Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2006 > 09-05-2006

Ședința Camerei Deputaților din 9 mai 2006

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
  1.11 Mircea Ciopraga - intervenție cu tema "Raport asupra celei de-a 27-a Reuniuni a Comisiei pe probleme Legale și Politice a Adunării Parlamentare pentru Cooperare Economică la Marea Neagră";

 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

  ................................................

De la P.N.L., domnii deputați Vasile Pruteanu, Mihăiță Calimente, Mircea Ciopraga.

Domnule deputat, aveți cuvântul!

Domnul Mircea Ciopraga:

Mulțumesc.

Domnule președinte,

Declarația mea politică se intitulează: "Raport asupra celei de-a 27-a Reuniuni a Comisiei pe probleme Legale și Politice a Adunării Parlamentare pentru Cooperare Economică la Marea Neagră".

Stimați colegi,

Continui prin declarația de azi seria de informări asupra participării delegației parlamentare române a APCEMN, la reuniunile din sesiunea de primăvară ale celor trei comisii de specialitate ale acestei adunări, respectiv Comisia Economică, Comercială, Tehnologică și de Mediu, Comisia pe probleme legale și politice, și Comisia pentru probleme culturale, educaționale și sociale.

Seria acestor întâlniri de lucru s-a încheiat cu Reuniunea pe probleme Legale și Politice, desfășurată la Atena, în perioada 3-4 mai, și care a avut ca principal subiect de dezbatere "Rolul Societății Civile în consolidarea procesului de cooperare economică la Marea Neagră".

În acest sens, au fost prezentate și supuse adoptării de către membrii delegațiilor naționale documentele de bază ale reuniunii, respectiv Raportul asupra funcției și activității actuale a societății civile în țările din regiunea Mării Negre, precum și Recomandarea cu privire la măsurile pe care parlamentele și guvernele țărilor membre ar trebui să le adopte în scopul încurajării și consolidării implicării organizațiilor civice locale și internaționale pentru dezvoltarea democratică și economică a regiunii Mării Negre.

Astfel, au fost subliniate progresele înregistrate de către unele state din regiune în ceea ce privește colaborarea dintre autorități și societatea civilă, cât și contribuția acesteia din urmă la consolidarea valorilor democratice, a prosperității și stabilității.

Un rol deosebit a fost atribuit activității societății civile din țările din regiunea Mării Negre în ceea ce privește contribuția la soluționarea conflictelor interetnice locale și a promovării încrederii și toleranței.

În urma apariției unor discordanțe între textele redactate de către delegațiile Armeniei și Azerbaidjanului cu privire la conținutul și forma finală a recomandării, delegația română, alături de colegii din Republica Moldova și Grecia, s-au implicat în elaborarea unei poziții de compromis, fapt care a dus la adoptarea documentului final în unanimitate.

Folosind ocazia dezbaterii recomandării mai sus-menționate, delegațiile Georgiei și Republicii Moldova au făcut un apel susținut către delegația Rusiei de a face demersuri pentru deblocarea piețelor pentru importul de vin și apă minerală, apreciind că motivele pentru care au fost sistate exporturile acestor produse din Georgia și Republica Moldova către Rusia sunt pur obiective.

Din acest episod se poate observa că schimburile economice din zona Mării Negre constituie principalele preocupări ale delegațiilor naționale, chiar dacă acestea sunt delegații politice, precum și faptul că reuniunile APCEMN constituie un cadru de detensionare a relațiilor dintre statele membre.

Tot în cadrul Reuniunii de la Atena, delegația română a reușit să introducă pe agenda de lucru a Adunării Generale din vară a APCEMN, două importante propuneri de amendamente la actualul regulament al organizației.

În primul rând, este vorba de propunerea de sincronizare a mandatelor de conducere ale APCEMN și OCEMN în exercitarea succesivă a acestor mandate de către aceeași țară membră.

Cea de-a doua propunere, înaintată de către delegația română la Reuniunea de la Atena, a susținut necesitatea introducerii pe agenda întâlnirilor APCEMN a Întâlnirii anuale a președinților de parlamente ale țărilor membre, APCEMN fiind printre singurele organizații parlamentare europene lipsită de un astfel de nivel al reuniunilor în procesul de cooperare parlamentară.

În concluzie, îmi exprim convingerea că prin menținerea unei activități susținute, prin mijloacele specifice diplomației parlamentare, delegația română la APCEMN poate contribui efectiv semnificativ pentru ca România să devină unul dintre principalii actori ai politicii regionale la Marea Neagră.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Vă mulțumesc, domnule deputat.