Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 10, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.8/20-02-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-12-2019
04-12-2019
27-11-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 10-02-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 10, 2009

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2008 privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii (retrimis comisiei)
 
see bill no. 489/2008

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Dacă nu există alte puncte de vedere, trecem la punctul 4, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2008 privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii.

Proiectul urmează să fie dezbătut în procedură de urgență.

Trecem la dezbatere.

Are cuvântul reprezentantul inițiatorului, cu rugămintea de a vă prezenta.

Domnul Marius Lazăr (secretar de stat, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale):

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Numele meu este Marius Lazăr și sunt secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și sper să avem o bună colaborare în slujba interesului public.

În ceea ce privește acest proiect de lege, el reglementează în principal următoarele: măsurile pentru aplicarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și respectiv la furnizarea acestora.

În al doilea rând, domeniile și categoriile de persoane fizice și juridice cărora li se aplică prevederile ordonanței, dar și excepțiile de la aplicare.

În al treilea rând, aspecte legate de apărarea dreptului la egalitate de tratament între femei și bărbați, în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și respectiv la furnizarea acestora.

Ținând cont de faptul că este vorba și de transpunerea în legislația națională a unor chestiuni legate de acquis-ul comunitar, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale propune adoptarea proiectului de lege, în forma prezentată.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Din partea Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, doamna președinte.

Doamna Cristina-Ancuța Pocora:

Doamnelor și domnilor deputați,

Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați a fost sesizată în fond cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2008 privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii.

Comisia a realizat un raport de admitere cu amendamente.

De asemenea, la întocmirea raportului, am avut și avizul favorabil al Comisiei pentru industrii și servicii și al Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

De asemenea, aș vrea să menționez că Senatul a adoptat această lege.

Camera Deputaților este Cameră decizională și aș mai face mențiunea că legea face parte din categoria legilor organice.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

La dezbateri generale, doamna Aura Vasile, din partea Grupului parlamentar al PSD.

Doamna Aurelia Vasile:

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Grupul parlamentar al PSD+PC solicită retrimiterea la comisie a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2008, în condițiile în care trebuie să revedem câteva motivații care au fost în expunerea de motive, pe care să le armonizăm cu directivele și tot ce avem de reglementat legat de Uniunea Europeană.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mai sunt și alte intervenții din partea grupurilor parlamentare?

Dacă nu mai există, vă supun aprobării propunerea făcută de doamna Aura Vasile, de retrimitere la comisie, cu un termen de două săptămâni pentru raport.

Cine este pentru? Începe votul.

S-a încheiat votul.

99 de voturi pentru, 42 împotrivă.

Proiectul se retrimite la comisie.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 10 december 2019, 2:58
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro