Plen
Ședința Camerei Deputaților din 4 aprilie 2006
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.48/14-04-2006

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
27-09-2021
21-09-2021
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2006 > 04-04-2006 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 4 aprilie 2006

7. Dezbaterea Proiectului de Lege privind azilul în România (rămas pentru votul final).
 
consultă fișa PL nr. 44/2006

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

La pct. 8, Proiectul de Lege privind azilul în România. Potrivit art. 115, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Reprezentantul inițiatorului, vă rog.

Domnul Mircea Alexandru:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Elaborarea Legii privind azilul în România a fost necesară pentru armonizarea deplină a legislației naționale cu prevederile acquis-ul comunitar.

Precizez că actul normativ care reglementa anterior regimul azilului era o ordonanță de urgență din 2001. Între timp, în Uniunea Europeană au fost adoptate mai multe directive la care, prin actuala lege pe care o propunem dumneavoastră, încercăm și ne vom alinia.

Este vorba de o directivă privind standardele minime de protecție temporară în eventualitatea unui flux masiv de persoane strămutate; o directivă din ianuarie 2003 privind standardele minime pentru primirea solicitanților de azil; o directivă privind dreptul la reunificarea familiei și altele, nu le mai citesc pe toate acum.

Principalele elemente de noutate aduse prin proiectului actului normativ în domeniul azilului vizează: reunificarea familiei (azilanților, desigur) clauzele de excludere de la acordarea unei forme de protecție, procedura de azil în etapa administrativă, procedura de azil în etapa judecătorească, transferul de responsabilitate asupra statutului de refugiat ș.a.m.d.

Sunt absolut de acord cu raportul și cu amendamentele admise elaborate în comisie.

Vreau să semnalez două erori materiale apărute în urma prelucrării amendamentelor, al materialului, respectiv la art. 112 alin. 1, respectiv numărul curent 128 din raport, și art. 140 alin. 7, respectiv numărul curent 161.

Cu permisiunea dumneavoastră, domnule președinte, voi interveni ca să le semnalez la modul concret.

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Comisia?

 

Domnul Marcu Tudor (din bancă):

Procedură!

Domnul Bogdan Olteanu:

Procedură, atunci.

Domnul Marcu Tudor:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Aș vrea, înainte să citesc raportul, să emit o mică problemă de procedură pentru lămurirea noastră și pentru lămurirea și a domnului Marton, pentru că dânsul a spus cu totul altceva decât scrie în regulament.

Iată despre ce este vorba. Art. 94, nu știu ce număr are acum: "Dezbaterea generală a proiectului de lege sau a propunerii legislative este precedată de prezentarea de către inițiator a motivelor care au condus la promovarea proiectului, precum și a raportului comisiei permanente de către președintele acesteia sau de un raportor desemnat de comisie". Deci, oricine, domnule Arpad, are dreptul să citească acest raport și nu vicepreședintele în lipsa președintelui, între altele și domnia sa, bineînțeles, dar oricine are dreptul. Așa că ați invocat ceva care nu există, iar eu nici nu l-am pus în discuție. A fost o cu totul altă interpretare dată de dumneavoastră.

Iată ce am pus eu în discuție și urmează acum, la alin. 2: președintele comisiei, raportorul, președintele poate sta acolo și raportorul să fie altcineva, deci, sau chiar domnia sa, precum și membrii acesteia pot fi asistați pe toată perioada dezbaterii de experți parlamentari din Camera Deputaților. Deci nu se face nicăieri o referire că membrii acesteia pot să lipsească. Ba, din contră, se spune că membrii acesteia, imperativ. Cu alte cuvinte ei trebuie să fie prezenți.

În acest sens, domnule președinte, v-aș ruga, și pe fiecare dintre ceilalți care vor conduce ședințele după dumneavoastră sau când nu le veți conduce dumneavoastră, să asigurați, prin apelul pe care-l faceți în cadrul Parlamentului, Camerei, ca membrii comisiilor permanente care reprezintă sau care au în discuție proiectul prezentat în Cameră să fie prezenți acolo, de aceea este acea lungă înșiruire de scaune ca să aibă loc domniile lor acolo.

Faptul că noi suntem reprezentați de un singur membru nu este justificat decât prin prezentarea raportului. Ulterior nu mai este justificat pentru că aici zice "și membrii acesteia". Nu spune că pot lipsi.

De aceea, domnule președinte, vă rog, chiar în condițiile acestea, se feresc unii ca de nu știu ce problemă, să ia loc aici în față, așa cum este normal și vă rog să faceți apelul chiar în cadrul acestei Comisii de apărare deoarece pot interveni discuții pe parcurs, iar eu singur nu pot să decid în numele lor.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Invit reprezentanții comisiilor să-și exprime punctul de vedere și să prezinte raportul.

Domnul Marcu Tudor:

Domnule președinte,

Cu tot respectul, cred că n-ați înțeles ce-am zis. V-am rugat să faceți apelul pe care nu l-ați făcut. Să intre sus, la amvon, și cei din Comisia de apărare care se află prin sală.

Domnul Bogdan Olteanu:

Domnule deputat, am făcut acest apel cu 5 minute în urmă și am anunțat ceea ce știu toți colegii, că atunci când comisia prezintă un raport toți se pot așeza în banca comisiei. N-am s-o fac de fiecare dată pentru că sunt convins că toți colegii noștri cunosc regulamentul.

Vă rog foarte mult să prezentați raportul comisiilor.

Domnul Marcu Tudor:

Am înțeles. Vă mulțumesc.

Pentru unii chiar e nevoie să-l facem de fiecare dată.

Raport comun asupra proiectului de lege privind azilul în România.

În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate, spre dezbatere și avizare în fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de lege privind azilul în România, trimis cu adresa nr. ..., cutare înregistrat la nr. ... cutare, din aceeași dată.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil acest proiect de lege cu unele observații și propuneri care au fost însușite de inițiator.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru sănătate și familie, Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, se înșiruie adresele cu numerele respective, au acordat avize favorabile proiectului de lege așa cum acesta a fost adoptat în Senat.

Proiectul de lege are ca obiect legiferarea instituției azilului în România, la nivelul normelor Uniunii Europene în domeniu, prin introducerea unor reglementări care corespund armonizării depline a practicii dezvoltate pe plan național cu prevederile acquisului comunitar.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare și se adoptă în conformitate cu art. 76 alin. 2 din Constituția României.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința de 6 februarie a.c.

În urma consultărilor, birourile comisiilor au stabilit ca dezbaterea proiectului de lege să aibă loc în ședințe separate, în conformitate cu prevederile art. 61 și 63 din regulamentul Camerei Deputaților, modificat printr-o hotărâre de Guvern nr.4/2006.

La lucrările Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au fost prezenți 21 de deputați din 24, iar la cele din Comisia juridică, de disciplină și imunități 18 din 25.

La dezbaterea proiectului au participat, în calitate de invitați, domnii Vasile Drăgoi și Grigore Pavel din cadrul Oficiului național pentru refugiați, precum și Alexandru Mircea din Ministerul de Interne.

Proiectul de lege, potrivit prevederilor art. 75 din Constituție și 92 din regulamentul Camerei Deputaților, este de competența decizională a Camerei Deputaților.

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, în ședința din 21 februarie 2006, și cei ai Comisiei juridice, de disciplină și imunități din 1 martie 2006, cu unanimitate de voturi au hotărât să supună plenului Camerei Deputaților adoptarea, cu modificări, a proiectului de lege privind azilul în România.

Amendamentele admise sunt cuprinse în anexe care fac parte integrantă din prezentul raport.

Poate propun și timpul în același mod.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă rog, domnule vicepreședinte.

Domnul Marcu Tudor:

Pentru că sunt peste 170 de articole, dar numai două sunt modificate și nu de mare semnificație, se modifică numai niște numere care, în virtutea unor numerotări ulterioare, au necesitat modificări și le voi anunța la timp, propun, domnule președinte, un sfert de oră. 15 minute.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Există observații în ce privește timpul? Nu. Mulțumesc.

Dacă la dezbateri generale reprezentanții grupurilor doresc să intervină. Nu. Mulțumesc.

În acest caz trecem la dezbaterea pe articole.

Supun aprobării dumneavoastră titlul. Observații, comentarii. Nu. Mulțumesc.

Mergem pe raport. Pct.2 - observații, comentarii. Nu.

Pct.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. observații, comentarii? Pct.17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 56, 47, 48, 49, 50.

De la 51 la 60. De la 61 la 70. De la 71 la 80. De la 81 la 100.

De la 100 la 110. 111 - 120. 121 la 127.

la pct.128, reprezentantul comisiei, vă rog.

Vă rog, domnule Tudor, la pct.128.

Domnul Tudor Marcu:

Pentru reținere în stenogramă. La pct.128, în loc de "prevăzute la art. 20 și 23" să scrie "art. 21 din prezenta lege".

Domnul Bogdan Olteanu:

Da, vă mulțumesc.

Vă rog, din partea Guvernului.

Domnul Mircea Alexandru:

Nu este o obiecțiune, este o corectare, deci să se rețină foarte exact, deci pe amendamentul de la art. 112 alin. 1: "În cazul admiterii cererii privind transferul responsabilității, străinul va avea drepturile și obligațiile prevăzute la art. 20 și art. 21", nu 23.

Domnul Bogdan Olteanu:

Am înțeles. E o îndreptare de eroare materială.

Dacă nu există obiecții și observații. Mulțumesc.

De la 129 la 140. De la 141 la 160.

La 161, domnule secretar de stat, vă rog.

Domnul Mircea Alexandru:

Vă rog să observați, domnule președinte, că sunt în deplin consens cu comisia și ne invităm reciproc să îndreptăm împreună o eroare materială care a apărut la art. 140 alin. 7, unde s-a trecut pe rândul al doilea, în mod greșit, alin. 4, corect este alin. 5. Citesc: "în vederea efectuării transferului prevăzut la alin. 4". Corect este "prevăzut la alin. 5" și textul curge.

Domnul Bogdan Olteanu:

Am înțeles. Mulțumesc.

De la 162 la 175. Da, mulțumesc.

Am finalizat. Votul la ora 12,30.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 27 septembrie 2021, 22:47
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro