Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2005 > 05-10-2005

Ședința Senatului din 5 octombrie 2005

2. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
 
consultă fișa PL nr. L380/2005

Domnul Nicolae Văcăroiu:

................................................

Trecem la primul punct de pe ordinea de zi: proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare.

Rog Comisia pentru buget, finanțe și bănci, domnul senator Varujan Vosganian. Dau cuvântul doamnei secretar de stat Mara Râmniceanu pentru a prezenta și susține proiectul de lege. Microfonul 10, vă rog.

Doamna Mara Râmniceanu - secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice:

Bună ziua!

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor senatori,

Prin Ordonanța Guvernului nr. 41/2005 au fost reglementate unele aspecte privind operațiunile fiscale și financiare, după cum urmează: la Capitolul I s-a instituit obligația plății, începând cu data aderării la Uniunea Europeană, a contribuției pentru producția de zahăr și pentru producția de izoglucoză, realizate în cadrul cotelor alocate României de către Uniunea Europeană cu destinația finală: sistemul de resurse proprii tradiționale ale bugetului Uniunii Europene. S-au instituit modalități de recuperare a debitelor rezultate din plata de către Ministerul Finanțelor Publice a ratelor de capital, a dobânzilor, comisioanelor, precum și a comisioanelor restante la fondul de risc, dobânzile și penalitățile de întârziere aferente acestora, s-au reglementat măsuri pentru recuperarea creanțelor rezultate din contravaloarea în lei a ajutoarelor economice nerambursabile, ca urmare a faptului că unii beneficiari ai importurilor efectuate în cadrul proiectelor derulate prin fondul de contrapartidă au datorii restante la plata sumelor cuvenite acestui fond. Capitolul II cuprinde modificarea, completarea, suspendarea și abrogarea unor acte normative în domeniul financiar. Astfel, s-a reglementat posibilitatea fondului național de preaderare să efectueze plăți pentru implementarea programelor SAPARD și ISPA MEDIU, s-a reglementat destinația sumelor care exced datoriei publice interne, creată în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/1997 prin utilizarea acestora la diminuarea datoriei publice interne. S-a creat posibilitatea pentru trezoreria statului să perceapă comisioane, atât pentru operațiunile de plăți dispuse în conturile agenților economici și instituțiilor publice, cât și pentru alte servicii prestate de trezorerie. S-a eliminat posibilitatea emiterii de scrisori de confort, conform Ordonanței Guvernului nr. 86/20003. Ministerul Finanțelor Publice, în numele Guvernului, propune adoptarea actului normativ, în forma rezultată din raportul comisiei. Mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult.

Dau cuvântul, domnului președinte Varujan Vosganian pentru a prezenta...

Domnul Varujan Vosganian:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă rog să mă lăsați să termin fraza, domnule coleg. După ce termin eu, începeți dumneavoastră.

Aveți cuvântul.

Domnul Varujan Vosganian:

Mulțumesc, domnule președinte.

Având în vedere argumentația prezentată de reprezentanții Executivului și concluziile dezbaterilor din cadrul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, vă precizez faptul că , în cadrul comisiei, s-a hotărât, în unanimitate, întocmirea unui raport de admitere, cu amendamente, pe care, vi le prezentăm în anexă. În consecință, supunem plenului proiectul de lege cu recomandarea avizului favorabil al comisiei. Mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult. Dezbateri generale. Vă rog, înscrieri la cuvânt, dacă sunt? Domnul senator Ștefan Viorel. Rog, microfonul de la tribună. Aveți cuvântul, domnule senator.

Domnul Viorel Ștefan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor senatori,

Sigur, grupul nostru parlamentar nu va face opoziție la adoptarea acestui proiect de lege. Deși a devenit aproape o obișnuință ca în fiecare vacanță parlamentară, Guvernul să emită o astfel de ordonanță simplă, botezată în fiecare an "pentru reglementarea unor măsuri financiare". Și așa cum și în anii trecuți am fost de acord cu astfel de procedură și de această dată vom fi de acord cu ea. Cu toate acestea, aș vrea să atrag atenția asupra a două chestiuni care se întâmplă în premieră: 1. Atunci când am dezbătut, în Senatul României, Legea de abilitare a Guvernului pentru emitere de ordonanțe în vacanța parlamentară, s-au solicitat detalii despre ce măsuri financiare vor fi adoptate în cursul vacanței parlamentare și stă martoră stenograma ședinței, că reprezentantul Guvernului ne-a explicat atunci că e vorba de niște reglementări legate de pregătirea modificărilor la Codul fiscal, legate de fundamentarea bugetului pe anul 2006. Ce constatăm, însă, în ordonanța care este supusă aprobării noastre, astăzi? Că sunt cel puțin două reglementări care, oricum am vrea noi să le evaluăm, nu pot fi apreciate ca măsuri financiare. Este cea privind cotele cu Uniunea Europeană, legat de glucoză și, în legătură cu acest subiect am impresia și cred că nu mă înșel, colegul nostru, domnul senator Daea, o să vă spună mai multe chestiuni și, a doua, este cea legată de modificarea, prin lege, a unor prevederi ...

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Numai o secundă, vă rog. Vă rog să scoateți afară camera de filmat. Vă mulțumesc foarte mult. Aveți cuvântul.

Domnul Viorel Ștefan:

Deci, a doua chestiune este legată de modificarea, prin această ordonanță, a unor prevederi înscrise în statutele unor societăți comerciale de drept privat, ce-i drept cu un anumit specific, cele pe care le știm cu toții că se numesc societăți de investiții financiare, acele SIF-uri. Este greu de acceptat că aceste modificări sunt măsuri financiare și ele au fost luate în limitele în care Guvernul a fost abilitat să legifereze prin ordonanțe. Problema nu rezidă în fondul problemei. Există și o inițiativă legislativă pe această temă. Punctul de vedere al partidului nostru a fost făcut public, în cursul verii, printr-un comunicat de presă, dar aici eu vreau să atrag atenția asupra altui aspect: va rezulta o prevedere legală vulnerabilă. O prevedere care la orice atac la Curtea Constituțională nu va rămâne în picioare, pentru că excede în mod clar limita de abilitare a Guvernului.

A doua chestiune asupra căreia vreau să atrag atenția este aceea că tot prin această ordonanță de urgență se suspendă aplicarea prevederilor unei legi mai vechi referitoare la obligativitatea ca din resursele publice să se aloce 0,8% pentru activitatea de cercetare. O să-mi spuneți că nici Guvernul anterior nu a procedat de această manieră, și o să vă spun că aveți dreptate. Dar, de această dată, ne aflăm într-un alt context. În contextul în care, pe toate posturile de radio și televiziune, câte un oficial al Guvernului, ne spune că avem încasări excedentare la buget, că efectele cotei unice sunt foarte spectaculoase și dacă aceste afirmații sunt exacte, atunci, domnilor colegi de la putere, apreciem că nu este momentul să nedreptățim în continuare sectorul cercetării, amputând ceea ce prin lege i se cuvine, și aș vrea ca reprezentantul Executivului, reprezentantul inițiatorului, să lămurească acest aspect, să ne spună: sunt resurse la buget, și dacă răspunsul este da, atunci care este motivul pentru care nu se finanțează cercetarea. Dacă răspunsul este nu, înseamnă că toate afirmațiile despre efectele spectaculoase ale cotei unice le punem sub un mare semn de întrebare. Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult. Dacă mai sunt intervenții din partea celorlalte grupuri? Nu mai sunt.

Stimați colegi, avem în față un raport cu 5 amendamente făcute de colegi și de către comisie acceptate. Dacă sunt intervenții la aceste amendamente? Domnul senator Daea Petre. Vă rog să vă referiți și la amendament. Microfonul 4, vă rog.

Domnul Petre Daea:

Domnule președinte al Senatului,

Doamnelor și domnilor senatori,

Doamnelor și domnilor secretari de stat, Înainte de a intra direct în miezul legii, îngăduiți-mi, domnule președinte, să adresez respectuos rugămintea inițiatorului să-mi spună exact care este cota de izoglucoză pentru România, ce reprezintă ea în totalul necesarului de zahăr pentru consumul populației și care este impactul financiar în acest sens. Vă mulțumesc și îngăduiți-mi să revin, în măsura în care, dumneavoastră transmiteți această dorință a mea inițiatorului și să vin în intervenția care se impune după acest răspuns.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Doamna secretar de stat Mara Râmniceanu. Microfonul 10, vă rog.

Doamna Mara Râmniceanu:

Secțiunea I din prezentul act normativ, instituie, de fapt, numai obligația plății contribuției. La art. 2 se precizează clar stabilirea cotei contribuției și a termenelor de plată, precum și calculul, controlul și colectarea acestor contribuții, se stabilesc, prin lege. Prevederile din art. 1 și 2 nu fac decât să dea un semnal pozitiv către Uniunea Europeană din partea Guvernului României, că este în curs de a elabora legea și de a institui această obligație de plată a contribuției pentru producția de zahăr și izoglucoză. În momentul în care se va stabili cota și toate celelalte detalii, va fi un proiect de act normativ, care se va supune spre adoptare.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

S-a înțeles, domnule senator Daea? Microfonul 4.

Domnul Petre Daea:

Domnule președinte,

Unde lucrurile sunt clare nu mai trebuie să lăsăm loc de interpretare, motiv, pentru care revin. Am spus foarte clar aici: care este cota de izoglucoză pentru România, pentru că noi ne stabilim niște obligații de plată. Or, obligația de plată presupune, din înțelegerea mea, să fac un calcul fundamentat. Cât reprezintă, pentru că România a încheiat Capitolul VII de negocieri, iar la Capitolul - "Zahăr" s-a stabilit clar care este componența acestui produs în negocierile cu Uniunea Europeană. Revin cu întrebarea. Vă rog.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnul senator Puiu Hașotti. Dânsul ia cuvântul pe procedură, nu vă dă răspunsul.

Domnul Puiu Hașotti:

Domnule președinte,

Stimate domnule coleg, senator Daea,

Nu știu să vă răspund la întrebarea pe care ați pus-o. Însă, ce vă propun. Haideți, să facem împreună o interpelare, pentru că această chestiune e de interpelare și nu de intervenție la dezbaterea acestei legi, pentru că nu este pe marginea unui amendament admis de comisie. Sunt de acord să fac, împreună cu dumneavoastră, o interpelare și să ne răspundă, la momentul convenit și regulamentar. Vă mulțumesc mult.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnul senator Daea.

Domnul Petre Daea:

Domnule președinte,

Sunt deschis la orice act de colaborare, dacă este în folosul nostru, și cred că este în folosul nostru și această interpelare. Însă, nu întâmplător am pus această întrebare, stimate domnule președinte și stimați colegi. Întrucât, noi suntem într-un demers al acțiunii concrete pe un culoar în care distinșii deputați și senatori, parlamentari ai României, sunt acum prezenți în Parlamentul Europei. Mă gândesc că este necesar să nu folosesc cuvinte mai potrivite pentru acest demers. Este necesar să cunoaștem și să avem în portofoliul nostru de cunoaștere acest minim bagaj de cunoștințe pentru a fi, de fiecare dată, cu răspunsul pregătit, în condițiile în care se pune o asemenea întrebare. Vă mulțumesc, domnule senator pentru sprijin, însă, interpelarea, dați-mi voie s-o pun tot eu și dumneavoastră să dați mâna de ajutor necesară celor care sunt în scaunul administrativ, să dea răspunsul cuvenit la o asemenea problemă care este a noastră, a tuturor, a dumneavoastră și a altora deopotrivă. Vă mulțumesc și să-mi îngăduiți să revin.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnul senator Dan Mircea Popescu. Microfonul 3.

Domnul Dan Mircea Popescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte. La dezbateri generale a luat cuvântul colegul nostru Ștefan Viorel și a spus lucruri de substanță. Între altele, au fost două întrebări adresate Executivului și aș ruga, totuși, să evităm caracterul formal al acestor dezbateri generale ca, la încheierea lor, reprezentantul sau reprezentanta Executivului să răspundă la întrebările formulate, după care putem trece la chestiunile referitoare la amendamente și la tot ceea ce prevede procedura noastră.

Repet, există secțiunea Dezbateri generale a unui proiect de lege și pentru a nu avea acest caracter al inutilității, rog reprezentanții Guvernului să răspundă la întrebările formulate de senatori. Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Stimați colegi, s-a înțeles. Dacă vreți... problema este simplă. Doamna secretar de stat din Ministerul Finanțelor Publice nu are astfel de... Vă rog, puteți răspunde? Vă rog, microfonul 10.

Doamna Mara Râmniceanu:

Am înțeles că ar fi 10.000 de tone contribuția, reprezentând 10% din aproximativ 109.000 tone contribuție.

Referitor la întrebarea domnului senator Ștefan Viorel, privind Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, prin prezentul act normativ s-a propus suspendarea până la 31 decembrie 2006 a prevederii conform căreia se acordă 0,8% din PIB pentru acțiuni în domeniul cercetării științifice, finanțate pe bază de programe.

Aplicarea acestei prevederi ar presupune în anul 2006 un efort bugetar de 23.800 miliarde lei, mai mult decât este prevăzut în bugetul de stat aprobat pentru anul 2005. Atât pot să spun.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnul președinte Vosganian. Microfonul 7.

Domnul Varujan Vosganian:

Stimați colegi, aceste dezbateri le-am avut și în cadrul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și vă rog să-mi permiteți să fac câteva precizări.

Prima, în legătură cu întrebarea domnului senator Daea. Întrebarea are, într-adevăr, sensul ei, dar trebuie să vă spun că actul normativ aici legiferează anumite obligații care nu au legătură cu cantitatea, ci au legătură cu principiul. Așadar, dincolo de răspunsul dat de doamna Râmniceanu, decizia noastră de a vota se leagă de o obligație pe care ne-am luat-o în fața Uniunii Europene. De aceea, a continua dezbaterea pe această temă, pe o temă specifică agriculturii, poate, vă rog să-mi iertați exprimarea, aduce chiar a hărțuire.

Tema noastră este să legiferăm o obligație pe care ne-am luat-o față de Uniunea Europeană. Răspunsul v-a fost deja dat.

În legătură cu faptul că această temă și cea privind piețele financiare se află în această ordonanță, noi am luat în amănunt textul abilitării și am convenit, după consultări pe care le-am avut și cu președintele Comisiei juridice, că se încadrează aici.

În legătură cu cea de-a treia temă, privind cercetarea științifică, în programul de guvernare am prevăzut creșterea până în anul 2008, în paralel cu o dezvoltare instituțională a cercetării, astfel încât am convenit: creșterea în domeniul cercetării să se facă paralel cu evoluția instituțională și creșterea capacității de absorbție a acestui sistem. Deci nu este vorba de faptul că ignorăm importanța cercetării științifice, ci de faptul că avem în vedere un proces de creștere care să meargă la acest procent până în anul 2008. De altfel, acest lucru este scris și în programul de guvernare. Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc. Domnule Vosganian, aș dori să se înțeleagă că nu trebuie să facem altceva decât să respectăm legea, iar, conform legii, la fiecare proiect de lege, prin expunerea de motive, trebuie să avem o fișă financiară cu efecte, ceea ce nu mai avem de mult, domnule Vosganian, iar dumneavoastră sunteți la Comisia pentru buget, finanțe și bănci. Cerem inițiatorului acest lucru, dar nu-l face Guvernul.

De aici apare această supărare. Nu trebuie să fie nici un fel de supărare.

Vă rog, pe articole, dacă sunt intervenții. La articol, da? La articol, domnule Daea. Dacă aveți la cele 5 amendamente intervenții. Vă rog, microfonul 4.

Domnul Petre Daea:

Domnule președinte, voi sta lângă acest microfon ca să folosesc cât mai bine timpul din Senat.

Domnul președinte al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci a făcut și de data aceasta, ca de fiecare altă dată, un balet cu termeni și printre termeni. Eu sunt un om serios și în momentul în care pun întrebarea știu bine că există și un răspuns. Și dacă acest răspuns există, îl aștept, fiindcă altminteri nu-mi pot interpreta poziția mea vizavi de această intervenție.

În orice act normativ care vizează o obligație financiară, care pune o presiune pe buget, acum sau în perspectivă, el are, volens nolens, o fișă financiară. Această fișă financiară are un punct de pornire.

Dacă vorbim despre izoglucoză, evident că vorbim și despre o cantitate pentru care noi ne facem o proiecție bugetară în acest sens.

De aceea, mi se pare extrem de important și, după părerea mea, suficient de exact, iar demersul meu este suficient de atent și extrem de colegial, ca atunci când proiectăm acest demers al nostru în acest act normativ, să știm pentru ce îl facem.

Eu am rămas stupefiat vizavi de intervenția reprezentantului ministrului care spune ce cantitate de izoglucoză și cât reprezintă în România. L-aș ruga - pentru că nu aș vrea să insist pe această temă, și este un exercițiu bun pentru dumnealor și pentru cei care reprezintă România în Parlamentul Uniunii Europene - să ia acel minim de date necesar și să-l purtăm cu noi, pentru a înțelege cine suntem, unde ne ducem, ce interpretăm, cât suntem de atenți la ceea ce discutăm.

Eu vreau să spun că acum sunt atent și pentru asta am intervenit în Senatul României. Pentru acesta am făcut intervenția, la care, acum, iată, sunt obligat, prin statutul meu de senator, să spun că sunt de acord cu acest demers. Și în nici un moment nu mă paște vreo ezitare în a-mi da votul, dar trebuie să o facem cu un minim de cunoștințe, care ne dau cel puțin legitimitatea acțiunii noastre. Or, această legitimitate înseamnă proiecția actului normativ pe un fundament concret.

Eu am rămas dator cândva domnului președinte al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci când făcea referire la agricultură. Nu aș vrea acum să slobod tot răspunsul pe care-l am pregătit în mintea și conștiința mea profesională pentru acest domeniu, de aceea mă opresc aici, spunând că votez. Dar aș ruga ca atunci când pregătim acte normative și venim cu ele în Senatul României să ne gândim că sunt oameni cărora nu le sună mintea ocupat și sunt în stare să pună și întrebări și să dea și răspunsuri în momentul în care situația o impune.

Vă mulțumesc, și votez pentru actul normativ.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc. Stimați colegi, înțeleg că nu avem intervenții pe amendamentele admise. Voi spune votului dumneavoastră raportul cu cele 5 amendamente. Vă rog să așteptați.

Vă rog să votați.

Cu 80 de voturi pentru, 3 împotrivă și nici o abținere, s-a adoptat raportul.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege în care se vor opera cele 5 amendamente. Vă rog să votați.

Cu 79 de voturi pentru, 4 împotrivă și 2 abțineri, s-a adoptat.