Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 4, 1998
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1998 > 04-05-1998 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 4, 1998

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/1997 pentru reglementarea plății premiilor anuale, a celui de-al 13-lea salariu sau a altor sume de această natură, suportate din fondul de salarii (Remis comisiei.)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Continuăm cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/1997 pentru reglementarea plății premiilor anuale, a celui de-al 13-lea salariu sau a altor sume de această natură, suportate din fondul de salarii.

Potrivit art. 102 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, proiectul urmează a fi dezbătut în procedură de urgență. Îl rog pe domnul deputat Valentin Iliescu, președintele Comisiei pentru muncă, să propună timpii. Vă rog!

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Pentru dezbaterea Ordonanței de urgență nr. 81, biroul comisiei vă propune ca timpul global afectat dezbaterii acestei ordonanțe să fie de 15 minute, câte 3 minute pentru fiecare articol.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, timpii propuși sunt 15 minute, respectiv, 3 minute pentru intervenție. Vi-i supun spre aprobare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Potrivit art. 105 din regulamentul nostru, trecem la dezbaterea proiectului de lege direct pe articole.

Titlul legii, nr. crt. 1 din raportul comisiei.

E o chestiune procedurală? Vă rog! Domnul deputat Sâbu.

Domnul Marian Sârbu:

Domnule președinte,

Vreau să atrag atenția colegilor noștri despre faptul că în raportul comisiei cu privire la această ordonanță de urgență s-a omis o propunere a parlamentarilor PDSR, prin care se solicita respingerea acestei ordonanțe. Fiind o propunere de respingere, vă rog să o supuneți la vot în primul rând, înainte de celelalte articole prinse în raportul comisiei.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Este vorba de un amendament care a fost depus și care prevede eliminarea întregii legi. Vă supun aprobării acest amendament al domnului deputat Sârbu, care a fost respins de comisie.

Da, vă rog!

Domnul Marian Sârbu:

Având în vedere discuția cu domnul președinte al comisiei, care m-a rugat în același timp să și explic pentru ce am propus respingerea acestei ordonanțe, vreau să atrag atenția că ordonanța propune reglementarea într-un domeniu care este reglementat încă din 1991, prin Legea nr. 14, a salarizării, care spune foarte clar că în ceea ce privește stabilirea salariilor acționează principiul negocierii. Vă reamintesc, în același timp, că în Constituție, la art. 38 pct. 5, se precizează foarte clar faptul că respectarea convențiilor colective este garantată. Prin această ordonanță nu se face altceva decât să se introducă o imixtiune în drepturile pe care le au partenerii sociali, mă refer la patronat și la sindicate, care sunt abilitați, atât prin Constituție, cât și prin Legea nr. 14/1991, să negocieze salariile.

Eu știu foarte clar că această ordonanță a fost aprobată de Guvern la presiunea ministrului finanțelor, domnul Dăianu, și ne surprinde felul ușuratic, ca să folosesc un eufemism, în care Ministerul Muncii a avizat această ordonanță de urgență, întrucât, repet, ea încalcă principii fundamentale constituționale și de dreptul muncii.

Aș dori, din acest punct de vedere, domnule președinte, să auzim și punctul de vedere al Ministerului Muncii, pentru că această ordonanță reprezintă un pas înapoi în ceea ce privește armonizarea legislației cu legislația europeană în domeniu, încalcă principiile Cartei Sociale, încalcă principiile acordurilor pe care România le are în ceea ce privește armonizarea legislației cu țările din Uniunea Europeană. Mai mult decât atât, încalcă, dacă vreți, drepturi fundamentale ale salariaților...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Ați depășit 3 minute!

Domnul Marian Sârbu:

...de a-și negocia salariile.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Suntem în procedură de urgență și doresc să întreb comisia dacă a existat acest amendament de eliminare și de ce nu apare în raportul acesta?

Domnul Valentin Iliescu:

S-a greșit.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, este greșeala dumneavoastră, a celor de la comisie, la redactare.

Acest amendament de respingere a întregului proiect de lege sunt obligat să vi-l supun spre aprobare și, după aceea, trecem mai departe, dacă va fi respins. Dacă nu, înseamnă că asta este...

Voci din sală:

Punctul de vedere al Guvernului!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Îmi pare rău, suntem în procedură de urgență, când se poate lua cuvântul numai dacă au existat amenamente respinse, nu facem dezbateri generale și nici argumentări.

Deci, domnul deputat Sârbu, din partea Grupului parlamentar PDSR, a avut un amendament prin care a cerut respingerea în totalitate a acestui proiect de lege, amendament care a fost făcut la comisie și a fost respins de aceasta.

Vă supun acest amendament spre aprobare.

Cine este pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/1997? Vă rog să numărați voturile. 34 de voturi pentru respingere, insuficiente pentru a trece.

Voci din sală:

Numărați și voturile contra!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Este insuficient pentru a trece, aceasta nu înseamnă că nu verificăm și voturile împotrivă!

Deci, vă rog să vă exprimați voturile împotriva respingerii acestui proiect de lege și să țineți mâinile sus, ca să le putem număra! Cu ocazia aceasta, verificăm și cvorumul. 69 de voturi împotriva respingerii.

Abțineri? 4 abțineri.

Cvorumul de lucru, astăzi, este de 118. În momentul de față, în sală, suntem, 107. Sunt scăzuți din cvorum colegii noștri din Comisia pentru buget-finanțe și cei care sunt plecați.

Este totuși ora 17,45 și programul este până la 20,00, astăzi. Ca atare, îi rog pe liderii de grupuri să-i cheme pe colegi în sală!

Verificăm cvorumul din nou și, dacă este cazul, ne pregătim de un apel nominal.

S-a refăcut cvorumul, vă rog frumos să vă ocupați locurile în sală. De asemenea, rog persoanele care, eventual, nu sunt deputați și au pătruns între timp în sală să părăsească incinta!

Comisia, profitând de acest intermezzo, împreună cu inițiatorul, caută o soluție pentru ieșirea din acest impas, pe care să ne-o poată propune.

Revenim la vot. Pentru că sunt colegi care nu erau în sală în momentul în care am supus prima oară la vot, vă reamintesc că este vorba de Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/1997 pentru reglementarea plății premiilor anuale, a celui de-al 13-lea salariu sau a altor sume de această natură, suportate din fondul de salarii. A existat un amendament făcut de domnul deputat Sârbu, de la Grupul parlamentar al PDSR, prin care s-a propus respingerea acestui proiect de lege, amendament care a fost respins de comisie și care, dintr-o eroare materială, nu apare în rândul amendamentelor respinse.

Fiind un amendament de eliminare, cu care, însă, nici inițiatorul și nici comisia nu au fost de acord, trebuie să vi-l supun spre aprobare.

Voturi pentru respingerea proiectului de lege? Și vă rog să le numărați. 52 de voturi pentru.

Voturi împotriva respingerii? 90 de voturi.

Abțineri? 6 abțineri.

De data aceasta suntem în cvorum, deci, a fost respins acest amendament care fusese respins și de către comisie.

Continuăm cu dezbaterea proiectului de lege.

Titlul legii. Vă rog. Domnul deputat Valentin Iliescu, președintele comisiei.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Domnule președinte și stimați colegi,

Cu tot regretul, trebuie să vă anunț că în proiectul pe care dumneavoastră îl aveți în față sunt câteva greșeli, care sunt ale comisiei și pentru care ne cerem scuze. Nu la modul, însă, în care această lege nu ar putea fi în continuare discutată și adoptată.

V-aș propune, tocmai fiindcă domnul președinte ne-a propus discutarea titlului legii, să acceptați amendamentul pe care îl facem aici, de față cu dumneavoastră, pentru a pune titlul legii în concordanță cu titlul ordonanței, așa cum a fost publicat el în Monitorul Oficial nr. 365 din 17 decembrie 1997. Deci, titlul legii ar trebui să fie: "Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/1997 pentru reglementarea plății premiilor anuale, a celui de-al 13-lea salariu sau a altor sume de această natură suportate din fondul de salariu care, de regulă, se acordă la finele anului."

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Acsinte Gaspar. Vă rog.

Vă rog să nu părăsiți sala, pentru că riscăm iarăși să intrăm în lipsă de cvorum. Vă rog!

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

O să-mi permit să fac un scurt istoric.

Deci, Camera Deputaților a fost sesizată cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței nr. 81/1997 în forma adoptată de către Senat. Vreau să vă spun că și Senatul, în titlul legii, a dat o altă denumire ordonanței decât cea care figurează în articolul unic. Deci, între titlul legii și articolul unic, unde se enunță denumirea ordonanței, trebuie să existe o concordanță deplină. Comisia noastră, care a examinat acest proiect de lege, la textul inițial avea obligația să redea titlul legii așa cum a fost adoptat de Senat, or, dacă vă uitați pe raport, o să constatați că se adaugă ceva care nu a existat în proiectul de lege adoptat de Senat.

O altă chestiune pe care vreau să v-o spun este că în titlul legii, dacă vrea să se modifice acum, trebuie băgat un text expres în cuprinsul legii prin care să se arate care este titlul pe care se propune ca să-l aibă acest proiect de lege.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat Iliescu,

Vă rog să citiți titlul exact cum e corect, din partea comisiei, ca să-l supun spre aprobare. Deci, titlul legii.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Deci, înainte de a vă citi, stimați colegi, titlul legii, vreau să fac observația, tocmai pentru a nu vă deruta, că argumentele prezentate aici de către colegul Acsinte Gaspar sunt tocmai în susținerea argumentelor prezentate de mine. Deci, în privința titlului legii, el este următorul: "Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/1997 pentru reglementarea plății premiilor anuale, a celui de-al 13-lea salariu sau a altor sume de această natură suportate din fondul de salarii, care, de regulă, se acordă la finele anului".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat George Șerban, Partidul Democrat.

Domnul George M.Șerban:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Amendamentul făcut de domnul președinte Iliescu nu este al Comisiei pentru muncă și protecție socială, ci cel mult a trei colegi, care se află în momentul de față la prezidiu, în măsura în care el este însușit de toți cei trei care se află acolo.

Problema este următoarea, și procedural și, dacă vreți, și în conținutul legii. Noi deocamdată nu suntem în situația să aprobăm titlul legii până nu parcurgem ordonanța, procedură în care putem schimba inclusiv titlul ordonanței.

Propunerea comisiei, așa cum este ea cuprinsă în raport, se referă la faptul că această sintagmă, "al 13-lea salariu", nu există, de fapt, ea nu se regăsește în nici un text de lege în momentul de față. A emite, a elabora o ordonanță, o lege prin care această sintagmă este inclusă în titlu și în conținutul ei, înseamnă practic a legifera un drept care nu există în momentul de față. Aici este vorba de un premiu anual care se dă celor care au realizări deosebite, și nu este vorba de un al 13-lea salariu care, așa cum ar fi definit aici, înseamnă că se dă tuturor celor care sunt salariați și ar avea acest drept prezumtiv la al 13-lea salariu.

Deci, eu vă rog să aveți în vedere că propunerea comisiei este cea care se regăsește în raport, și vă rog ca aceasta să fie supusă votului, și vă rog să aveți în vedere și argumentele pe care le-am prezentat, că nu poate fi vorba de legiferarea, prin această ordonanță, a unui drept care nu se regăsește nicăieri în legislația de salarizare. Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Valentin Iliescu și, după aceasta, trecem la vot. Vă rog.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Intervenția colegului George Șerban are multe elemente foarte corecte. În primul rând, procedural, dânsul are foarte multă dreptate. Trebuia să procedăm la discutarea articol cu articol a ordonanței, urmând ca, în final, să trecem la discutarea și adoptarea titlului legii.

De asemenea, este foarte corect punctul de vedere al colegului George Șerban referitor la titlul ordonanței și la ceea ce am hotărât noi prin acel raport, numai că atunci, stimate coleg și stimați colegi deputați, am omis niște elemente de natură tehnico-legislativă, pe care astăzi, cu sprijinul colegilor, am încercat să le remediem, pentru ca, în final, de la Cameră să plece un element cât mai aproape de realitate.

Deci, v-aș propune, atunci când discutăm despre articolul 1, când vom elimina termenul de "al 13-lea salariu", să fiți de acord cu punctul de vedere al domnului coleg George Șerban și al comisiei, dar păstrând în final titlul legii, pentru că noi de fapt aprobăm o ordonanță în care titlul este "al 13-lea salariu". Deci sub aspect tehnic-legistiv, ceea ce am prezentat aici este foarte corect. De asemenea, corect este și ce a propus colegul Șerban, eliminarea acestei formulări, dar, din conținutul articolului 1 și din celelalte articole din ordonanța de urgență.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, ca tehnică legislativă, legea trebuie să conțină titlul ordonanței, așa cum a fost emis și, dacă se dorește modificarea titlului ordonanței, ea se trece în articolul unic al legii.

Domnul deputat Valentin Iliescu. Haideți, ca să trecem la votare.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Domnule președinte și

Stimați colegi,

Problema ne depășește un pic. V-aș propune să amânăm dezbaterea acestei ordonanțe de urgență până săptămâna viitoare. Între timp, să venim cu un raport suplimentar, prin care să oferim posibilitatea colegilor deputați să voteze în cunoștință de cauză. Deci, vă cer amânarea discuțiilor până săptămâna viitoare și, între timp, comisia să vină cu un raport suplimentar.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Cred că propunerea este judicioasă. În felul acesta, se va simplifica această dezbatere a proiectului de lege. Retrimit proiectul de lege la comisie, pentru raport suplimentar.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 30 september 2020, 8:53
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro