Plen
Ședința Senatului din 11 aprilie 2005
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.45/18-04-2005

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2005 > 11-04-2005 Versiunea pentru printare

Ședința Senatului din 11 aprilie 2005

12. Intrebări și interpelări adresate Guvernului de către senatori:

 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Trecem la ultimul punct al ordinii de zi, întrebări și interpelări.

Stimați colegi, vă rog să vă ocupați locurile.

 
Ilie Sârbu

Invit pe domnul Ilie Sârbu. Are o interpelare. Vă ascultăm !

 

Domnul Ilie Sârbu:

Da, mulțumesc, domnule președinte.

Am o interpelare... De fapt, revin la interpelarea precedentă adresată ministrului educației și cercetării, întrucât nu am fost mulțumit și nu sunt mulțumit de răspunsul care mi-a fost dat.

La actuala interpelare, am anexat și unele documente care arată că aveam dreptate, nu este aceeași practică în toate universitățile privind organizarea doctoratului. Aștept răspuns scris și oral.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc foarte mult. Invit pe domnul senator Ilie Petrescu care are o interpelare legată de infrastructura rutieră.

 
Ilie Petrescu

Domnul Ilie Petrescu:

Interpelarea este adresată Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, domnului ministru Gheorghe Dobre.

Grupul parlamentar Partidul Popular România Mare.

Domnule ministru, în programul de guvernare 2005-2008, la Capitolul 17- "Politica în domeniul transporturilor", pct.B - "Strategia în domeniul infrastructurii rutiere" sunt vizate componentele în domeniul structurii rutiere: satisfacerea deplină a utilizatorului, corelarea dezvoltării rețelei de drumuri publice cu prioritățile dezvoltării economice a României, dezvoltarea rețelei de drumuri.

Politicile rutiere pe care Guvernul le va promova prevăd: repararea, întreținerea curentă și periodică, reparații capitale și modernizare; legarea tuturor localităților în rețeaua de drumuri publice.

Față de cele enunțate în Programul de guvernare vă solicit, domnule ministru, să-mi răspundeți la următoarea întrebare: în județul Gorj, ce program aveți în domeniul drumurilor naționale, județene și locale, între ce localități, ce fonduri s-au prevăzut pentru anul 2005? Aceeași întrebare v-o adresez și referitor la perioada 2005-2008.

Vă mulțumesc.

Solicit răspuns scris și oral.

Senator de Gorj, Ilie Petrescu.

 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc, domnule Petrescu.

Anunț, conform prevederilor Regulamentului, domnule senator Bindea, că, pentru întrebări și interpelări, Grupul parlamentar România Mare mai are 4 minute, conform aprobării Biroului permanent.

 
Aurel Gabriel Simionescu

Domnul senator Gabriel Simionescu, o interpelare.

Grupul parlamentar PSD are 8 minute.

Vă ascultăm !

 

Domnul Aurel Gabriel Simionescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea este adresată domnului ministru Gheorghe Dobre, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.

Prin Legea nr.451/2003, s-a aprobat modificarea Ordonanței Guvernului nr.16/1999 pentru aprobarea Programului prioritar de construcție a autostrăzilor și a drumurilor naționale cu patru benzi de circulație și a anexelor respective.

În conformitate cu Legea nr.203/2003 privind realizarea, dezvoltarea și modernizarea rețelei de transport de interes național și european, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare, trebuia să se înființeze un comitet interministerial pentru rețeaua de transport de interes național.

În termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a acesteia - și asta s-a întâmplat în mai 2003 - Ministerul Apelor și Protecției Mediului va elabora și va supune spre aprobare Guvernului norme adecvate de analiză pentru evaluarea strategică a impactului ansamblului rețelei asupra mediului.

Având în vedere că au trecut aproape 2 ani de la intrarea în vigoare a Legii nr.203/2003, vă rugăm să ne comunicați, domnule ministru, care sunt concluziile analizei efectuate în legătură cu drumul național 2B Buzău - Brăila - Galați prevăzut a fi realizat în programul prioritar, cu patru benzi de circulație.

Vă mulțumesc. Aurel Simionescu.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc foarte mult.

 
Mihai Ungheanu

Invit la microfon pe domnul senator Mihai Ungheanu care are de pus o întrebare.

 

Domnul Mihai Ungheanu:

Două întrebări.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Două întrebări. Atenție la timp.

 
 

Domnul Mihai Ungheanu:

Ministerului Justiției, doamnei ministru Monica Macovei.

Doamnă ministru, întrebarea pe care o pun privește cererile de redobândire a cetățeniei.

Care este calea prin care un membru al Parlamentului României se poate informa și de la cine în Ministerul Justiției, pentru a afla stadiul unei cereri de redobândire a cetățeniei române ?

Pun această întrebare deoarece din partea funcționarilor de resort ai ministerului pe care, cu onoare, îl conduceți ni s-a transmis că informațiile de acest fel nu pot fi dobândite decât de persoana care a făcut cererea de redobândire a cetățeniei române.

Există o lege care secretizează aceste informații în relația dintre Camerele Parlamentului și Guvern ?

Aceasta este prima întrebare.

A doua întrebare este către Ministerul Culturii și Cultelor, doamnei ministru Monica Octavia Muscă.

În ziua de 9 mai a.c. se împlinesc 110 ani de la nașterea marelui poet și filozof Lucian Blaga. Aniversarea riscă să fie umbrită de nerezolvarea problemei semnalate în memoriul de protest, însoțit de 214 semnături ale unor personalități, oameni de cultură și rude ale familiei Blaga, în legătură cu sala de sport aflată în construcție chiar lângă mormântul lui Lucian Blaga.

Vă solicităm, doamnă ministru, să ne comunicați ce demersuri ați făcut pentru a fi respectat testamentul marelui poet și filozof Lucian Blaga, exprimat în romanul autobiografic "Luntrea lui Caron".

Cu mulțumiri anticipate, senator Mihai Ungheanu.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult.

 
George Sabin Cutaș

Invit pe domnul senator George Sabin Cutaș care are de făcut o interpelare.

 

Domnul George Sabin Cutaș:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Am o interpelare adresată domnului ministru Vasile Blaga, Ministerul Administrației și Internelor.

În cadrul activităților desfășurate la sfârșitul săptămânii 14 - 20.03.2005, în circumscripția electorală pe care o reprezint - județul Teleorman, deplasându-mă în localitatea Buzescu, am constatat că podul de pe râul Vedea, care face legătura între comunele Buzescu și Mavrodin, a suferit o avarie gravă la unul din picioarele de susținere.

Din discuțiile purtate cu reprezentanții autorităților locale și cu cetățenii din cele două comune, a rezultat că sunt necesare, în albia râului, lucrări urgente pentru refacerea pragului de fund, regularizarea râului Vedea în amonte pe cca.500 m și în aval pe circa 300 m și refacerea apărării de mal în amonte și aval.

Sumele estimate de autorități sunt de aproximativ 13 miliarde lei pentru refacerea pragului de fund și 20 miliarde lei pentru refacerea căii de rulare.

În această situație de forță majoră și ținând cont de faptul că bugetul Consiliului județean Teleorman nu poate asigura sursele financiare necesare regularizării cursului râului Vedea, solicităm repartizarea sumelor necesare din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, Consiliului județean Teleorman pentru executarea de urgență a acestor lucrări. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc foarte mult.

 
Sever Șter

Invit pe domnul senator Sever Șter pentru a pune o întrebare.

 

Domnul Sever Șter:

Mulțumesc, domnule președinte.

Am o întrebare pentru ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului, domnul Gheorghe Dobre.

În ultimele întâlniri cu alegătorii, mai mulți dintre aceștia, care au stupini, s-au plâns în legătură cu faptul că trebuie să plătească integral prețul taxei de drum a rovignetei pentru auto-stupinele cu care transportă albinele, deși acestea sunt folosite doar de 2-4 ori pe an, ele având platforme pe care sunt montate acestea și care rămân în zona meliferă pe întreaga durată a sezonului.

Față de aceasta, cer să se ia act de acest fapt și am următoarea întrebare: dacă se intenționează reglementarea acestei situații în sensul reducerii acestei taxe pentru această categorie de utilizatori a drumurilor, proporțional cu folosirea lor.

Rog să mi se comunice în scris răspunsul. Mulțumesc.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc.

 
Dan Claudiu Tănăsescu

Invit pe domnul senator Dan Claudiu Tănăsescu care are o întrebare de pus.

 

Domnul Dan Claudiu Tănăsescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Am o interpelare și două întrebări.

Interpelarea este adresată primului-ministru, domnului Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu.

În Programul de guvernare 2005-2008, în Capitolul 5 - "Politica în domeniul educației", sunt înscrise obiectivele majore ce vor fi realizate de actuala putere.

Guvernul României s-a angajat să aplice o nouă filozofie în domeniul finanțării educației și să aloce anual 6% din PIB.

Având în vedere anunțata rectificare de buget în luna aprilie, vă solicităm, domnule prim-ministru, să ne comunicați dacă ați respectat legea și ați prevăzut cel puțin 4% din PIB pentru finanțarea educației.

Vă mulțumesc.

Solicităm răspuns scris și oral.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult.

Invit pe domnul senator...

 
 

Domnul Dan Claudiu Tănăsescu:

Am și două întrebări.

Una pentru Ministerul Agriculturii , Pădurilor și Dezvoltării Rurale, domnului ministru Gheorghe Flutur.

Conținutul întrebării este următorul:

În Programul de guvernare 2005-2008, la capitolul 9 - "Politica agricolă și de dezvoltare rurală" sunt prezentate și obiectivele vizând alocarea eficientă a resurselor bugetare pentru sprijinirea producătorilor agricoli. În acest sens, Guvernul a adoptat Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2005 privind acordarea acestui sprijin.

Statul sprijină producătorii agricoli prin acordarea a 2,5 milioane lei/ha pentru suprafețele însămânțate în 2004 și a 1,5 milioane lei/ha pentru suprafețele ce se însămânțează în primăvara anului 2005.

Pentru a da inutil de lucru angajaților din primării, o echipă de înalți specialiști din ministerul pe care-l conduceți a stabilit să fie tipărite cupoane în valoare de 25.000 lei bucata. În această situație, pentru un producător agricol care are de primit bonuri valorice în valoare de 1,5 milioane de lei trebuie să fie completate la primărie 60 de cupoane a 25.000 lei bucata. A fost, probabil, reînființată Cooperativa "Munca în zadar".

Vă solicităm, domnule ministru, să ne comunicați cine a dispus tipărirea și distribuirea cupoanelor în valoare de 25.000 lei/bucată și ce sancțiuni ați luat împotriva specialiștilor dumneavoastră.

Ultima întrebare, foarte scurtă, este către Ministerul Sănătății, domnului ministru Mircea Cinteză.

În Programul de guvernare 2005-2008, la capitolul 8 - "Politica în domeniul sănătății", între responsabilitățile ce revin Cabinetului Tăriceanu, în planul strategiei din domeniul sănătății, este înscrisă asigurarea finanțării adecvate pentru sănătate.

În acest context, vă solicităm, domnule ministru, să ne comunicați care au fost datoriile, în sistemul sanitar, către furnizori, la 31 decembrie 2004, la 31 martie 2005 și care este programul pentru achitarea lor.

Răspuns în scris și oral. Mulțumesc foarte mult.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult.

 
Angel Tîlvăr

Invit la microfon pe domnul senator Angel Tîlvăr, din partea Partidului Social-Democrat, care are o întrebare. Aveți cuvântul !

 

Domnul Angel Tîlvăr:

Domnule președinte, vă mulțumesc că îmi dați posibilitatea să adresez domnului ministru Gheorghe Dobre, ministru al transporturilor, construcțiilor și turismului, două întrebări.

După știința mea, la sediul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, a fost semnat acordul de proiect în parteneriat public - privat pentru, citez: "Reabilitarea drumului național Focșani - Târgu Secuiesc, prin Ojdula (DN2D)", am încheiat citatul. Ca obiectiv principal, menționez facilitarea și promovarea turismului internațional în România.

Totodată, această lucrare se înscrie în programul prioritar de modernizare a căilor de acces în domeniul infrastructurii rutiere. Ca efect, aș vrea să mai menționez realizarea unei conexiuni rutiere rapide și sigure între sud-estul Moldovei, nord-estul Munteniei și estul și centrul Transilvaniei.

Valoarea contractului este de aproximativ 167,6 milioane euro, iar investitorul ales pentru acest parteneriat este consorțiul Solel Boneh International Holdings NV.

Vă întreb, domnule ministru, care este stadiul derulării acestui proiect. A doua întrebare este când va începe modernizarea drumului.

Solicit răspuns scris și oral. Vă mulțumesc. Sunt senatorul Angel Tîlvăr.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc foarte mult.

 
Aurel Ardelean

Îl invit pe domnul senator Aurel Ardelean. Aveți o interpelare.

V-aș ruga să rețineți - și fac un apel la Grupul parlamentar al Partidului Popular România Mare - că, pentru întrebări și interpelări, aveți 5 minute. (Discuții în sală).

Vă rog să țineți seama pentru viitor!

Vă rog!

 

Domnul Aurel Ardelean:

Întrebarea este comună cu domnul senator Gheorghe Funar și este adresată domnului Mircea Miclea, ministrul educației și cercetării.

În oferta politică a Guvernului, în domeniul educației, sunt înscrise câteva obiective majore, dintre care menționăm: acces egal și sporit la educație, calitate ridicată a educației, profitabilă pe termen lung, reconstrucția învățământului în mediul rural.

Vă solicităm, domnule ministru, să ne comunicați: ce s-a întreprins în primul trimestru din anul 2005 și ce se va întreprinde în cursul acestui an și în perioada 2006-2008 pentru reconstrucția învățământului în mediul rural, cu prezentarea programului de activități pe județe, inclusiv sumele alocate. Vă mulțumim.

Senator Aurel Ardelean, Circumscripția electorală Arad, Partidul Popular România Mare.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc.

 
Vasile Ioan Dănuț Ungureanu

Îl invit, pentru a pune întrebarea, pe domnul senator Vasile Ioan Ungureanu, din partea Grupului parlamentar al Partidului Social-Democrat.

 

Domnul Vasile Ioan Dănuț Ungureanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

E vorba de două întrebări. Prima întrebare este adresată domnului ministru Vasile Blaga.

În ultimele săptămâni, mai multe cazuri de presupuse abuzuri în vămile românești au devenit publice. Cetățeni români, care au vrut să părăsească țara, s-au văzut nevoiți să abandoneze călătoria, după ce polițiștii de frontieră sau vameșii români au constatat nerespectarea legilor în vigoare. Însă, declarațiile victimelor vorbesc despre samavolnicii săvârșite la frontieră, ceea ce ar trebui să declanșeze ample anchete pentru stabilirea adevărului. E normal ca o persoană, ce nu prezintă toate garanțiile cerute de lege, să nu fie lăsată în afara granițelor țării, însă, este trist dacă, sub acoperirea legii, se săvârșesc abuzuri ce îngrădesc libera circulație a persoanelor.

Vă întreb, domnule ministru: ați constatat abuzuri ale polițiștilor de frontieră și cum intenționați să le eliminați? De ce informarea cetățenilor români, asupra condițiilor ce trebuie îndeplinite pentru părăsirea țării, nu se face și prin materiale tipărite și distribuite în vămi? Există vreun ordin ministerial, prin care verificarea românilor, la părăsirea țării, trebuie înăsprită?

A doua întrebare se adresează domnului prim-ministru, Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu.

Problema curățeniei în vămile românești este, cu siguranță, de interes național, iar schimbarea stării de fapt actuale din punctele de trecere a frontierei reclamă o intervenție energică din partea cabinetului pe care îl conduceți. Cred, însă, că prejudiciul de imagine creat României, prin mizeria ce persistă la vămile arădene și nu numai, justifică intervenția directă a Guvernului pentru ca normalitatea să ia locul dezinteresului.

Vă întreb, domnule prim-ministru: cum se face această curățenie și de către cine? Există o preocupare de a monitoriza aspectul vămilor și cum se face, concret, acest lucru? Ce măsuri ia Autoritatea Națională de Reglementare pentru Servicii Publice, ca imaginea de la porțile de intrare în țară să se schimbe?

Solicit răspuns scris și oral, la ambele întrebări.

Vă mulțumesc.

Senator Vasile Ioan Dănuț Ungureanu, Circumscripția electorală Arad, Partidul Social Democrat.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc foarte mult.

 
Ilie Petrescu

Invit pe domnul senator Ilie Petrescu, din partea Grupului parlamentar al Partidului Popular România Mare, pentru a prezenta întrebarea.

 

Domnul Ilie Petrescu:

Am două întrebări, domnule președinte.

Prima întrebare este adresată domnului ministru al integrării europene, Ene Dinga...

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă rog eu, numai o întrebare, stimate coleg! O singură întrebare!

 
 

Domnul Ilie Petrescu:

Municipiul Motru are repartizată în cont suma de 80.000 de euro pentru construcția din strada Macului. Aș dori să mă informați, când va avea loc demararea acestei lucrări și termenul de execuție? Vă mulțumesc anticipat.

Vă solicit răspuns scris și oral.

Senator Ilie Petrescu, Circumscripția electorală Gorj, Partidul Popular România Mare.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult.

 
Gheorghe Funar

Invit pe domnul senator Gheorghe Funar, din partea Grupului parlamentar al Partidului Popular România Mare, pentru o întrebare.

 

Domnul Gheorghe Funar:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Am să fac referire la o întrebare, cum propuneați dumneavoastră, adresată ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului, domnului Gheorghe Dobre.

Vă solicit, domnule ministru, să-mi comunicați câte nave maritime mai are țara noastră în flota comercială și câte nave de pescuit oceanic mai aparțin României, din cele existente numeric și faptic în anul 1990. De asemenea, vă solicit să-mi comunicați câte nave maritime noi au fost achiziționate de România, în perioada 1990-2004?

Vă mulțumesc.

Senator Gheorghe Funar, Circumscripția electorală Cluj, Partidul Popular România Mare.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc și eu foarte mult.

Invit pe domnul senator Viorel Dumitrescu, pentru o interpelare.

 
Viorel Dumitrescu

Domnul Viorel Dumitrescu:

Interpelare adresată doamnei Sulfina Barbu, ministrul mediului și gospodăririi apelor, și domnului Gheorghe Dobre, ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului.

De-a lungul litoralului românesc se află, astăzi, mai multe vapoare eșuate și scufundate, care constituie un factor major de pericol asupra mediului natural al Mării Negre.

Respectivele epave se află în diferite stadii de degradare, existând și pericolul ca apele și plajele să fie poluate cu mari cantități de produse petroliere, aflate în tancurile de combustibil și în băile motoarelor acestora.

Având în vedere obligația protejării mediului înconjurător, legislația, cât și angajamentele asumate de țara noastră, vă rog să-mi comunicați dacă există programe pentru remedierea situației, iar în cazul în care nu s-a întreprins nimic din ceea ce era și este imperios necesar, vă rog să-mi transmiteți ce intenționați să faceți pentru ca epavele să fie înlăturate în cel mai scurt timp.

Aștept răspuns și în privința epavelor aflate de-a lungul canalului Măcin, cât și în numeroase alte locuri de pe parcursul românesc al Dunării.

Aștept răspuns scris și oral.

Vă mulțumesc.

Senator Viorel Dumitrescu, Circumscripția electorală Vâlcea, Partidul Popular România Mare.

 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult.

 
Valentin Dinescu

Invit pe domnul senator Valentin Dinescu, care are o întrebare și o interpelare, împreună cu domnul senator Gheorghe Funar.

 

Domnul Valentin Dinescu:

Mulțumesc frumos, domnule președinte.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă rog!

 
 

Domnul Valentin Dinescu:

Întrebarea este adresată domnului Ionel Popescu, ministrul finanțelor publice.

După cum cunoașteți, după aplicarea cotei unice de impozitare de 16%, au apărut o mulțime de "găuri negre" la capitolul de venituri ale bugetului de stat. Cu toate acestea, Guvernul Popescu-Tăriceanu a inițiat un proiect de Lege privind plata sumei de 30 de milioane de euro, cu titlul de despăgubiri, prin derogare de la prevederile Legii nr.10/2001, pentru fostul rege al României, Mihai I.

Vă solicităm, domnule ministru, să ne comunicați ce sume a plătit statul român fostului rege Mihai I, în perioada 1940-1990, pe fiecare an în parte.

Vă mulțumim.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Și interpelarea?

 
 

Domnul Valentin Dinescu:

Și interpelarea este adresată domnului Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu.

Pentru îmbunătățirea actualului sistem de protecție socială din România, măsurile Guvernului pentru perioada 2005-2008 au în vedere atingerea următoarelor ținte strategice:

  • reducerea sărăciei și a marginalizării sociale;
  • îmbunătățirea standardului de viață pentru persoanele vârstnice;
  • reducerea progresivă a numărului de persoane asistate;

Contrar Programului de guvernare 2005-2008, a fost adoptată Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2005, prin care - cu încălcarea Constituției României și a Codului fiscal - a fost generată o explozie în lanț a accizelor, impozitelor, prețurilor și taxelor, care vor avea ca efect sigur scăderea nivelului de trai al populației.

Aceasta este opinia noastră!

Vă solicităm, domnule prim-ministru, să ne comunicați: cu cât ați estimat că va crește nivelul de trai al românilor, ca efect al majorărilor substanțiale, de la 1 aprilie a.c., a prețurilor, tarifelor, impozitelor și accizelor?

Vă mulțumim.

Senator Valentin Dinescu, Circumscripția electorală Timiș;

Senator Gheorghe Funar, Circumscripția electorală Cluj, Partidul Popular România Mare.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc foarte mult.

 
Verginia Vedinaș

O invit pe doamna senator Verginia Vedinaș, Grupul parlamentar al Partidului Popular România Mare, pentru o întrebare.

 

Doamna Verginia Vedinaș:

Mulțumesc, domnule președinte.

Întrebarea este adresată doamnei Monica Macovei, ministrul justiției, și are următorul conținut:

Atât în campania electorală pentru alegerile parlamentare și prezidențiale, cât și după ce Parlamentul României a aprobat Programul Guvernului Popescu-Tăriceanu, un obiectiv prioritar l-a constituit și a rămas lupta împotriva corupției, în special, a marilor corupți, cel puțin, un obiectiv declarat.

Partidul Popular România Mare și, mai ales, președintele de onoare, domnul senator Corneliu Vadim-Tudor, au prezentat, la microfoanele Parlamentului, conferințele de presă, în publicațiile "România Mare" și "Tricolorul", numeroase cazuri de corupție.

Vă solicităm, doamnă ministru, să ne comunicați care sunt structurile de tip mafiot, care coordonează corupția în România și ce acțiuni a întreprins Parchetul General de pe lângă Înalta Curte de Casație împotriva acestor structuri și, mai ales, a persoanelor care le conduc?

Vă mulțumim și așteptăm răspunsul scris și oral.

Senator Verginia Vedinaș, Circumscripția electorală Bihor, Partidul Popular România Mare.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult.

 
Viorica Moisuc

O invit pe doamna senator Viorica Moisuc, pentru a-și susține interpelarea.

 

Doamna Viorica Moisuc:

Mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea mea, din partea județului Neamț, și a domnului senator Gheorghe Funar, din partea județului Cluj, este adresată ministrului culturii și cuiltelor, doamnei Mona Octavia Muscă. Conținutul interpelării:

După cum vă este cunoscut, în ultimul deceniu, au fost solicitate sume însemnate pentru lucrările de consolidare și restaurare la una dintre cetățile lui Ștefan cel Mare din județul Neamț, la Cetatea Neamțului, precum și la Castelul din comuna Bonțida, județul Cluj. Din păcate, sumele alocate an de an au fost insuficiente pentru executarea lucrărilor strict necesare, la cele două monumente istorice, în vederea restaurării lor.

Vă solicităm, doamnă ministru, să ne comunicați, pentru perioada 1996-2004, separat, pe fiecare an, sumele care au fost alocate pentru lucrările de consolidare și restaurare la Cetatea Neamțului și la Castelul din comuna Bonțida.

Așteptăm răspuns scris și oral.

Vă mulțumim.

Senator Viorica Moisuc, Circumscripția electorală Neamț.

Senator Gheorghe Funar, Circumscripția electorală Cluj, Partidul Popular România Mare.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc.

Domnul senator Petru Stan, aveți de adresat o întrebare.

 
 

Domnul Petru Stan (din sală):

Am renunțat, domnule președinte.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Nu mai aveți, da? E în ordine.

Atunci, invit pe domnul senator Aurel Ardelean.

 
 

Domnul Aurel Ardelean (din sală):

Am renunțat, domnule președinte.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnul senator Viorel Senior Duca? Nu este prezent.

 
Gheorghe Funar

Domnul senator Gheorghe Funar, aveți o interpelare.

 

Domnul Gheorghe Funar:

Interpelarea mea, domnule președinte, este adresată domnului prim-ministru, Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, și se referă la autostrada "Transilvania".

Vă solicit, domnule prim-ministru, să faceți public contractul încheiat cu firma "Bechtel" pentru autostrada "Transilvania".

Totodată, vă solicit să-mi comunicați numele persoanelor implicate în afacerea, păguboasă pentru statul român, cu firma "Bechtel", comisioanele date de firmă și care sunt persoanele care au beneficiat de ele?

Dacă îmi permiteți, domnule președinte, ca să nu mai revin la microfon, am o întrebare foarte scurtă...

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă rog.

 
 

Domnul Gheorghe Funar:

Dar permiteți-mi să revin la celălalt microfon. Mulțumesc.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Nu, nu, nu, poftiți!

 
 

Domnul Gheorghe Funar (din sală):

O am pe masă.

Cea de a doua întrebare, domnule președinte, este adresată ministrului justiției, doamnei Monica Luisa Macovei.

Vă solicit, doamnă ministru, să-mi comunicați dacă Uniunea Democrată a Maghiarilor din România este înregistrată, ca partid politic, la Tribunalul Municipiului București, pe ce poziție și din ce an a dobândit statutul de partid politic?

Vă mulțumesc.

Senator Gheorghe Funar, Circumscripția electorală Cluj, Partidul Popular România Mare.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc.

 
Liviu-Doru Bindea

Invit pe domnul senator Liviu-Doru Bindea. Aveți de adresat o întrebare.

 

Domnul Ilie Petrescu (din sală):

Domnule președinte, mai am și eu o întrebare.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Nu, domnule senator Ilie Petrescu, ajunge pentru ziua de astăzi. Îmi pare rău! V-am dat cuvântul de două ori, ce să fac, mai mult nu se poate.

Vă rog!

 
 

Domnul Liviu-Doru Bindea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Întrebarea mea se adresează domnului prim-ministru, Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu.

Domnule prim-ministru, din dezbaterile care au avut loc la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, în legătură cu proiectul de Lege privind acordarea unor despăgubiri în sumă de 30 de milioane de euro, cu titlu de despăgubiri, prin derogare de la prevederile Legii nr.10/2001, pentru fostul rege al României, Mihai I, a rezultat că Guvernul României, în perioada 1996-2000, 2001-2004, a purtat negocieri cu reprezentanții ex-regelui Mihai I.

Aș dori să știu, domnule prim-ministru, cine au fost negociatorii din partea Guvernelor României, ce mandate au avut la negocieri, ce protocoale scrise sau orale au încheiat cu ex-regele Mihai I sau cu persoanele mandatate de acesta.

De asemenea, aș dori să știu dacă - din cele 30 de milioane de euro, pentru care s-a făcut înțelegere să fie achitate în trei rate anuale - pentru anul 2005 s-a achitat rata, în conformitate cu înțelegerile.

Aceasta este întrebarea.

Aștept răspuns scris și oral din partea domnului prim-ministru, Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu.

Vă mulțumesc.

Senator Liviu-Doru Bindea, Circumscripția electorală Maramureș, Partidul Popular România Mare.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc foarte mult.

 
Irina Loghin

O invit pe doamna senator Irina Loghin, pentru a susține o întrebare, da?

 

Doamna Irina Loghin:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Întrebarea mea este adresată ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, domnului Gheorghe Flutur.

În Programul de guvernare 2005-2008, la Capitolul IX: "Politica agricolă și de dezvoltare rurală", este înscris și obiectivul: "Sprijinirea valorificării producției agricole prin măsuri de piață, inclusiv prin extinderea rețelei piețelor de gros".

Vă solicităm, domnule ministru, să ne comunicați care este programul pentru realizarea unor noi piețe de gros, în perioada 2005-2008.

În Programul de guvernare, 2005-2008, la Cap. IX - "Politica agricolă și de dezvoltare rurală", este înscris și obiectivul: "Sprijinirea valorificării producției agricole, prin măsuri de piață, inclusiv prin extinderea rețelei piețelor de gros".

Vă solicităm, domnule ministru, să ne comunicați care este programul pentru realizarea unor noi piețe de gros, în perioada 2005-2008. Vă mulțumim.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc foarte mult.

 
Ilie Petrescu

Dacă mai dorește vreun coleg senator să...

Din sală: Ilie Petrescu.

 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Poftiți, domnule Ilie Petrescu, poftiți. Întrebare, da ?!

 
 

Domnul Ilie Petrescu (din sală):

Da.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă rog, vă ascultăm.

 
 

Domnul Ilie Petrescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Întrebare adresată domnului prim-ministru Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu.

Ilie Petrescu, senator de Gorj și domnul Gheorghe Funar, senator de Cluj.

Conținutul întrebării:

Vă este cunoscut faptul că în primele trei luni ale acestui an au avut loc numeroase inundații, în aproape jumătate din județele României, relatate pe larg în mass-media.

În aceeași perioadă, din partea autorităților locale din județele care au avut de suferit de pe urma calamităților naturale, au fost solicitate, pe bază de documentație, multe miliarde de lei, în vederea executării mai multor lucrări.

Vă solicităm, domnule prim-ministru, să ne comunicați ce fonduri au fost alocate județelor care au avut de suferit, în urma inundațiilor din această iarnă, și care a fost destinația sumelor alocate din bugetul statului, pe categorii de lucrări sau pe obiective.

Vă mulțumim. Dorim răspuns scris și oral, senator de Gorj...

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult, ați spus-o la început, nu este nevoie să repetați, pentru că, pe urmă, nu mai știe lumea dacă sunteți același cu cel de la începutul întrebării.

 
Petre Daea

Domnul senator Petre Daea, din partea Partidului Social Democrat. Vă rog, vă ascultăm, o întrebare.

 

Domnul Petre Daea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Întrebarea mea este adresată domnului ministru Gheorghe Flutur, ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.

Domnule ministru,

În data de 8 aprilie 2005, într-un interviu acordat postului național de televiziune, în Municipiul Giurgiu, ați afirmat că, în 2004, în România, au fost importați 3.000.000 porci.

Vă rog, domnule ministru, să precizați sursa de informare.

Solicit răspuns scris și oral.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc foarte mult.

Am epuizat capitolul întrebărilor și interpelărilor.

 
   

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 20 februarie 2020, 11:21
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro