Daniel-Ionuț Bărbulescu
Daniel-Ionuț Bărbulescu
Sittings of the Chamber of Deputies of February 10, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.8/20-02-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 10-02-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 10, 2009

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
  1.20 Daniel-Ionuț Bărbulescu - "Argumente pentru păstrarea Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale în subordinea Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești";

 

Domnul Daniel-Ionuț Bărbulescu:

Declarație politică

Argumente pentru păstrarea Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor Registrului Comerțului de pe lângă tribunale în subordinea Ministerului Justiției și libertăților cetățenești

1. Aspecte privind constituționalitatea

Nu sunt întrunite condițiile art. 115 alin.(4) din Constituție, întrucât nu există "o situație extraordinară" care să justifice modificarea structurală a registrului comerțului.

2. Se încalcă dispozițiile art. 136 alin. (4) din Constituție.

Măsurile ar avea ca efect concesionarea acestui serviciu public de interes general, prin transferul în gestiunea camerelor de comerț cu nerespectarea principiilor egalității de tratament, transparenței și proporționalității, pe care, potrivit interpretării Curții Constituționale, trebuie să se bazeze concesionarea unui serviciu public.

S-ar proceda la atribuirea directă a unui monopol de stat către entități private, fără o motivație tehnică și economică, cu consecința regresului semnificativ al serviciului public din toate punctele de vedere, respectiv al prestării serviciului, administrativ, metodologic și tehnic.

3. Aspecte care aduc atingere dreptului comunitar în materie.

S-ar contraveni directivei 2003/58/CE cu privire la procedura de înregistrare electronică, punându-se sub semnul îndoielii capacitatea acestuia de a răspunde obligațiilor ca stat - membru al Uniunii Europene.

4. Taxe și tarife pentru operațiunile efectuate.

Noțiunea de taxă nu poate fi folosită pentru a desemna prețul unui serviciu prestat de o entitate privată cum este camera de comerț. Taxele fac parte din categoria veniturilor bugetare și reprezintă plăți efectuate de persoanele fizice și juridice pentru serviciile prestate acestora de către instituții publice.

5. Bazele de date și bunurile Oficiului Național al Registrului Comerțului și Oficiului Registrului Comerțului Teritorial nu pot trece în folosința gratuită a Camerelor de Comerț.

6. Aspecte privind oportunitatea:

  • organizarea serviciilor publice este un atribut ce revine statului, iar în situațiile excepționale în care se permite entităților private să le îndeplinească, statul este obligat să își asigure mecanisme corespunzătoare de control al activității acestora.
  • Judecătorul delegat, parte a autorității judecătorești nu poate funcționa pe lângă o cameră de comerț. Legislația română nu cunoaște decât instituția delegării judecătorului pe lângă o instituție publică.
  • Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești ar fi pus în dificultate în îndeplinirea obligațiilor sale de raportare a evoluției transpunerii și implementării directivelor comunitare în materia societăților comerciale. Ministerul a avut calitatea de integrator al capitolului V de negocieri "dreptul societăților comerciale" de la începerea negocierilor de aderare în februarie 2000.
  • nu există deficiențe în exercitarea serviciului public care să justifice modificarea structurală a acestuia; dimpotrivă, au existat aprecieri negative asupra activității registrului în perioada în care acesta era ținut de camerele de comerț. În raportul Comisiei Europene de monitorizare a progreselor înregistrate de România în procesul de aderare - 2005, se apreciază că: "structurile de implementare a directivelor comunitare în materie au fost create și funcționează adecvat". Se subliniază, însă, că "registrul comerțului trebuie să-și asigure continuitatea personalului și să se pregătească pentru înregistrarea entităților legale europene", se arată, de asemenea, că "trebuie continuate eforturile de îmbunătățire atât a raportărilor financiare ale societăților românești, cât și a supravegherii eficiente a societăților care nu se conformează prevederilor legale". Raportul de evaluare al GRECO pentru România - 2005 a reținut că registrul comerțului a fost transferat de la camerele de comerț la Ministerul Justiției în 2002, pentru a consolida caracterul public al registrului. Persoanele intervievate de experții GRECO au confirmat că registrul funcționează mult mai eficient după transferul la Ministerul Justiției.

7. Există solide argumente de drept comparat în favoarea menținerii actualului statut al Oficiului Național al Registrului Comerțului. În studiul recent realizat de Grefa Tribunalului Comercial din Paris a fost relevat faptul că în douăzeci și două de state membre ale Uniunii Europene, registrul comerțului este ținut de o instituție publică, doar în două state membre optându-se pentru gestionare în sistem cameral, dar și în această situație camerele sunt fie instituții publice, fie controlate de o instituție publică.

Apreciem că trecerea serviciului public de ținere a registrului comerțului la camerele de comerț va afecta negativ următoarele aspecte:

  • caracterul unitar al registrului comerțului și aplicarea unitară a dispozițiilor legale, a taxelor și tarifelor percepute pentru operațiunile efectuate; din experiența anterioară trecerii la Ministerul Justiției, apreciem că Oficiul Național al Registrului Comerțului nu va putea fi susținut financiar, astfel încât nu va putea asigura îndrumarea metodologică necesară funcționării unitare a registrului comerțului. De asemenea, camerele de comerț nu vor putea asigura dotarea uniformă necesară pentru funcționarea unitară a registrului comerțului;
  • nu s-ar mai realiza arhivarea electronică a documentelor - cerință impusă de Uniunea Europeană;
  • buletinul procedurilor de insolvență - publicație ce a devenit un instrument deosebit de util pentru mediul de afaceri, fiind editată și difuzată în format electronic de Oficiul Național al Registrului Comerțului;
  • primirea on-line a documentelor comercianților în vederea înregistrării în registrul comerțului și de eliberare în formă electronică a documentelor (cerință expresă a Uniunii Europene);
  • obținerea cazierului fiscal;
  • primirea situațiilor financiare (monitorizare din partea Uniunii Europene).

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 18 september 2020, 10:55
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro