Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 22, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.110/30-06-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
27-10-2021
26-10-2021
25-10-2021
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 22-06-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 22, 2006

19. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr.180/2002 (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 448/2005

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

24. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr.180/2002.

Legea are caracter ordinar, adoptată de Senat; raport de respingere și raport înlocuitor de adoptare.

Din partea Comisiei juridice, de disciplină și imunități? Inițiatorul, dacă dorește să intervină? Nu dorește inițiatorul să intervină. Nu dorește.

Comisia, vă rog frumos, raportul.

Domnul Cornel Știrbeț:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată cu dezbaterea în fond a acestei propuneri legislative. Camera Deputaților este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat acest proiect de lege.

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele naționale a avizat favorabil. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Guvernul, prin punctul său de vedere, formulează o serie de observații și propuneri, precizând că nu susține adoptarea acestui proiect.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Are ca obiect de reglementare înlocuirea amenzii în cazul constatării stării de insolvabilitate a contravenientului cu sancțiunea obligării acestuia la prestarea unei activități în folosul comunității.

În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaților, membrii comisiei au examinat proiectul de lege în ședința din 13.10.2005, întocmind un raport inițial în care s-a propus respingerea proiectului de lege.

Urmare a hotărârii plenului Camerei din 9 martie 2006, proiectul de lege a fost restituit Comisiei juridice, de disciplină și imunități pentru o nouă dezbatere.

Comisia juridică a reluat dezbaterile în 22 martie și 27 aprilie 2006, în prezența inițiatorilor și a doamnei Katalin Kibedi, secretar de stat în Ministerul Justiției. La lucrările comisiei din totalul de 25 membri ai comisiei au fost prezenți în momentul votului pe articole și votului final majoritatea membrilor comisiei.

În urma dezbaterii, s-a hotărât să se supună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr.180/2002 cu amendamentele admise prevăzute în Anexa nr.1.

Prezentul raport înlocuiește raportul inițial înregistrat cu nr.448 din 13.10.2005.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Intervenții la dezbateri generale? Nu sunt intervenții la dezbateri generale.

Trecem la dezbaterile pe articole.

Da. La amendamente admise, nu există amendamente respinse.

Pct.1. Observații? Comentarii? Nu sunt. Adoptat.

Pct.2. Observații? Comentarii? Nu sunt. Adoptat.

Pct.3. Observații? Comentarii? Nu sunt. Adoptat.

Pct.4. Observații? Comentarii, în varianta comisiei. Nu sunt. Adoptat.

Rămâne la vot final cu toate amendamentele formulate și adoptate în comisie.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 28 october 2021, 14:02
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro