Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 10, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.8/20-02-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-12-2019
04-12-2019
27-11-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 10-02-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 10, 2009

7. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2008 pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării al Republicii Cehe, Ministerul Apărării al Republicii Estonia, Ministerul Apărării al Republicii Finlanda, Guvernul Republicii Ungare, Ministerul Apărării al Republicii Italiene, Ministerul Apărării al Republicii Letonia, Ministerul Apărării al Republicii Lituania, Ministerul Apărării al Regatului Țărilor de Jos, Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei, Ministrul Apărării Naționale al Republicii Polone, Guvernul României, Ministerul Apărării al Republicii Slovenia, Guvernul Regatului Suediei și Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind Capabilitatea de Transport Strategic Aerian(SAC), deschis spre semnare la Luxemburg, la 14 februarie 2008 și a Scrisorii de confirmare între Participanții la SAC Mou cu privire la suspendarea și reducerea unor costuri ale Programului privind Capabilitatea de Transport Strategic Aerian și alocarea orelor de zbor neprevăzute în Program (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 635/2008

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Pct.6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2008 pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării al Republicii Cehe, Ministerul Apărării al Republicii Estonia, Ministerul Apărării al Republicii Finlanda, Guvernul Republicii Ungare, Ministerul Apărării al Republicii Italiene, Ministerul Apărării al Republicii Letonia, Ministerul Apărării al Republicii Lituania, ministrul apărării al Regatului Țărilor de Jos, Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei, ministrul apărării naționale al Republicii Polone, Guvernul României, Ministerul Apărării al Republicii Slovenia, Guvernul Regatului Suediei și Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind Capabilitatea de Transport Strategic Aerian (SAC), deschis spre semnare la Luxemburg, la 14 februarie 2008, și a Scrisorii de confirmare între Participanții la SAC Mou cu privire la suspendarea și reducerea unor costuri ale Programului privind Capabilitatea de Transport Strategic Aerian și alocarea orelor de zbor neprevăzute în Program.

Proiectul se dezbate în procedură de urgență. Trecem la dezbatere. Are cuvântul reprezentantul inițiatorului.

Domnul Dan Tătaru (secretar de stat, Ministerul Apărării Naționale):

Doamnă președinte,

Dan Tătaru, sunt secretar de stat la Ministerul Apărării.

Doamnelor și domnilor deputați,

Ca urmare a faptului că, la momentul actual, România are nevoie de transport strategic dificil de acoperit în condițiile dotărilor existente, precum ar fi rotirea contingentelor din teatrele de operațiuni din Afganistan și Irak, transportul elementelor naționale oferite pentru forța de răspuns NATO, transportul forțelor participante la activitățile multinaționale, asigurarea aprovizionării forțelor dislocate în teatrele de operații, a rezultat necesitatea participării României la inițiativa multinațională din cadrul NATO, referitoare la achiziționarea, în comun, de aeronave tip C17.

Astfel, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2008 supusă aprobării Parlamentului, a fost ratificat Memorandumul de înțelegere privind Capabilitatea de Transport Strategic Aerian, act semnat de partea română în temeiul Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 82/25.07.2008 și care prevede în principal asocierea mai multor națiuni în scopul achiziționării unui număr de trei aeronave C17, a asigurării personalului navigant aferent acestora, precum și furnizării suportului logistic necesar acestor aparate, cu respectarea principiului potrivit, cu care o națiune participantă beneficiază de un procent de ore de zbor egal cu cel al contribuției la costurile de cumpărare-închiriere.

Totodată, având în vedere implicațiile sale prin intermediul aceluiași act normativ, s-a decis a fi supusă procedurii de ratificare și scrisoarea de confirmare referitoare la suspendarea și reducerea unor costuri ale acestui program, precum și la alocarea orelor de zbor neprevăzute.

Totodată, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132 a fost reglementat un aspect subsecvent participării la acest program, privitor la acordarea unor drepturi de natură salarială personalului navigant, personalului aeronautic nenavigant și personalului tehnic ingineresc de aviație, drepturi care să permită desfășurarea activității în condiții corespunzătoare, specifice acestui categorii de personal, precum și asigurarea unor drepturi comparabile cu cele ale personalului care execută misiuni temporare în afara teritoriului național.

Având în vedere cele prezentate, vă adresez rugămintea de a acorda votul dumneavoastră favorabil acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Îi dau cuvântul domnului Costică Canacheu, președintele Comisiei pentru apărare.

Domnul Costică Canacheu:

Mulțumesc, doamnă președinte.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132 este transmis Camerei Deputaților prin procedura de primă Cameră sesizată.

Este încadrat în categoria legilor ordinare.

Avem aviz de adoptare de la Comisia juridică.

A fost dezbătut, conform prevederilor regulamentare în ședințele din 28 ianuarie și 3 februarie 2009.

Membrii comisiei, cu unanimitate de voturi, au hotărât să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea acestui proiect de lege în forma prezentată.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

La dezbateri generale, intervenții din partea grupurilor parlamentare? Dacă nu sunt rămâne la vot final, nefiind nici amendamente.

Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 10 december 2019, 2:58
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro