasta: "... și ale celui...". Bun, este clar.

Să vedem deci. Prima dată supun votului propunerea de amendare a textului de la lit.a)

Cine este, vă rog, pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, a fost adoptat amendamentul domnului deputat Ștefan Cazimir.

Nemaifiind alte observații în legătură cu art.2, vă rog să vă pronunțați asupra lui.

Cine este pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, a fost aprobat textul art.2.

Trecem la examinarea art.3.

Dacă sunt observații în legătură cu el?

Da. Poftiți, domnule Ștefan Cazimir.

 
 

Domnul Ștefan Cazimir:

Cred că s-ar putea evita o repetare în enunțul alin.2: "...care au .." - la rândul 2 și, din nou, "... care au ..." - la rândul 3. La a doua apariție se poate înlocui cu articolul "o": " ... care au capacitatea de exercitare deplină a drepturilor, o conduită morală corespunzătoare și sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției".

 
 

Domnul Marțian Dan:

Bun. Deci, se propune înlocuirea sintagmei "... care au..." cu particula "o", da?

Dacă mai sunt și alte observații? Nu sunt.

Comisia, inițiatorul agreează această chestiune eminamente de factură redacțională și de fluență a textului? De acord.

Supun votului această propunere de amendare la alin.2, făcută de domnul deputat Ștefan Cazimir.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, a fost aprobat amendamentul domnului deputat Ștefan Cazimir.

Vă rog să vă pronunțați, dacă nu sunt observații în plus, asupra art.3 în ansamblu.

Cine este pentru adoptarea lui? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, a fost adoptat textul art.3.

Trecem la examinarea art.4. După câte vedeți, este un articol cu un text mai mare, structurat în 4 alineate.

Dacă sunt observații în legătură cu el?

Domnul Ștefan Cazimir. Vă rog să poftiți.

 
 

Domnul Ștefan Cazimir:

Mi se pare ușor stângace formularea de la rândul 4, "...sunt condiționate de prezentarea unui certificat medical care cuprinde și starea sănătății neuro-psihice". Ar fi preferabil să sGpunem "cuprinzând" sau, poate și mai bine, aici comisia are ultimul cuvânt, "atestând și starea sănătății neuropsihice".

 
 

Domnul Marțian Dan:

Dacă mai sunt și alte observații?

 
 

Domnul Németh Ioan:

La alin.3, propun pentru eliminare următorul text: "Pentru prevenirea cazurilor de inaptitudine profesională, survenite pe fondul unor tulburări psiho-comportamentale, personalul didactic și didactic auxiliar se supune periodic, la 5 ani, unui examen medico-psihiatric". Pentru că în continuare se explicitează în acest alineat: "În situații evidente de inaptitudine, conducerea unității sau a instituției poate solicita examinarea medico-psihiatrică".

Deci, nu este necesar ca, din 5 în 5 ani, tot personalul didactic să se deplaseze la cabinetul neuro-psihiatric, care poate există unul singur în județ, ca să participe la un asemenea examen medical.

Pe de altă parte, nici în alte domenii, deci nici avocații, nici procurorii, sau nici chiar parlamentarii nu participă la un asemenea examen medical.

 
 

Domnul Marțian Dan:

O să vă rog să-mi dați în scris. Dumneavoastră propuneți deci suprimarea reglementării privind periodicitarea, da? O dată la 5 ani, am înțeles. Bun. Dați-mi în scris propunerea.

Consult pe colegi dacă mai sunt alte observații în legătură cu acest articol? Nu sunt.

Care este opinia inițiatorului și a comisiei în legătură cu propunerea domnului deputat Németh?

 
 

Domnul Romulus Dabu:

Acest text, cu periodicitatea respectivă, a fost făcut pentru protecția copiilor. Deci, comisia nu acceptă eliminarea respectivă.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnule Németh, eu am înțeles așa, că dumneavoastră propuneți ca textul alin.2, partea asta din prima teză, să sune așa: "Pentru prevenirea cazurilor de inaptitudine profesională survenite pe fondul unor tulburări psiho-comportamentale, personalul didactic și didactic auxiliar se supune unui examen medico-psihiatric", da? Am înțeles bine? Și, după aceea, textul curge: "În situații evidente de inaptitudine, conducerea unității sau a intituției poate solicita, cu acordul consiliului profesoral sau al facultății examinarea medico-psihiatrică și în interiorul perioadei prevăzute ..." Bun, aici va trebui să adecvăm, dacă va fi adoptată ...

Vă rog.

 
 

Domnul Németh Ioan:

Este o prevedere clară: "În situații evidente de inaptitudine, conducerea unității sau a instituției poate solicita examinarea medico-psihiatrică".

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da. Bun.

Doamnelor și domnilor, deci cele două teze de la alin.3, teza întâi și teza a doua trebuie corelate și probabil că textul care rezultă în urma acestei propuneri este următorul: "Pentru prevenirea cazurilor de inaptitudine profesională survenite pe fondul unor tulburări psiho-comportamentale, personalul didactic și didactic auxiliar se supune unui examen medico-psihiatric. În situații evidente de inaptitudine, conducerea unității sau a instituției poate solicita, cu acordul consiliului profesoral sau al facultății - asta propuneți, am impresia, să fie eliminată această specificare - examinarea medico-psihiatrică". Restul textului care rămâne din partea finală a tezei a doua se suprimă.

Acestea sunt deci propunerile pe care le face domnul deputat Németh.

Punctul de vedere al inițiatorului?

Doamna secretar de stat. Vă rog să poftiți la tribună.

 
 

Doamna Ecaterina Andronescu:

Eu aș vrea să vă spun că aș putea să fiu de acord cu propunerea domnului deputat, întrucât, în situații evidente de inaptitudine, conducerea unității poate cere control medical de specialitate.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Ați ascultat deci punctul de vedere al inițiatorului. Aderă la propunerea formulată de către domnul Németh.

Supun votului dumneavoastră propunerea de modificare a tezei întâia, în sensul celor pe care le-am menționat mai înainte: "Personsalul didactic și didactic auxiliar se supune unui examen medico-psihiatric. În situații evidente de inaptitudine, conducerea unității sau instituției poate solicita, cu acordul consiliului profesoral sau al facultătii, examinare medico-psihiatrică".

Domnul Németh, în propunerea dânsului, a sugerat ca să se elimine acest segment din teza a doua, care se referă la acordul consiliului facultății.

Eu, însă, vreau să vă întreb următorul lucru: nu credeți că totuși ar trebui - și mă adresez în primul rând autorului amendamentului -, nu credeți că totuși ar trebui să fie această precizare cu acordul consiliului profesoral sau al facultății? pentru ca chestiunea asta să nu poată fi o treabă de refuială personală între cel care conduce și cadrul didactic la activitatea de bază, sau, mă rog, auxiliar?

Vă rog să vă spuneți părerea. Este o treabă, totuși, importantă.

 
 

Domnul Németh Ioan:

Da, sunt de acord. Însă aceste cazuri sunt cu totul izolate, nu sunt cu sutele, cu miile, ca să ....

 
 

Domnul Marțian Dan:

Evident, evident. Tocmai de aceea, pentru a fi o judecată obiectivă și liniștită și pe fondul lucrurilor, cred că este bine ca să rămână această specificare "cu acordul consiliului profesoral sau al facultății", da? Bun.

Deci, acestea sunt lucrurile.

Vă supun votului, atunci, prima dată, propunerea de amendare în partea finală a tezei întâia, în sensul celor citite anterior. Nu mai repet.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? 7 voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? O abținere.

Cu majoritate de voturi, a fost aprobată propunerea de asmendare a tezei întâia.

Iar teza a doua va suna: "În situații evidente de inaptitudine, conducerea unității sau a instituției, poate solicita, cu acordul consiliului profesoral sau al facultății, examinare medico-psihiatrică". Următorul text: "... și în interiorul perioadei prevăzute..." evident că decurge din ceea ce am votat anterior.

Vă supun votului eliminarea părții finale din teza a doua.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt abțineri.

A fost aprobată și această propunere.

N-au fost alte observații în legătură cu art.4.

Mai dorește, totuși, cineva să ia cuvântul?

La alin.1, sigur, reținem, dar în afară de acesta? Nu. Bun.

Deci, domnul deputat Ștefan Cazimir propune să avem o intervenție de natură redacțională și de evitare a unor chestiuni care ar duce la o repetare supărătoare.

La rândul 3 avem următorul text: "...sunt condiționate de prezentarea unui certificat medical care cuprinde ...."; dânsul propune să curgă textul: "... de prezentare a unui certificat medical, atestând starea sănătății neuro-psihice", da? Bun.

Opinia comisiei, a inițiatorului? De acord.

Deci suprimăm "care cuprinde" și înlocuim cu gerunziul de la verbul a atesta: "... atestând și starea sănătății neuro-psihice", pentru că certificatul medical are și alte fațete ale stării de sănătate ale celui în cauză.

Supun votului această propunere.

Cine este pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt abțineri .

Cu unanimitate de voturi, a fost adoptată și această amendare de ordin redacțional.

Dacă nu sunt alte observații, vă supun votului art.4, așa cum rezultă în urma însușirii amendamentelor pe care le-am discutat.

Cine este pentru adoptarea lui? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, a fost adoptat textul art.4.

Titlul 2. Se propune pentru el următoarea formulare: "Învățământul preuniversitar".

Dacă în legătură cu titlul propus, sunt observații? Nu sunt.

Vi-l supun votului, așa cum figurează el în raportul comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, a fost adoptat.

Capitolul I. Denumirea propusă. Dacă sunt observații în legătură cu titlul propus pentru Capitolul I? Nu sunt.

Vi-l supun votului în redactarea din raportul comisiei.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, a fost aprobat titlul Capit.I.

Secțiunea I - aveți titlul propus pentru ea: "Funcțiile didactice și didactice auxiliare".

Dacă sunt observații în legătură cu titlul acestei secțiuni? Nu sunt.

Vă supun votului, atunci, titlul, așa cum figurează el în raportul comisiei.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, a fost adoptat titlul Secțiunii I.

Trecem la examinarea art.5. În legătură cu el avem unele propuneri de amendare conținute în raportul suplimentar.

Dacă sunt observații? Dacă sunt doritori să intervină pe marginea acestui articol? Nu sunt.

Vă rog, atunci, să vă uitați în raportul suplimentar. La lit.d), avem acolo, spre finalul unde sunt menționate diferitele categorii: profesori de educație specială, psihopedagog. Se propune să introducem înainte de specificarea "profesori" și după aceea să vină și determinativul "psihopedagog". Asta este, deci, în legătură cu textul de la lit.d).

Supun votului dumneavoastră această propunere de asmendare la lit.d).

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Această propunere de amendare a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Mai avem la lit. f), tot la acest articol, o propunere de completare. Deci: "maistru-instructor" - figurează la noi aici, după "profesor" și după aceea se întregește textul cu "institutor, învățător, educatoare". Aceste 3 elemente în plus sunt adăugate la lit. f).

Vă supun votului și această propunere de amendare a textului formulat de comisie prin raportul suplimentar.

Cine este pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Mai consult încă o dată Camera dacă sunt alte observații în legătură cu textul art. 5. Nu sunt.

Vi-l supun votului așa cum rezultă el în urma însușirii și amendamentelor din raportul suplimentar.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat și textul art. 5. El de fapt preia, oarecum, topește și textul art. 3 și 4 din proiectul de lege. Așa că trecem la următorul pct. 12, din raportul inițial. Se referă la art. 6.

Dacă în legătură cu acest text sunt observații? Nu sunt. Vă supun atunci aprobării textul art. 6 în redactarea pe care o conține raportul comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt nici abțineri.

Unanimitate.

Următorul punct, fost art.6 din proiectul de lege, trece la Capitolul II Secțiunea I "Funcții de conducere". Idem în ceea ce privește art.7 din proiectul de lege.

În consecință, trecem la pct. 15. Acolo avem titlul propus pentru Secțiunea II - "Condițiile pentru ocuparea funcțiilor didactice și didactice auxiliare".

Dacă sunt observații în legătură cu titlul acestei secțiuni? Nu sunt.

Supun votului atunci titlul secțiunii II în redactarea din raportul comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt nici abțineri.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat titlul Secțiunii II.

Trecem la examinarea art. 7. Aici avem mai multe propuneri de amendare și la textele de la lit. a), b) și c).

Vă consult dacă, în afară de sugestiile pe care le conține raportul suplimentar al comisiei. sunt și alte probleme de ridicat în legătură cu acest articol.

Domnul Ștefan Cazimir dorește să intervină.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

 
 

Domnul Ștefan Cazimir:

Mai întâi, la alineatul 1 al art. 7 este o construcție cam greoaie: "se cer a fi îndeplinite". Cred că putem să spunem "...se cer îndeplinite". Dacă această propunere va fi acceptată, atunci aceeași modificare va trebui făcută și la alin. 2, "...pentru ocuparea funcțiilor didactice pentru unitățile conexe învățământului preuniversitar se cer îndeplinite", precum și la alin. 1 al art.8.

De asemenea, în cadrul raportului suplimentar, la lit. b), pentru a evita prezența de 2 ori a conjucției "sau", propun ca la a doua ei prezență să fie înclocuită cu conjuncția "ori": "...secția pentru învățători sau a secției educatoare - învățători ori a unei școli echivalente".

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da. Mai sunt alte observații în legătură cu acest articol? Nu sunt. Bun. Am să cer opinia inițiatorului și comisiei la fiecare text din cuprinsul acestui articol, unde s-au făcut unele sugestii.

Pentru început, la alin. 1, formularea părții de început, "Pentru ocuparea funcțiilor didactice se cer îndeplinite următoarele condiții de studii: "Dacă agreați aceasta? Inițiatorul, da. Comisia?

 
 

Domnul Romulus Dabu:

"Se cer a fi îndeplinite", așa este corect. În alte limbi poate nu e corect, dar în limba română așa trebuie.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Nu, "se cer îndeplinite următoarele condiții de studii". Este aceeași Mărie cu altă pălărie, dar știu eu din punct de vedere...

Domnii deputați de pe banca comisiei:

"...se cer a fi îndeplinite..."

 
 

Domnul Marțian Dan:

Este o chestiune... "se cer a fi îndeplinite următoarele condiții de studii." Bun.

 
 

Domnul Ștefan Cazimir:

"...trebuie îndeplinite..."

 
 

Domnul Marțian Dan:

Eu vă propun următorul lucru: "Pentru ocuparea funcțiilor didactice trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții de studii..." Vedeți, vreau să mă evidențiez și eu. Agreați, domnule Cazimir?

 
 

Domnul Ștefan Cazimir:

"trebuie îndeplinite", am spus.

 
 

Domnul Marțian Dan:

"trebuie îndeplinite", bun. De acord cu formula asta?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Mulțumesc.

Dacă se abține cineva? Nu sunt voturi abțineri.

Deci, cu unanimitate de voturi, s-a aprobat această formulă de ieșire din dispută.

Trecem la textul de la lit. a). Avem textul din raportul suplimentar. Nu au fost în legătură cu el observații.

În consecință, vi-l supun votului, așa cum figurează el în raportul sulplimentar la punctul 3. Da?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

Am reținut propunerile de la lit. b).

Textul de la lit. a) a fost adoptat pe baza propunerii pe care o conține raportul suplimentar.

La lit. b) avem, de asemenea, o intervenție de natură redacțională și de precizare propusă prin raportul suplimentar, la care se adaugă propunerea domnului deputat Ștefan Cazimir ca în finalul textului de la această literă, particula "sau" să o înlocuim cu "ori", pentru că avem înainte, "pentru învățători sau a secției educatoare-învățători sau a unei școli echivalente". Se propune "ori a unei școli echivalente", tocmai pentru o anumită eleganță și respect al acurateței.

Supun votului această propunere de amendare la lit.b), pe care o face domnul Cazimir și, după aceea, textul în întregime de la lit.b).

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Amendamentul a fost însușit.

Supun votului textul de la lit. b).

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

A fost aprobat textul de la lit. b).

Textul de la lit.c), de asemenea, conține propuneri de amendare în raportul comisiei. În legătură cu el nu au fost observații. Sunt ceva probleme? Nu.

Supun votului și textul de la lit.c) din raportul comisiei, raportul suplimentar al comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat și textul de la lit.c). Nu au fost alte lucruri în legătură cu alin. 1.

Trecem la alin. 2. Pentru această funcție vom spune: "... se cere îndeplinită condiția prevăzută la art. 68 din Legea învățământului, aplicată în mod corespunzător". De acord cu această amendare? Deci: "Pentru această funcție se cere îndeplinită condiția prevăzută la art. 68 din Legea învățământului, aplicată în mod corespunzător".

Comisia? De acord.

Inițiatorul? De acord.

Supun votului această propunere de amendare la alin.....stați puțin. Nu. Aici, dacă nu este alineat, domnule Ștefan Cazimir, eu sunt aici în mare dificultate că nu am reținut exact dacă este vorba de alineatul 2 sau este teza finală de la lit.f) ?

 
 

Domnul Ștefan Cazimir:

Este teza finală de la lit. f).

 
 

Domnul Marțian Dan:

"Pentru această funcție se cere și îndeplinirea condițiilor de la articolul..." Aici ați spus: "Pentru această funcție se cere și îndeplinirea condiției prevăzute la articolul..." Aici ați propus amendarea? Nu ați decelat. Problema este următoarea. Teza asta nu este alineat. Este teza finală de la lit. f). La acest text v-ați referit, nu?

 
 

Domnul Ștefan Cazimir:

Nu a fost nici o observație la acest text.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Ba da, ați avut la alineatul 2, așa ați spus. Ați spus că operăm adecvarea la alin. 1, trebuie făcută și la alin. 2 și ...

 
 

Domnul Stefan Cazimir:

Am spus "trebuie îndeplinită" în loc de "se cere a fi..."

 
 

Domnul Marțian Dan:

Doamnelor și domnilor,

"Pentru această funcție trebuie îndeplinită și condiția prevăzută la art. 68 din Legea învățământului, aplicată în mod corespunzător". Da?

Comisia agreează? Comisia agreează. Inițiatorul la fel.

Supun votului atunci acest text. El va fi partea finală de la lit. f). Și trebuie să fim atenți să nu apară ca alineat.

Supun votului propunerea de amendare a acestui text din partea finală a lit. f)

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat și acest text de la lit. f). Și, întrucât nu au fost alte observații, vă supun votului art. 7 în ansamblu, așa cum rezultă el.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri?

Da, spuneți, la lit. g) să facem o modificare, de asemenea: "trebuie îndeplinite în mod corespunzător condițiile de studii menționate..."

Supun votului textul de la lit. g), care merge pe linia unor lucruri pe care le-am operat la începutul alineatului, la alineatul 1 și la lit. f).

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat.

La alin. 2 "trebuie îndeplinită" - "Pentru ocuparea funcțiilor didactice din unitățile conexe din învățământul preuniversitar trebuie îndeplinte în mod corespunzător condițiile de studii prevăzute la art. 7 alin. 1".

Supun votului această propunere de amendare și la alineatul 2.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt .

Cu unanimitate de voturi a fost adoptată și propunerea de amendare de la alineatul 2.

Mai sunt observații în legătură cu art. 7? Nu sunt.

Vi-l supun votului atunci.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat textul art. 7.

Trecem la discutarea art. 8.

Avem propuneri de amendare, pe care le conține raportul suplimentar la lit. c) și d).

Dacă sunt alte observații în legătură cu art. 8? Nu sunt.

Vă rog să vă uitați atunci peste textele pe care le propune comisia în raportul suplimentar pct. 5, da? Să fiți de acord ca partea de început să fie: "Pentru ocuparea funcțiilor didactice auxiliare trebuie îndeplinite următoarele condiții de studii", da? Pentru unitatea textului.

Supun votului această propunere de amendare la alineatul 1, partea de debut.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

A fost aprobată propunerea.

Vă supun votului, dacă nu aveți observații, textul propus pentru lit. e) , prin raportul supllimentar al comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat textul de la lit. c).

Dacă sunt observații în legătură cu textul propus pentru lit. d)? Nu sunt.

Vă supun votului și acest text care figurează la punctul 5 din raportul suplimentar.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost aprobat și acest text.

Vă supun votului art.8 în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Unanimitate.

Următorul punct, art. 9 din proiectul de lege a fost înglobat cu anumite modificări la art.7, asupra căruia noi ne-am pronunțat deja, da?

In consecință, considerăm că această chestiune este epuizată. Un comentariu similar am de făcut în legătură cu art. 10 din proiectul de lege, care a fost înglobat cu anumite modificări la art. 4. Același lucru în legătură cu art. 11 din proiectul de lege.

În acest fel, am epuizat materia Secțiunii I.

Urmează Secțiunea a II-a. Aveți titlul propus la punctul 21 din raportul inițial al comisiei pentru această secțiune. Dacă sunt observații în ceea ce privește titlul? Nu sunt. Vi-l supun votului atunci.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat titlul Sectiunii a III-a.

Trecem la examinarea art. 9.

Dacă în legătură cu el dorește cineva să ia cuvântul? Nu sunt doritori.

Vi-l supun votului în redactarea pe care o conține raportul inițial al comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt nici abțineri.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat textul art. 9.

La art.13 se propune eliminarea textului. Iar rațiunile le aveți.

Supun votului propunerea de eliminare a acestui articol în textul inițial.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

Unanimitate de voturi a întrunit și această propunere a comisiei.

Pentru art. 14 se propune, de asemenea, eliminarea textului.

Sunt observații? Nu sunt.

Supun votului.

Cine este pentru eliminarea art. 14 din proiectul de lege? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt nici abțineri.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobată această propunere a comisiei.

Art. 15 din proiectul de lege este de asemenea propus spre eliminare.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Supun votului și această propunere a comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

Cu unanimitate de voturi, Camera Deputaților și-a însușit propunerea comisiei.

Aceeași propunere în privința art. 16 din proiectul de lege. Supun votului dumneavoastră și această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

A fost aprobată și ea cu unanimitatea sufragiilor exprimate.

O propunere similară și în ceea ce privește art. 17. V-o supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobată propunerea comisiei.

Art. 18 este, de asemenea, propus de către comisie a fi eliminat. Sunt observații? Nu.

Supun votului atunci această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobată și această propunere a comisiei.

Ne propune comisia să fie eliminat și art. 19 din proiectul de lege.

Sunt observații în legătură cu aceasta propunere? Nu sunt.

O supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Și art.20 se propune a fi eliminat.

Sunt observații în legătură cu această propunere a comisiei? Nu sunt.

Vă supun votului și propunerea de eliminare a art. 20.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobată și eliminarea art. 20.

Se propune și în privința art. 21 o soluție similară, de eliminare. Sunt observații? Nu sunt.

Vă supun votului această propunere a comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt nici abțineri.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobată și această propunere.

În legătură cu următorul punct, care se referă la art. 22, acest text trece cu modificări la articolul nou - 13. Luăm în seamă acest lucru, da?

Art. 23 se regăsește cu modificări la art. 10-11. Luăm notă și de această chestiune și vom examina, da?

La următorul pct. 34 din raportul comisiei, este vorba de art. 24 și se regăsește cu modificări la art.11. Vă propun să luăm notă și de asta, da?

Punctul 35 se referă la art. 25. Comisia propune eliminarea lui. Sunt observații? Nu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobată și această propunere a comisiei.

Art. 26 se regăsește cu modificări la art. 12. Vă propun să luăm notă și să fim atenți când examinăm acel articol.

Art.27 se propune a fi eliminat.

Sunt observații în legătură cu această sugestie? Nu.

Supun votului propunerea de eliminare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobată propunerea de eliminare.

O propunere similară avem și în ce privește art. 28. Sunt observații? Nu.

Supun votului propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobată această propunere.

Art. 29 se va regăsi la art.15 și 16.

O observație similară în privința art.30.

Art. 31 se va regăsi cu unele modificări la art. 16 alin. 6.

Art. 32 se va regăsi tot la art. 17 alin.4 și 5.

Art. 33 se va regăsi cu modificări la art. 17.

Art. 34 se propune a fi eliminat.

Dacă sunt observații în legătură cu această propunere a comisiei? Nu sunt. O supun votului.

Cine este pentru eliminarea art. 34 din proiectul de lege? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt. Cu unanimitate de voturi a fost aprobată această propunere a comisiei.

Art. 35 este, de asemenea, propus spre eliminare.

Dacă sunt observații în legătură cu propunerea comisiei? Nu sunt .

O supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost adoptată și ea cu unanimitatea sufragiilor exprimate.

Art.37 se va regăsi cu unele modificări la art. 19. Același lucru trebuie spus despre art. 37.

Și acum trecem la art. 10. Avem aici propuneri de amendare pe care le conține raportul suplimentar la textul de la lit. a), b), c) și e).

Dacă sunt și alte observații? Domnul deputat Gorun.

 
 

Domnul Gheorghe Gorun:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

La art. 10 lit. a), pentru o mai eficientă explicare, pentru concizia textului aș propune următoarea formulare: "transferarea personalului didactic titular, disponibilizat prin restrângerea de activitate sau prin desființarea unor unități școlare; acest transfer se realizează în unități școlare echivalente sau într-o treaptă inferioară de învățământ, în specialitate, numai... "Să adăugăm cuvântul "numai", "...în același mediu, rural sau urban". Aceasta pentru lit. a).

De asemenea, aș propune schimbarea alineatului c) cu b) și b) cu c) din proiectul de lege. Deci, lit. b) devine lit. c) și c) să devină lit. b). Explicații pentru propuneri nu cred că sunt necesare. Cei care își desfășoară activitatea în învățământ sau și-au desfășurat activitatea în învățământ știu că de cele mai multe ori nu s-au respectat prevederile vechii legi a personalului din învățământ în legătură cu restrângerile de activitate și cu respectarea mediului urban sau rural.

De asemenea, cred că este obligatoriu ca mai întâi să se ocupe posturile vacante prin concurs și după aceea să se realizeze ocuparea posturilor prin detașare.

Aceasta este rațiunea propunerilor mele.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnule Gorun,

Se ridică următoarea problemă: România la ora actuală are 48% din populație în mediul rural. Probabil că procesul de urbanizare va continua, și dacă nu vor fi debușee în mediul rural, știți?

 
 

Domnul Gheorghe Gorun:

Concursul, domnule președine! Concursul!

 
 

Domnul Marțian Dan:

Bun. O să ascultăm și punctul de vedere al inițiatorului, sigur că există o premisă importantă care răzbate din propunerea dumneavoastră, și anume un drept câștigat. Dar există și cealaltă dimensiune a lucrurilor: în România va exista o mobilitate a populației și, din acest punct de vedere, este de așteptat ca, totuși, într-o anumită perspectivă, populația din mediul rural să mai scadă. Stiți? Bun.

Să vedem. Eu am ridicat o problemă.

În legătură cu amendamentul dumneavoastră, sigur nu este menirea mea, în calitate de președinte al lucrărilor să comentez. O să facă asta membrii comisiei și inițiatorul.

Sunt însă și alte observații în legătură cu textul de la art. 10?

Am reținut deci, propunerile domnului deputat Gorun, în ceea ce privește textul de la lit. a), modificări în două segmente ale lui, și propunerea dânsului de a inversa locul între textul de la lit. b) și c). Dacă sunt alte observații? Nu sunt. Atunci, rog inițiatorul și comisia să se pronunțe în legătură cu propunerea domnului Gorun. Deci, dânsul propune, dacă ne uităm peste pct. 6 din raportul suplimentar, ca textul să sune astfel, la lit. a): "Transferarea personalului didactic titular, disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin desființarea unor unități școlare; acest transfer se realizează în unități școlare echivalente sau într-o treaptă inferioară de învățământ în specialitate, numai în limita aceluiași regim de mediu". "... numai în același regim de mediu - da - rural sau urban. Aceasta este propunerea. Tăiem "limită", deci, " ... numai în același regim de mediu - rural sau urban". Asta este propunerea. Vă rog să vă pronunțați în legătură cu amendamentele. În legătură cu primul, probabil este mai simplu, al doilea potate să fie obiect de judecăți.

Vă rog, doamna secretar de stat Ecaterina Andronescu are cuvântul.

 
 

Doamna Ecaterina Andronescu:

Aș vrea să-mi permiteți să exprim punctul de vedere al ministerului, și anume de menținere a acestui articol așa cum este el redactat de comisie, pentru că propunerea domnului deputat, de fapt, elimină "prin concurs", ceea ce nu mi se pare că este corect, " ... transferarea prin concurs a personalului didactic". Raportul suplimentar elimină "prin concurs"? În varianta pe care, eu, mă iertați, am urmărit-o, era aici "prin concurs".

 
 

Domnul Marțian Dan:

Deci, doamna secretar de stat, textul de la lit. a) îl discutăm pe baza raportului suplimentar, care spune așa: "Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin desființarea unor unități școlare; acest transfer se poate efectua...", domnul Gorun propune: " ... acest transfer se realizează în unități școlare echivalente sau într-o treaptă inferioară de învățământ, în specialitate, numai", propune dânsul, " ... numai în același regim de mediu - rural sau urban". Asta este.

 
 

Doamna Ecaterina Andronescu:

" ... cu respectarea mediului rural sau urban din care pleacă" - mi se pare mai potrivit.

Eu susțin punctul de vedere redactat de comisie.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnule Dabu,

Dacă doriți, sau cineva din comisie, să ne spuneți punctul dumneavoastră de vedere... Eu cred că prima propunere, a domnului Gorun, de modificare redacțională " ... se realizează" în loc de " ... se poate efectua", poate să fie, mă rog, discutată.

Vă rog.

Punctul de vedere al comisiei?

 
 

Domnul Romulus Dabu:

Poate fi acceptat primul.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Prima? A doua?

 
 

Domnul Romulus Dabu:

Nu.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Bun.

 
 

Domnul Gheorghe Gorun (din sală):

Este același lucru, ce spune comisia!

 
 

Domnul Marțian Dan:

Bun. Imediat.

Domnul Turlea dorește să ia cuvântul.

 
 

Domnul Petre Turlea:

Vreau să vă atrag respectuos atenția asupra unui lucru, dezbaterea în comisie a fost vijelioasă și, la limită, s-a adoptat această eliminare a unui act absolut normal, în toate domeniile, nu numai în învătământ: concursul.

Există niște interese ca posturile foarte bune din orașe să se ocupe și de oameni care sunt nepregătiți total, dar care au o mulțime de oameni în spate și intră prin dosare - care are mai mulți copii... Ce legătură are câți copii are un om cu felul în care predă la catedră?

De aceea, s-a obținut, până la urmă, v-am spus, în felul acesta, în ultimă instanță, să se elimine formula "prin concurs".

Este o aberație.

Cum să se elimine intrarea în locurile cele mai bune în învățământ prin concurs?

De aceea, vă rog să rețineți prima formulă din raport. Vedeți că și în raportul suplimentar scrie acolo " ... se elimină transfer prin concurs". Este normal să fie "prin concurs", mai ales în învătământ, unde trebuie să fie cei mai buni oameni, pentru că ei, la rândul lor, pregătesc alți oameni.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da. Bun.

Mai sunt alte observații? Nu mai sunt.

Domnul deputat Gheorghe Tarna.

 
 

Domnul Gheorghe Tarna:

Domnilor colegi,

Sunt 3 situații diferite: prima situație la care ne referim este următoarea: un cadru didactic susține un concurs pentru ocuparea unui post într-o localitate urbană. Între timp, se produce restrângerea de activitate. Deci, cadrul didactic respectiv a dat concurs pentru intrare în oraș, pentru ocuparea unui post. Nu se face vinovat pentru restrângerea de activitate. Deci, pentru această restrângere de activitate și pentru a se transfera pe un alt post, în același oraș, noi susținem să nu se mai organizeze concurs pentru cadrul respectiv. El nu se face vinovat pentru restrângerea de activitate. Deci, nu este vorba de venirea dintr-o localitate rurală într-o localitate urbană, sau nici măcar dintr-o localitate urbană în altă localitate urbană. Este vorba de restrângere de activitate.

Mai săptămâna trecută, domnul ministru al învățămantului, într-un interviu, spunea că: " ... Este absolut normal ca un cadru didactic să se trnsfere dintr-un oraș în alt oraș, dintr-un municipiu în alt municipiu, fără concurs".

Noi nu mergem pe această idee.

Revin și subliniez: este vorba de cadrele didactice care au avut restrângere de activitate și care au susținut un concurs pentru intrare în oraș.

Deci, la lit. a).

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnul deputat Alexandru Albu.

Acum, când iese dăscălimea la tribună, vedem noi ce discuții debutează.

 
 

Domnul Alexandru Albu:

Domnule președinte și domnilor colegi,

S-a proliferat o situație extraordinară în perioada aceasta postrevoluționară, în contextul existenței a vreo 300 și ceva de facultăți private, unde calitatea aceasta, titlul acesta de "profesor" s-a atașat și la oameni neaveniți, care n-au dat niciodată un concurs de titularizare pentru un post universitar, de asistent, de lector, de conferențiar, de profesor și așa mai departe.

De aici pornind, necesitatea concursului pentru a acorda un titlu didactic este de necontestat, dar cel care a susținut un asemenea concurs într-o instituție universitară sau liceală de stat și este pus în situația de a fi transferat pentru că în orașul, în localitatea unde el se află nu mai are activitate pentru acoperirea integrală a normei, sau nici parțială, aici, după părerea mea, nu trebuie să instituim neapărat concursul. El a dat un concurs, a fost titularizat, are gradul de profesor de liceu sau de conferențiar universitar și așa mai departe.

Aceasta este părerea mea.

De la comisie:

Corect!

 
 

Domnul Marțian Dan:

Alte observații dacă mai sunt?

Domnul deputat Ciurtin.

După aceea, domnul Barbu Pițigoi.

Domnul deputat Costică Ciurtin are acum cuvântul.

 
 

Domnul Costică Ciurtin:

Domnule președinte,

Eu sunt de acord cu formularea propusă de comisie. Deci, este binevenită, însă sunt alte cazuri. Uitați-vă, de exemplu, cunosc în județul Cluj, cazuri când, având loc o restrângere de activitate în mediul rural s-au transferat în municipiul Cluj fără concurs. Ce se întâmplă cu acești oameni?, și unii dintre ei, îmi pare foarte rău că trebuie să spun de la această tribună, sunt nepricepuți pentru meseria de dascăl. Dar au ajuns în perioada aceasta, ‘90 - ’95, au ajuns exact prin restrângere de activitate din vârf de munte, direct în municipiul Cluj-Napoca și atunci, de aceea spun că este bine, deci, normal și evident este că...

 
 

Domnul Gheorghe Gorun (din sală):

... Numai în același regim de mediu!

 
 

Domnul Costică Ciurtin:

Domnule deputat Gorun,

Deci, eu am dat, de exemplu, concurs pentru ocuparea unui post, să zicem, în Dej, sau în Târgoviște. Mi s-a restrâns activitatea la unitatea unde eu am dat concurs și am ocupat postul. Nu mai pot să dau un alt concurs, pentru a ocupa, în același municipiu, un alt post! Eu am dat o dată un concurs pentru el. "Restrângerea" înseamnă că mi se dă postul care este vacant la o altă școală și este firesc și normal să fie așa.

Deci, este bună, zic, formularea, ce a propus comisia la art. 10 pct. a).

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnul deputat Barbu Pițigoi are acum cuvântul.

 
 

Domnul Barbu Pițigoi:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Eu cred că ar trebui să se dea răspuns la următoarea întrebare: dacă din motivele enunțate - restrângere de activitate, de exemplu, un cadru didactic este transferat pe un alt post, într-o altă localitate, ce se întâmplă, dacă, pe același post se prezintă 2 sau 3 concurenți? Toți 3 vor același post și atunci se prevede concurs. Deci, transferul în ipoteza, în gândirea dumneavoastră este valabil numai atunci când există un om și un post liber... (Comentarii în sală, clopoțel). Dar dacă există "limitarea de activitate", în oraș...

 
 

Domnul Marțian Dan:

Este o întrebare...

Domnule Pițigoi,

Dumneavoastră puneți-o și vom căuta să obținem răspuns la ea.

 
 

Domnul Barbu Pițigoi:

Deci, eu zic că soluția problemei va fi dată dacă se răspunde la întrebarea: ce se întâmplă cu două cadre didactice care se transferă pe același post, și care este cel preferat?

 
 

Domnul Marțian Dan:

Bun. Sunt...

Domnule Olteanu,

Dacă vreți să veniți, sau, mă rog..., nu domnul Olteanu, altcineva, nu am decelat eu foarte exact... dacă doriți să faceți comentarii, să lămuriți problema ridicată de către domnul Pițigoi, vă dau cuvântul. Niciodată nu am privat pe nimeni de posibilitatea de a se exprima.

Domnul Dabu și după aceea, dorește și doamna secretar de stat Andronescu.

 
 

Domnul Romulus Dabu:

Alineatul 3 rezolvă această problemă așa cum este corect să fie rezolvată. Deci, avem în vedere transferul, prin restrângere de activitate, pe un alt post. Dacă sunt 2 care solicită post, dau concurs. Alineatul 3 prevede acest lucru.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da. Doamna secretar de stat Andronescu.

 
 

Doamna Ecaterina Andronescu:

Aș vrea, dacă-mi permiteți, să răspund domnului deputat: și în acest moment, orice post în învățământ se ocupă prin concurs. Deci, cadrele didactice care ajung în restrângere de activitate au trecut printr-un concurs, iar dacă la restrângere se pune problema să între mai multe cadre didactice, sunt niște criterii care țîn seama de competență, de rezultatele activității didactice desfășurate de când a susținut concursul și până la restrângere, deci sunt criterii profesionale care se au în vedere.

 
 

Domnul Barbu Pițigoi (din sală):

Dar la grade egale!

 
 

Doamna Ecaterina Andronescu:

... La grade egale.

Rezultatele profesionale nu pot să fie identice și acestea sunt cele care separă cadrele didactice.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Ați ascultat și punctul de vedere al inițiatorului.

Doamnelor și domnilor deputați,

Deci, ne găsim în fața următoarei situații: o propunere a comisiei, care are prioritate de redactare a textului, o a doua propunere a domnului deputat Gorun, prin care dânsul face unele intervenții redacționale la textul de la lit. a) și, de asemenea, avem cealaltă problemă, inversarea textelor de la lit. b) și c). Avem, de asemenea, a treia propunere, a domnului deputat Țurlea, care pledează pentru formula din raportul inițial: " ... Transferarea prin concurs a personalului ... " etc. etc.

Intrucât prioritate are, potrivit Regulamentului, propunerea comisiei, vă rog să vă uitați la pct. 6 din raportul suplimentar, unde avem textul aferent lit. a), într-o nouă redactre, propusă de comisie. Asupra acestui lucru am să vă cer să vă pronunțați.

Cine este adoptarea textului propus de comisie? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? O abținere.

Cu majoritate de voturi, a fost adoptat textul comisiei.

În acest sens, prima propunere a domnului deputat Gorun, în legătură cu amendarea redacțională la lit. a), a căzut.

Nu mai pot supune la vot nici propunerea domnului Țurlea, pentru că s-a aprobt varianta comisiei.

Acum, rog comisia să ne spună dacă este acceptabilă propunerea domnului Gorun, de inversare a textului de la lit. b), care să devină c), și c) să devină b)? Evident, în legătură cu c), noi va mai trebui să ne pronunțăm asupra propunerii de amendare.

Vă rog să ne spuneți opinia comisiei.

 
 

Domnul Romulus Dabu:

Comisia nu este de acord cu inversarea, pentru că avem în vedere următoarea situație specială: deci, există licee și clase de profil deosebit, de foarte înaltă ținută, la care trebuie aduși profesori de cea mai bună condiție, altfel îi depășesc elevii... Dacă ocupă aceste posturi fără detașarea "în interesul învătământului, prin concurs", pot să-mi vină acolo dascăli mai prost pregătiți decât nivelul la care se află clasa.

Deci, acesta a fost motivul pentru care am lăsat întâi "detașarea în interesul învătământului", în aceste cazuri excepționale, și, după aceea, concursul propriu-zis, pentru că, uneori, detașăm profesorul acela fără să vrea el să vină. El are o serie întreagă de probleme: cu locuința, cu schimbarea mediului, cu familia, și, totuși, pentru acele clase și licee excepționale, îl aducem acolo, pentru că n-avem alții mai buni.

De aceea, această "detașare în interesul învătământului" se face înainte de scoaterea posturilor la concurs.

Deci, vă propun să rămână ordinea așa cum a făcut-o comisia.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Doamnelor și domnilor deputați,

Deci, comisia pledează pentru menținerea ordinii pe care o avem în raport. Trebuie să decidem acest lucru prin vot.

Cine este pentru menținerea formei pe care o conține raportul comisiei, raportul inițial, textul de la lit. b) să rămână acolo și textul de la lit. c), așa cum este el amendat ulterior, însă, prin raportul suplimentar? Cine este pentru menținerea acestei ordini? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Sunt 5 voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu majoritate de voturi, s-a aprobat.

La textul de la lit. c), comisia ne propune să eliminăm partea finală, și anume segmentul: " ... sau a celor eliberate în timpul concursului". Aveți această propunere în raportul suplimentar. O supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, a fost aprobată propunerea comisiei, de eliminare a părții finale de la lit. c) și, în fine, mai avem o propunere care privește textul de la lit. e). Acolo noi avem formula " de personal suplinitor" și se completează cu " ... către personal". " ... de către personal suplinitor, respectiv titular sau asociat". Avem deci această particulă introdusă aici.

Cine este, vă rog, pentru adoptarea acestei propuneri de modificare la lit. e)?

Impotrivă, vă rog? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, a fost aprobată și această modificare, această amendare la textul de la lit. e).

Dacă sunt observații în legătură cu alin. 2 și 3 ale acestui articol? Nu sunt. Vi le supun votului, așă cum rezultă în urma însușirii amendamentelor.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

 
 

Domnul Costică Ciurtin (din sală):

La ce articol?

 
 

Domnul Marțian Dan:

Articolul 10, domnule Ciurtin.

Asupra lui trudim din greu.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt. Este vreo abținere? Nu.

Cu unanimitate de voturi, a fost adoptat și art. 10.

Trecem la art. 11. Dacă sunt observații în legătură cu acest articol? Nu sunt? Vi-l supun votului, în redactarea pe care o conține raportul comisiei.

Cine este pentru?

Aveți observații?

Veniți aici, domnule Păunescu, aici, la microfon.

 
 

Domnul Costel Păunescu:

Este vorba de utilitatea prezenței reprezentanților sindicatelor la aceste operațiuni privind mobilitatea cadrelor personalului didactic.

Noi, Grupul parlamentar P.N.Ț.C.D. am cerut să participe reprezentanții sindicatelor recunoscute pe plan național, nu în faza de corectare, nu în faza unor lucrări, nu în faza de lucru propriu-zis a comisiei, ci numai după stabilirea rezultatelor respective, pentru a lua cunoștință, pentru a fi mai devreme în temă cu anumite nemulțumiri care s-ar putea isca în rândul cadrelor didactice.

N-am la mine propunerea, dacă-mi dați voie să o formulez...

 
 

Domnul Marțian Dan:

Suntem la alin. 6.

Este următorul text, domnule deputat: " Reprezentanții sindicatelor recunoscute la nivel național au drept de acces la documentele comisiei prevăzute la alin. 1, după finalizarea acestora".

 
 

Domnul Costel Păunescu:

Da. Deci, după finalizare, nu deranjează pe nimeni, nu au pretenția să între în timpul corectării lucrărilor, pot să aibă numai statut de observatori și acest lucru cred că este necesar, pentru că în demersurile pe care le-ar face ulterior cadrele didactice să fie în temă, să cunoască mai bine situația, și nu ca o forță socială străină care ar veni să ceară socoteală sau să susțină cadrele prin manifestări în stradă sau cum s-a întâmplat în alte situații.

 
 

Domnul Marțian Dan:

În sensul celor susținute de dumneavoastră, este reglementarea de la alin. 6. Dacă sunt alte observații? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră art. 11, în redactarea din raportul inițial al comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat art. 11.

Trecem la art. 12. Dacă sunt observații? Precis că aveți o observație la alin. 3, teza a doua... Da? Păi da, că-i eliptic acolo.

 
 

Domnul Stefan Cazimir:

La alin. 2, termenul "recorectarea lucrărilor în cauză" nu este opozabil în mod logic, și cred că nici juridic, termenului de "evaluare", care este menționat mai jos, și atunci propun înlocuirea termenului "recorectare" prin "reevaluare". Deci, "...contestațiile se soluționează prin reevaluarea lucrărilor în cauză..." și textul continuă.

La alin. 3 survin mai multe neajunsuri. Mai întâi, nu "...contestațiile concursului", ci "...contestațiile rezultatelor". Am putea prelua enunțul de la alin. 1: "...contestațiile privind rezultatele concursului".

La fraza a doua apare o inconsecvență a timpurilor verbale: " ... Comisia care le va analiza este alcătuită..."; să scriem: " ... va fi alcătuită". Mai departe: " ... din alți membri decât cei care le-au corectat în concurs"! Ei n-au corectat în concurs contestațiile, și atunci trebuie să modificăm enunțul, rezultând următoarea frază: " ... va fi alcătuită din alți membri decât cei care au corectat în concurs lucrările în cauză"; și aici am preluat un enunț dintr-un alineat anterior.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da. Am eu o singură întrebare.

Domnule Ștefan Cazimir,

Dacă noi spunem așa: " ... contestațiile se soluționează prin reevaluarea lucrărilor în cauză", nu adoptăm o formulă din care rezultă că contestațiile sunt îndreptățite apriori și trebuie să se facă reevaluarea lucrărilor? Nu este mai bine "recorectarea", totuși?

Vă rog...

 
 

Domnul Stefan Cazimir:

"Reevaluarea" nu înseamnă neapărat o modificare a primei evaluări, ci este vorba de a cântări din nou, și rezultatul celei de a doua cântăriri poate fi egal cu al celei precedente.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Nu, atunci punem așa: " ... contestațiile...", în fine... (Discuții).

 
 

Domnul Stefan Cazimir:

Da, dar nu se numesc "de recorectare". (Discuții).

 
 

Domnul Marțian Dan:

Alte observații dacă sunt în legătură cu art. 12?

 
 

Domnul Stefan Cazimir:

Ceea ce am spus înainte și mă văd nevoit să repet, pentru că probabil nu am spus-o cu destulă claritate, este că termenul de "recorectare" nu este opozabil celui de "evaluare". Dacă o lucrare a fost "evaluată", ea nu este "recorectată". Dacă a fost "corectată" este "recorectată", dar atâta timp cât în enunțul din alineatul respectiv se folosește noțiunea de "evaluare", unei "evaluări" îi poate urma o altă "evaluare", deci o "reevaluare".

Dacă nici acum nu am fost clar, înseamnă că vina îmi aparține.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Alte observații, dacă sunt?

Deci, rog punctul de vedere al inițiatorului și al comisiei în legătură cu propunerea de la alin. 2: " ... contestațiile se soluționează prin recorectarea lucrărilor..." avem noi aici, iar domnul Stefan Cazimir propune " ... prin reevaluarea lucrărilor în cauză de către o comisie ..." etc. nu mai citesc.

 
 

Domnul Romulus Dabu:

Acceptăm propunerile domnului deputat Ștefan Cazimir

 
 

Domnul Marțian Dan:

Bun, și la alin. 2 și la 3, da?

Inițiatorul? De acord.

Supun votului dumneavoastră deci, prima dată, modificarea în ceea ce privește textul de la alin. 2.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, a fost acceptată propunerea.

În legătură cu alin. 3, avem 3 intervenții și anume: "...contestațiile", după care să adăugăm " ... privind rezultatele concursului" și textul curge, " ... în învătământul particular se adresează unității organizatoare", după care urmează teza a doua. " ... Comisia care le va analiza va fi alcătuită din alți membri decât cei care au corectat în concurs lucrările în cauză". Astfel se propune, deci, să intervenim și să amendăm textul de la teza 1 și de la teza a doua.

Supun votului dumneavoastră această redactare a tezelor 1 și 2, pentru că teza 3 de la acest alin. 3 rămâne neschimbată.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, a fost aprobată.

N-au fost alte observații în legătură cu art. 12, ne putem pronunța asupra lui în ansamblu.

Cine este pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, a fost adoptat și art. 12.

Art. 13. Avem prin raportul suplimentar propuneri în legătură cu alin. 2, dacă sunt și alte observații? Domnule deputat vă rog să poftiți la tribună și să vă prezentați opinia.

 
 

Domnul Gheorghe Gorun:

Domnule președinte,

Nu știu care sunt sorții izbânzii, dar, oricum, trebuie să o prezint. Cred că la alin. 4 al art. 13 trebuie să optăm pentru una dintre variante, fie pentru concurs, așa cum s-a susținut aici, fie pentru așa-numita "evaluare obiectivă" a activității. Dacă lăsăm la latitudinea consiliului profesional să stabilească cum se decide anul acesta și cum anul următor, mie mi se pare a fi o chestiune extrem de subiectivă, iar evaluara nu va fi nici într-un caz obiectivă.

Deci, eu propun să se opteze pentru una din variante. Pentru oricare dorește comisia.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Alte observații? Domnul deputat Șerban Rădulescu Zoner are cuvântul.

 
 

Domnul Constantin Șerban Rădulescu Zoner:

Vă mulțumesc.

Din păcate, în România uneori și concursurile se pun sub semnul întrebării, d-apoi evaluarea. Îmi pare tare rău că trebuie să spun acest lucru, evaluarea de multe ori înseamnă pile. Eu insist să rămână doar concurs, pentru că oricum, dacă e vorba de concurs, se poate face o verificare serioasă, ne-am referit la el la alineatele dinainte. Deci, evaluarea să fie eliminată, să rămână doar concursul.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Am reținut și opinia dumneavoastră.

Potrivit propunerii domnului deputat Zoner, textul la alin. 4 ar trebui să sune astfel: "În cazul în care restrângerea de activitate vizează două sau mai multe persoane de aceeași specialitate, în afara situațiilor prevăzute la alin. 3 de la prezentul articol, se procedează la organizarea unui concurs, conform hotărârii consiliului profesoral al unității școlare." Se elimină de la taza 1 segmentul "la evaluarea obiectivă sau".

Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul în legătură cu art. 13? Nu sunt alți doritori.

În aceste împrejurări, vă rog să vă uitați la alin. 2, care este supus unei intervenții redacționale prin raportul suplimentar, la pct. 18, este prima chestiune asupra căreia trebuie să luăm unele decizii. Nu au fost obiecții, vă supun votului alin. 2, în redactara din raportul suplimentar.

Cine este pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, a fost adoptat textul alin. 2, în redactarea ulterioară a comisiei.

Revenim acum. În legătură cu alin. 3 nu au fost observații.

În legătură cu alin. 4, rog punctul de vedere al inițiatorului și punctul de vedere al comisiei în ce privește următoarea chestiune: dacă se organizează numai concurs sau se procedează și la evaluarea obiectivă? Este problema ridicată de către domnii deputați Gorun și Rădulescu Zoner.

Domnul Dabu, în numele comisiei. Vă rog, poftiți la tribună.

 
 

Domnul Romulus Dabu:

Vă propun să acceptați textul așa cum l-a redactat comisia, cu următoarea motivație: este foarte frumos, teoretic, să facem concurs, și nu evaluare, dar atunci când nu-ți vine nimeni la concurs și nu se ocupă posturile în mediul rural, vreți să-mi găsiți o altă modalitate de acoperire a 18 mii de posturi, care sunt libere și pe care le ocupăm, numai ministerul știe cum și când?

Deci, am prevăzut amândouă procedurile pentru că avem și în momentul de față două feluri de situații, una pentru orașe, unde se instituie concursul, și una pentru mediul rural, unde nu vine nimeni, nici dacă e, nici dacă nu e concurs. Or, suntem interesați să avem cadre calificate și pe aceste posturi. Și această situație va continua și în următorul deceniu.

Vă propun să lăsați amândouă modalitățile așa cum le-a prevăzut comisia, având în vedere realitățile sistemului de învățământ din România de astăzi și din următorul deceniu.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Inițiatorul? Doamna secretară de stat Ecaterina Andronescu.

 
 

Doamna Ecaterina Andronescu:

Vă rog să-mi permiteți să susțin și eu punctul de vedere al comisiei, întrucât lăsăm la latitudinea consiliului profesoral, nu a unei persoane anume, care poate să decidă dacă se face evaluare obiectivă sau dacă se organizează concurs. Eu cred că legea poate să dea consiliului profesoral acest drept.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Vă mulțumesc.

Îi consult pe domnii deputați Gheorghe Gorun și Șerban Rădulescu Zoner dacă își mai mențin propunerile? Poftiți, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Gheorghe Gorun:

Domnule președinte,

Atunci, aș ruga stimații colegi din Comisia pentru învățământ să adauge la aceste criterii obiective și vechimea în învățământ. Și, în afară de faptul că domiciliază în aceeași localitate soțul sau soția, să și lucreze în învățământ, să-i mai ajutăm și pe ei, că sunt destul de amărâți.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Și unde propuneți să fie introdus acest text?

 
 

Domnul Gheorghe Gorun:

La art. 13 pct. a) se vorbește de: "Evaluare obiectivă, convenită în punctaj unitar stabilit de Ministerul Învățământului etc.", unde sunt așa-numitele criterii obiective, scrie acolo: "nivelul studiilor, gradul didactic, titlul de doctor, media la absolvire, pentru stagiari, progresul școlar al elevilor" și pe urmă aș adăuga, dacă comisia este de acord: "vechimea în învățământ..."

La pag. 11 din raportul inițial se vorbește de anumite criterii social-umane umanitare și e trecută o ordine: "soț-soție cu domiciliul în localitate, părinții cu domiciliul în localitate, motive de sănătate care nu permit părăsirea localității, alte cauze obiective dovedite cu acte". Eu propun ca la acestea să se adauge "vechimea în învățământ", iar în ce privește soțul-soția cu domiciliul în localitate, "să lucreze în același domeniu", în învățământ.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Dați în scris, domnule deputat. Textul la care v-ați referit dumneavoastră este art. 22 din proiectul de lege inițial, iar noi am asimilat lucrurile în acea configurație pe care o prezintă art. 13, pe care îl discutăm. Și atunci, vă rog să lucrați nu pe baza textului art. 22 pag. 11 din forma inițială, ci pe osatura art. 13, așa cum figurează el la pct. 51 din raportul inițial al comisiei.

Alte observații? Domnul Ciurtin.

 
 

Domnul Costică Ciurtin:

O scurtă intervenție, domnule președinte. Nu sunt de acord cu unul din criteriile pe care le-a propus domnul Gorun, adică soțul sau soția să lucreze în învățământ. Păi, cum adică, noi mergem acum și spunem că un cadru didactic nu poate ocupa prin concurs un post dacă nu lucrează și soțul sau soția tot în învățământ? Adică, nu înțeleg lucrul acesta...

 
 

Domnul Gheorghe Gorun (din sală):

Dar nu este concurs, domnule profesor, aici sunt doar niște criterii obiective!

 
 

Domnul Costică Ciurtin:

Dar dacă soția, de exemplu, este cadru didactic, iar soțul este inginer sau invers, nu poate ocupa un post?

 
 

Domnul Emil Popescu (din sală):

În concurs cu altul, cel care merge cu familia este preferat!

 
 

Domnul Costică Ciurtin:

Nu, că se produce discriminare!

 
 

Domnul Emil Popescu:

Nu, sunt criterii obiective! Iertați-mă, dar naveta este asta!

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnule Popescu, vă rog să faceți o deosebire între pledoaria la bară și în Parlament!

 
 

Domnul Costică Ciurtin:

Ba da, domnule Popescu, dacă unul este foarte bun, poate soțul sau soția nu este un la fel de bun cadru didactic!

 
 

Domnul Marțian Dan:

Haideți să restabilim termenii discuției, domnul deputat Gorun propune ca la alin. 4, acolo unde este structurat textul pe litere, la lit. a), acolo să se intervină. Și o să vedem propunerea de adăugire pe care ne-o face dânsul, pe care am să o citesc înainte de a cere punctul de vedere al inițiatorului și al comisiei.

Dacă mai sunt alte observații în legătură cu acest articol? Domnul deputat Șerban Rădulescu Zoner dorește să intervină. Vă rog să poftiți la tribună.

 
 

Domnul Constantin Șerban Rădulescu Zoner:

Mă scuzați, dar trebuie să fac o precizare: eu rămân la punctul de vedere ca de la alin. 4 să fie scoasă evaluarea, să rămână numai concursul. Și doar dacă nimeni nu a reușit la concurs să apară evaluara după aceste criterii, să rămână numai partea a doua de la alin. a).

Pentru că eu repet, dacă ar concura ambele, ar fi cu totul altceva, dar din moment ce evaluarea obiectivă se face într-o primă fază doar pe criterii așa-zis profesionale, atunci de ce să nu fie concurs? Repet, cu cât nivelul școlii este mai scăzut, pilele funcționează mai bine. Mă scuzați, să nu se supere colegii, să nu se supere profesorii, dar acesta este adevărul.

Prin urmare, eu zic să eliminăm la pct. 4 evaluarea obiectivă, să rămână concurs și să reformulăm după aceea, când ajungem aici, la lit. a), numai partea a doua, adică în cazul în care nimeni nu s-a prezentat sau nici un candidat nu a reușit la concurs. Atunci să se treacă la aceste alte criterii.

 
 

Domnul Romulus Dabu:

Dați-mi voie să fac o precizare, că discuția se prelungește inutil.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Fiți calm, categoria profesorimii este foarte "discutătoare"...

 
 

Domnul Romulus Dabu:

Stimați colegi,

V-aș ruga să vă uitați că alineatul respectiv vorbește de restrângeri de activitate și că ați decis prin vot înainte niște lucruri în legătură cu restrângerile de activitate. Acum, iar o luăm de la început?

Deci, când ați votat articolul dinainte, pentru restrângerile de activitate ați decis niște lucruri: că restrângerile la același nivel se fac fără concurs Și că acest concurs poate interveni numai atunci când sunt doi și nu se poate face departajarea lor altfel.

De aceea acest ultim concurs apare în final, după ce s-au făcut evaluările, pentru că articolul general a prevăzut că restrângerile de activitate e corect să se rezolve la același mediu fără concurs și numai în cazuri speciale apare concursul. Atunci când nu am aceste cazuri speciale nu văd de ce trebuie să mă întorc și să anulez articolul pe care l-ați votat înainte.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Îl consult pe domnul Rădulescu Zoner dacă a convertit sugestia dânsului de amendare într-un text?

 
 

Domnul Constantin Șerban Rădulescu Zoner (din sală):

M-a convins!

 
 

Domnul Marțian Dan:

V-a convins... Că eu reținusem aici așa: "Dacă rezultatul concursului nu a dus la ocuparea postului, se poate recurge la declanșarea procedurii de ocupare a postului vacant pe baza de evaluării obiective a activității candidatului sau candidaților." Dar nu o să mă fac eu avocatul acestei chestiuni, eu am reținut doar ideea, desigur că haina redacțională încă mai suferă.

În aceste împrejurări, va trebui să examinăm propunerea domnului deputat Gheorghe Gorun și am să vă rog să vă uitați în raportul inițial la pag. 19, la textul de la lit. a), acolo unde avem: "Dacă rezultatul evaluării obiective nu conduce la departajare, se aplică următoarele criterii social-umanitare, în ordine: soț-soție, soțul să lucreze în învățământ; vechimea în învățământ."

Care este punctul de vedere al comisiei și al inițiatorului în legătură cu această propunere de a preciza aceste elemente la criteriile social-umanitare?

 
 

Domnul Romulus Dabu:

Din nou atrag atenția că este vorba de restrângeri de activitate în învățământ, deci precizarea suplimentară că trebuie să lucreze soțul sau soția în învățământ nu are obiect. Iar vechimea nu este un criteriu social.

Cred că în condițiile în care avem situația pe care o avem este bine să lăsăm mai larg acest lucru, pentru că o soție care vine la concurs printr-o restrângere de activitate poate mai degrabă să aibă un soț inginer, medic, un soț tehnician sau orice altceva doriți dumneavoastră, ca să putem stabiliza familia acolo, și nu are rost să îngustăm câmpul numai la cei care lucrează în învățământ.

 
 

Domnul Gheorghe Gorun (din sală):

Păi, vin toți, dar dacă sunt ambii cadre didactice, să aibă prioritate!

 
 

Domnul Romulus Dabu:

Eu cred că nu are rost să introducem acest criteriu, fiindcă nu este un criteriu social și dascălii intră în același criteriu cu toată lumea care se stabilizează în localitatea respectivă. Deci, pentru cine se stabilizează și lucrează în localitatea respectivă va fi luat în considerare ca un criteriu social, pentru apropiere de familie că, de fapt, acesta este adevăratul criteriu.

Iar vechimea în învățământ cred că nu este justificat să o băgăm în criteriile și condițiile sociale respective, pentru că până acum au existat privilegii în funcție de vârstă, or, noi am dori să atragem mai degrabă tineret în școlile noastre. Deci v-aș ruga să nu acceptați introducerea vechimii ca și criteriu.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Doamnelor și domnilor deputați,

Ca să nu fie o discuție la nivel de principiu, vă rog să vă uitați în raportul inițial al comisiei la pag. 19, acolo avem textul de la lit. a) și teza a doua din acest text: "Dacă rezultatul evaluării obiective nu conduce la departajare, se aplică următoarele criterii social-umanitare în ordine: soț-soție cu domiciul în localitate; părinți cu domicilu în localitate; motive de sănătate care nu permit părăsirea localității"; eventual, după aceasta, să adăugăm: "soțul (soția) să lucreze în învățământ; vechimea în învățământ", după care urmează textul din partea finală a variantei inițiale: "alte cauze obiective dovedite cu acte." Cam în acest fel s-ar putea insera.

Punctul de vedere al inițiatorului?

 
 

Doamna Ecaterina Andronescu:

Susțin redactarea Comisiei pentru învățământ, întrucât vechimea este practic cuprinsă în celelalte criterii, se au în vedere lucrările elaborate, gradele didactice, or, acestea sunt într-un fel și atribute ale vechimii în învățământ. Iar "soț-soție în localitate" cred că este suficient. Altfel, de ce soțul sau soția profesor ar fi mai avantajat decât soțul sau soția de altă meserie?

 
 

Domnul Marțian Dan:

Are cuvântul domnul Gheorghe Gorun.

 
 

Domnul Gheorghe Gorun:

Domnule președinte,

Vă rog să mă scuzați pentru insistență, dar cred că trebuie totuși să lămurim situația:

În primul rând, dacă la această restrângere de activitate, până în 1989, venea soția profesorului nu știu care, de la Ciorogârla, și a primului secretar de partid, care câștiga? Dacă vine la concurs acum soția profesului nu știu care, din satul nu știu care și soția nu știu cui, care are pe frati’su sau cumnată’su ministru secretar de stat la Ministerul Învățământului, cine câștigă?

Din sală:

Cine știe carte!

 
 

Domnul Gheorghe Gorun:

Păi nu e concurs, domnule!

În al doilea rând, este mai important faptul că trebuie să aibă domiciliul părinții în aceeași localitate sau ca soțul și soția să lucreze în același domeniu, că primesc 200 de mii lei leafă pe lună?

În al treilea rând, cum să facă lucrări științifice la fel cu profesorul de la București, eu, care stau în biblioteci ale Academiei, că pot, și profesorul de la Brădet, din județul Gorj, de pildă, care are nu știu câte de făcut acolo? Păi, să fim oameni serioși!

 
 

Domnul Marțian Dan:

Doamnelor și domnilor,

Ați ascultat și această ultimă intervenție a domnului Gorun, dacă comisia sau inițiatorul mai au de adăugat ceva la cele spuse?

 
 

Domnul Gheorghe Gorun (din sală):

Domnule președinte,

Să citească raportul cei care intervin la discuții!

 
 

Domnul Marțian Dan:

Dar aici avem "soț-soție cu domiciliul în localitate", dumneavoastră introduceți clauza lucrării și vechimii în același sector...

 
 

Domnul Gheorghe Gorun (din sală):

Intră soția șefului SRI la criterii umanitare!

 
 

Domnul Marțian Dan:

Eu înțeleg afinitatea dumneavoastră față de SRI, în virtutea faptului că faceți parte din comisia de control...

 
 

Domnul Gheorghe Gorun (din sală):

Știți ce-mi pare rău? Că profesorii nu înțeleg activitatea aceasta!

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnule Gorun, așa stau lucrurile, noi avem aici niște proceduri pe care trebuie să le respectăm.

Are prioritate în acest caz opinia comisiei, și atunci eu am să vă spun votului, în ceea ce privește alin. 4, textul din raportul inițial. El tranșează și problema concurs-evaluare obiectivă și problemele legate de criteriile social-umanitare, atunci când prin concurs nu se ocupă locul vacant.

Supun votului textul alin. 4, în redactarea inițială a comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? 9 voturi împotrivă.

Abțineri? 10 abțineri.

 
 

Domnul Gheorghe Gorun:

Domnule președinte,

Vă rog să verificați cvorumul ședinței.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Cvorumul nu există, președintele comisiei declară o pauză de 15 minute și roagă liderii grupurilor parlamentare să mobilizeze pe membrii lor la vot. După pauză vom supune la vot și vom vedea care este situația.

După pauză.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Doamnelor și domnilor deputați, reluăm lucrările.

Consult comisia dacă, în urma conciliabilelor care au avut loc în pauză, au survenit ceva schimbări în poziție.

 
 

Domnul Romulus Dabu (din loja comisiei):

Putem accepta ca soț și soție să lucreze în învățământ, dar rămâne o discriminare.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Deci, doamnelor și domnilor deputați am să vă rog să vă uitați la pag.19, forma inițială din raportul comisiei. Acolo noi avem la lit.a) teza a doua destul de lungă: "Dacă rezultatele valorii obiective nu conduc la departajare, se aplică următoarele criterii social-umanitare în ordinea: soț/soție cu domiciliu în localitate, părinți cu domiciliu în localitate, motive de sănătate care nu permit părăsirea localității.." după care să introducem următorul text: "soțul/soția să lucreze în învățământ". Și ultima parte rămâne : "..... alte cauze obiective, dovedite cu acte". Aceasta este propunerea comisiei de a accepta menționarea soțului sau soției să lucreze în învățământ. Dacă sunteți de acord, domnule Dabu, cu plasarea în locul în care l-am ....

 
 

Domnul Romulus Dabu:

Da.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Supun votului dumneavoastră această propunere de amendare a textului de la alin.4 lit.a). Nu-l mai citesc, l-am citit și cred că s-a reținut.

Cine este,vă rog, pentru ? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă ? Un vot împotrivă.

Abțineri, dacă sunt ? Două abțineri.

Cu majoritate de voturi s-a aprobat această propunere de amendare. Nu mai sunt alte observații în legătură cu art.13.

Supun votului textul acestui articol, pe baza celor două amendamente. La alin.2 este o reformulare pe care o avem în raportul suplimentar și amendamentul pe care l-am supus votului acum și care a fost însușit.

Cine este pentru adoptarea art.13, așa cum rezultă ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt ? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat arat.13.

Trecem la art.14. Nu au fost obiecții în legătură cu el.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul ?

Supun votului art.14 în redactarea din raportul inițial al comisiei.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt ? Nu sunt abțineri.

Cu unanimitate de voturi a fost acceptat și art.14.

Trecem la discutarea art.15.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în privința acestui articol ?

Domnul deputat Ștefan Cazimir dorește. Îl invit la tribună.

 
 

Domnul Ștefan Cazimir:

Este o chestiune de ordin strict gramatical, decurgând din folosirea în paralel a termenilor soț/sotie. Am adjudecat această alternativă la art.13, deși, în plan juridic, noțiunea de soț este impersonală. Se vorbește de soț, soțul supraviețuitor, invers decât în limba română veche, unde aveam, tot cu sens impersonal, femininul soție: "Amărâtă turturea,/Când rămâne singurea/Căci soția și-a răpus,/Jalea ei nu e de spus", soția cu sensul de pereche și se pot da și alte exemple. Dar, păstrând această formulă dublă, trebuie să facem și acordul, în nici un caz "persoana al cărui", pentru că e "a cărei". Dar fiind vorba și de soț sau soție trebuie să punem "al(a) cărei soț/soție".

 
 

Domnul Marțian Dan:

E o chestie de gramatică, dați-mi voie să vă cer consimțământul să operăm aceste chestiuni fără a supune la vot. "La medii egale de concurs are prioritate persoana (al) a cărei soț/soție este cadru didactic". Acceptăm chestiunea aceasta de corectitudine gramaticală.

Alte observații nu sunt ?

Domnul Tarna are cuvântul.

 
 

Domnul Gheorghe Tarna:

Domnule președinte,

Aveam un amendament aici. Deci, art.15, "Detașarea la cererea persoanei interesate se face prin concurs". Amendamentul ținea de ultima parte. "Detașarea se face pe o perioadă de cel mult 2 ani" și eu am propus "cel mult 4 ani" și argumentez: se instituie concursul, se prezintă la concurs. Este un cadru valoros dacă reușește sau, mă rog, un cadru competent. Nu se poate face o evaluare în învățământ decât după un ciclu de învățământ. Deci, preia cl.I și se evaluează în cl. IV-a sau preia cl. V-a - cl. VIII-a, cl. IX-a, cl. XII-a.Consider că este argumentul care ar trebui să îi convingă și pe colegii mei. Nu este obligatoriu ca acel cadru didactic să stea 4 ani pe post dacă intervine alt cadru îndreptățit, ci reținem formularea "cel mult 4 ani pe post". Subliniez, este absolut obligatoriu ca un cadru didactic care a intrat prin concurs să se autoevalueze după 4 ani de zile și în învățământ numai așa se poate evalua.

Deci, îmi mențin acest amendament care a fost respins la comisie.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Pe fond lucrurile sunt convergente, dar perioada este elementul de amendare pe care îl propune domnul Gheorghe Tarna.

Sunt alte observații în legătură cu art.15 ?

Punctul de vedere al inițiatorului și al comisiei în legătură cu propunerea domnului deputat Gheorghe Tarna.

 
 

Doamna Ecaterina Andronescu:

Susțin punctul de vedere al comisiei, deci punctul de vedere redactat, cu următoarea argumentare: dacă creștem perioada de detașare la 4 ani, școala, unitatea de unde pleacă rămâne o perioadă prea îndelungată cu această incertitudine a postului care se rezervă.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Comisia.

 
 

Domnul Romulus Dabu (din loja comisiei):

Același punct de vedere cu al doamnei ministru.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Un punct de vedere, deci, similar.

Supun votului dumneavoastră art.15 în redactarea din raportul prim al comisiei, cel din vară.

Cine este,vă rog, pentru ? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă ? Un vot împotrivă.

Abțineri, dacă sunt ? O abținere.

Cu majoritate de voturi a fost acceptat acest text. Deci, și soarta amendamentului domnului Tarna a fost decisă.

Art.16. Dacă sunt observații în legătură cu el ?

Eu aș vrea ca, la alin.6, să rog comisia și pe cei de la Compartimentul tehnic-legislativ să nu facă alineat nou, ci să fie o teză în continuare. "Personalul didactic necalificat este obligat să participe periodic la cursuri de inițiere...." Altfel, dacă mergem pe formula pe care o avem acum, devine alineat distinct și îl notăm 7, dar părerea mea este că lucrurile au aderență la textul alin.6, tezele 1 și 2.

 
 

Domnul Romulus Dabu (din loja comisiei):

Nu a fost în intenția comisiei un alineat separat.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Să fie clar deci, este teză în continuare.

Supun votului textul art.16.

Cine este pentru adoptarea lui în redactarea pe care ne-a prezentat-o comisia în primul raport ?

Impotrivă, vă rog ? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt ? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat și textul art.16.

Trecem la art.17.

Dacă sunt observații în legătură cu el ? Nu sunt.

Vi-l supun votului în redactarea care figurează în raportul inițial al comisiei.

Cine este,vă rog, pentru ?

Impotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt ? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a vost aprobat.

Art.18. Dacă sunt observații în privința lui ? Nu sunt.

Vi-l supun votului în redactarea din raportul inițial.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt ? Nu sunt.

Cu unanimitate a fost adoptat și acest articol.

Art.19. Dacă dorește cineva să ia cuvântul pe marginea lui ? Nu sunt doritori.

Vi-l supun votului în redactarea din raportul inițial al comisiei.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt ? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat și art.19.

Trecem la Capitolul II. Se propune titlul lui "Funcțiile de conducere, de îndrumare și de control.

Sunt observații ? Și în legătură cu Secțiunea I-a al cărei titlu este "Funcțiile de conducere". Toate acestea figurează la pct.58 din raportul inițial. Nu sunt observații.

Vă supun votului textul acestui pct.58.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt ? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat textul de la pct.58.

Art.20. Dacă dorește cineva să ia cuvântul în legătură cu el ? Nu sunt doritori.

Vi-l supun votului.

Cine este pentru adoptare ? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt ? Nu sunt.

Pct.6o din raport. Eliminarea textului din alin.1, iar celelalte alineate respectiv 2,3,4 se vor regăsi la art.21, 22, 24.

Supun votului propunerea de eliminare a alin.1.

Cine este,vă rog, pentru ? Vă mulțumesc

Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt ? Nu sunt.

A fost aprobată propunerea de eliminare.

Cele trei alineate următoare se vor regăsi deci la art.21-24.

Pct.61 privește art.40 din proiect și se va regăsi la art.22. Luăm notă deci.

Pct.62, art.41 se va integra cu anumite modificări în art.31.

Pct.63, art.21. Dacă sunt observații în legătură cu art.21?

Dorește domnul deputat Șerban Constantin Rădulescu Zoner.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

 
 

Domnul Șerban Constantin Radulescu Zoner:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Doamnelor și domnilor invitați,

Eu propun ca la alin.1, rândul 1 deci, funcțiile de director și director adjunct, în loc să fie, "pot fi ocupate", "se ocupă" sau "sunt ocupate" . Era undeva "unde pot fi ocupate prin concurs" și am vrut să cer eliminarea: pot fi ocupate de personal având cel puțin..... "nu, nu, mă scuzați". (ezitare, confuzie)

 
 

Domnul Romulus Dabu (din loja comisiei):

Alineatul 2 rezolvă problema.

 
 

Domnul Marțian Dan:

A fost o mică neintelegere.

Dacă sunt alte observații în legătură cu art.21 ?

Domnul Nemeth.

 
 

Domnul Ioan Nemeth:

Propun un alineat nou în cadrul acestui articol, și anume:"Propunerile privind persoana directorului și a directorului adjunct sunt făcute de către colectivul de cadre didactice din unitatea școlară respectivă". Motivarea: colectivul de cadre didactice este în primul rând în masură să decidă în cunoștință de cauză.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Alte observații ?

Domnul deputat Costică Ciurtin. Aveți cuvântul.

 
 

Domnul Costică Ciurtin:

Domnule președinte,

Eu zic că nici nu trebuie luat în considerare acest amendament întrucât dacă este concurs, este concurs. Impiedicăm posibilitatea fiecărui cadru didactic să ocupe un loc de conducere prin concurs ?! Dar atunci mergem pe recomandări, mergem înapoi, ca dinainte de ‘89. Facem recomandare, îl punem director și concursul nu mai are loc.

Nu are nici un sens amendamentul acesta.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Alte opinii.

Domnul deputat Ștefan Cazimir.

 
 

Domnul Ștefan Cazimir:

De data aceasta am o nedumerire și aș vrea să cer explicații. La lit.b) de la alin.2 :"Interviu prin care se testează și cunoștințele de legislație școlară și de management educațional". Se înțelege că interviul mai are și alt obiect, Care însă rămâne în umbră. Dacă lucrurile ar putea fi limpezite, cred că ar fi bine. Oricum, am formulat-o ca nedumerire. Și o foarte măruntă intervenție redacțională. La prima frază din alin.2, "constă în" și nu "constă din".

 
 

Domnul Marțian Dan:

Partea de debut a alin.2, dar partea finală. "Care constă din", "constă în curriculum vitae, interviu etc."

Alte observații. Nu mai sunt observații.

Deci, rog punctul de vedere al comisiei și al inițiatorului în legătură cu cele două probleme. Sugestia domnului deputat Nemeth de a introduce un alineat nou, al 7-lea, având următorul text: "Propunerile privind persoana directorului și a directorului adjunct sunt făcute de către colectivul de cadre didactice din unitatea școlară respectivă". A doua chestiune, întrebarea pe care a adresat-o domnul deputat Ștefan Cazimir în legătură cu lit.b) de la alin.2 - "interviu prin care se testează și cunoștințele de legislație și management educațional". Deci, cere niște precizări în legătură cu acest text. Se înțelege că interviul abordează și alte chestiuni în privința cărora cei care organizează concursul, sunt în comisie, vor să aibă niște date în legătură cu competența și cunoștințele celui în cauză, dar aceasta este mai degrabă subînțeles.

Aveți cuvântul, domnule Dabu.

 
 

Domnul Romulus Dabu:

În legătură cu nedumerirea domnului deputat, intenționat am lăsat oarecum în umbră, pentru că în față avem curriculum vitae, avem analiza activității profesionale din care pot să rezulte o mulțime de lucruri care trebuie detaliate în interviul respectiv. Apoi, există o mare varietate de probleme în funcție de zona, de școala, de stil, de specializare și acest interviu poate să fie foarte diferit de la un inspectorat școlar la altul, de la o zonă la alta. Ar fi prea mult ca noi să introducem sub o singură pălărie toate aceste lucruri foarte diferite. Lăsăm libertatea comisiei ca ei să completeze interviul respectiv cu toate problemele care sunt necesare în școala, pe zona, în profilul respectiv. Deci, de aceea am lăsat neprecizat acolo.

Acceptăm însă acel "constă în" și nu "din", iar în legătură cu părerea colegului nostru că alineatul nou al domnului Nemeth nu are nici un înțeles, aș vrea să îl contrazic. El are un înțeles. Comisia a înțeles bine înțelesul alineatului respectiv și l-am respins pentru că este neconstituțional. Presupune limitarea prezentării la concurs pentru funcțiile de conducere, cel puțin în anumite zone ale țării, la preferința unor colective de un tip sau altul.

Deci, preferăm să lăsăm foarte larg și cred că nu e bine să acceptăm acest alineat, așa cum a decis și comisia.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Inițiatorul ?

 
 

Doamna Ecaterina Andronescu:

Același punct de vedere cu cel al comisiei, cu mențiunea că, într-adevăr, la pct.b) în mod expres se cer și cunoștințe de legislație școlară și de management educațional care apar obligtorii în interviu.

De asemenea, nu sunt de acord cu amendamentul propus de domnul deputat Nemeth, întrucât concursul presupune o participare largă și lasă o mai mare libertate de înscriere.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnule Ștefan Cazimir, mie îmi făcea impresia că dumneavoastră ați vrea să fie un text cam de această natură: "Interviu prin care se testează cunoștințele profesionale..." probabil, nu ? ... "precum și cele referitoare la legislația școlară și la managementul educațional".

 
 

Domnul Ștefan Cazimir (din bancă):

Nu am propus nimic.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Nu ați propus nimic. E aici o anumită chestiune de larghețe care are avantaje și dezavantaje. În fine ....

În legătură cu partea finală de la teza de debut a alineatului 2 modificăm "care constă-nu din ci în". Nu o supun la vot, e o chestiune gramaticală, de acuratețe a textelor, da ?

A doua chestiune. Propunerea domnului Nemeth de introducere a unui alineat nou 7, pe care eu l-am citit mai înainte, și anume : "Propunerile privind persoana directorului și a directorului adjunct sunt făcute de către colectivul de cadre didactice din unitatea școlară respectivă". Comisia și inițiatorul nu au aderat la această propunere de a introduce acest alineat nou.

Supun votului propunerea dumneavoastră.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă vă rog ?

Cine este pentru amendamentul domnului Nemeth ? Două voturi. Deci, soarta amendamentului este decisă.

Vă supun votului art.21 în redactarea comisiei cu corectura din partea finală a tezei de debut a alin.2.

Cine este, vă rog, pentru ?

"Domnul deputat Jurcă dorește să intervină".

Poftiți, aveți cuvântul domnule deputat Teodor Jurcă.

 
 

Domnul Teodor Jurcă:

Domnule președinte,

Domnilor invitați,

Stimați colegi,

Consider că se impune introducerea unui nou alineat între 3 și 4 la acest articol. Și anume, un alineat care să se refere la perioada sau timpul în care să se desfășoare concursul pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor de conducere ,pentru că din experiența pe care o am , în cei 42 de ani de dăscălie, consider că aceste concursuri trebuie să aibă loc în vacanța de vară și în particular sau mai precis înainte de 15 august. Adică cu o lună înainte de inceperea noului an școlar pentru ca noii directori să aibă posibilitatea să pregătească deschiderea cursurilor în noul an școlar. Acest lucru nu este precizat nicăieri și aș veni cu următorul amendament: "Concursul pentru ocuparea funcțiilor de conducere din învățământul preuniversitar se va ține, de regulă, - deci de regulă pentru că vor fi și situații în care se impune ca să se înlocuiască directorii, fie directorul plin, fie adjunctul în timpul anului școlar- de regulă în perioada vacanței de vară". Acesta este amendamentul meu.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Am să vă rog să mi-l dați completat pe formularul pe care îl avem noi aici.

Mai sunt alte observații în legătură cu art.21 ? Nu sunt.

Rog atitudinea față de acest amendament a inițiatorului și a comisiei.

Doamna secretar de stat Ecaterina Andronescu, aveți cuvântul.

 
 

Doamna Ecaterina Andronescu:

Eu aș susține punctul de vedere al comisiei, întrucât dreptul de concediu este un drept dat de lege, de Legea învățământului. Organizând concursul în concediu, grevăm personalul didactic de acest drept pe care îl are prin lege. Sigur că prin metodologia pe care ministerul este obligat să o elaboreze, eu cred că este în interesul școlii ca acest concurs să fie organizat înainte de începerea anului școlar.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Comisia ? Ascultăm opinia comisiei.

 
 

Domnul Romulus Dabu:

Comisia vă propune să acceptați textul așa cum este pentru că alin.4 rezolvă problema și există o literă mai jos, vă rog să vă uitați, care spune că toate aceste lucruri se rezolvă prin metodologii stabilite de cei care organizează concursul și de Ministerul Învățământului. Să-i lăsăm pe ei. Deci, această precizare nu este de nivelul statutului pentru că nu se referă la drepturile și îndatoririle cadrelor didactice. Deci, este necesară o asemenea precizare, dar ține de nivelul metodologiilor pe care le stabilește ministerul.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Problema reglementată în alin.4.

Domnule Jurcă, dați-mi textul dumneavoastră pentru că va trebui să cer punctul de vedere exprimat de data aceasta prin vot al Camerei, în legătură cu el. Sau îl retrageți ?

 
 

Domnul Teodor Jurcă (din bancă):

Nu, îl retrag.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Supun votultui textul art.21 în redactarea din raportul inițial al comisiei.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt ? O abținere.

Cu majoritate de voturi a fost aprobat textul art.21.

Trecem la examinarea art.22.

Dacă sunt observații în legătură cu el. Nu sunt.

Vi-l supun votului, de asemenea, în redactarea din raportul inițial al comisiei.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt ? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat art.22.

Dacă sunt observații în legătură cu art.23 ?

Domnul Costică Ciurtin. Aveți cuvântul, domnule deputat.

 
 

Domnul Costică Ciurtin:

Domnule președinte,

Onorați membri ai comisiei,

O întrebare numai aș pune. Dumneavoastră formulați în tot art.23 a se cunoaște bine și mai bine și foarte bine a limbii română. Cum faceți acest lucru ? Există o modalitate de testare a cunoașterii limbii române ? Unde ați prevăzut-o și cum ?

 
 

Domnul Marțian Dan:

Alte observații dacă sunt ? Inițiatorul și comisia. Domnul Dabu are cuvântul.

 
 

Domnul Romulus Dabu:

Am discutat la articolul unde am lăsat o mai mare larghețe pentru cazurile în care apar necesități de această factură ca inspectoratul școlar sau ministerul care organizează concursul să bage în interviul respectiv și acest câmp problematic. Articolul a fost votat mai înainte și nu cred că este necesară, în statutul personalului didactic, o procedură specială prin care să se reglementeze aceasta. Ea rezultă din articolele prezente.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Doaman secretar de stat Ecaterina Andronescu, dacă vreți să ne spuneți opinia inițiatorului.

 
 

Doamna Ecaterina Andronescu:

Același punct de vedere.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Supun votului art. 23 în redactarea din raportul inițial.

Cine este, vă rog, pentru?

Din sală:

Vedeți că este și la alin. 4...

 
 

Domnul Marțian Dan:

La 23 ...? Da, dar vă rog să-mi spuneți care este deosebirea dintre alin. 4 din raportul inițial și raportul suplimentar. Dacă este vreo deosebire.

Textul cum îl am eu la alin. 4 în raportul inițial și textul propus prin raportul suplimentar este unul și același.

 
 

Domnul Romulus Dabu (din sală):

S-au scos alin. 1 și 2 și a rămas "în condițiile prezentului articol".

 
 

Domnul Marțian Dan:

În raportul inițial se spune așa: "Directorul și directorii adjuncți numiți conform prevederilor alin. 1 și 2 trebuie să fie buni cunoscători ai limbii române". (Consultări la masa prezidiului).

 
 

Domnul Mircea Crețu:

"... numit conform prevederilor acestui articol".

 
 

Domnul Marțian Dan:

Bine, dar alin. 1 și 2 n-au fost eliminate la art. 23.

Din loja comisiei:

Da, dar se mai face vorbire despre ele în 4.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Bun. Dacă nu vreți.... "Foaie verde foi de băț dacă n-ai de lucru, fă-ți!..." Asta este concluzia mea.

Supun votului această chestiune.

Cine este pentru suprimarea următorului segment de text?

Deci, alin. 1 și 2.

Cine este, vă rog, pentru, deși el există în articol?

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? O abținere.

Bun. A fost eliminat.

Cu majoritate de voturi am făcut această mare operă de legiferare.

Supun votului art. 23.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat art. 23.

Art. 24. Dacă sunt observații în legătură cu el. Avem o observație la alin. 3 și dacă mai sunt alte lucruri, în raportul suplimentar.

Vă rog, domnule Gheorghe Gorun, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Gheorghe Gorun:

Domnule președinte,

Domnilor secretari de stat,

Domnilor colegi,

Propun eliminarea pct. b) din art. 24, pe aceleași considerente pentru care a fost respins amendamentul propus de domnul Neményi.

Deci, eliminarea pct. b)...

 
 

Domnul Marțian Dan:

De la alin. 1. De la alin. 1, da.

 
 

Domnul Gheorghe Gorun:

Eliminarea, pe motive constituționale.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Alte observații dacă sunt? Domnul deputat Ioan Pop.

 
 

Domnul Ioan Pop:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vreau să mă refer exact la propunerea făcută de domnul Gorun.

Acea prevedere ca cel care candidează pentru funcția de inspector general să aibă totuși o experiență managerială este extrem de importantă. Și anume, asta nu introduce măsuri discriminatorii, ci din clasa sau categoria de persoane care pot participa și să ocupe o funcție atât de importantă, trebuie să avem garanția unei experiențe manageriale la nivelul sistemului de învățământ. Deci nu este chiar atât de ușor să facem acest lucru. Și aceasta a fost voința comisiei de a selecta inspectorul general din oameni cu o anumită experiență, neintroducând alte măsuri discriminatorii, decât aceea a unei experiențe pe care trebuie să o dovedească și a obținut-o printr-o activitate managerială într-o instituție școlară. Și, credem că este foarte important acest lucru.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Înainte de a relua firul discuțiilor, precizez că la alin. 4 al art. 23 - cel anterior -, textul va suna așa:"Directorii și directorii adjuncți numiti conform prevederilor acestui articol.... ( în loc "din prevederile alin. 1 și 2", adaugăm "acestui articol") trebuie să fie buni cunoscători ai limbii române."

Vă rog să fiți de acord pentru că am impresia că nu s-au înțeles toate elementele concrete legate de redactarea și conținutul acestui alin. 4.

Acum, îl rog pe domnul Gheorghe Gorun să intervină și dânsul.

 
 

Domnul Gheorghe Gorun:

Domnule președinte,

Dacă se acceptă obiecția domnului deputat Pop, mi se pare că tot ce scrie mai jos în același articol este de prisos. Concursul constă exact din verificarea acestor calități. Are calități să conducă învățământul, are experiență, poate să conducă, iar comisia alcătuită din cineva de la Ministerul Învățământului etcetera, stabilește foarte exact dacă poate să conducă sau nu poate să conducă un inspectorat școlar.

A presupune din capul locului că un anumit individ care a fost deținut politic și n-a fost niciodată într-o funcție de conducere în învățământul românesc nu poate să conducă un liceu sau un inspectorat școlar, mi se pare o prevedere totală în contradicție cu drepturile omului și cu Constituția.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul în legătură cu acest articol, inclusiv pe marginea sugestiei de amendare pe care o conține la alin. 3 raportul suplimentar. Nu sunt?

Punctul de vedere al inițiatorului în legătură cu propunerea domnului deputat Gorun, de eliminare a lit. b) de la alin. 1 și, după aceea, punctul de vedere al comisiei.

 
 

Doamna Ecaterina Andronescu:

Vă rog să-mi permiteți să susțin menținerea acestui punct întrucât inspectorul general este cel care are grijă de învățământul dintr-un întreg județ. Deci, aria de cuprindere a activității pe care o desfășoară este extrem de importantă și cred că este foarte important să aibă o experiență de conducere în învățământ.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnule Dabu, comisia, dacă vreți să ne comunicați opinia pe care o aveți în legătură cu problema ce o discutăm.

 
 

Domnul Romulus Dabu:

Noi credem că includerea acestui criteriu ține de calitățile manageriale și profesionalismul demonstrat obiectiv al unui inspector general. Nu este același lucru în condițiile în care învățământul preuniversitar se descentralizează și se lucrează cu câteva mii de școli, cu câteva zeci de mii de dascăli, cu câteva sute de mii de elevi.

Un inspector școlar general trebuie să controleze și cei mai buni directori. Dacă n-ai fost niciodată director, nici măcar nu știi care este câmpul problematic... sau măcar un director adjunct să fi fost... problemele cu care se confruntă o școală, un liceu, de un tip sau de altul, deci este obligatorie această cerință. Nu oricine poate veni în vârful trebii fără să știe nimic, numai pentru că în principiu este un bun manager. Aici este necesară nu bâjbâială, ci experiență consacrată, dovedită, verificabilă, pentru că altfel îl conduc directorii pe inspectorul general și nu invers.

Deci, noi credem că este bine să rămână textul și că nu este neconstituțional.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Eu înțeleg următorul lucru. Este un acord în legătură cu ideea că să aibă experiență de conducere, dar el dacă are trei ani de conducere și este strălucitor de ce să fie blocat, domnule, să fie inspector general dacă obține asta prin concurs? Știti?

Săracul Eminescu, n-ar fi ajuns potrivit acestei legi niciodată...

Aveți cuvântul.

 
 

Domnul Costică Ciurtin:

Domnule președinte,

Suntem în aceeași situație cu organizarea concursului dincolo, când am intervenit din nou. Dacă este concurs este concurs. Păi, când se verifică....

 
 

Domnul Marțian Dan:

Poate se fie și concurs de împrejurări... (Râsete).

 
 

Domnul Costică Ciurtin:

A ! Dacă vrem să facem asemenea concurs pentru inspectorii generali, atunci putem să facem...

 
 

Domnul Marțian Dan:

Nu, eu nu vreau !

 
 

Domnul Costică Ciurtin:

Dar, eu când am testat omul acela, îl testez din toate punctele de vedere. Deci, oferta lui managerială este clară. Domnule, ce îmi oferi pentru inspectoratul școlar respectiv, cum te pricepi, ce bază materială ai, ce dorești să faci acolo, cum vrei să lucrezi cu oamenii, cu toate structurile. Păi, asta este verificarea în concurs, nu că a avut 5-10 sau 20 de ani vechime într-o conducere a unei unități școlare, că atunci nu mai facem concurs! Mergem tot pe cei care au lucrat până acum. Nu mai facem nici o înnoire și nici nu mai punem în funcțiune reforma învățământului.

Eu sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Gorun. (Agitație, vociferări).

 
 

Domnul Marțian Dan:

Silance !

Vă rog, domnule Sălăjean, dacă aveți de comentat, de susținut un colocviu pentru marginea acestei teme vă rog să veniți aici!

Înțeleg că mai sunt două solicitări: domnul Gheorghe Sălăjean și domnul Ioan Pop, amândoi din Circumscripția electorală Satu-Mare. Vă rog, nu lăsați să se monopolizeze discuția acolo.

 
 

Domnul Gheorghe Sălăjean:

Domnule președinte,

De la început susțin formula din textul comisiei. Argumentele pe care le aduc sunt următoarele: într-adevăr, pentru a ajunge inspector general școlar trebuie să ai o anumită experiență.

Vreau să comentez propunerea domnului Gorun. Poate să vină un tânăr strălucit care are o memorie foarte bună și învăță teoretic tot ce trebuie să facă un inspector. Dar, vă răspund cu o veche zicală românească, și poate nu numai, "teoria e ca teorie, dar practica te omoară". Dacă nu ai o practică, nu poți.

Acum, ceea ce ați subliniat dumneavoastră, domnule președinte Marțian, este adevărat, intre 3 și 4 ani se poate vorbi cât este experiența. Eu cred că poate să rămână la latitudinea ministerului dacă unui cadru foarte bun îi lipsește un an vechime să îi dea o bonificație. Mă rog, aici se mai poate discuta. Dar, lipsa de experiență în conducerea unei unități școlare nu poate să lipsească unui cadru care se prezintă la un concurs pentru ocuparea postului de inspector general școlar.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnul deputat Ioan Pop are cuvântul acum.

 
 

Domnul Ioan Pop:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Revin la microfon, îmi cer scuze, dar vreau să aduc câteva argumente. În primul rând, de ce 4 ani. Pentru că un contract managerial, deci ca și director al unei școli, este pe durata de 4 ani, de regulă. Deci, asta inseamnă că cel care aspiră la calitatea de inspector general, pe care s-o dobândească prin concurs, trebuie ca, înainte să aspire, să fie măcar directorul unei școli generale. Mi se pare normal. Adică să facă dovada că are niște calități manageriale. Aceasta este o chestiune pentru care comisia s-a oprit la o experiență de cel puțin 4 ani, adică să-și încheie un mandat de director care se realizează, de regulă, pe 4 ani.

Dar, revenind la art. 21 la alin. 1, pe care l-am votat, și acolo există o discriminare, la care colegii nu au făcut observații și vă rog să vedeți. Este vorba de pot fi sau pot concura pentru calitatea de director și directori adjuncți profesorii cu gradul didactic II și cel puțin 5 ani. N-a fost nici o obiecție. Nici acolo nu există discriminare. Adică, toți care îndeplinesc această condiție minimă, indiferent de alte elemente, pot să concureze pentru director sau director adjunct. Și, atunci, pe cale de consecință, mie mi se pare că responsabilitatea conducerii unui inspectorat școlar județean nu este o chestiune mai puțin importantă decât cea de director.

Aș ruga colegii, atunci când își exprimă votul să țină seama de acest lucru.

Dorința noastră ca și, mă rog, observatori și reglementatori în domeniul sistemului național de învățământ este legată și a fost făcută în acest fel pentru a asigura o profesionalizare în ceea ce înseamnă a conduce sistemul de învățământ și chiar de aceea am impus condițiile pentru inspectorul general ca să fie scos de sub presiunea politicului.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Vă mulțumesc.

Domnule Gorun, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Gheorghe Gorun:

Domnule președinte,

Cred că vă amintiți, când am discutat Legea învățământului, am propus de mai multe ori ca posturile de inspectori generali și inspectori generali adjuncți să pe ocupe prin concurs. Atunci, propunerea mea a fost respinsă de către Comisia de învățământ și de câtre reprezentantul Ministerului Învățământului. Acum, mi se pare că toate argumentele care se aduc aici sunt cumva încremenite așa într-o etapă pe care vrem să o depășim. Este, cum să zic, de-a dreptul inacceptabil să considerăm că un om care a fost pus inspector general, după ce a promovat concursul, cu mai mulți concurenți, cu o comisie care - eu zic că este strălucită - reprezentată de un secretar de stat, de un inspector școlar în activitate etcetera etcetera, nu poate să conducă inspectoratul școlar.

Mai mult decât atât, mai la vale, există un articol care prevede eliberarea din funcție a celor care nu pot să satisfacă exigențele funcției respective. În această vară s-au desfășurat colocviile, interviurile pentru ocuparea funcțiilor de inspectori generali, în învățământul românesc, fără să se pună această condiție. Nu s-a pus această condiție. Și, eu nu pot să cred că au fost selectionați oameni incapabili, oameni care nu pot să direcționeze activitatea într-un județ.

Și, sunt de acord cu dumneavoastră, domnule presedinbte, că Eminescu, după o asemenea lege - și nu numai Eminescu - n-ar fi ajuns niciodată să desfășoare o activitate de control în învățământul românesc. Eu îi rog pe colegii mei din sală să accepte eliminarea acestui text. Este o discriminare, cum să o numesc, inacceptabilă pentru noi.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da, domnule Gorun. Poate am putea așa, nu să eliminăm acest alineat, ci să scriem "experiență în funcție de conducere, de îndrumare sau control în sistemul de învățământ". (Agitație, rumoare, vociferări).

Domnul Crețu Mircea dorește să intervină.

 
 

Domnul Mircea Crețu:

Domnule președinte,

Comisia nu se cramponează în prevederea de acolo, însă am ține ca o comisie de examinare să țină seama de calitățile anterioare sau de lipsa unor asemenea calități, pentru că există și posibilitatea inversă, să se prezinte la concurs și să se prezinte minunat un individ care, în funcții de conducere anterioare, să fi avut o prestație execrabilă. De aceea, eventual am putea veni cu formularea la pct. b) "calități dovedite în funcții de conducere, îndrumare și control anterioare în sistemul de învățământ".

În felul acesta acesta, prestații nu devin neapărat obligatorii, dar ele pot să constituie un punct cu greutate în aprecierea activității individului care dorește să ocupe funcția. Cred că în felul acesta împăcăm pe cei care se opun; deci "calități dovedite în funcții anterioare", vine ca un element de pondere în aprecierea individului.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnule Mircea Crețu, o să vă rog să dați și o formulare textului. Avem aici.

Domnul deputat Ioan Pop.

 
 

Domnul Ioan Pop:

Stimați colegi,

O singură idee vreau să precizez la toată discuția aceasta. Insistența care se face în legătură cu importanța experienței, respectiv a muncii de îndrumare și control, mi se pare foarte păguboasă. De ce? Pentru că, cel mai adesea, cei care au luat cuvântul mi s-a părut că dau o accepțiune numai de natură pozitivă experienței. Or, să-mi fie iertat, foarte adesea se întâmplă ca această experiență să fie proastă, ca această experiență să fie marcată de multe stereotipii, de perspective și viziuni înguste, experiențe care, de fapt, îți blochează șansele de a înnoi procesul de învățământ, de a îmbunătăți activitata din școli.

De aceea, eu cred că dacă dorim efectiv să operăm o reformă în planul instructiv-educativ, trebuie să punem accent pe competența pe care omul respectiv o probează în condiții de concurs în fața unei comisii abilitate, competente.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Probabil, colegii care pledează pentru experiență îi dau o conotație pozitivă, iar manifestări despre care vorbiți dumneavoastră ar trebui calificate "rutină și fosilizare", probabil. Dar, mă rog, asta este o chestie semantică și destul de dificilă.

Domnul Negoiță.

 
 

Domnul Florin Negoiță:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Susțin punctul de vedere al domnului profesor Crețu, cu calități în experiența didactică, și al domnului Gorun, pentru că să ne imaginăm: un profesor universitar sau conferențiar doctor trece în învățământul preuniversitar, el nu poate fi participant la concurs pentru că nu a fost director de liceu. De regulă, noi punem inspector general directorul de la cel mai bun liceu. Dar, să ne imaginăm că un județ nu este format numai din licee bune și foarte bune. Experiența trebuie să aibă și un orizont foarte larg asupra unui întreg județ și din diverse zone ale țării.

În al doilea rând, trebuie să acceptăm ceea ce domnul Gorun susține cu atâta tărie aici, pentru că sunt oameni care pot fi propulsați directori și imediat după aceea inspectori generali, dar sunt oameni care au refuzat ani de zile să fie în funcția de director și asta nu înseamnă că nu merită să participe la un concurs. Deci, dacă restrângem sfera de activitate în al doilea rând, înseamnă că barăm calea tineretului. Or, cred că e normal într-o reformă ca tinerii să-și supuna cuvântul.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da, vă mulțumesc.

Doamnelor și domnilor deputați,

Deci, două lucruri sunt. Propunerea domnului deputat Gheorghe Gorun, susținută de domnul deputat Ciurtin Costică, de eliminare a textului de la alin. 1, lit. b).

A doua propunere este a domnului deputat Mircea Crețu, prin care se propune menținerea, dar cu un text modificat, și anume lit. b) să sune astfel: "Calități dovedite în funcții de conducere, indrumare și control anterioare în sistemul de învățământ". (Agitație, rumoare).

Domnilor,

Eu am citit amendamentul dânsului....

Din sală:

Al domnului Negoiță...

 
 

Domnul Marțian Dan:

Poftim! Domnul Negoiță nu l-a convertit în text și atât timp cât nu-l convertește nu iau în seamă decât o participare colocvială aici.

Domnule deputat, stați puțin să ascultăm și textul domnului Negoiță ca să ne putem pronunța asupra tuturor...

 
 

Domnul Florin Negoiță: (din sală):

"...calități dovedite în munca didactică".

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnule Negoiță, ascultați, vă rog: "Calități dovedite în activitatea didactică și în funcții de conducere, îndrumare și control anterioare în sistemul de învățământ".

Rog în legătură cu acest text, dacă domnul.... Stați puțin că aici avem o chestiune care la noi nu este reglementată!

Domnule Crețu, admiteti acest subamendament la amendamentul dumneavoastră?!

 
 

Domnul Mircea Crețu:

Bineînțeles.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Îl admiteți... (Discuții la prezidiu cu domnul deputat Gheorghe Gorun).

 
 

Domnul Gheorghe Gorun:

"... în activitatea didactică sau în funcții de conducere..."

 
 

Domnul Marțian Dan:

A, nu, și... La dânșii sunt cumulative, nu dă disjungere...

Din sală:

Este același lucru...

 
 

Domnul Marțian Dan:

Nu sunt, domnule! "Calități dovedite în activitatea didactică..." asta a cerut "... și în funcții de conducere, îndrumare și control anterioare în sistemul de învățământ". (Discuții contradictorii la prezidiu).

Rog pe domnul Negoiță să ne spună, domnule, care este textul. Eu am vrut să simplific lucrurile, dar văd că se complică.

Textul domnului Crețu sună așa: "Calități dovedite în funcție de conducere, îndrumare și control anterioare în sistemul de învățământ".

 
 

Domnul Florin Negoiță:

Deci: "Calități dovedite în munca didactică sau..."

 
 

Domnul Marțian Dan:

"... în activitatea didactică..."

 
 

Domnul Florin Negoiță:

"Calități dovedite în activitatea didactică sau...."

Din sală:

"...și..."

 
 

Domnul Florin Negoiță:

"...sau..."

 
 

Domnul Marțian Dan:

"...sau..." Așa vrea.

Eu credeam că astea trebuie să fie cumulative, nu în raportul de disjuncție. Dar, mă rog.

 
 

Domnul Mihail Olteanu:

Domnilor colegi,

V-aș sugera un termen: "...calități didactice și aptitudini manageriale..." Sunt două lucruri care se completează reciproc. "Calități didactice și aptitudini manageriale".

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnule Olteanu, dați vă rog textul, varianta dumneavoastră.

Rog acum punctul de vedere al inițiatorului și al comisiei.

 
 

Doamna Ecaterina Andronescu:

Domnule președinte,

Domnilor deputați,

Aș vrea să vă spun că vin cu experiența din școală și că nu este același lucru să fii foarte bun profesional și să fii un foarte bun profesor și să fii un foarte bun conducător.Or, pentru funcția de inspector general se cer calități de conducere a învățământului. Nu se poate să facem... (agitatie, vociferări, rumoare). (Clopoțel).

Nu se poate să facem abstractie de această experiență de conducere pe care el trebuie să o aibă, atunci când vine în fruntea unui județ, conduce școală dintr-un județ.

Vă rog să mă iertati că aduc exemplul personal...(Rumoare).

 
 

Domnul Marțian Dan:

Stimați colegi,

După câte ați văzut, eu am dat posibilitatea la una și aceeași problemă să se intervină repetat. Eu cred că a fost un gest de curtoazie față de diferitele punctele de vedere și purtătorii lor ca să se poată exprima, să-și poată apăra anumite chestiuni.

Rog însă pe acești oameni, acești colegi de-ai noștri care au intervenit repetat, să asculte și alte puncte de vedere și să nu obstrucționeze exprimarea lor.

Vă rog, aveți cuvântul. (Clopoțel).

 
 

Doamna Ecaterina Andronescu:

V-aș ruga încă o dată, îmi cer scuze pentru că aduc acest exemplu: am venit ca secretar de stat în Ministerul Învățământului din decan de la facultate din Politehnică. Vă mărturisesc sincer că mi-ar fi mult mai greu acum dacă nu aș fi avut acea experiență de decan de facultate. Este un lucru esențial.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Bun. Vă rog să rețineți și varianta domnului Mihail Olteanu : "Calități didactice și aptitudini manageriale".

Aceste trei lucruri le discutăm: eliminarea, formularea dată de către domnul Mircea Crețu, însușindu-și dânsul subamendamentul domnului Negoiță, și propunerea domnului Mihail Olteanu.

Vă rog. Aveți cuvântul.

 
 

Domnul Romulus Dabu:

Cred că toată această discuție este legată de faptul că reforma învățământului este în curs de desfășurare. Aș vrea să vă spun că toate funcțiile de conducere în învățământ, în țările dezvoltate sunt profesionalizate. Pentru treaba asta, în toate țările dezvoltate ale lumii există cursuri post-universitare manageriale, pentru managementul resurselor umane. La noi începe din această toamnă instituirea pentru tineri, care n-au fost niciodată altfel de directori, aceste cursuri pentru manageri, de 1 an sau de 2 ani. Termină aceste cursuri și au dreptul, după ce termină acest curs post-universitar, să vină la concurs.

Aceste școli încep să existe din această toamnă. Vor avea produse la anul. Dacă judecăm cu unitățile de măsură de până acum, înseamnă că dăm reforma înapoi în loc să o ducem înainte. Deci, tinerii au un alt mecanism, dar acel mecanism nu se reglementează în statutul personalului didactic. Noi am pus aici o exigență mai serioasă. Poți să ai școală de conducători în resurse umane, de manageri școlari, dar dacă n-ai pus-o niciodată în practică, dacă n-ai nici un fel de experiență, nu faci mare lucru cu ea, cunoști teoriile dar nu cunoști problemele și realitățile.

Eu cred că punctul de vedere al domnului Crețu, care sintetizează o parte din discuțiile de aici, trebuie să prevaleze. Deci, să lăsăm și o anumită experiență practică în munca de conducere în sistemul de învățământ pentru cel care urcă în vârful ierarhiei manageriale a unui județ, fără să punem 1 an, 2, 3. Pentru că dacă are 3 ani, când mandatul de director sau de inspector este de 4 ani, înseamnă că el a fost dat afară înainte de vreme că n-a fost bun. Nu cuantumul de ani este problema, ci experiența în funcții de conducere, care este obligatorie. Nu numai teoria conducerii, ci și experiența. Deci, textul domnului Crețu, cu subamendamentul respectiv, dar cumulativ, cred că acoperă toate cerințele noastre și permite și desfășurarea în continuare a reformei învățământului.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Nu, nu-l acoperă. Pentru că a acceptat, mă rog, o chestiune de disjungere: "Calități dovedite în activitatea didactică sau în funcții de conducere". (Discuții contradictorii).

Păi, a acceptat acest lucru subamendamentul domnului Negoiță.

Doamnelor și domnilor,

Eu cred că lucrurile sunt clare. Avem următoarele treburi în privință cărora trebuie să luăm decizii. Propunerea domnului Gorun, de eliminare. Dacă nu va fi îmbrățișată vom vedea ce este de făcut. Dacă cade, cu atât mai bine.

Cine este pentru aprobarea propunerii domnului Gheorghe Gorun, de eliminare a lit. b) de la alin. 1 ? 15 voturi pentru. Nu a fost însușită propunerea.

În aceste împrejurări, îl mai consult pe domnul Crețu dacă își menține textul cu subamendamentul implicând disjungerea între cele două genuri de activități sau nu.

 
 

Domnul Mircea Crețu (din banca comisiei):

Prefer "și".

 
 

Domnul Marțian Dan:

Atunci textul pe care îl propune ca alternativ și în privința căruia am înțeles că comisia ar avea, mă rog, o anumită deschidere, sună astfel: "calități dovedite în activitatea didactică și în funcții de conducere, îndrumare și control, anterioare, în sistemul de învățământ".

Doamna secretară de stat, ați putea accepta o asemenea formulă?

 
 

Doamna Ecaterina Andronescu (din loja guvernamentală):

Da, da.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da? Bun.

Supun votului dumneavoastră înlocuirea textului de la lit.b) cu cel pe care l-am citit.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? 5 voturi împotrivă.

Abțineri? 5 abțineri.

Cu majoritate de voturi s-a aprobat.

Stimați colegi, vă rog să vă uitați, propunerea de amendare la alin.3, partea finală, cu remarca domnului Dabu, ca și aici textul care este supus amendării să nu apară ca alineat distinct, ci teză în continuare. Da?

Vă rog să fiți atenți când se va face această... aveți la pct.10 din Raportul suplimentar completarea care se face la acest alineat.

O supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Un vot.

Cu majoritate a fost adoptat acest amendament.

Și tot la art.24, de fapt, aceasta este reformularea ultimei teze din alin.3, la aceasta am...Domnule Dabu, care este relația dintre pct.10 și 11 din Raportul suplimentar?.

 
 

Domnul Romulus Dabu:

Pct.10 înseamnă amendarea textului prin introducerea directorului Casei corpului didactic.

Pct.11 are textul așa cum trebuie votat, deci reformulat, cu includerea directorului Casei corpului didactic.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Și unde vine pct.10?

 
 

Domnul Romuls Dabu (din banca comisiei):

Este inclus în pct.11.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Vă rog să nu mai faceți echilibristici de astea, da?

Supun votului textul de la pct.11. Acesta este textul pentru partea finală a alin.3.

Cine este, vă rog, pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat.

Supun votului acum art.24, în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat și art.24.

 
Constituire comisii de mediere:

Și vă propun să oprim aici dezbaterea și să rezolvăm câteva probleme privind activitatea noastră.

În primul rând, ieri am aprobat Legea pentru modificarea și completarea Codului penal și Legea pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală. Există deosebiri între varianta Camerei și cea a Senatului, lucru care reclamă instituirea unei comisii de mediere.

Vă propun următoarele candidaturi pentru această comisie de mediere: domnul Aurel Știrbu, domnul Mihail Olteanu și domnul Marian Dumitriu - din partea Grupului parlamentar P.D.S.R.: domnul Răsvan Dobrescu - Grupul parlamentar P.N.Ț.C.D. + P.E.R.; domnul George Stancov - Grupul parlamentar al P.D.: domnul Ovidiu Iosif - Grupul parlamentar al P.U.N.R. și domnul Ervin Székely - Grupul parlamentar U.D.M.R.

Dacă în legătură cu aceste 7 candidaturi sunt observații? Nu sunt. Vi le supun votului.

Cine este pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă?

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi s-au aprobat cele 7 candidaturi.

Adoptarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru săptămâna 23-26 septembrie 1996

Discutăm programul Camerei pentru săptămâna 23-26 septembrie.

Dacă sunt observații în legătură cu programul propus?

 

Domnul Kerekes Károly:

Îmi permiteți?

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Pentru programul de luni 23, pe locul 10 figurează propunerea legislativă pentru modificarea...

 
 

Domnul Marțian Dan:

Discutăm programul!

Sunt observații în legătură cu programul? Nu.

Îl supun votului în forma în care ne-a fost difuzată.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat programul.

Discutăm ordinea de zi și vă propun să procedăm pe capitole.

Cap.I privește ședința din ziua de luni, 23.

Dacă sunt observații?

Domnule Kerekes ați fost primul, vă rog să interveniți.

 
 

Domnul Kerekes Károly:

Vă mulțumesc, domnule președinte!

Stimați colegi,

Pentru programul de luni, pe ordinea de zi figurează la pct.10 propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.59 din 1993 privind modificarea Codului de procedură civilă.

Având în vedere importanța acestei modificări, pe parcurs mai puteți vedea, este vorba de modificarea Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ, eu aș crede că am putea termina repede și vă propun să o treceți pe locul 7.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

În locul privatizării societăților comerciale bancare cu capital majoritar de stat? Domnule Kerekes, pe ce loc? Ați spus 7. Bun, e clar, am reținut.

Domnul Dinu.

 
 

Domnul Ion Dinu:

La pct.8 este ceva care pe mine mă îngândurează și vă rog să treceți la pct.4. Este vorba de proiectul de Lege pentru Ordonanța de urgență a Guvernului care se referă la probleme de urgență apărute în campania din primăvara acestui an. Intrăm în iarnă fără ca problemele din agricultură, ivite în primăvară, să facă obiect de discuție. Nu stărui. Treceți, vă rog, la pct.4!

 
 

Domnul Marțian Dan:

Dar unde este asta? 8 să treacă pe locul 4. Bun, am reținut.

Alte observații.

Domnul Mircea Crețu.

 
 

Domnul Mircea Crețu:

Numai pentru ziua de luni?

 
 

Domnul Marțian Dan:

Nu, facem pentru Cap.I al ordinii de zi și după aceea ... Nu mai sunt alte observații?

Domnule Tănasie, vă rog.

 
 

Domnul Petru Tănasie:

Îmi permiteți să susțin și eu propunerea ca proiectul de pe ordinea de zi de la nr.10 să treacă la nr.7. Trebuie să fim realiști când stabilim astfel de ordine de zi, sigur, să dăm prioritate rapoartelor de mediere astfel încât să putem considera că am mai adoptat legi în această perioadă și, de asemenea, pentru a decongestiona ordinea de zi, propun ca propunerea de la pct.13, de altfel cum am mai discutat, să fie restituită comisiei, pentru că mai sunt două proiecte care n-au fost discutate, având același obiect, astfel încât rămân 12 puncte la ordinea de zi.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Alte observații dacă mai sunt în legătură cu ziua de luni? Nu sunt.

Doamnelor și domnilor deputați,

Deci, avem următoarele propuneri:

Domnul deputat Kerekes propune ca pct.10 să fie trecut pe locul 7, în locul proiectului de Lege privind privatizarea societăților comerciale bancare cu capital de stat și oarecum a susținut același lucru și domnul deputat Tănasie.

Eu cred că putem găsi o soluție de compromis, ca să fie trecut pe locul 7, cu o condiție: ca în cazul proiectului de Lege privind privatizarea societăților comerciale bancare cu capital majoritar de stat, dacă nu este finalizată dezbaterea luni, pentru că este procedură de urgență, să continue dezbaterea acestui proiect de lege și marți.

 
 

Domnul Petru Tănasie (din sală):

Ca și pentru celelalte.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Pentru cele care au procedură de urgență.

Dacă îmbrățișați acest lucru și vom marca acest lucru la Cap.II, da?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt. Bun.

Acest lucru va trebui să-l marcăm, deci, la ordinea de zi de la Cap.II.

Domnul deputat Dinu propune ca pct.8 - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.2/1996 - să treacă pe locul 4 și, mă rog, să se examineze în funcție de acest lucru. La pct.4 noi avem Raportul de mediere la proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea cooperației de consum și de credit.

 
 

Domnul Ion Dinu (din bancă):

Este amplu, domnule președinte, raportul acela, foarte amplu, va lua poate jumătate de zi și exigența din agricultură n-o putem tolera!

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnule Dinu, eu aș veni cu alt criteriu și v-aș ruga să fiți atent, nu este neapărat o contrapunere, ci o chestiune de finalitate. Haideți, să nu punem aceste proiecte de legi înaintea rapoartelor de mediere, care reprezintă o etapă importantă în finalizarea unor legi.

 
 

Domnul Ion Dinu (din bancă):

De acord! Puteți să băgați după pct.6.

 
 

Domnul Marțian Dan:

După pct.6, deci.

Cine este pentru a trece pct.8 pe poziția 7?

 
 

Domnul Elek Barna:

Domnule președinte,

Mă iertați! O foarte scurtă intervenție. Acea ordonanță despre care vorbește domnul deputat Dinu, practic are 5 rânduri, este un singur articol care cred că în câteva minute se poate rezolva. Iar comisia de mediere a venit cu un raport la cooperația de consum care este într-adevăr foarte voluminos.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnule Elek Barna, vă rog să vă pronunțati pentru includerea, deci, după pct.6; va veni 7 pct.8 actual.

Cine este pentru ?

Împotrivă? Nu sunt.

S-a aprobat, îl trecem după pct.6. Sperăm că nu vor fi discuții foarte mari.

Domnul Tănasie cerea ca pct.13 să fie restituit la comisie. Eu vă propun următorul lucru: să rămână aici, dar cu o anumită manieră de conduită a noastră - să nu discutăm până nu avem punctul de vedere și la celelalte care tratează problema conexă. Da?

Cu această remarcă, supun votului Cap.I din ordinea de zi.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt.

Abțineri?

Cap.II. Domnul Crețu a dorit primul să intervină.

Vă rog să poftiți la tribună.

 
 

Domnul Mircea Crețu:

Domnule președinte,

Propun ca discutarea Statutului personalului didactic să rămână ca prim punct pentru ziua de marți, evident, ținând seama că ne vom și întrerupe pentru voturile finale la cele două legi, dar Statutul trebuie să continue, este măcar un semnal pe care să-l dăm cadrelor didactice, că nu le-am abandonat.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnule Crețu, totuși aici eu vă rog să fiți de acord, având în vedere că proiectul de Lege privind transformarea Fondurilor Proprietății Private în societăți de investiții financiare a fost discutat la Senat, să fiți de acord să continuăm, dacă nu vom finaliza luni acest lucru; după aceea, situația juridică a patrimoniului care a aparținut organizațiilor de copii, elevi și studenți și tineret să îl facem, pentru că sunt solicitări foarte mari și oricum noi, marți, cel târziu miercuri și joi vom continua cu Statutul cadrelor didactice care, după aceea va merge la Senat, celelalte trebuie finalizate.

 
 

Domnul Mircea Crețu:

O iau ca o promisiune fermă, domnule președinte!

 
 

Domnul Marțian Dan:

Evident, dar eu cred că miercuri și joi vom lucra în continuare și avem două zile bune, așa că înțeleg că domnul Crețu, dându-i dânsului aceste explicații, își retrage propunerea.

Mai sunt alte propuneri?

Vă rog!

 
 

Domnul Miron Mănescu:

Având în vedere importanța proiectului de Lege privind Patronatele, de la pct.9, și faptul că este demult în atenția noastră, propun să fie trecut pe locul 6.

 
 

Domnul Marțian Dan:

6 de la 9?

 
 

Domnul Miron Mănescu:

Da!

 
 

Domnul Marțian Dan:

Supun votului această propunere.

Cine este pentru? 4 voturi pentru. Au fost mai multe?

Cine este pentru a trece pct.9 pe locul 6? 13 voturi pentru.

Supun votului ordinea de zi, așa cum figurează ea la punctele II și III.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Doamnelor și domnilor,

Vă mulțumesc pentru participare. Intrerupem lucrările. Ne vedem luni, conform programului aprobat de noi.

Ședința s-a încheiat la ora 12,40.

 
   

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 25 octombrie 2021, 15:56
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro