Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 10, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.8/20-02-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-12-2019
04-12-2019
27-11-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 10-02-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 10, 2009

19. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2007 pentru comercializarea produselor de protecție a plantelor, precum și pentru modificarea și abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 646/2007

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Punctul 18, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2007 pentru comercializarea produselor de protecție a plantelor, precum și pentru modificarea și abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar.

Din partea inițiatorului.

Domnul Marian Hoinaru (secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale):

Doamnă președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Prezentul act normativ își propune ca schimbări: 1. înregistrarea comercianților de produse de protecție fitosanitară, în baza unui certificat de înregistrare eliberat de unitatea fitosanitară; 2. precizarea condițiilor de organizare și funcționare a unităților fitofarmaceutice; 3. majorarea cuantumului amenzilor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr.4/1995 privind fabricarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor din agricultură și silvicultură, aprobată cu modificări și completări la Legea nr.85/1995, și 4. abrogarea Legii nr.5/1982 privind protecția plantelor cultivate și a pădurilor și regimului pesticidelor.

Efectele acestui act normativ sunt reprezentate prin aceea că comercializarea pe teritoriul României a produselor de protecție a plantelor fabricate în țară sau provenite din import, se poate face numai de către persoanele înregistrate în baza unui certificat de înregistrare eliberat de către unitatea fitosanitară în raza căreia își desfășoară activitatea de comercializare a produselor de protecție a plantelor, denumit certificat de înregistrare.

Față de cele prezentate, doamnelor și domnilor deputați, vă rog să susțineți această inițiativă legislativă.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul Valeriu Tabără.

Domnul Valeriu Tabără:

Doamnă președintă,

Stimați colegi,

Vă prezint raportul înlocuitor asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2007 pentru comercializarea produselor de protecție a plantelor, precum și pentru modificarea și abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar.

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2007 pentru comercializarea produselor de protecție a plantelor, precum și pentru modificarea și abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar.

Plenul Camerei Deputaților a suspendat în ședința din 5 noiembrie 2007 procedura de adoptare a ordonanței sus- menționate, în vederea primirii notificării din partea Comisiei Europene.

Conform răspunsului primit de la Comisia Europeană, procedura de adoptare a legii și aprobare a ordonanței a fost reluată, în vederea întocmirii unui raport suplimentar.

Ordonanța are ca obiect reglementarea comercializării produselor de protecție a plantelor, precum și modificarea și abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar.

Prin proiect, se presupune și abrogarea Legii nr.5/1982 privind protecția plantelor cultivate și a pădurilor și regimul pesticidelor.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2007 pentru comercializarea produselor de protecție a plantelor, precum și pentru modificarea și abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art.73 din Constituția României.

La lucrările comisiei au fost prezenți 28 de deputați, din totalul de 26 de deputați membri ai comisiei, și a fost adoptat raportul în unanimitate în ședința din 26 ianuarie 2009.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Dacă în cadrul dezbaterilor generale există intervenții?

Domnul Marian Neacșu:

Vă mulțumesc, doamnă președintă.

Doamnelor și domnilor colegi,

Am o observație de făcut la amendamentul depus de colegii mei, domnul Victor Surdu și domnul Mihai Banu, la art.1. Aș vrea să aveți în vedere următorul lucru. În textul inițial al ordonanței se specificau următoarele: "Comercializarea pe teritoriul României a produselor de protecție a plantelor fabricate în țară sau provenite din import", iar în amendamentul propus textul sună așa: "Comercializarea pe teritoriul României a produselor de protecție a plantelor fabricate în țară sau provenite de pe piața comunitară". Deci, rămâne o zonă de restricție numai la nivelul pieței comunitare.

După părerea mea, textul din ordonanță era mult mai larg, pentru că nu numai produsele fabricate în țară sau produse de pe piața comunitară se vor comercializa prin aceste fitofarmacii și vor face obiectul acestei ordonanțe.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnule deputat, o să vă rog ca aceste precizări să le aveți la dezbaterea pe articole.

Îl invit pe domnul Tabără să propună timpul dezbaterii.

Domnul Valeriu Tabără:

10 minute, doamnă președintă.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Sunteți de acord cu propunerea făcută de domnul Valeriu Tabără?

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.

Intrăm pe dezbaterea pe articole.

La pct.1, titlul: "Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2007 pentru comercializarea produselor de protecție a plantelor, precum și pentru modificarea și abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar".

Există observații? Nu sunt. Aprobat.

La pct.2 există observații? Nu sunt. Aprobat.

Pct.3.

Nu sunt observații. Aprobat.

Pct.4.

Nu sunt observații. Aprobat.

Domnul Valeriu Tabără:

Doamnă președintă,

Stimați colegi,

Cred că colegul nostru are dreptate, deși atunci când am discutat articolul a fost prezentă doamna director Leaoată, care și-a dat acordul. Dar e un termen mai larg și mai permisiv într-o oarecare măsură.

Suntem de acord cu rămânerea sintagmelor din ordonanță, "provenite din import" în loc de "de pe piața comunitară".

Doamna Roberta Alma Anastase:

În regulă, vă mulțumesc.

Pct.5.

Există observații? Nu. Adoptat.

Pct.6.

Observații? Nu. Adoptat.

Pct.7.

Avem și un amendament respins. Dacă dorește cineva să-l susțină? Dacă nu există alte observații, vă mulțumesc. Adoptat.

Pct.8.

Observații? Nu sunt.

Pct.9.

Observații? Nu sunt.

Pct.10.

Avem și amendament respins. Dacă există observații? Nu sunt. Adoptat. Mulțumesc.

Pct.11.

Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.12.

Amendament respins, de asemenea. Dacă nu sunt observații, vă mulțumesc. Adoptat.

La pct.13, dacă nu sunt observații, adoptat.

Pct.14, cu amendament respins.

Dacă sunt observații? Vă mulțumesc. Adoptat.

Pct.15.

Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.16.

Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.17.

Adoptat.

Pct.18.

Adoptat.

Rămâne pentru vot final. Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 10 december 2019, 2:58
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro